Програма ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Аграрна наука ХХІ століття
Скачать 138.56 Kb.
НазваниеПрограма ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Аграрна наука ХХІ століття
Дата25.02.2013
Размер138.56 Kb.
ТипДокументы


Міністерство аграрної політики та продовольства України


Дніпропетровський державний аграрний університет


Навчально-науковий інститут економіки
Програма ІІ міжнародної

науково-практичної інтернет-конференції


Аграрна наука

ХХІ століття:

реалії та перспективи


Посвідчення УкрІНТЕІ № 130 від 23.02.12


ДНІПРОПЕТРОВСЬК – 2012

28 лютого 2012 р. з 1420 до 1615 в аудиторії 706

проходило пленарне засідання конференції


ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ – директор навчально-наукового інституту економіки професор Запара Людмила Анатоліївна


Під час пленарного засідання

відбулися наступні доповіді:


 1. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ (професор Вініченко Ігор Іванович)

 2. КЛАСТЕРИЗАЦІЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ ЯК ІНСТИТУТ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (професор Катан Людмила Ігорівна)

 3. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛОГІСТИКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (доцент Величко Олександр Петрович)

 4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (к.е.н., асистент Безугла Людмила Сергіївна)

 5. РІВЕНЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ АГРОХІМІЧНИХ ЗАХОДІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (старший викладач Чепець Ольга Григорівна)

 6. БАГАТОФАКТОРНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ (старший викладач Сєдих Андрій Анатолійович)

 7. РОЗВИТОК НАСІННЕВИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА КУКУРУДЗИ (викладач Козачок Юлія Іванівна)


ГРАФІК РОБОТИ СЕКЦІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ


Секція

Дата

Аудиторія

Час

проведення


Особливості фінансового забезпечення аграрного виробництва

29.02.2012

314

930


Облік, аудит і аналіз в сільському господарстві

01.03.2012

227

1420


Інформаційні системи і технології в сільському господарстві

29.02.2012

806

1420


Проблеми управління та нормативно-правове забезпечення аграрного виробництва

01.03.2012

144

1420


Організація і планування сільськогосподарського виробництва

27.02.2012

706

1420


Економіка сільськогосподарського виробництва

01.03.2012

405

1420


Специфіка маркетингу в сільському господарстві

01.03.2012

612

1120


Інноваційні методи і технології у педагогічному процесі аграрних ВНЗ

01.03.2012

306

1120ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА


Голова секції – професор Катан Л.І.

Секретар – асистент Іщенко Л.І.


29 лютого 930 аудиторія 314


 1. Доцент Масюк Ю.В., доцент Бровко Л.І. Особливості банківського кредитування в формуванні фінансових ресурсів аграрних підприємств.

 2. Доцент Дуброва Н.П., доцент Демчук Н.І. Інноваційно-інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств.

 3. Доцент Добровольська О.В. Особливості банківської системи України.

 4. Доцент Безус Р.М. Інституціональні основи сільського господарства.

 5. Старший викладач Павленко О.П., асистент Крючко О.С. Особливості страхування тварин в сільськогосподарських підприємствах.

 6. Асистент Максимова С.В. Особливості кредитування під заставу депозиту.

 7. Асистент Халатур С.В. Формування науково-методичних засад концепцій економічного розвитку світової аграрної економіки.

 8. Асистент Окселенко Н.О. Політика фінансування оборотних активів сільськогосподарських підприємств.

 9. Асистент Іщенко І.Л. Ринок садівницької продукції України: розвиток та перспективи.


ДИСТАНЦІЙНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ


Доцент Чвертко Л.А. (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) Страхування сільськогосподарських ризиків в Україні: проблеми становлення.


ОБЛІК, АУДИТ І АНАЛІЗ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ


Голова секції – доцент Приходько І.П.

Секретар – доцент Васільєва Л.М.


1 березня 1420 аудиторія 227


 1. Доцент Приходько І.П. Інноваційний розвиток аграрної науки: стан та перспективи.

 2. Доцент Пвлова Г.Є. Бухгалтерський облік в системі стратегічного управління.

 3. Доцент Бардадим М.В. Внутрішньогосподарський контроль: сучасний стан та перспективи розвитку.

 4. Асистент Лебідь О.В. Податкова звітність, її стан та особливості.

 5. Асистент Одношевна О.О. Дослідження проблем розвитку галузі садівництва в Дніпропетровській області та основні напрями їх вирішення.

 6. Доцент Васільєва Л.М. Алгоритм формування кластерів в регіоні.

 7. Професор Бондарчук Н.В. Кластерний розвиток, як чинник активізації регіонального економічного розвитку.

 8. Асистент Пустова І.В. Роль економічного аналізу в управлінні виробничими витратами.

 9. Асистент Кращенко А.О. Машинно-технологічні станції, їх завдання та перспективи розвитку.

 10. Асистент Гиленко А.С. Напрямки удосконалення обліку виробничих запасів.

 11. Старший викладач Міньковська А.В. Основні напрямки мотивації праці аграрного сектору в сучасних умовах.

 12. Старший викладач Щербакова І.С. Показники формування конкурентоспроможності підприємства.

 13. Старший викладач Саванчук Т.М. Бюджетування як елемент управління матеріальним забезпеченням.

 14. Асистент Ткаченко О.С. Теоретичні засади організації обліку на підприємствах малого бізнесу.


ДИСТАНЦІЙНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ


Доцент Аленичев А.Д. (ФГБОУ ВПО «Великолукская ГСХА»), доцент Аленичева Л.Н. (ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский Государственный Университет Сервиса и Экономики») Роль бухгалтерской отчетности в оценке финансового положения сельскохозяйственных предприятий в условиях рыночной экономики.


ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ


Голова секції – професор Васильєва Н.К.

Секретар – старший викладач Герасимова І.Г.


29 лютого 1420 аудиторія 806


 1. Професор Васильєва Н.К. Моделювання розвитку сегментів кластеру сільського господарства Дніпропетровщини.

 2. Доцент Самарець Н.М. Інформаційні технології економетричних досліджень.

 3. Доцент Харченко Є.М. Застосування MS Excel в базах даних харчових технологій.

 4. Доцент Мороз С.І. Використання Marketing Analytic в агромаркетингу.

 5. Доцент Никитченко О.В. Проблеми розробки і керування ІТ-інфраструктурою.

 6. Доцент Чистякова В.Ф. Системний аналіз – основа агроекологічних досліджень.

 7. Доцент Пашова Т.М. Удосконалення організаційно-управлінських зв’язків підрозділів підприємства на базі інноваційних Web-технологій.

 8. Старший викладач Калашнікова Н.К. Використання інформаційних систем при комплектації автоматизованого робочого місця менеджера.

 9. Старший викладач Чорна Н.О. Візуалізація даних та комп’ютерні технології.

 10. Старший викладач Келюх О.О. Роль ІТ-технологій у побудові аграрного сектору економіки.

 11. Старший викладач Герасимова І.Г. Роль методів візуалізації навчальної інформації у навчанні.

 12. Викладач Шрамко І.І. CRM – системи, як сучасний напрямок автоматизації обробки економічної інформації.

 13. Викладач Мироненко О.А. Інновації електронного документообігу та звітності під час вступної кампанії до вищих навчальних закладів України.

 14. Асистент Кравець М.О.Інформаційна підтримка підприємств обслуговуючої кооперації.

 15. Аспірант Мостова А.Д.Логістична підтримка розвитку сільськогосподарських підприємств зернового під комплексу.

 16. Викладач Карамушка О.М.Розвиток вітчизняного насінництва в умовах глобалізації та фінансової кризи.


ДИСТАНЦІЙНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ


Доцент Лавренко С.О. (ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет») Прогнозування врожаю розсадних томатів за краплинного зрошення на півдні України


ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА


Голова секції – доцент Величко О.П.

Секретар – асистент Пришедько І.М.


1 березня 1420 аудиторія 144


 1. Доцент Тропін В.В. Правове регулювання комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності у рослинництві.

 2. Доцент Мазур А.В. Митне регулювання експорту зерна.

 3. Доцент Ляшенко О.А. Лізинг персоналу.

 4. Старший викладач Пастернак Л.Ф. Форми організації бізнесу в аграрному секторі економіки.

 5. Доцент Горобець Н.М. Матеріальне стимулювання як фактор підвищення продуктивності праці.

 6. Старший викладач Пальчик І.М. Розвиток організаційно-економічного механізму функціонування агропромислових підприємств.

 7. Старший викладач Коломоєць Ю.О. Право людини на страйк та конституційно-правові гарантії його здійснення в Україні: Сучасний стан та перспективи.

 8. Старший викладач Нечипоренко К.В. Особливості управління транспортними перевезеннями в сільському господарстві.

 9. Асистент Миронова О.О. Впровадження процесного підходу до управління.

 10. Асистент Пришедько І.М. Маркетингові стратегії управління трудовими ресурсами аграрних підприємств.

 11. Викладач Пащенко О.В. Сучасні проблеми економічного розвитку рибного господарства України.


ДИСТАНЦІЙНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ


Аспірант Циферова Н.Г. (Донецький державний університет управління) Механізм державно-правовового регулювання агропромислового комплексу

Сигида Н.О., асистент Баценко Л.М. (Сумський національний аграрний університет) Проблеми управління інноваційним розвитком в системі аграрного виробництва


ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА


Голова секції – професор Сиченко В.В.

Секретар – доцент Мельник Л.Л.


27 лютого 1420 аудиторія 706 1. Професор Сиченко В.В. Основні елементи управління інвестиціями: джерела, методи, ризики.

 2. Доцент Воловик І.А. Продовольча безпека країни та сталий розвиток сільськогосподарських підприємств.

 3. Доцент Миронова Р.М. Система управління інноваційними проектами та програмами (Р2М).

 4. Старший викладач Галай І.Є. Становлення соціального капіталу в аграрній сфері.

 5. Доцент Сеценко О.М. Мінімальний обробіток ґрунту – економічний аспект.

 6. Старший викладач Мазана Т.В., доцент Ткаченко Проблеми розвитку фермерських господарств в сучасних умовах.

 7. Доцент Карасьов О.П. Показники та взаємодія понять результативності та ефективності менеджменту підприємства.

 8. Доцент Гаркавий В.В. Управління змінами як необхідний елемент менеджменту.

 9. Старший викладач Байдак І.І., старший викладач Застава І.А. Актуальність бізнес-планування на прикладі СФ «Алігатор» Криничанського району.


ДИСТАНЦІЙНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ


Доцент Кирилюк І.М. (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) Шляхи вдосконалення земельних орендних відносин в Україні

Аспірант Домарацький Є.О. (Херсонський ДАУ) Оптимізація елементів технології вирощування сортів пшениці озимої в умовах степу України


ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА


Голова секції – професор Вініченко І.І.

Секретар – асистент Масляєва О.О.


1 березня 1420 аудиторія 405


 1. Професор Душин Б.В. Основні напрями подальшого розвитку фермерських господарств Дніпропетровщини.

 2. Доцент Гончаренко О.В. Інноваційний розвиток аграрних підприємств: стан та пріоритети.

 3. Доцент Сітковська А.О. Конкурентоспроможність аграрних підприємств в умовах глобалізації.

 4. Доцент Олексюк В.О. Ефективність використання орендних відносин в аграрному секторі Дніпропетровського регіоні.

 5. Асистент Ткаліч О.В. Управління витратами та їх ефективністю в дослідних господарствах зернового напрямку.

 6. Старший викладач Каракоцький О.О. Актуальні проблеми продуктивності праці в сучасних умовах розвитку сільського господарства.

 7. Доцент Сабадін М.Г. Розвиток різних форм господарювання в аграрній сфері економіки, їх суть та особливості.

 8. Доцент Васильєв С.В. Соціально-економічна трансформація аграрного сектору економіки.

 9. Доцент Рева Л.І. Становлення та проблеми розвитку фермерських господарств у ринкових умовах.

 10. Асистент Іванченко Н.М. Методи вдосконалення системи підтримки аграрного підприємства в Україні.

 11. Викладач Карасьова О.С. Перспективи розвитку кооперації та інтеграції в галузі нутріївництва України.

 12. К.н. держупр., старший викладач Кушмаєва В.В. Функції державного регулювання аграрного сектору.


ДИСТАНЦІЙНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ


Старший преподаватель Адашкевич С.П. (Гродненский государственный аграрный университет) Сравнительный анализ методов измерения концентрации производства.

Аспірант Ревуцька А.О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана») Вплив соціально-економічних чинників на стабілізацію кадрів у сільському господарстві.

Професор Черевко Г.В. (Львівський національний аграрний університет) Агрохолдинги у зрівноваженому розвитку сільських територій.

Доцент Черевко І.В. (Львівський національний аграрний університет) Роль сільськогосподарських підприємств у зрівноваженому розвитку сільських регіонів.

Асистент Боднар О.А. (Миколаївський державний аграрний університет) Роль сільськогосподарського виробництва в розвитку сільських територій.

Асистент Лугова О.І. (Миколаївський державний аграрний університет) Пріоритетні напрями розвитку свинарства.

Доцент Курмаєв П.Ю. (Уманський державний педагогічний університет) Перспективи розвитку тваринництва в Україні.

Аспірант Синиця О.С. (Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва) Використання енергетичних ресурсів у агровиробництві: проблеми і перспективи.

К. с.-г.н. Іванів М.О. (ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет») Економіка виробництва гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах південного степу.


СПЕЦИФІКА МАРКЕТИНГУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ


Голова секції – доцент Багорка М.О.

Секретар – асистент Безугла Л.С.


1 березня 1120 аудиторія 612


 1. Доцент Курбацька Л.М. Особливості розвитку маркетингу в аграрній сфері економіки.

 2. Доцент Ільченко Т.В. Прийняття управлінських рішень при розробці ефективної програми стимулювання збуту продукції.

 3. Старший викладач Кожушко І.Г. Форми надання агросервісних послуг фермерським та особистим селянським господарствам.

 4. Доцент Білоткач І.А. Маркетингові стратегії в діяльності фермерських господарств.

 5. Доцент Абрамович І.А. Вибір оптимального каналу розподілу.

 6. Старший викладач Титова Л.Л. Позиціонування товарів та сегментація ринків в Дніпропетровській області.

 7. Доцент Сиченко О.О. Соціальна відповідальність державних органів влади як повноправна складова концепції соціальної відповідальності.

 8. Старший викладач Никитюк О.В. Проблеми розвитку економічних відносин між суб’єктами АПК.

 9. Старший викладач Саква О.В. Проблеми виробництва олійних культур в Україні в умовах нестабільної економічної ситуації.

 10. Доцент Багорка М.О. Моніторинг аграрного ринку Дніпропетровської області.

 11. Старший викладач Кобернюк С.О. Методичні підходи до визначення економічної ефективності у свинарстві.ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ

У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ АГРАРНИХ ВНЗ


Голова секції – професор Амеліна С.М.

Секретар – Старший викладач Курбатова Ю.В.


1 березня 1120 аудиторія 306


 1. Професор Амеліна С.М. Комунікативна спрямованість навчального процесу в аграрному університеті

 2. Старший викладач Кірюхіна М. В. Європейська інтеграція в галузі вищої освіти

 3. Викладач Когут В.М. Мовний етикет у професійному спілкуванні

 4. Старший викладач Кулько В.А. Основні аспекти адаптації молоді до навчальної діяльності в аграрному університеті
 5. Старший викладач Курбатова Ю.В. До питання розвитку професійного становлення майбутнього агронома у контексті вітчизняного та зарубіжного педагогічного досвіду


 6. Викладач Резунова О.С. Формування професійно значущих компетентностей майбутніх фахівців

 7. Викладач Стукало О.А.Особливості формування мовленнєвої компетенції майбутнього фахівця-аграрія

 8. Викладач Чорнобай В.Г.Творча діяльність – успішна особистість


ДИСТАНЦІЙНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ


Здобувач, фахівець І категорії Чайка Т.О. (Науковий інститут інноваційних технологій та змісту аграрної освіти Миколаївського державного аграрного університету) Екологічна складова у підготовці фахівців в аграрних ВНЗ.

Доцент Турчінова С.Г. (Сумський національний аграрний університет) Інноваційний розвиток освіти: аграрний аспект.

Викладач Ананьєва М.В. (Херсонський державний аграрний університет) Інтерактивне навчання як один із прогресивних методів у педагогічному процесі університету

Викладач Дашевська Л.М. (Херсонський державний аграрний університет) Подолання психологічного бар’єру в процесі навчання іноземних мов з використанням інноваційних механізмів мовної діяльності.


Похожие:

Програма ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Аграрна наука ХХІ століття iconПрограма Х ix міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології : Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Програма ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Аграрна наука ХХІ століття iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Програма ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Аграрна наука ХХІ століття iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Програма ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Аграрна наука ХХІ століття iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Програма ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Аграрна наука ХХІ століття iconГо в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9
Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня...
Програма ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Аграрна наука ХХІ століття iconПрограма міжнародної науково-практичної конференції антикризові механізми регіонального та муніципального
Організаційно-правові аспекти подолання кризових явищ в органах державної влади та місцевого самоврядування
Програма ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Аграрна наука ХХІ століття iconМатеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010. – 232 с. Редакційна колегія
Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23...
Програма ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Аграрна наука ХХІ століття iconМатеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57
...
Програма ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Аграрна наука ХХІ століття iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
...
Програма ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Аграрна наука ХХІ століття iconНаукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57
Співголови конференції: Патко Д. (Угорщина), Поп Е. (Румунія), Клаус Е. (Німеччина), Хамрол А. (Польща), Ілчев І. (Болгарія)
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница