Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г
НазваниеСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г
страница1/7
Дата20.09.2012
Размер0.96 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд - Варна, за 2012 г.


обн., ДВ, бр. 6 от 20.01.2012 г.


За съдебен район на Варненския окръжен и административен съд


I. Криминалистични експертизи


Експерти от Базова научно-техническа лаборатория (БНТЛ) при ОД - МВР, Варна, извършващи следните видове криминалистически експертизи: дактилоскопни, трасологични, балистични, съдебно-почеркови и техническо изследване на документи и парични знаци


Митко Желев Великов - експерт, висше образование.


Ангел Николаев Ангелов - експерт, висше образование.


Андрей Христов Стоянов - експерт, висше образование.


Филип Николаев Филев - експерт, висше образование.


Недялко Атанасов Кателиев - експерт, висше образование.


Димитър Михайлов Михайлов - експерт, висше образование.


Михаил Николаев Недев - експерт, висше образование.


Богдан Йорданов Богданов - експерт, висше образование.


Владимир Костадинов Василев - експерт, висше образование.


Златко Димитров Недев - експерт, висше образование.


Стоян Бяндов Стоянов - висше образование.


Славчо Захариев Славов - експерт, висше образование.


Иво Христов Христов - експерт, висше образование.


Златина Желева Димитрова - експерт, висше образование.


Яни Кирилов Киряков - експерт, средно образование.


Галин Господинов Желев - експерт, висше образование.


Стилиан Цанев Димитров - експерт, висше образование.


Тодор Иванов Илиев - експерт, висше образование.


Съдебно-биологични и физико-химични експертизи.


Йордан Панайотов Йорданов - гл. инспектор, висше образование.


Владимир Костадинов Василев - експерт, висше образование.


Димитър Михайлов Михайлов - експерт, висше образование.


Елеонора Иванова Георгиева - експерт, висше образование.


Видеотехнически и лицевоидентификационни експертизи


Яни Кирилов Киряков - експерт, средно образование.


Автотехнически експертизи


Недялко Атанасов Кателиев - експерт, висше образование.


Горепосочените експерти притежават: 1. удостоверение за правоспособност за правото да извършват посочените експертизи; 2. разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Секретно".


А) Криминалистични експертизи на писмени доказателства


Атанас Марков Михайлов - експерт по съдебно-почеркови, трасологически, балистични, портретни, дактилоскопни експертизи и техническо изследване на документи.


Борис Димитров Борисов - графолог.


Вангел Николов Вангелов - почеркови, техническо изследване на документи, трасологически и балистически.


Генчо Иванов Димитров - специалист по: криминалистични експертизи на писмени доказателства, съдебно-химически, физико-химически, автотехнически по ПТП и пожаротехнически експертизи.


Емил Ангелов Атанасов - криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистически, допуск ниво "Секретно".


Иван Пенчев Медарев - експерт криминалист.


Николай Стефчев Ризов - криминалистически експертизи на писмени доказателства.


Никола Борисов Бъчваров - криминалист-графолог.


Ценко Маринов Цачев - криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистически; допуск ниво "Секретно".


Б) Трасологични експертизи; съдебно-балистична експертиза; биометрични криминалистични експертизи


II. Съдебномедицински експертизи


Съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве


Борис Петров Шахов - съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход и за идентификация на човек.


Мая Иванова Кичева - специалист молекулярна биология; ДНК анализи.


Николай Гинчев Тюфекчиев - специалист молекулярна биология, ДНК анализи.


А) Лекари, притежаващи компетентност по въпросите на ортопедията и травматологията; диагностика, лечение и прогноза на заболяването


Веселин Петков Калоянов - рентгенолог.


Радослав Борисов Манчев- ортопед-травматолог.


Б) Лекари хирурзи, притежаващи компетентност да се произнасят по всички въпроси на хирургичните заболявания; диагностика, лечение и прогноза, вътрешни болести


Добринка Демирева Радойнова-Ялъмова - лекар вътрешни болести.


В) Лекари неврохирурзи, притежаващи компетентност по всички неврохирургически заболявания; диагностика, лечение и прогноза


Николай Ангелов Пеев - неврохирург.


Светослав Калчев Калевски - неврохирург.


Г) Лекари - специалисти по вътрешни болести, притежаващи компетентност по всички заболявания на сърдечно-съдовата, дихателната, стомашно-чревната и отделителната система, диагностика, лечение и прогноза


Свилен Стойчев Андонов - специалист вътрешни и бъбречни болести, здравен мениджмънт и здравноосигурителни отношения с НЗОК.


Д) Лекари - специалисти по инфекциозни болести, притежаващи компетентност по въпросите на инфекциозните и паразитологичните болести, системи, диагностика, лечение, прогноза и епидемиология


Анна Божидарова Кирчева - лекар - специалист по епидемиология, контрол на инфекциите и специалист по инфекциозни болести.


Е) Лекари - специалисти по кожно-венерически болести, компетентни по диагностика, лечение, прогноза и епидемиология


Ж) Лекари - специалисти по уши, нос, гърло, компетентни да се произнасят по всички въпроси


З) Лекари - специалисти по очни болести, притежаващи компетентност по очните болести; диагностика, лечение, прогноза


И) Лекари педиатри - компетентни по всички детски заболявания, диагностика, лечение и прогноза


Й) Лекар токсиколог - компетентен по въпросите на отравянията, диагностика, лечение и прогноза


К) Лекари - специалисти по обща и клинична патология, компетентни да се изказват по специфични патологоанатомични въпроси


Л) Лекар сексолог


М) Лекари акушерство и гинекология


Н) Съдебни лекари, компетентни по всички въпроси на телесните повреди, причини за смърт, болестни състояния за всички видове


Благовеста Димитрова Стефанова - съдебна медицина.


Вилиям Викторов Доков - съдебна медицина.


Димитър Иванов Ганчев - съдебна медицина.


Сийка Койчева Михова - съдебна медицина.


Деян Ангелов Демиров - специалист по съдебна медицина.


Виктор Николаев Стефанов - специалист по съдебна медицина.


О) Трудова медицина


Д-р Сена Генова Калоянова - лекар трудова медицина, специалист по трудова медицина и безопасност на труда.


III. Съдебна експертиза на психичното състояние


1. Съдебно-психиатрична експертиза.


Татяна Колева Аврамова - съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.


2. Съдебно-психологична експертиза


Ана Иванова Райкова - психолог.


Мая Любенова Златева - социален психолог и графолог.


Константин Атанасов Воденичаров - психолог.


Гергана Петрова Момова - клиничен психолог.


Румяна Стоянова Георгиева - клиничен психолог.


Снежанка Борисова Димитрова - психолог.


Психолози


3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза


Лекари психиатри и медицинска психология - компетентни по всички въпроси на психиатричните заболявания, психиатрична психология.


Аделина Боянова Джорджанова - психолог в Държавна психиатрична болница - с. Карвуна.


Костадинка Димитрова Крумова - нарколог.


Росица Антонова Лефтерова - психиатър.


Румяна Василева Бояджиева - психиатър, психотерапевт.


Татяна Колева - съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого- психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.


Христо Добрев Бояджиев - психиатър.


Лекари детски психиатри


Милена Антонова Топалова - детски психиатър.


4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни


Татяна Колева Аврамова - съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.


IV. Съдебно-икономически експертизи


1. Съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза


Адриан Михайлов Велчев - икономист-счетоводител, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.


Александър Христов Василев - специалист икономически и автотехнически експертизи.


Ангел Христов Колев - икономист-счетоводител.


Андреян Николаев Райков - съдебно-счетоводни експертизи.


Анелия Иванова Люцканова - съдебно-счетоводни, финансово-икономически експертизи.


Анелия Стефанова Илиева - експертни оценки и икономически анализи във връзка с прилагането на чл. 72 ТЗ, както и други икономически експертизи.


Анелия Петрова Николова - съдебно-счетоводни експертизи.


Анна Петрова Димитрова - съдебно-счетоводни, финансово-икономически експертизи.


Антоанета Вълчанова Цанева - икономист-счетоводител.


Антония Димитрова Торлакова - съдебно-счетоводни експертизи.


Антония Русева Стоянова - икономист-счетоводител.


Бисер Николов Атанасов - счетоводител, оценител на недвижими имоти и земеделски земи; допуск ниво "Секретно".


Бойка Славейкова Могиларова - икономист-счетоводител.


Валентин Тодоров Стоянов - съдебна финансово-икономическа и стокова експертиза.


Валентина Георгиева Трендафилова - икономист-счетоводител.


Валентина Иванова Димитрова - съдебно-икономически експертизи.


Валерий Иванов Обретенов - съдебно-икономически експертизи.


Василена Луиджева Кираджиева - съдебно- счетоводни експертизи.


Виолета Желева Желязкова - съдебно-икономически експертизи.


Виолета Тодорова Янакиева - икономист-счетоводител, счетоводство и контрол; допуск ниво "Секретно".


Владимир Николов Караджилов - съдебно-счетоводни експертизи, оценки на МС - активи, недвижими имоти и земеделски земи.


Галина Димчева Димитрова - съдебно-икономически експертизи, регистриран одитор.


Галина Петрова Георгиева - икономист-счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения.


Ганка Георгиева Дончева - дипломиран експерт-счетоводител, независим финансов одит.


Ганка Дянкова Каваева - ТРЗ и счетоводство.


Ганка Янева Кольовска - финансово-счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели предприятия, оценка на системи по качеството и оценка на интелектуалната собственост.


Георги Иванов Георгиев - съдебно-икономическа, финансово-икономическа, инженернотехническа и компютърнотехническа експертиза.


Гергана Стоянова Колева - икономист.


Гинка Стоянова Точева - финансово-икономически и счетоводни експертизи.


Гиргина Иванова Балтаджиева - счетоводни експертизи.


Даниела Дойчева Христова - експерт-счетоводител, одитор.


Даринка Калоянова Павлова - лицензиран съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ.


Дафина Иванова Добрева - икономически експертизи.


Деница Климентова Саръиванова - счетоводни експертизи.


Диана Добрева Велинова - съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.


Димитър Георгиев Димитров - съдебно-стокови експертизи.


Димитър Йорданов Йорданов - икономист-счетоводител.


Димитър Павлов Вачков - съдебно-счетоводни експертизи.


Димитър Стоянов Момчилов - съдебно-стокови експертизи.


Димитър Трифонов Георгиев - икономист-счетоводител (одитор).


Димка Неделчева Попова - икономист-счетоводител.


Динка Георгиева Манева - съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертиза.


Динка Йоргова Иванова - счетоводство и контрол, финанси и банково дело, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, акцизно законодателство.


Донка Асенова Димитрова - експерт икономист-счетоводител - допуск ниво "Секретно".


Донка Димова Михайлова - икономист-счетоводител.


Ева Евгениева Марчева - съдебно-счетоводна експертиза.


Елеонора Йорданова Трифонова - дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.


Емилия Николова Стойнова-Дикова - счетоводство и контрол.


Желязка Делчева Петрова - съдебно-икономическа, съдебно-счетоводна и съдебна финансово-икономическа експертиза.


Живка Недева Бонева - електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи - движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт - автотехнически експертизи.


Жулиета Господинова Тонева - счетоводител - счетоводство и контрол.


Ива Николаева Анастасова - съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи.


Ивайло Петков Узунов - икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол.


Иван Михайлов Калчев - съдебно-счетоводни експертизи.


Иван Христов Кунев - специалист финансово счетоводство, банково дело и кредитни взаимоотношения.


Иванка Георгиева Иванчева - експерт-счетоводител.


Иванка Николова Белеганска - икономист-счетоводител.


Ивелина Костадинова Кирова - съдебно-счетоводни експертизи.


Иво Ангелов Костов - експерт-икономист по строителството.


Илина Томова Станчева - счетоводител.


Илиян Димитров Гоцев - счетоводител.


Илияна Димитрова Вълчанова - икономист-счетоводител.


Ирена Георгиева Дурева - съдебно-счетоводни експертизи.


Йордан Ганев Стоянов - икономист-счетоводител, лицензиран оценител на оборотни и дълготрайни активи.


Йордана Костадинова Иванова - експерт-икономист.


Камен Енчев Кънев - експерт по съдебно-счетоводни и финансово-оценителни експертизи.


Керанка Колева Изова-Кунева - съдебно-счетоводен експерт.


Корнелия Милева Колева - икономист-счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово- счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения.


Коста Андреев Андреев - специалист данъчно облагане, счетоводна отчетност и контрол; допуск ниво "Секретно".


Красимира Атанасова Димитрова - съдебно-счетоводни експертизи, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане.


Красимира Димитрова Узунова - съдебно-счетоводни експертизи.


Кремена Димитрова Иванова - икономист-счетоводител.


Кремена Йорданова Костадинова - магистър "Счетоводство и контрол".


Лиляна Гинчева Стойчева - счетоводни експертизи.


Лиляна Петрова Попова - икономист-счетоводител.


Маргарита Милчева Добрева - експерт-счетоводител.


Мариана Стефанова Станева - съдебно-счетоводни, съдебни финансово- икономически и съдебно-стокови експертизи.


Мариела Асенова Спиридонова - съдебно-счетоводни експертизи.


Мариела Иванова Мачева - съдебно-счетоводен експерт.


Марин Николов Урумов - съдебно-счетоводни експертизи.


Марияна Анастасова Дамянова - експерт-счетоводител.


Мариянка Атанасова Нейчева - съдебно-икономически и счетоводни експертизи.


Милена Валентинова Петрова - счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения.


Милена Колева Василева - съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.


Милица Георгиева Карауланова - специалист финансово счетоводство, банково дело и кредитни взаимоотношения.


Милка Георгиева Купенова - стокознание, икономист-счетоводител.


Милка Паскалева Пърова - съдебно-счетоводни експертизи.


Мирослава Петрова Иванова - икономист-финансист.


Надя Енчева Костова - доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия.


Нели Костадинова Михайлова - счетоводни експертизи - счетоводство на предприятието, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници на културата; оценка на цели предприятия, дялове и акции от капитала им; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.


Николай Ненов Ненов - строителство и архитектура.


Николай Стефанов Добрев - съдебно-счетоводни и икономически експертизи.


Павлина Николова Попова - съдебно-счетоводни експертизи.


Пенка Иванова Петкова - икономист-счетоводител.


Пенка Кирилова Жекова - експерт-счетоводител.


Пепа Иванова Карагитлиева - икономист-счетоводител.


Петър Атанасов Влаев - счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи.


Петър Димитров Петров - финансови-икономически и ценови експертизи.


Петя Иванова Радева - съдебно-счетоводни експертизи.


Петя Иванова Ставрева - експерт-счетоводител, регистриран одитор.


Пламен Тонев Илиев - икономист-счетоводител.


Радка Радева Куванджиева - съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертиза.


Радослав Христов Станчев - магистър по счетоводство и контрол.


Радка Янева Георгиева - дипломиран експерт-счетоводител.


Ралица Атанасова Славова - икономист.


Росица Руменова Димитрова - съдебно-счетоводни експертизи.


Румяна Георгиева Симеонова - съдебно-счетоводни експертизи.


Румяна Грозданова Неделчева - счетоводен експерт, лицензиран експерт съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи.


Румяна Митева Джонова - счетоводни експертизи, икономист-счетоводител по организация и управление на промишлеността.


Руска Николова Димитрова - лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти.


Савка Дякова Костова - финансово-икономически, счетоводни, данъчни проблеми, застрахователно-осигурително дело.


Светлана Богданова Тодорова - статистик-икономист, съдебно-икономически експертизи.


Светлана Василева Кръстева - съдебно-счетоводни експертизи и съдебни финансово-икономически експертизи.


Силвия Станчева Стоянова - икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.


Симеон Димитров Симов - икономист, магистър по бизнес администрация, лицензиран оценител на цели предприятия.


Сияна Александрова Димитрова - съдебно-счетоводни и икономически експертизи - допуск ниво "Строго секретно".


Стефан Тодоров Данговски - лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения.


Стефка Георгиева Попова - оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; икономист- счетоводител; допуск ниво "Секретно".


Таня Димитрова Савова - експерт финансово-счетоводни експертизи.


Татяна Ганчева Ганева - финансови и счетоводни експертизи.


Татяна Танева Иванова - счетоводство и икономика.


Теменуга Василева Стойкова - стоково-икономически и счетоводни експертизи.


Тодорка Павлова Коларова - експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти.


Трендафил Александров Василев - дипломиран експерт-счетоводител.


Христина Кирилова Тенева - съдебно-счетоводни експертизи.


Христо Димитров Каролев - счетоводство и контрол; транспортна техника и технологии, моторни транспортни средства.


Христоско Иванов Богданов - икономист-счетоводител.


Цветанка Димитрова Върбанова-Златилова - съдебно-стокови експертизи.


Цветанка Костадинова Димитрова - съдебно-счетоводен експерт.


Ценка Стойчева Георгиева - съдебно-счетоводни експертизи.


Юлия Петкова Стоянова - съдебно-счетоводни експертизи.


Юлиян Петров Минков - икономически експертизи, данъчен експерт.


Яна Данчева Велева - счетоводство и контрол.


Янка Върбанова Лозанова - икономист-счетоводител.


Янка Колева Патраманова - съдебно-икономически експертизи.


V. Съдебни инженерно-технически експертизи

  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г iconЗа съдебен район на Кърджалийския окръжен и административен съд
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г iconТема: строителство, строителен контрол
Държавата ще направи всичко възможно да подобри пристанищната инфраструктура, като за целта ще се привличат големи товародатели....
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г iconВ. Ю. Филиппов Далее, если Демиург любой вещи взирает на
Далее, если Демиург любой вещи взирает на неизменно сущее и берёт его в качестве первообраза при создании идеи и свойств данной вещи,...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г iconРешение о выдаче лицензии принято на основании ст ст. 29, 32 Федерального закона от 7 июля 2003 г. №126-фз «О связи»
Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица). Место нахождения (место жительства)
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г iconРешение о выдаче лицензии принято на основании ст ст. 29, 32 Федерального закона от 7 июля 2003 г. №126-фз «О связи»
Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица). Место нахождения (место жительства)
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г iconТема: здравеопазване
Това предложение на Българския лекарски съюз (блс) изцяло се подкрепя от здравната каса и ще стане факт от 1 януари 2012 г., съобщи...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г iconПри министерстве юстиции российской федерации
Исх от 10. 01. 2012 №3-19/38234, в соответствии с подпунктом 8 статьи 11 Федерального закона от 26. 09. 1997 №125-фз «О свободе совести...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г iconПрограмма развития муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №401 «Рябинка»
Администрация города Нижнего Новгорода Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №401 «Рябинка»
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г icon2 2) Списък на публикации (чужбина)

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница