Тема дисципліни
Скачать 115.46 Kb.
НазваниеТема дисципліни
Дата16.02.2013
Размер115.46 Kb.
ТипДокументы
Л Е К Ц І Ї


п/п

заняття

Тема дисципліни,

тема лекції

Кількість годин

План лекції1

Вступ. Основні поняття інформатики. Види інформації та способи її кодування. Поняття алгоритмів. Основні алгоритмічні конструкції. Графічне зображення алгоритмів. Етапи розв’язання задач на комп’ютері

2

 1. Предмет, зміст дисципліни. Поняття інформатики.

 2. Роль комп’ютерної техніки у сучасному суспільстві. Еволюція інформаційних систем і технологій.

 3. Історія розвитку комп’ютерної техніки.

 4. Числове кодування інформації.

 5. Одиниці комп’ютерної інформації

 6. Основні системи числення та зв’язок між ними.

 7. Алгоритм. Властивості алгоритмів.

 8. Способи подання алгоритмів.

 9. Базові алгоритмічні конструкції: лінійні алгоритми, алгоритми розгалуження, алгоритми повторення.

 10. Етапи розв’язання задач на комп’ютері.2

Архітектура ПК. Принципи функціонування ПК

2

 1. Класифікація апаратного забезпечення ПК.

 2. Класифікація програмного забезпечення ПК.

 3. Взаємозв’язок між апаратним та програмним забезпеченням ПК.

 4. Принципи функціонування ПК.

 5. Технічні характеристики основних пристроїв ПК.5

Операційні системи. Технологія роботи у середовищі графічних операційних систем

2

 1. Призначення та склад операційних систем .

 2. Принципи роботи ОС.

 3. Інтерфейс ОС. Загальні поняття про ОС Windows

 4. Робочий стіл ОС.

 5. Основні поняття про вікна ОС.

 6. Робота з об’єктами у середовищі Windows.

 7. Робота із стандартними програмами.

 8. Робота з програмою Провідник.

 9. Налагодження Windows.6

Робота з сервісними програмами. Захист від комп’ютерних вірусів

2

 1. Призначення, запуск, виконання типових операцій з дисками.

 2. Програми архіватори та принципи роботи з ними.

 3. Поняття про комп’ютерні віруси.

 4. Основні методи захисту від комп’ютерних вірусів.

 5. Інсталяція програмного забезпечення.9

Використання локальних комп’ютерних мереж. Робота з даними та периферійним обладнанням у локальній мережі. Технічне та програмне забезпечення для роботи в мережі

2

 1. Визначення локальної комп’ютерної мережі. Її призначення.

 2. Поняття й принципи архітектури локальних мереж.

 3. Управління доступом до файлів, каталогів.

 4. Робота з периферійним обладнанням в ЛКМ.

 5. Технічне забезпечення ЛКМ

 6. Програмне забезпечення ЛКМ.10

Використання глобальної комп’ютерної мережі Internet. Служби Internet

2

 1. Поняття про глобальну комп’ютерну мережу Internet та принципи її влаштування.
 2. Різні типи підключення до глобальної мережі Internet.

 3. Глобальна інформаційна служба WORLD WIDE WEB (WWW).

 4. Електронна пошта.


 5. Телеконференції (USENET).
 6. IP-телефонія.


 7. Захист інформації в Internet.13

Робота з текстом в текстовому редакторі

2

 1. Призначення й огляд текстових редакторів.

 2. Вікна текстового редактора.

 3. Операції з документами.

 4. Введення та редагування тексту.

 5. Шрифтове оформлення документа, форматування абзаців та сторінок, використання стилів.

 6. Особливості використання принтера.14

Можливості використання текстових редакторів

2

 1. Створення та редагування таблиць.

 2. Використання графічних можливостей.

 3. Робота зі списками.

 4. Створення шаблонів документів.18

Використання електронних таблиць

2

 1. Призначення й огляд табличного процесора Excel для створення електронних таблиць.

 2. Введення та редагування даних в таблиці.

 3. Шрифтове оформлення таблиць.

 4. Використання автоформату.19

Робота з електронними таблицями

2

 1. Створення та використання формул.

 2. Використання вбудованих функцій.Побудова діаграм. Створення та використання макросів

2

 1. Створення діаграм.

 2. Створення та використання макросів.24

Проектування баз даних. Створення та редагування таблиць бази даних

2

 1. Основні поняття бази даних.

 2. Характеристика СУБД Access

 3. Типи даних та властивості полів. Методика проектування баз даних.

 4. Створення та редагування таблиць.25

Створення запитів, форм, звітів

2

 1. Створення форм.

 2. Створення запитів.

 3. Створення звітів.28

Експертні і навчальні системи. Системи оптичного розпізнавання образів Сучасні програми оброблення економічної інформації

2

 1. Використання програм машинного перекладу.

 2. Використання віртуальних тренажерів.

 3. Призначення й огляд засобів створення електронних презентацій.

 4. Створення презентацій в Power_Point Системи оптичного розпізнавання образів.

 5. Використання сканера в роботі фахівця.

 6. Програма FINE READER Огляд сучасних програм оброблення економічної інформації.29

Використання комп’ютерних технологій для проведення грошових розрахунків

2

 1. Використання комп’ютерних технологій для проведення грошових розрахунків.Разом:

30САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


п/п

Тема дисципліни


Кількість годин

Зміст самостійної роботи

Форма поточного контролю

1

Теоретичні основи інформатики. Комп’ютерна техніка.

4

 1. Етапи роботи з інформацією.

 2. Одиниці виміру інформації.

 3. Складання алгоритмів.

 4. Пристрої введення.

 5. Обробка інформації.

 6. Збереження інформації.

 7. Внутрішня пам’ять.

 8. Зовнішня пам’ять.

 9. Пристрої виводу.

У, Т, ПЗ, СПР


2

Операційні системи.

6

 1. Операційні системи.

 2. Робочий стіл Windows.

 3. Використання миші.

 4. Запуск програм.

 5. Елементи вікна програми.

 6. Завершення роботи.

 7. Довідкова система Windows

 8. Збереження інформації.

 9. Налагодження Windows

 10. Панель управління.

 11. Сервісні програми.

 12. Прикладні програми.

 13. Перевірка дисків.

 14. Антивірусна перевірка.

 15. Копіювання дисків.

 16. Дефрагментація.

 17. Форматування дисків.

 18. Архівація даних.

У, Т, ПЗ, СПР

3

Комп’ютерні мережі й телекомунікації. Глобальна співдружність комп’ютерних мереж Internet.

6

 1. Мережа – спосіб передачі інформації.

 2. Організація мережі.

 3. Реєстрація користувача.

 4. Доступ до ресурсів.

 5. Мережеві пристрої.

 6. Пошук інформації в Internet.

 7. Використання служб Internet.

У, Т, ПЗ, СПР

4

Системи обробки тексту.

10

 1. Завантаження програм.

 2. Елементи вікна програми.

 3. Відкриття документу.

 4. Правила набору та редагування тексту. Текстовий курсор.

 5. Виділення та форматування інформації.

 6. Переміщення по тексту.

 7. Виведення результатів та збереження документу.

 8. Завершення роботи з програмою.

У, Т, ПЗ, СПР

5

Система табличного оброблення даних.

10

 1. Правила введення, редагування та форматування даних в комірки електронної книги.

 2. Формати даних.

 3. Використання формул і вбудованих функцій.

 4. Побудова діаграм та графіків.

 5. Створення макросів.

У, Т, ПЗ, СПР

6

Системи управління базами даних.

4

 1. Створення та редагування таблиць баз даних різними способами.

 2. Побудова запитів, звітів то форм.

У, Т, ПЗ, СПР

7

Експертні й навчальні системи. Технології оброблення економічної інформації

4

 1. Навчання та дозвілля.

 2. Популярні професійні програми.

 3. Створення електронної презентації з використанням різних шаблонів, анімації, ефектів.

 4. Огляд сучасних програм оброблення економічної інформації.

 5. Використання комп’ютерних технологій для проведення грошових розрахунків.

У, Т, ПЗ, СПР
Разом:

44

Форми поточного контролю:

У – усне опитування

Т – тестовий контроль


ТК тематичний контроль

ПЗ практичні завдання

СРП самостійна робота та перевірка самостійної роботи в конспектіПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. А.В. Олійник, В.М. Шацька. Інформаційні системи і технології у фінансових установах: Навчальний посібник. – Львів: «Новий світ – 2000», 2006. – 436 с.

 2. Гаєвський О.Ю. Інформатика 7-11 класи. Навч. посіб. – К.: «Видавництво А.С.К.», 2004. – 512 с.: іл.

 3. Денісова О.О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 315 с.

 4. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка. Посібник – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 320 с.

 5. Енгель П.С., Макарова М.В., Баршненська Є.Я., Карнаухова Г.В., Ландар О.І., Біловус А.В. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2000р. – 335с.

 6. Електронні таблиці Excel для самостійного вивчення: Навчальний посібник / Укладачі Н.В. Баловсяк, І.А. Григоришин, Л.В. Кулібаба. – К.: Дакор, КНТ, 2006.

 7. Зарецька І.Т., Колодяжий Б.Г. Інформатика: Навч. посібник для 10-11 кл. загальноосв. шк. – Х.: Факт; К.: Гала, 1998. – 384 с.

 8. Інформатика. Компютерна техніка. Компютерні технології. Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. О.І. Пушкаря. – К.: Виданичий центр «Академія», 2001. – 696 с.

 9. Інформатика. Компютерна техніка. Компютерні технології. Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. О.І. Пушкаря. – К.: Виданичий центр «Академія», 2003. – 704 с.

 10. Інформатика і компютерна техніка: Навч. пос. з баз. підготовки для студ. екон. і техн. спеціальностей ден. і заоч. форми навчання / Н.М.Войтюшенко, А.І. Остапець. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 568 с.

 11. Інформаційні системи і технології: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /С.Г. Карпенко, В.В. Попов, Ю.А. Тарнавський, Г.А. Шпортюк. – К.: МАУП, 2004. – 192 с.: іл. – Бібліогр. в кінці розділів.

 12. Литвин І.І., Конончук О.М., Дещинський Ю.Я. Інформатика: Теоретичні основи і практикум. Підручник. 2-ге вид., Стереотип. – Львів: «Новий світ - 2000», 2007. – 304 с.

 13. Основи інформатики та обчислювальної техніки: Навч. посіб. / В.Г. Іванов, В.В. Карасюк, М.В. Гвозденко; За ред. В.Г. Іванова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 328 с.: іл. – Бібліогр.: с. 320-322.

 14. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Платанжоглу М.О. Практичний курс інформатики/За ред. Мадзігона В.М. – К.: Фенікс,1997. – 304 с.

 15. Система управління базами даних Microsoft Access для самостійного вивчення: Навчальний посібник / Укладачі Н.В. Баловсяк, І.А. Григоришин, Л.В. Кулібаба. – К.: Дакор, КНТ, 2006.

 16. Тхір І.Л., Калушка В.П., Юзьків А.В. Посібник користувача ПК. Том 1. – Тернопіль: Технічний коледж ТДТУ, 1998. – с.320.:іл.

 17. Тхір І.Л., Калушка В.П., Юзьків А.В. Посібник користувача ПК. Том 2. – Тернопіль: Технічний коледж ТДТУ, 1999. – с.564.:іл.
Похожие:

Тема дисципліни icon1. предмет І завдання історії філософії як науки
Філософія свободи”12. Програма з дисципліни „Філософія І методологія науки”13. Програма з дисципліни „Соціологія”14. Програма з дисципліни...
Тема дисципліни iconОпис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Психологічна допомога потерпілим в надзвичайних ситуаціях. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Тема дисципліни icon«Охорона праці у галузі» (код та назва кредитного модуля, дисципліни) с татус кредитного модуля нормативна
Вивченню дисципліни передують дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничо-наукового циклу, «Безпека...
Тема дисципліни iconНавчальна програма дисципліни
Задачі дисципліни формуються, виходячи з того, що по її вивченні студенти повинні
Тема дисципліни iconНавчальна програма дисципліни
Задачі дисципліни формуються, виходячи з того, що по її вивченні студенти повинні
Тема дисципліни iconСовременная экономика: вопросы теории, практики и методики изучения
Каверина Е. И. – тема 10; асистент Коновалюк Р. А. – тема 6, 8; ассистент Макарук Д. Г. – тема 13. 4; 13. 5; 13. 6; 13,7; ст препод....
Тема дисципліни iconОпис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Кафедра (предметна, циклова комісія) екологічної та інженерної геології ігідрогеології
Тема дисципліни iconМетодичні рекомендації до дисципліни “Історіографія історії України”
Тема: Історіографія часів Визвольної війни середини XVII ст. І складання державності українського народу
Тема дисципліни iconОпис навчальної дисципліни (Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Психологія агресії”)

Тема дисципліни iconНавчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України»
Вивчення нормативної навчальної дисципліни проходить відповідно до вимог кредитно-модульної системи
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница