Го в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9
НазваниеГо в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9
страница1/19
Дата21.09.2012
Размер2.45 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


ISBN 978-066-2364-01-9


ЦЕНТР РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ

КОНСАЛТИНГОВО-КОНФЛІКТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

ВИЩА ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТУ

КРИМСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ


РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ

В УМОВАХ

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИБОРУ


Матеріали IIІ міжнародної

науково-практичної конференції


25-27 вересня 2009 р.


Сімферополь – Алушта


ISBN 978-066-2364-01-9


УДК 339.2


Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2009. – 126, [1] с.


Редакційна колегія:

  1. Тарасов В.І. – ректор Кримського інституту бізнесу, кандидат філософских наук, доцент.

  2. Трофимова В.В. – директор Центру розвитку освіти, науки та інновацій, кандидат економічних наук.

  3. Демецки Вацлав – канцлер Вищої школи менеджменту, Польша.У збірнику представлені тези доповідей учасників ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору». Для студентів, аспірантів, науковців та фахівців.


© Автори статей, 2009


ЗМІСТАчкасов Анатолий Егорович, Шаповалов Олег Владимирович

СОКРАЩЕНИЕ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ В КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОМ СЕКТОРЕ КАК ЗАЛОГ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ
8


Базецкая Анна Игоревна

СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
10

Безушенко Ольга Вікторівна

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ
12

Білецька Ірина Мирославівна

ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПРИКАРПАТТІ
14

Білокомірова Яна Миколаївна

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ
15

Бобровська Олена Юріївна

ЗАПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЯКОСТІ
17

Bogun Lyubov Anatolievna

INDIVIDUALISM IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES19


Bogun Lyubov Anatolievna

INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP: UNDERSTANDING THE LINKS
19

Богун Любовь Анатольевна

ИЗУЧЕНИЕ «СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» И ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ
20

Бондаренко Тетяна Юріївна

Вплив ГАЛУЗЕВИХ факторів на розробку методики побудови економічно доцільної системи обліку й контролю
21

Войтенко Максим Володимирович

ПОНЯТТЯ РЕГІОНУ ТА РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ24


Величко Наталія Михайлівна, Уварова Юлія Миколаївна

СТРАТЕГІЧНІ РІШЕННЯ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

26

Волков Дмитро Петрович

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ28

Габа Мирослава Ігорівна

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ30

Галгаш Руслан Анатолійович

ВЗАЄМОДІЯ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
31

Гарагонич Василь Васильович

ЄВРОРЕГІОНИ – ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ
34

Голубовський Любомир Зіновійович

МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ ВИТРАТ36


Гончарук Олександр Андрійович

ТРЕНД ДИНАМІКИ СЕКТОРАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ І ЙОГО ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
38

Гончарук Валентина Віталіївна

СТАН ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ВИХІДНА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
40

Гришкін Вадим Олегович

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ СОЦІАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК КОМПЛЕКС ІНДИКАТОРІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
42

Дусак Наталія Валеріївна

ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА РИНОК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ44

Жмурко Ірина Олександрівна

Формування та реалізація концепції антикризового управління ЕКОНОМІКОЮ на регіональному рівні
46

Захарченко Вікторія Францівна

Залучення акціонерного капіталу як засіб антикризового управління фінансовими ресурсами підприємств
48

Захарченко Сергій Володимирович

Урядова політика в системі ФАКТОРІВ конкурентоспроможності країни
50

Зибцев Валерій Миколайович

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА НА РІВНІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
53

Зуб Тетяна Григорівна

Ресурсозабезпечення і ресурсовикористання в політиці регіонального розвитку
54

Иванов Юрий Александрович

ПОДДЕРЖКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ


56


Логвіненко Євген Іванович, Андрєєв Андрій Васильович

РАЦІОНАЛЬНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

59

Костенко Максим Миколайович

ОЦІНКА РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З ЇХ ЕКОНОМІЧНИМ ЗРОСТАННЯМ
61

Мацола Соломія Миколаївна

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ КРИТЕРІЮ МАКСИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ
64

Оленченко Ірина Анатоліївна

БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС ЯК КРОК ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ65


Кравченко Лариса Анатольевна, Субоч Екатерина Петровна

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
67

Крикун Ігор Володимирович, Сиренко Наталія Миколаївна

ТЕОРИТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ В РЕГІОНІ
69

Куторжевська Любов Іванівна

ІНТЕРНАТНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ – ФОРМА ВЛАШТУВАННЯ НА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ В УКРАЇНІ
71

Кушнір Наталія Олексіївна

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКАРПАТТЯ І АРК ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
78

Кушнірчук Юлія Миколаївна

ДІАГНОСТИКА РЕГІОНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО КЛІМАТУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ
80

Кушнірчук-Ставнича Олеся Миколаївна

ПИТАННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇЇ МІСЦЕ В СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
82

Михальченко Ганна Григорівна

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАД ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
85

Огданський Кирило Миколайович

ПОРОЗУМІННЯ ЗМІСТУ КАТЕГОРІЇ «РОЗВИТОК» ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗИТИВНИХ ДИНАМІЧНИХ ЗМІН В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
87

Одінцов Михайло Максимович

КОН’ЮНКТУРА РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ

МОЛОКА І МОЛОКОПРОДУКТІВ
89

Олейнікова Неллі Анатоліївна

РЕГІОНАЛЬНИЙ РИНОК ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ93

Потапюк Лілія Миколаївна

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ95

Полуніна Ганна Олександрівна, Поповенко Н.С.

ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ БІЗНЕС-ІНКУБАЦІЇ, ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНУ
97

Пушкар Тетяна Андріївна

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ
100

Радіонова Ольга Миколаївна

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ102


Рязанцев Андрій Вікторович

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ЗВЕДЕНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
104

Самойленко Галина Іванівна

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПЕРСОНАЛУ КОМПАНІЙ
107

Саух І. В.

КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ110

Сотнікова Ксенія Владиславівна

РОЗШИРЕННЯ НАТО ТА ЄС: ОСОБЛИВОСТІ СУПРОВІДНИХ ПРОТИРІЧ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
112

Струтинська Ірина Володимирівна

ЄВРОПЕЙСЬКА ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ, ШЛЯХОМ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНО – ЛОГІСТИЧНОГО ХАБУ
115

Ткачук Інна Ігорівна

РОЛЬ ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР У РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
116

Трофимова Вікторія Валеріївна

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ У ХХІ СТ.
118

Чернявський Микола Олександрович

ІНФОРМАЦІЙНО МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В СИСТЕМІ ГАЛУЗЕЙ І РЕГІОНІВ
124


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Похожие:

Го в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9 iconМатеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010. – 232 с. Редакційна колегія
Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23...
Го в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9 iconГалла Наталія Миколаївна
Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 4-6 грудня 2009 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2009. – 176 с
Го в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9 iconВеніславський Ф. В
Громадський рух та становлення громадянського суспільства в Україні / Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції...
Го в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9 iconМатеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57
...
Го в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9 iconМожливості інтенсивного розвитку туристичної галузі україні під впливом глобалізаційних процесів
Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції...
Го в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9 iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
...
Го в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9 iconНауково-практичної конференції «Основи теорії бойового досвіду слав’янських народів» м. Запоріжжя 2009
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Основи теорії бойового досвіду слав’янських народів», м. Запоріжжя. 9 жовтня...
Го в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9 iconДаля актуальні проблеми прикладної фізики матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції аппф-2011 18-22 жовтня 2011 р. Севастополь Україна
Матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференціі. / За заг ред заслуженого діяча науки І техніки України, д ф м н., проф.,...
Го в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9 iconРедакційна колегія
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Основи теорії військової справи та бойових мистецтв”, м. Запоріжжя, 20 квітня...
Го в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9 iconСамарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу центр розвитку освіти, науки та інновацій управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності
Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 20-22...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница