Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г
НазваниеСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г
страница1/5
Дата20.09.2012
Размер0.89 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд - Бургас, за 2012 г.


Обн., ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г.


За съдебен район на Бургаския окръжен и административен съд


1. Клас "Криминалистически експертизи"


Стоян Иванов Желев - образование - висше, специалност - право, квалификация - юрист, експерт-криминалист.


Христо Борисов Дрянков - образование - висше, специалност - юрист, експерт-криминалист.


Щерю Костадинов Николов - образование - висше, специалност - експерт-криминалист, трудов стаж като експерт-криминалист, квалификация - инженер-химик.


Радостин Тодоров Патъров - образование - висше, специалност - промишлено и гражданско строителство, квалификация - строителен техник.


Страхил Гаврилов Младенов - образование - висше, специалност - далекосъобщителна техника, квалификация - електроинженер, свидетелство за всички видове криминалистически производства.


Здравко Стоянов Стоянов - образование - висше, специалност - инженер-технолог по полиграфическо производство, квалификация - техническо изследване на документи, номера на рама и двигатели на МПС, полиграфи, информация от GSM.


Тинка Стефанова Тодорова-Горбан - образование - висше, специалност - строителен инженер по пътно строителство, високо строителство, консултация в строителството - високо строителство.


Христо Димитров Сариев - образование - висше, квалификация - експерт- криминолог; графически експертизи на почерк и подписи; графолог, балистика.


2. Клас "Съдебно-медицински експертизи"


Васил Димитров Йовков - специалност - стоматолог.


Димитър Василев Йовков - специалност - акушер-гинеколог.


Галина Милева, Косьо Янков - съдебни лекари.


Параско Георгиев Парасков - образование - висше, медицина, правоспособност - лекар, специалист - съдебна медицина.


Николай Гинчев Тюфекчиев - образование - висше, специалност - биохимия и микробиология, квалификация - биохимик, микробиолог със специализация вирусология.


Мая Иванова Кичева - образование - висше, специалност - молекулярна и функц. биология, квалификация - биохимик, клиничен химик, диплома за кандидат на биологичните науки.


Борис Петров Шахов - образование - висше, специалност - молекулярна биология и микробиология, квалификация - установяване на родителски произход и експертиза за идентификация на човек, при която се налага използване на ДНК (генетичен) анализ.


3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"


Лорис Бердж Сайян - управител на ОДПЗС - съдебно-психиатрични експертизи.


Веселин Динчев Палазов - ОДПЗС, началник на отделение


Фредерик Лорис Сайян - ОДПЗС, ординатор.


Теодор Иванов Сариев - ОДПЗС, ординатор.


Анелия Дянкова Стоева - ОДПЗС, ординатор.


Жана Димитрова Сидова - ОДПЗС, началник на отделение.


Галена Петкова Вълчкова - образование -висше, специалност - медицина, квалификация - лекар, свидетелство за призната специалност - специалист по психиатрия, месторабота - ОДПЗС - Бургас, длъжност - психиатър - ординатор, удостоверение за следдипломна квалификация - съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна психиатрия.


Соня Тодорова Нейчева - ОДПЗС.


Андрей Стоянов Стоянов - образование - висше - медицина, специалност - психиатрия, правоспособност - лекар, професионална квалификация - здравен мениджмънт, месторабота - ОДПЗС "Проф. д-р Ив. Темков" - ЕООД, Бургас, длъжност - началник на отделение, удостоверение квалификация - съдебнопсихиатрична експертиза.


Надя Кирова Желязкова - ОДПЗС, ординатор.


Антоанета Любенова Главанова - ОДПЗС, началник на отделение.


Дияна Марчева Чакърова - ОДПЗС, ординатор.


Румяна Бонева Куцарова - ОДПЗС, ординатор.


Теодора Георгиева Мешова - ОДПЗС, ординатор.


Деян Стоянов Стоянов - ОДПЗС, началник на отделение.


Тодорка Стаматова Павлова - ОДПЗС, ординатор.


Петя Тодорова Ганчева - ОДПЗС, ординатор.


Владимир Янакиев Грънчаров - ОДПЗС, ординатор.


Георги Михайлов Гребенаров - ОДПЗС, ординатор.


Розалина Георгиева Макелова - ОДПЗС, ординатор.


Величка Бъчварова - специалност - психолог.


Валентина Митрева Недева-Белчева - образование - висше, специалност - психология, квалификация - психолог, специализация - клинична и консултативна психология, месторабота - ОДПЗС "Проф. д-р Ив. Темков", длъжност - клиничен психолог, свидетелство за призната специалност, степен - магистър, специалист по клинична психология.


Кета Русева Апостолова - образование - висше, специалност - психология, професионална квалификация - психолог, образование - висше, специалност - предучилищна педагогика, квалификация - детски учител, специализация - изобразително и конструктивно творчество, длъжност - частна практика - психолог, удостоверение за дългосрочен тематичен курс - Транзакционен анализ II модул.


Здравка Велизарова Тодорова - образование - висше, степен магистър, специалност - приложна психология, професионална квалификация - психолог.


Ивелина Йовчева Томова - образование - висше, специалност - психология, квалификация - магистър по психология.


Росица Янева Янева - образование - висше, специалност - педагогика и предучилищна психология; преподавател и организатор - методист предучилищно възпитание, квалификация - специфика в провеждането на превенция на деца в училищна възраст, превенция на насилието над деца в училищна възраст, организация на консултантската дейност, краткосрочно психологическо консултиране, консултиране при психотравмени събития, консултиране при поведенчески проблеми, социална психология и психология на общуването.


4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"


Петя Новакова Няголова - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител, преквалификация със специалност - икономика, управление на промишлено производство, квалификация - организатор на производството в промишлеността, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.


Тодор Димитров Ангелов - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност, сертификат за експерт финансово-икономически и счетоводни проблеми, сертификат - експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, сертификат по МСС, удостоверение за подготовка на оператори на системи.


Мариана Димова Ангелова - образование - висше, специалност - маркетинг и планиране, квалификация - икономист-счетоводител, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти, регистрирана в КНОБ по Закона за независимите оценители; квалификации - право, икономическа педагогика, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат за експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни.


Генко Иванов Генов - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност, професионална квалификация - съдебно-счетоводни експертизи.


Мария Иванова Николова - образование - висше, специалност - международни икономически отношения, квалификация - икономист-международник, диплома средно образование - ЕСПУ с преподаване на английски език.


Наталия Георгиева Карчева - образование - висше, специалност - икономика на труда и социално дело, квалификация - икономист по труда, профил "Социално дело" - педагогически профил, специализация - пенсионно осигуряване, икономист по труда, квалификация - специалист по социално осигуряване и пенсионно осигуряване.


Рилко Горанов Горанов - образование - висше, специалност - икономика на промишлеността, квалификация - икономист, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, транспорта и хранително-вкусовата промишленост, оценител на транспортни средства - леки и товарни автомобили, движимо имущество, движими активи, оценител на земеделски земи по чл. 19а, ал. 8 ЗСППЗ, експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения, вещо лице към Агенцията по вписванията.


Станка Демирева Андонова - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист, счетоводител.


Тонка Жекова Джалева - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител.


Тодор Пенчев Стефанов - образование - висше, специалност - ОПОИИ, квалификация - организатор-икономист, сертификат - експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.


Даниел Йорданов Хаджиатанасов - образование - висше, специалност - международни икономически отношения, квалификация - икономист международник, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат - експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект.


Ани Иванова Бъчварова - образование - висше, специалност - организация на производството и управление на промишленото производство, квалификация - икономист, организатор на промишленото производство.


Стефан Христов Корадов - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител, дипломиран експерт- счетоводител, дипломиран одитор, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценка на търговски предприятия и вземания.


Вечислав Христов Чанков - образование - висше, специалност - застрахователно дело, квалификация - икономист-застраховател, профил "Социално дело", квалификация - съдебно-счетоводни експертизи, съдебно- финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи, съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им.


Златинка Лефтерова Стоянова - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.


Събина Василева Арабаджиева - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност, свидетелство за професионална квалификация - съдебно-счетоводни експертизи.


Никола Димитров Жеков - образование - висше, специалност - икономика и организация на селското стопанство, квалификация - агроикономист.


Еленка Василева Вълканова - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, стопанско управление, професионална квалификация - икономист, специализация - международно управление.


Пепа Георгиева Пашова - образование - висше, специалност - организация на производството и управление в строителството, квалификация - икономист по строителството, счетоводство и финансово-контролна дейност, следдипломна квалификация - съдебно-счетоводни експертизи.


Росица Петрова Печуркова - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител, дипломиран одитор.


Георги Петров Дочев - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител, дипломиран експерт- счетоводител, дипломиран одитор.


Иванка Костадинова Голева - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител, вписана в списъка като вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, следдипломна квалификация - съдебно-счетоводни експертизи, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти, сертификат за оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.


Лилия Станкова Плачкова - образование - висше, специалност - икономика и управление на търговията - БАТО, квалификация - дипломиран икономист по търговията, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, оценител на земеделски земи, вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти.


Митко Русев Митев - образование - висше, специалност - икономика и управление на промишлеността, квалификация - икономист организатор на промишленото производство, следдипломна квалификация - мениджмънт и стопански бизнес, икономист - организация на производството, машинен инженер, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за вътрешни одитори, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на селското стопанство и транспорта.


Дора Иванова Гарелова - образование - висше, специалност - ИОМТС, квалификация - икономист по материално-техническо снабдяване, свидетелство за специализация - ИОУ на образованието, синдик, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.


Жечко Пенчев Костенски - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност, професионална квалификация - съдебно-счетоводни експертизи, сертификат по МСС.


Вяра Добрева Добрева - образование - висше, специалност - ИОМТС, квалификация - икономист по МТС, професионална квалификация - счетоводен експерт - вещо лице, сертификат по МСС.


Йорданка Георгиева Костадинова - образование - висше, специалност - икономика на строителството, квалификация - икономист по строителство, сертификат - съдебно-счетоводен експерт - вещо лице, сертификат по МСС.


Гергана Господинова Балева - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, финанси, квалификация - икономист-счетоводител, квалификация - съдебно-счетоводен експерт - вещо лице.


Мария Христова Стойкова - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител, специалност - публична администрация, следдипломна квалификация - съдебно-счетоводен експерт по финанси и счетоводство, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти, сертификат за оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, сертификат по МСС.


Надя Янчева Узунова - образование - висше, специалност - организация на производството и управление в транспорта, квалификация - икономист по транспорта, сертификат - експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.


Мария Димитрова Дошева - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - икономист-счетоводител, професионална квалификация - съдебно-счетоводни експертизи, международни счетоводни стандарти.


Руска Николова Димитрова - образование - висше, специалност - финанси, международни икономически отношения, професионална квалификация - икономист, месторабота - ОЦСЗУ, длъжност - икономист, финансов контрольор, специализация - специалист държавна администрация и международно право, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и данъчни експертизи, удостоверение за завършен курс по вътрешен и външен контрол на бюджетните средства.


Татяна Павлова Кънчева - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - магистър по икономика, специалност социални дейности, вписана в списъка на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, лиценз за оценител на недвижими имоти, сертификат за оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.


Дафин Михалев Терзиев - образование - висше, специалност - маркетинг и планиране, квалификация - икономист регионалист - стратег, сертификат за оценител на земеделски земи, вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.


Светла Динева Генова - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - икономист, специалност - математика, квалификация - математик, специализация - изследване на операциите, счетоводство, анализ и контрол на търговската дейност, длъжност - старши учител, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.


Стамен Димитров Стамов - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - икономист-счетоводител, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.


Иван Велинов Скарлатов - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, професионална квалификация - икономист-счетоводител, специализация - организация на отчетността в търговските дружества, свидетелство за професионална квалификация - съдебно-счетоводни експертизи.


Златка Иванова Григорова - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - магистър по икономика, специалност - организация и управление на селското стопанство, квалификация - агроикономист, преквалификация - педагогика, учителска правоспособност, лиценз за оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, професионална квалификация - управление на проекти, подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от Европейския съюз, удостоверение - сертификат за обучение на инспектори по качество на дейността на регистрираните одитори, професионална квалификация - магистър по стопанско управление - "Управление на европейските проекти".


Стефка Генова Иванова - образование - висше, специалност - икономика и управление на промишлеността, квалификация - икономист по промишленост, удостоверение за съдебен експерт, сертификат за експерт финансово- икономически и счетоводни проблеми.


Таня Димитрова Станева - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, маркетинг, професионална квалификация - магистър по икономика, сертификат за оценителска право-способност за оценка на машини и съоръжения.


Атанас Иванов Дошев - образование - висше, специалност - ОПУС, квалификация - икономист по строителството, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, сертификат за оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, удостоверение - оценител на земеделски земи, включен в списъка на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.


Христо Периклиев Христов - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, допълнителни квалификации - експерт-счетоводител, банково-финансов бизнес, съдебно-счетоводни експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистически експертизи, сертификат по МСС, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за експерт- оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "секретно".


Банко Димитров Димитров - образование - висше, специалност - статистика и иконометрия, квалификация - икономист-статистик, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на инвестиционни проекти.


Любимка Петрова Вълкова - образование - висше, степен - магистър, специалност - счетоводство и контрол, професионална квалификация - икономист- счетоводител.


Димитър Пенчев Сребков - образование - висше, степен - магистър, специалност - икономика на индустрията, професионална квалификация - магистър по икономика.


Жейна Драгомирова Жекова - образование - висше, специалност - икономика и управление на индустрията, професионална квалификация - икономист по индустрията, икономист-счетоводител.


Недялка Генчева Желева-Колева - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, счетоводство на нефинансови предприятия, квалификация - икономист-счетоводител, специализация - счетоводен мениджмънт в търговските дружества, професионална квалификация - съдебно-счетоводни експертизи.


Жельо Иванов Ненчев - образование - висше, степен - магистър, специалност - международен туризъм, професионална квалификация - икономист по туризъм, съдебен експерт към МППИ - 1999 г. - 2003 г.


Милица Янчева Пилашева - образование - висше, степен - магистър, специалност икономика и управление на търговията, квалификация - икономист по търговия, вещо лице в Агенцията по вписванията, следдипломна квалификация - счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.


Милена Живкова Кънева - образование - висше, специалност - икономика и управление на индустрията, квалификация - икономист по индустрия, сертификат - вътрешен одитор в публичния сектор.


Божидар Цветанов Павлов - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - дипломиран икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност, квалификация - публична администрация и европейска интеграция.


Иван Тодоров Кукуринков - образование - висше, специалност - управление и икономика на аграрнопромишлено производство, квалификация - икономист по аграрнопромишлено производство, лиценз за оценка на недвижими имоти, оценител на земеделски земи.


Петьо Стоянов Димитров - образование - висше, специалност - икономика и управление на туризма, квалификация - мениджър в туризма, лиценз за оценител на недвижими имоти, удостоверение за оценка на земеделски земи.


Наню Василев Нинов - образование - висше, специалност - стокознание, квалификация - стоковед, лиценз - оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения.


Христо Цончев Цончев - образование - висше, специалност - икономика, организация и управление на селското стопанство, квалификация - аграрикономист, следдипломна квалификация - специалист по социално осигуряване.


Кета Ангелова Дечева - образование - висше, специалност - стокознание, квалификация - стоковед, следдипломна квалификация - експерт - проверител на измами, съдебно-счетоводни експертизи.


Михаил Динев Златев - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител.


Васил Иванов Караманов - образование - висше, специалност - ОПУП, квалификация - икономист по промишлеността, следдипломна квалификация - съдебно-счетоводни експертизи, достъп до ниво на класифицирана информация до ниво "строго секретно".


Анелия Георгиева Узунова - образование - висше, специалност - икономика и управление на строителството, квалификация - икономист по строителството, специалност - финанси, квалификация - магистър по икономика, допълнителна квалификация - корабен агент и спедитор.


Николинка Василева Костадинова - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител.


Ели Пенчева Вълчева - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност.


Скева Марчева Ванева-Патаринска - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - магистър по икономика, следдипломна квалификация - съдебно-счетоводни експертизи.


Кирилка Иванова Иванова - образование - висше, специалност - икономика на промишленост-та, квалификация - икономист по промишлеността и материално- техническо снабдяване, допълнителна квалификация - вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.


Виктория Стоянова Петкова - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - икономист-счетоводител.


Детелина Димитрова Павлова - образование - висше, специалност - териториални системи, квалификация - икономист, сертификат за завършен курс "Европейските фондове - как да използваме възможностите, които ЕС предоставя на българския бизнес".


Розалина Стоянова Лазарова - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител.


Тонка Александрова Йотова - образование - висше, специалност - икономика на промишлеността, квалификация - икономист по промишлеността, квалификация - мениджмънт на фирма, лиценз за оценител на недвижими имоти, сертификат по МСС.


Ненко Марчев Марков - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист счетоводител.


Калинка Стоянова Новакова - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - магистър по икономика, квалификация - съдебен експерт, сертификат за експерт-оценител на ДМА и оборотни средства, сертификат за вътрешен одитор на интегрирани системи за управление, сертификат по МСС.


Людмила Йовчева Кудева - образование - висше, специалност - стокознание, квалификация - стоковед.


Йонка Борисова Колева - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист, счетоводител.


Мария Петкова Димитрова - образование - висше, специалност - маркетинг, квалификация - магистър по икономика.


Живка Иванова Жечева - образование - висше, специалност - ОПУП, квалификация - икономист по промишлеността.


Тодорка Димова Георгиева - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол.


Стойчо Георгиев Иванов - образование - висше, специалност - икономика и управление на индустрията, квалификация - икономист-организатор, допълнителна квалификация - курс МСС, НСС.


Таня Петрова Алексиева - образование - висше, специалност - финанси, квалификация - икономист, допълнителна квалификация - МСС.


Гинка Стоянова Радуйчева - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - магистър по икономика.


Златина Йорданова Вънчева - образование - висше, специалност - икономика и управление на промишлеността, квалификация - икономист, организатор на промишленото производство, средно образование, специалност - администратор- информатор, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, професионална квалификация - специалност - педагогика, професионална квалификация - учител.


Анка Кръстева Желязкова - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - магистър по икономика, счетоводство и контрол в нефинансови предприятия.


Красимир Димитров Атанасов - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - икономист-счетоводител, сертификат по МСС.


Мария Петкова Димитрова - образование - висше, специалност - електронна техника, специализация - електронно ядрено и медицинско уредостроене, образование - висше, специалност - маркетинг, квалификация - магистър по икономика.


Красимир Стоянов Димитров - образование - висше, специалност - подвижен железопътен транспорт, квалификация - машинен инженер, специализация - вагоностроене и вагонно стопанство, следдипломна специализация - специалност - приложна математика, специалност - инженер-специалист.


Керка Янкова Тотева - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, образование - висше, специалност - животновъдство, квалификация - инженер по животновъдство.


Здравко Иванов Мавров - образование - висше, специалност - икономика и управление на строителството, квалификация - икономист по строителство, придобита правоспособност като борсов посредник (брокер).


Севдалина Григорова Тодорова - образование - висше, специалност - икономика и управление на индустрията, квалификация - икономист-организатор.


Методи Йорданов Лаков - образование - висше, специалност - управление и планиране народно стопанство, квалификация - икономист-плановик, синтетик, трудов стаж - 20 години.


Ирина Димитрова Стоянова - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, финанси, квалификация - магистър по икономика, следдипломна квалификация - съдебно-счетоводни експертизи.


Катя Дончева Василева - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист - счетоводител, допълнителна квалификация - съдебно-счетоводни експертизи, сертификат - експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.


Таня Андонова Неделчева - образование - висше, специалност - управление и икономика на АПП, квалификация - икономист по АПП, допълнителна квалификация - оценител на цели предприятия и земеделски земи.


Весела Неделчева Щерева - образование - висше, специалност - международни икономически отношения.


Любка Ангелова Иванова - образование - висше, специалност - икономическа информатика, квалификация - икономист по социално-икономическа информация.


Иван Здравков Янев - образование - висше, специалност - международни отношения, следдипломна квалификация - съдебно-счетоводни експертизи.


Гергана Жекова Божилова - образование - висше, специалност - финанси, банково дело, професионална квалификация - икономист.


Владислав Димитров Михалев - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, професионална квалификация - икономист.


Мария Стоянова Стайкова - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, професионална квалификация - икономист, образование - висше, специалност - публична администрация, квалификация - икономист - специалист по държавна администрация и управление, свидетелство за специализация и правоспособност - специалност банков контрол, сертификат за квалификация - съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, сертификат за квалификация - експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на оборотни и дълготрайни активи.


Надежда Георгиева Николова - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - икономист по счетоводна и финансова контролна дейност и квалификация учител, специалност - делови отношения, квалификация - посредник при делови контакти, допълнителна квалификация - посредник при делови контакти.


Николина Георгиева Гавраилова - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител.


Диана Манолова Терзиева - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - вътрешен финансов контрол, специализация по европейска административна практика, организация на административната дейност и процеси, вътрешен одитор в публичния сектор.


Диян Петров Щерев - образование - висше, специалност - икономика и управление на търговията.


Ваня Георгиева Петрова - образование - висше, специалност - икономика и управление на промишлеността.


Ивелина Йорданова Попова - образование - висше, специалност - магистър по стопанско управление, квалификация - икономист-организатор на промишленото производство, квалификация по счетоводство, финанси и контрол.


Еленка Илиева Маринова - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - съдебно-счетоводни експертизи.


Диана Генчева Бимбелова - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол.


Иван Стоянов Добрев - образование - висше, специалност - технология и управление на транспорта, магистър инженер, квалификация - експерт по финансово-икономически проблеми, експертиза на недвижими имоти и земеделски земи, оценки и продажби, автотехническа експертиза.


Гергана Иванова Славова - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол - икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност, квалификация по съдебно-счетоводни експертизи.


Антония Димитрова Борисова - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол - магистър по икономика, квалификация - магистър агроном.


Гроздан Иванов Ихчиев - образование - висше, инженер икономист по индустриален мениджмънт, квалификация - счетоводство и контрол.


Павлина Георгиева Петрова - образование - висше, специалност - магистър по икономика и финанси, магистър по счетоводство и контрол, квалификация - бакалавър по стопанско управление, бизнес комуникации на английски език, съдебно-счетоводни експертизи, достъп до ниво класифицирана информация "строго секретно".


Вергиния Живкова Калчева - образование - висше, специалност - икономист счетоводител по счетоводна отчетност.


Даниела Кирчева Димова-Кожухарова - образование - висше, магистър по икономика - счетоводство и контрол.


Бърза Костадинова Кехайова - образование - висше, специалност - промишлено и гражданско строителство - технология, квалификация - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, длъжност - ръководител проект и инвестиционен контрол, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, вписана в регистъра на БСК, НТС и ССКБ, упражняваща независим строителен надзор в проектирането, строителството, както и технически контрол за сгради, квалификация - счетоводство на малко и средно предприятие, експерт по инвеститорски контрол, специалист по актуване на СМР.

  1   2   3   4   5

Похожие:

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г iconЗа съдебен район на Кърджалийския окръжен и административен съд
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г iconТема: строителство, строителен контрол
Държавата ще направи всичко възможно да подобри пристанищната инфраструктура, като за целта ще се привличат големи товародатели....
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г iconВ. Ю. Филиппов Далее, если Демиург любой вещи взирает на
Далее, если Демиург любой вещи взирает на неизменно сущее и берёт его в качестве первообраза при создании идеи и свойств данной вещи,...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г iconРешение о выдаче лицензии принято на основании ст ст. 29, 32 Федерального закона от 7 июля 2003 г. №126-фз «О связи»
Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица). Место нахождения (место жительства)
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г iconРешение о выдаче лицензии принято на основании ст ст. 29, 32 Федерального закона от 7 июля 2003 г. №126-фз «О связи»
Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица). Место нахождения (место жительства)
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г iconПри министерстве юстиции российской федерации
Исх от 10. 01. 2012 №3-19/38234, в соответствии с подпунктом 8 статьи 11 Федерального закона от 26. 09. 1997 №125-фз «О свободе совести...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г iconПрограмма развития муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №401 «Рябинка»
Администрация города Нижнего Новгорода Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №401 «Рябинка»
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г icon2 2) Списък на публикации (чужбина)

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г iconПравила безопасности в газовом хозяйстве металлургических и коксохомических предприятий и производств*1 (с изменением n 1 (пби 11-446(401)-02) и изменением (пби 11-459(401)-02)
Документ не подлежит государственной регистрации, поскольку является техническим документом и не содержит новых правовых норм (Письмо...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница