Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012
НазваниеМатеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012
страница1/30
Дата18.04.2013
Размер4.09 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Хмельницький національний університет

Наукова бібліотека ім. М.Максимовича

Київського національного університету ім. Т.Шевченка

Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному

забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів


Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої

50-річчю

наукової бібліотеки Хмельницького національного університету


15 – 16 березня 2012 року


Хмельницький 2012

УДК 02(477)

ББК 78.34(2)

Б 59


Редакційна колегія: О.Б.Айвазян, В.О.Глухенька, О.О.Мацей

Комп’ютерний макет: О.О.Костюк, О.С.Нечипорук


Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю НБ ХНУ, 15–16 берез. 2012 / редкол.: О. Б. Айвазян, В. О. Глухенька, О. О. Мацей. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – …… с.


У матеріалах науково-практичної конференції висвітлено основні шляхи розвитку сучасної бібліотеки вищого навчального закладу, розглянуто напрями наукової роботи та діяльність з вивчення історії бібліотечної справи; представлено нові форми й методи формування інформаційної культури користувачів; показано досвід книгозбірень з накопичення та зберігання фондів, а також організації й проведення просвітницької роботи бібліотеками ВНЗ.

Видання призначене широкому загалу фахівців бібліотечної справи, студентів вищих навчальних закладів відповідних спеціальностей.


Матеріали подані зі збереженням змісту та орфографії текстів, наданих авторами.


Зміст матеріалів конференції


Айвазян О.Б. Історія та сучасність наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

6

Прокопчук В.С. Наукова бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 20 років незалежності України: тенденції, проблеми, перспективи

10

Глухенька В.О. Комплексні інформаційні рішення в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету

18

Трунова І.М., Чабан К.А. Інновації публічних бібліотек області в розвитку нових послуг та в організації взаємодії з користувачем

22

Синиця Н.М. Бібліотека – територія успіху: досвід Хмельниччини у реалізації соціальних програм

26

Готовцева Л.С., Ткаченко Н.О. Наукові засади процесу трансформації бібліотеки НТБ ДонНТУ в бібліотечно-інформаційний центр

32

Цвіркун І.О. Організаційна культура наукової бібліотеки: за матеріалами дослідження НБ Львівського національного університету імені Івана Франка

39

Бунда В.М. Управління кадрами в науковій бібліотеці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

47

Великосельська О.М. Інноваційні процеси та система якості в НБ ХНУ

54

Грищенко Т.Б., Влащенко Л.Г., Нікітенко О.М. Методи оцінювання показників якості роботи університетської бібліотеки

61

Дікунова О.А. Діалогічна взаємодія бібліотечних фахівців та користувачів бібліотеки ВНЗ як чинник у підвищенні якісної освіти

73

Білоус В.С. Престиж та привабливість бібліотечної професії та бібліотеки вищого навчального закладу

79

Кантлін С.О. Електронні інформаційні ресурси НБ К-ПНУ ім. І Огієнка: стан та перспективи розвитку

93

Таланчук О.Б. Електронна бібліотека - потреба часу

100

Шахова М.І. Бібліотека як електронно-інформаційний центр ВНЗ

106

Івах О.С. Технології формування та використання електронних інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки

110

Марчак Т.Ф., Мельник Т.Б. Інформаційні технології в обслуговуванні читачів: досягнення та перспективи

128

Панасюк Т.Г. Служба міжбібліотечного абонементу в НБ ХНУ: нові реалії

133

Костирко Т.М., Бєлодєд О.В. Підсумки міжвузівського соціологічного дослідження «Молодий працівник бібліотеки ВНЗ: погляд у майбутнє».

137

Ржевцева Н.Л. Бібліометричне дослідження публікацій Міжнародної конференції КриМіко (1991-2011 рр.)

148

Мацей О.О. Методичне забезпечення діяльності наукової бібліотеки ХНУ: нові підходи

158

Веселовська О.В. Наукова робота Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка

166

Петрова Г.О. Бібліотеці Донецької політехніки – 90 років

170

Дитинник Л.В.Роль подільського товариства «Просвіта» в розвитку бібліотечної справи на Поділлі (поч. ХХ ст.)

177

Козак С.Б. Покажчик «Українські вісті» в Європі й Америці (1945 – 2000) як джерело до вивчення історії української еміграції

183

Кравчук Н.М. Грані видавничої діяльності наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

190

Опря Т.М. Участь НБ К-ПНУ ім. І.Огієнка у формуванні загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова»

194

Лебедюк О.О. Науково-дослідна робота як джерело формування інформаційних потреб студентів

199

Григоренко О.П. Професійні і лідерські якості директора наукової бібліотеки Хмельницького національного університету Олени Борисівни Айвазян

207

Бичко О.М. Створення електронної бібліографічної продукції та її використання у довідково-бібліографічному обслуговуванні наукової бібліотеки ХНУ

215

Тіщенко І.І., Герасименко Л.Є. Пріоритетні напрямки наукової бібліографії у Науковій бібліотеці ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

224

Бєлоус І.О. Бібліографічні видання бібліотеки Львівської політехніки – важлива складова джерельної бази з історії університету

229

Шевченко Т.Є. Словники у нашому житті: історія та сьогодення

235

Гощанська І.С. Проблеми ефективного управління формуванням бібліотечного фонду

245

Фоміних В.В. Комплектування фонду наукової бібліотеки ВНЗ на сучасному етапі – мистецтво чи наука?

252

Макутра В.О., Фоміних В.В. Дарчі видання, як джерело поповнення фонду наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

258

Іщенко Л.І. Просвітницька робота: час пошуку триває

263

Драчук Р.В. Збереження документів на традиційних носіях у НБ ХНУ

266

Бєглєцова І.О. Формування інформаційної культури читачів засобами бібліотеки

271

Литвиненко О.В. Бібліотечні фонди. Проблеми формування та збереження

276

Майструк С.В., Панасюк Т.Г. Зберегти дивосвіт Землі

279

Марчак Т.Ф. Найстаріший, але вічно молодий

283

Відомості про авторів

288Айвазян О.Б.,

м. Хмельницький


Історія та сучасність наукової бібліотеки Хмельницького національного університиету.


В статті йдеться про історію, розвиток та реорганізацію основних чинників роботи бібліотеки: ресурсної бази, обслуговування користувачів та її структурної будови.


Наукова бібліотека Хмельницького національного університету, одна з найбільших книгозбірень області, в 2012 році разом з університетом відзначає 50-літній ювілей. За цей період книгозбірня пройшла складний шлях організації, становлення, розвитку й трансформації в інформаційно-культурний центр класичного університету та обласний науково-методичний центр бібліотек вишів.

Ресурсна база бібліотеки, те, що ми раніше називали фондами, розпочиналася з 1180-ти примірників, подарованих Львівським поліграфічним інститутом ім. І.Федорова. Сьогодні традиційний фонд становить близько 620 тис. примірників з різних галузей знань, який забезпечує навчальний та науковий процес університету. 3 кінця 90-х років ресурсна база бібліотеки почала наповнюватися електронними документами, з 2002 року відкрито електронну бібліотеку, яка на сьогодні включає понад 5 тис. навчальних та наукових документів, періодичні наукові видання університету та БД наукових журналів світу. Понад 29 тис. документів зібрано в БД «Художня література», сформовано фонд з понад 1000 довідкових та енциклопедичних видань, науково-допоміжної бібліографії. 

Важливою складовою фонду книгозбірні є обмінний фонд, який створено в 1990 році. За роки його існування налагоджено книгообмін з бібліотеками вишів Києва, Рівного, Закарпаття, Тернополя, Кам’янця-Подільського. Документами з обмінного фонду нашої книгозбірні були поповнені фонди бібліотек коледжів та училищ таких міст, як Маріуполь, Дніпропетровськ, Харків, Житомир, Черкаси, Київ, Запоріжжя, Донецьк, Сімферополь, Полтава, Львів, Краматорськ, Херсон та ін.

Весь фонд книгозбірні розподілено на підсобні фонди структурних підрозділів бібліотеки, трьох інститутських книгозбірень та 9 кафедральних бібліотек.

Говорячи про ресурсну базу, не можна обминути web-сайт бібліотеки. Його значення в інформаційному забезпеченні користувачів невпинно зростає. Web-сайт нашої книгозбірні можна розглядати як інтегрований інформаційний продукт, що має розвинуту структуру і постійно вдосконалюється. За його допомогою здійснюється доступ до основних ресурсів книгозбірні: електронного каталогу, електронної бібліотеки, а також віртуальних виставок, бібліографічної та вебліографічної інформації тощо. Саме web-сайт є тим необхідним компонентом бібліотеки, який забезпечує зв'язок між різнорідними інформаційними ресурсами — і тих, що належать книгозбірні, і тих, що знаходяться за межами її структури.

Значні зміни сталися і в системі обслуговування користувачів. Нові перспективи для підвищення якості обслуговування відкрилися з появою автоматизованих бібліотечних систем. Структура обслуговування читачів в нашій книгозбірні має гарні традиції. Вся вона спрямована на своєчасне задоволення читачів необхідною інформацією. Перші 30 років накопичувала фонди, залежала від наданих бібліотеці приміщень, кількості студентів в університеті. Саме тому довгий час в книгозбірні існував один відділ обслуговування, який об'єднував і абонементи, і читальні зали бібліотеки. Із збільшенням кількості читачів, ускладненням їх запитів виникла необхідність галузевого розподілу фондів, що і було зроблено в 1994 році, після чого структура обслуговування користувачів складалася з 5 відділів. До найстарішого відділу — навчальних абонементів, приєдналися відділи економічної літератури, гуманітарних наук, технічної та природничої літератури, інформаційно-бібліографічний відділ.

Варто зазначити, що наприкінці 90-х років минулого століття і на початку другого тисячоліття завантаженість читальних залів і абонементів була колосальною. Невпинно зростали всі статистичні показники, що стало одним з чинників переходу бібліотеки на першу категорію за оплатою праці в 2001 році.


Динаміка кількісних показників читачів на всіх пунктах обслуговування та документовидачі
З 2004 року облік документовидачі на всіх пунктах видачі здійснюється в електронному режимі, що значно скорочує час на обслуговування користувачів. Крім того, надання додаткових послуг користувачам, як наприклад, «нічний абонемент», «ксерокопіювання», «сканування» та ін. також сприяло підвищенню ефективності та комфортності обслуговування читачів.

Поряд з традиційною щороку удосконалювалась віртуальна система обслуговування. Основні бази даних книгозбірні: електронний каталог, електронна бібліотека, віртуальна довідкова служба, розробка і встановлення нових сервісів (МБА, книгозабезпеченість, замовлення нової літератури та ін.) відповідали вимогам часу, миттєво доводили інформацію до читачів, давали можливість працювати з бібліотечними документами і в університеті, і вдома, не заходячи до бібліотеки.

Таким чином, за 4 роки, в період з 2001 p., коли було видано перші ламіновані читацькі картки, до 2004 року, коли в звіті про роботу бібліотеки вперше зафіксовано показник відвідуваності web-сайту (166 тис), було закладено підґрунтя для віртуальної системи обслуговування, яка продовжує наповнюватися новими сервісами і весь час удосконалюється. Так, 2008 року до користувачів електронними ресурсами приєдналися і студенти дистанційної форми навчання. Варто зазначити, що бібліотека, враховуючи вимоги авторського права, авторизувала доступ до електронної бібліотеки та окремих БД.

Останні 5 років бібліотека працює над розширенням доступу до наукових ресурсів університету, популяризацією наукового доробку викладачів, а також об’єднанням бібліографічних ресурсів бібліотек області задля більш повного використання їх науковцями краю. 2010 року створено і виставлено на web-сайті аналітичну повнотекстову базу даних наукових публікацій викладачів університету, яка охоплює всі наукові журнали вишу, збірники наукових праць студентів тощо. Якщо раніше для пошуку необхідної статті користувач мав переглянути на web-сайті бібліотеки всі номери журналів, то завдяки новому сервісу пошук проводиться за тематикою, автором або за трансформацією слова, оскільки в БД було введено і анотації до статей. Наступним кроком в роботі з науковими БД стало створення репозитарію наукових статей викладачів.

Такі колосальні зміни в обслуговуванні користувачів не могли не вплинути на структуру системи обслуговування. Зрозуміло, що читачі, які все більше віддають перевагу електронним ресурсам та Інтернету, користуються додатковими послугами книгозбірні, вже менше відвідують традиційні читальні зали. Отже, і структура обслуговування зазнала змін. Поступово з 4-х відділів обслуговування залишилося два: обслуговування на абонементах та в читальних залах. Натомість створено відділ електронної бібліотеки, який займається комплектуванням, організацією електронних ресурсів, їх збереженням та обслуговуванням читачів. Зазнало змін і інформаційно-бібліографічне обслуговування. Електронний каталог, як комплексна БД з досконалим пошуковим апаратом, практично замінив всі карткові каталоги книгозбірні, які були ппоетапно законсервовані разом з СКС. З 2007 р. всі бібліографічні довідки виконуються в автоматизованому режимі за допомогою ЕК. З кожним роком збільшується кількість користувачів віртуальної довідкової служби. Зменшилась кількість фактографічних та інших бібліографічних довідок, в основному працівниками виконуються тематичні запити читачів. Виник новий вид довідок (поки що він не має визначення в термінологічних довідниках). Ми його назвали — розширена тематична довідка, коли читачеві подається не тільки бібліографічна інформація, а й повнотекстові електронні документи за темою запиту. Значно скорочує пошук користувача вебліографія, яка на сайті книгозбірні представлена Навігатором інтернет-ресурсів за профілем вишу.

Виходячи з вищесказаного, ми можемо констатувати, що за 50 років існування в НБ ХНУ накопичено значний інформаційний ресурс, спроможний забезпечити сучасного користувача як в стінах книгозбірні, так і за її межами.


Прокопчук В.С.,

м. Кам’янець-Подільський

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Похожие:

Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012 iconСумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІІ суми Вид-во Сумду 2008
У збірнику представлені матеріали (тези І доповіді) VII міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет:...
Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012 iconВаних природних територій у збереженні біорізноманіття (Матеріали конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 8-10 вересня 1998 р.) Канів 1998
ТЯ: Матеріали наукової конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника
Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012 iconХарківському національному університету ім. В. Н. Каразіна та 80-річчю кафедри інфекційних хвороб Харківської медичної академії післядипломної освіти Харків 2004
Матеріали науково – практичної конференції з міжнародною участю 1-2 квітня 2004 року
Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012 iconДаля актуальні проблеми прикладної фізики матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції аппф-2011 18-22 жовтня 2011 р. Севастополь Україна
Матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференціі. / За заг ред заслуженого діяча науки І техніки України, д ф м н., проф.,...
Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012 iconПрограма науково-теоретичної конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів та науковців за підсумками
Ректорат І науковий відділ університету запрошують Вас прийняти участь в роботі науково-теоретичної конференції науково-педагогічних...
Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012 iconВимір Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «vii прибузькі юридичні читання» 25-26 листопада 2011 року Миколаїв Іліон 2011
Президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії...
Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012 iconГо в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9
Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня...
Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012 iconАнкета учасника
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IХ міжнародної науково-практичної конференції Харківського відділення Соціологічної асоціації...
Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012 iconМатеріали V і міжнародної науково-практичної конференції 24 26 жовтня 2011 року м. Хмельницький
Розглядаються проблеми особистості професіонала у сучасному інформаційно-технологічному просторі, ціннісні орієнтири сучасного професіонала,...
Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012 iconТараса Шевченка Юридичний факультет Програм а Міжнародної науково-практичної конференції
Київського національного університету імені Тараса Шевченка; зустріч учасників конференції з організаційним комітетом
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница