Privind Comisia de Stat de Atestare în domeniul securităţii industriale
Скачать 284.58 Kb.
НазваниеPrivind Comisia de Stat de Atestare în domeniul securităţii industriale
страница3/6
Дата21.09.2012
Размер284.58 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6

Anexa nr.3

la procedura de atestare a personalului ingineresc-tehnic

în domeniul securităţii industriale

în Comisia de Stat de Atestare


Lista

domeniilor în ramura conductelor pentru transportul gazelor naturale

şi alimentării cu gaze lichefiate la care se efectuează atestarea personalului ingineresc-tehnic


I. Proiectare

1.1. Conducte pentru transportul gazelor naturale (P - 10,0 MPa)

1.2. Staţii de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate (P – 25,0 MPa)

1.3. Instalaţii şi sisteme de stocare şi alimentare cu gaze lichefiate (P – 1,6 MPa)

1.4 Instalaţii de protecţie electrochimică a conductelor pentru transportul gazelor naturale


II. Montare

2.1. Conducte pentru transportul gazelor naturale (P - 10,0 MPa)

2.2. Staţii de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate (P - 25,0 MPa)

2.3. Montarea şi reglarea instalaţiilor şi sistemelor de stocare şi alimentare cu gaze

lichefiate (P-1,6 MPa)

2.4. Instalaţii de protecţie electrochimică a conductelor pentru transportul gazelor naturale

2.5. Controlul calităţii lucrărilor de sudură şi izolare


III. Control tehnic preliminar

3.1. Montarea conductelor pentru transportul gazelor naturale (P-10,0 MPa)

3.2. Montarea Staţiilor de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate (P – 25,0 MPa)

3.3. Montarea şi reglarea instalaţiilor şi sistemelor de stocare şi alimentare cu gaze lichefiate

(P -1,6 MPa)

IV. Exploatare

4.1. Conducte pentru transportul gazelor naturale (P - 10,0 MPa)

4.2. Staţii de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate

4.3. Instalaţii şi sisteme de stocare şi alimentare cu gaze lichefiate (P -1,6 MPa)

4.4. Instalaţii de protecţie electrochimică a conductelor pentru transportul gazelor naturale

(P - 10,0 MPa)


V. Instruire

5.1. Exercitarea lucrărilor de exploatare a conductelor pentru transportul gazelor naturale

(P - 10,0 MPa)

5.2. Exercitarea lucrărilor de exploatare a Staţiilor de alimentare a automobilelor cu gaze

comprimate (P – 25,0 MPa)

5.3. Exercitarea lucrărilor de exploatare a instalaţiilor şi sistemelor de stocare şi alimentare cu

gaze lichefiate (P – 1,6 MPa)


FORMA

de completare a proceselor - verbale privind atestarea personalului ingineresc-tehnic în ramura conductelor pentru transportul gazelor naturale şi alimentării cu gaze lichefiate

I. Proiectare


1.1. Legea nr. 803 XIV din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase; Hotărîrea Guvernului RM nr. 1226 din 19.09.2002 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a lucrărilor de proiectare, montare, şi recepţie a sistemelor de aprovizionare cu gaze; NRS 35-04-74:2006 „Reguli de securitate la exploatarea conductelor magistrale”; СНиП 2.05.06-85 „Магистpальные трубопроводы”; ОНТП 51-1-85 «Общесоюзные нормы технологического проектирования. Магистральные трубопроводы. Часть 1.Газопроводы» :

- Conducte pentru transportul gazelor naturale (P - 10,0 MPa)


1.2. Legea nr. 803 XIV din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase; Hotărîrea Guvernului RM nr. 1226 din 19.09.2002 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a lucrărilor de proiectare, montare, şi recepţie a sistemelor de aprovizionare cu gaze; NRS 35-04-74:2006 „Reguli de securitate la exploatarea conductelor magistrale”; СНиП 2.05.06-85 „Магистpальные трубопроводы”; ОНТП 51-1-85 «Общесоюзные нормы технологического проектирования. Магистральные трубопроводы. Часть 1. Газопроводы»; НПБ 111-98* «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности»; СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»:

- Staţii de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate (P – 25,0 MPa)


1.3. Legea nr. 803 XIV din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase; Hotărîrea Guvernului RM nr. 1226 din 19.09.2002 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a lucrărilor de proiectare, montare, şi recepţie a sistemelor de aprovizionare cu gaze; NRS 35-04-09:2002 „Reguli de securitate în ramura gazificării”; NRS 35-04-69:2005 „Reguli privind securitatea industrială la exploatarea staţiilor de alimentare a automobilelor cu gaze lichefiate”; NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03.01-2003) „Sisteme de distribuţie a gazelor”; NRS 35-03-67:2004 „Reguli de construire şi exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune”; СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»:

- Instalaţii şi sisteme de stocare şi alimentare cu gaze lichefiate (P – 1,6 MPa)


1.4. Legea nr. 803 XIV din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase; Hotărîrea Guvernului RM nr. 1226 din 19.09.2002 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a lucrărilor de proiectare, montare, şi recepţie a sistemelor de aprovizionare cu gaze; СНиП 2.05.06-85 „Магистальные трубопроводы”; ГОСТ 25812-83* «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии»; ГОСТ 9.602-2005 „Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии»;

- Instalaţii de protecţie electrochimică a conductelor pentru transportul gazelor naturale


II. Montare


2.1. Legea nr. 803 XIV din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase; СНиП III-42-80 «Правила производства и приёмки работ. Магистральные трубопроводы»; NRS 35-04-74:2006 „Reguli de securitate la exploatarea conductelor magistrale”; СНиП 2.05.06-85 „Магистральные трубопроводы”, ОНТП 51-1-85 «Общесоюзные нормы технологического проектирования. Магистральные трубопроводы. Часть 1.Газопроводы» :

- Conducte pentru transportul gazelor naturale (P - 10,0 MPa)


2.2. Legea nr. 803 XIV din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase; СНиП III-42-80 «Правила производства и приёмки работ. Магистральные трубопроводы; НПБ 111-98* «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности»; СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; ПБ 03-108-96 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»:

- Staţii de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate (P - 25,0 MPa)


2.3. Legea nr. 803 XIV din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase; СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»; NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03.01-2003) „Sisteme de distribuţie a gazelor”; NRS 35-04-09:2002 „Reguli de securitate în ramura gazificării”; NRS 35-03-67:2004 „Reguli de construire şi exploatare inofensivă a recipienţelor sub presiune”; NRS 35-04-69:2005 „Reguli privind securitatea industrială la exploatarea staţiilor de alimentare a automobilelor cu gaze lichefiate”:

- Montarea şi reglarea instalaţiilor şi sistemelor de stocare şi alimentare

cu gaze lichefiate (P-1,6 MPa)


2.4. Legea nr. 803 XIV din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase; СНиП 2.05.06-85 „Магистальные трубопроводы”; СНиП III-42-80 «Правила производства и приёмки работ. Магистpальные трубопроводы»; ГОСТ 25812-83* «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии»; ГОСТ 9.602-2005 „Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии»:

- Instalaţii de protecţie electrochimică a conductelor pentru transportul gazelor

Naturale


2.5. Legea nr. 803 XIV din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase; NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03.01-2003) „Sisteme de distribuţie a gazelor”; NRS 35-04-09:2002 „Reguli de securitate în ramura gazificării”; NRS 35-03-67:2004 „Reguli de construire şi exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune”: RG35-01-33:2005 „Reguli privind organizarea şi exercitarea controlului în producţie referitor la respectarea cerinţelor securităţii industriale la obiecte industriale periculoase”; ГОСТ 25812-83 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии»; ГОСТ 9.602-2005„Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии”; CP G.05.02-2008 (МСП 4.03-102-2006)„Proiectarea şi construcţia conductelor de gaze din ţevi de metal”;

- Controlul calităţii lucrărilor de sudură şi izolare


III. Control tehnic preliminar


3.1. Legea nr. 803 XIV din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase; СНиП III-42-80 «Правила производства и приёмки работ. Магистpальные трубопроводы»; СНиП 2.05.06-85 „Магистpальные трубопроводы”; ОНТП 51-1-85 «Общесоюзные нормы технологического проектирования. Магистральные трубопроводы. Часть 1.Газопроводы»:

- Montarea conductelor pentru transportul gazelor naturale (P-10,0 MPa


3.2. Legea nr. 803 XIV din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase; СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; СНиП III-42-80 «Правила производства и приёмки работ. Магистральные трубопроводы»:

  • Montarea Staţiilor de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate (P – 25,0 MPa)


3.3. Legea nr. 803 XIV din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase; СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»; NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03.01-2003) „Sisteme de distribuţie a gazelor”; NRS 35-04-09:2002 „Reguli de securitate în ramura gazificării”; NRS 35-03-67:2004 „Reguli de construire şi exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune”:

- Montarea şi reglarea instalaţiilor şi sistemelor de stocare şi alimentare cu gaze lichefiate (P -1,6 MPa)


IV. Exploatare


4.1. Legea nr. 803 XIV din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase; NRS 35-04-74:2006 „Reguli de securitate la exploatarea conductelor magistrale”; NRS 35-04-77:2006 „Reguli de protecţie a conductelor magistrale”; NRS 35-03-67:2004 „Reguli de construire şi exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune”; RG 35-04-24:2000 „Modul de organizare a serviciului gaz la întreprinderile industriale”; RG 35-01-33:2005 „Reguli privind organizarea şi exercitarea controlului în producţie referitor la respectarea cerinţelor securităţii industriale la obiecte industriale periculoase”; ПБ 09-297-99 „Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах»”:

- Conducte pentru transportul gazelor naturale (P - 10,0 MPa)


4.2. Legea nr. 803 XIV din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase; NRS 35-03-67:2004 „Reguli de construire şi exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune”; RG 35-04-24:2000 „Modul de organizare a serviciului gaz la întreprinderile industriale”; RG 35-01-33:2005 „Reguli privind organizarea şi exercitarea controlului în producţie referitor la respectarea cerinţelor securităţii industriale la obiecte industriale periculoase”; ПБ 09-297-99 „Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах»; ВРД 39-2.5-082-2003 «Правила технической эксплуатации автомобильных газонаполнительных компрессорных станций»:

- Staţii de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate (P – 25,0 MPa)


4.3. Legea nr. 803 XIV din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase; СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»; NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03.01-2003) „Sisteme de distribuţie a gazelor”; NRS 35-04-09:2002 „Reguli de securitate în ramura gazificării”; NRS 35-03-67:2004 „Reguli de construire şi exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune”; NRS 35-04-69:2005 „Reguli privind securitatea industrială la exploatarea staţiilor de alimentare a automobilelor cu gaze lichefiate” RG 35-04-24:2000 „Modul de organizare a serviciului gaz la întreprinderile industriale”; RG 35-01-33:2005 „Reguli privind organizarea şi exercitarea controlului în producţie referitor la respectarea cerinţelor securităţii industriale la obiecte industriale periculoase”:

- Instalaţii şi sisteme de stocare şi alimentare cu gaze lichefiate (P – 1,6 MPa)


4.4. Legea nr. 803 XIV din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase; NRS 35-04-74:2006 „Reguli de securitate la exploatarea conductelor magistrale”; ГОСТ 25812-83* «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии»; «Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов»:

- Instalaţii de protecţie electrochimică a conductelor pentru transportul gazelor naturale


V. Instruire


5.1. Legea nr. 803 XIV din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase; NRS 35-04-74:2006 „Reguli de securitate la exploatarea conductelor magistrale”; NRS 35-04-77:2006 „Reguli de protecţie a conductelor magistrale”; NRS 35-03-67:2004 „Reguli de construire şi exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune”:

- Exercitarea lucrărilor de exploatare a conductelor pentru transportul gazelor naturale (P - 10,0 MPa)


5.2. Legea nr. 803 XIV din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase; NRS 35-03-67:2004 „Reguli de construire şi exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune”; ПБ 09-297-99 „Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах»; ВРД 39-2.5-082-2003 «Правила технической эксплуатации автомобильных газонаполнительных компрессорных станций»:

  • Exercitarea lucrărilor de exploatare a Staţiilor de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate (P – 25,0 MPa)


5.3. Legea nr. 803 XIV din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase; СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»; NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03.01-2003) „Sisteme de distribuţie a gazelor”; NRS 35-04-09:2002 „Reguli de securitate în ramura gazificării”; NRS 35-03-67:2004 „Reguli de construire şi exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune”; NRS 35-04-69:2005 „Reguli privind securitatea industrială la exploatarea staţiilor de alimentare a automobilelor cu gaze lichefiate” RG 35-04-24:2000 „Modul de organizare a serviciului gaz la întreprinderile industriale”; RG 35-01-33:2005 „Reguli privind organizarea şi exercitarea controlului în producţie referitor la respectarea cerinţelor securităţii industriale la obiecte industriale periculoase”:

  • Exercitarea lucrărilor de exploatare a instalaţiilor şi sistemelor de stocare şi alimentare cu gaze lichefiate (P – 1,6 Mpa)Anexa nr. 4

la Procedura de verificare a cunoştinţelor

Specialiştilor în domeniul securităţii

Industriale în Comisia de Stat de Atestare


Inspecţia chimico-tehnologică

1   2   3   4   5   6

Похожие:

Privind Comisia de Stat de Atestare în domeniul securităţii industriale iconDirecţiile principale ale politicii de stat în domeniul protecţiei muncii

Privind Comisia de Stat de Atestare în domeniul securităţii industriale iconComisia Economică pentru Europa

Privind Comisia de Stat de Atestare în domeniul securităţii industriale iconI. raport privind activitatea de cercetare ştiinţifică

Privind Comisia de Stat de Atestare în domeniul securităţii industriale iconStat 462: Biostatistics

Privind Comisia de Stat de Atestare în domeniul securităţii industriale iconStat 462: Biostatistics

Privind Comisia de Stat de Atestare în domeniul securităţii industriale iconStat-Math Unit, Kolkata

Privind Comisia de Stat de Atestare în domeniul securităţii industriale iconTransit-time mechanism of plasma instability in high-electron mobility transistors, phys stat sol. (a) 202, No. 10, R113-R115 (2005) 1097

Privind Comisia de Stat de Atestare în domeniul securităţii industriale iconStat/math {3502, 4612}, Statistical Inference I/Statistical Inference in Practice, Spring 2005

Privind Comisia de Stat de Atestare în domeniul securităţii industriale iconПрограмма дисциплины Компьютерные методы анализа социологических данных
Требования к студентам: знание статистики в объеме, преподаваемом студентам экономических и гуманитарных специальностей, усвоение...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница