Akadēmiskā bakalaura studiju programma
НазваниеAkadēmiskā bakalaura studiju programma
страница9/35
Дата15.02.2013
Размер2.2 Mb.
ТипДокументы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   35

Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 3 KP (4.5 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis – veicināt fitnesa trenera profesijai nepieciešamo zināšanu apgūšanu par trenažieriem, trenažieru zālē lietojamo terminoloģiju, un ar brīvajiem svariem un hantelēm izpildāmo vingrinājumu terminoloģiju.


Studiju priekšmeta uzdevumi -

 1. Iepazīties ar dažādiem trenažieriem, to noregulēšanas iespējām atbilstoši klienta augumam un vingrojumu izpildes tehniku.

 2. Iemācīties spēka trenažieru terminoloģiju un uz trenažieriem izpildāmo vingrojumu terminoloģiju.

 3. Apgūt ar brīvajiem svariem un hantelēm izpildāmo vingrojumu tehniku un terminoloģiju.

 4. Iemācīties kardiotrenažieru terminoloģiju, iepazīties ar kardiotrenažieru programmām, to nosaukumiem un būtību.

 5. Pilnveidot zināšanas un apgūt praktiskās iemaņas fiziskas slodzes dozēšanā izmantojot spēka un kardiotrenažierus


Studiju priekšmeta saturs:

 1. Trenažieru attīstības vēsture.

 2. Trenažieru ražotāji, lielākās trenažieru ražotāju firmas Eiropā un pasaulē.

 3. Latvijā izplatītākie spēka trenažieri, to nosaukumi, terminoloģija. Uz trenažieriem izpildāmo vingrojumu terminoloģija.

 4. Vingrojumi ar brīvajiem svariem, to terminoloģija.

 5. Latvijā izplatītākie kardiotrenažieri, to iedalījums, terminoloģija.

 6. Jaunāko kardiotrenažieru programmas, to klasifikācija un vispārējs raksturojums.

 7. Aerobo darbaspēju un spēka testēšana un izvērtēšana.


Studiju priekšmeta pārbaudījumi - Eksāmens


Literatūras saraksts

- ieteicamā literatūra

- Delavjē F. Muskulatūras attīstīšana. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003, 124 lpp.

- Grasis N., Dzenis A., Grāvītis U., Knipše G. un autoru kolektīvs. Trenera rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2004, 304 lpp.

- Konrads A. Spēka attīstīšana. Rīga, LSPA, 2000, 91 lpp.

- Krauksts V. Fiziskā sagatavotība. Kā to iegūt? Rīga, Drukātava, 2006, 197 lpp.

- Šveiduks M. Kultūrisms no A līdz Z. Rīga, apgāds „ARTAVA”, 1997, 181 lpp.

- Upmalis J., Vološins V. Smagatlētikas sporta veidu pamati. Rīga, LSPA, 2000, 96 lpp.

- Visockis A., Kalve A. Kultūrisms ir kā skulptors. Rīga, „Vieda”, 175 lpp., 2003

- papildus literatūra

- T. Baecle, R.Earle. Fitness Weight training. Human Kinetics, 2005, 232 lpp

- T. Bompa, M.Pasquale, L.Cornacchia. Serious Strength training. Human Kinetics, 2005, 304 lpp

- J.Hansen. Natural Bodybuilding. Human Kinetics, 2005, 328 pp

- L.Inckledon. Strength Training for Women. Human Kinetics, 2005, 232 pp

- W.Kraemer, S.Fleck. Strength training for young athletes. Human Kinetics, 2005, 296 lpp

- Шварценеггер А. Энциклопедия современного бодибилдинга. Москва, ФиС, 1998, 159 с.

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Kardiotrenažieri (B)


Akadēmiskā struktūrvienības vadītājs ( - a ) – asociētais profesors Voldemārs Arnis


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – asoc. prof. Voldemārs Arnis


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 2.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 3 KP (4.5 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis – veicināt fitnesa treneriem nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu apgūšanu, pielietojot veselības sporta treniņā kardiotrenažierus.


Studiju priekšmeta uzdevumi:

 1. Iepazīties ar dažādiem kardiotrenažieriem, to izmantošanu veselības sporta treniņā.

 2. Apgūt jaunāko kardiotrenažieru programmas un to pielietošanas iespējas veselības sportā.

 3. Iemācīties sastādīt treniņu programmas dažāda vecuma cilvēkiem, atkarībā no fiziskās sagatavotības un veselības stāvokļa, izmantojot dažādus trenažierus, to programmas


Studiju priekšmeta saturs:

  1. Kardiotrenažieri , to iedalījums un specifika, modeļu atšķirības;

  2. Latvijā pieejamie kardiotrenažieri, to ražotāji un izplatītāji;

  3. Slodzes dozēšanas iespējas izmantojot kardiotrenažierus, to sirds ritma monitorus un programmas;

  4. Aerobo trenažieru programmu iedalījums pēc primārā principa. Ieprogrammētās un programmējamās programmas;

  5. Dažādu aerobo trenažieru programmas un to atšķirības;

  6. Slodzes un treniņu režīmu izvēle atkarībā no treniņu uzdevumiem, klientu vecuma, dzimuma, fiziskās sagatavotības un veselības stāvokļa;

  7. Aerobā treniņa programmas sastādīšanas metodika;

  8. Aerobo darbaspēju testēšana, izmantojot dažādus kardiotrenažierus, veloergometrus un testu programmas;


Studiju priekšmeta pārbaudījumi - eksāmens


Literatūras saraksts

- ieteicamā literatūra

- Aberberga-Augškalne L. Fizioloģija rehabilitologiem. Rīga, Nacionālais apgāds, 2002, 215 lpp

- Grasis N., Dzenis A., Grāvītis U., Knipše G. un autoru kolektīvs. Trenera rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2004, 304 lpp.

- Krauksts V. Fiziskā sagatavotība, kā to iegūt? Rīga, Drukātava, 2006, 197 lpp.

- W.D.McArdle, F.I.Katch, V.L.Katch. Exercise Physiology. Lippincott Williams & Wilkins, 2001, 1158p.

- J.Wilmore, D.Costill. Physiology of Sport and Exercise. Human Kinetics, 2004, 744pp

- papildus literatūra

- J.Greenberg, G.Dintiman, B.Oakes. Physical Fitness and Wellness.

Human Kinetics, 2004, 520 pp

- C.Jones, D.Rose. Physical Activity Instruction of Olders Adults.

Human Kinetics, 2005, 424 pp

- E.Howley, B.Franks. Health Fitness Instructors Handbook.

Human Kinetics, 2003, 584pp

- S.Virgilio. Active Start for Healthy Kids. Activities, Exercises, and Nutritional Tips.

Human Kinetics, 2005, 240pp

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Spēka trenažieri (B)


Akadēmiskā struktūrvienības vadītājs ( - a ) – asociētais profesors Voldemārs Arnis


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – asoc. prof. Voldemārs Arnis


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 2.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 3 KP (4.5 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis – veicināt fitnesa treneriem nepieciešamo zināšanu apgūšanu par spēka trenažieriem, pilnveidot prasmes un iemaņas to pielietošanai veselības sporta treniņā


Studiju priekšmeta uzdevumi:

 1. Iepazīties ar dažādiem spēka trenažieriem, trenažieru zāles inventāru un to izmantošanu veselības sporta treniņā.

 2. Iemācīties sastādīt treniņu programmas dažāda vecuma cilvēkiem, atkarībā no fiziskās sagatavotības, veselības stāvokļa un mērķiem, izmantojot dažādus trenažierus, hanteles un brīvos svarus.

 3. Iemācīties noteikt spēka rādītājus, fizisko sagatavotību, ķermeņa kompozīciju un to izmaiņas spēka treniņa ietekmē.


Studiju priekšmeta saturs:

 1. Spēka trenažieri un trenažieru zāles inventārs;

 2. Latvijā pieejamie spēka trenažieri, to ražotāji un izplatītāji, dažādu trenažieru modeļu atšķirības;

 3. Iespējamie vingrinājumi dažādām muskuļu grupām, izmantojot trenažierus, hanteles un brīvos svarus;

 4. Spēka vingrojumu kompleksa sastādīšanas metodika, muskuļu grupu dalīšana atkarībā no treniņu skaita nedēļā;

 5. Dažādas spēka treniņa metodes, to pielietošana veselības sportā atkarībā no klienta vecuma, dzimuma, fiziskās sagatavotības un mērķiem.

 6. Spēka testēšana izmantojot spēka trenažierus un brīvos svarus.

 7. Ķermeņa kompozīcijas izmaiņu noteikšana, izmantojot dažādas metodes.


Studiju priekšmeta pārbaudījumi - Eksāmens


Literatūras saraksts

ieteicamā literatūra

- Delavjē F. Muskulatūras attīstīšana. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003, 124 lpp.

- Grasis N., Dzenis A., Grāvītis U., Knipše G. un autoru kolektīvs. Trenera rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2004, 304 lpp.

- Konrads A. Spēka attīstīšana. Rīga, LSPA, 2000, 91 lpp.

- Krauksts V. Fiziskā sagatavotība. Kā to iegūt? Rīga, Drukātava, 2006.

- Šveiduks M. Kultūrisms no A līdz Z. Rīga, apgāds „ARTAVA”, 1997, 181 lpp.

- Upmalis J., Vološins V. Smagatlētikas sporta veidu pamati. Rīga, LSPA, 2000, 96 lpp.

- Visockis A., Kalve A. Kultūrisms ir kā skulptors. Rīga, „Vieda”, 175 lpp.

papildus literatūra

- T. Baecle, R.Earle. Fitness Weight training. Human Kinetics, 2005, 232 pp

- T. Bompa, M.Pasquale, L.Cornacchia. Serious Strength training. Human Kinetics, 2005, 304 pp

- J.Hansen. Natural Bodybuilding. Human Kinetics, 2005, 328 pp

- L.Inckledon. Strength Training for Women. Human Kinetics, 2005, 232 pp

- W.Kraemer, S.Fleck. Strength training for young athletes. Human Kinetics, 2005, 296 pp

- Шварценеггер А. Энциклопедия современного бодибилдинга. Москва, ФиС, 1998, 159 с.

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Pilates pamati un terminoloģija (B)


Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs ( - a ) – asociētais profesors Voldemārs Arnis


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Marutra Hoferte, Rudīte Levicka


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 2.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 KP (4.5 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis – Mācīt pilates vingrošanas sistēmas teoriju, praktiskās prasmes un iemaņas iesācējiem.


Studiju priekšmeta uzdevumi –

1. Apgūt, attīstīt un pilnveidot pilates I (iesācējiem) nodarbību vadīšanas prasmes un iemaņas darbā ar fitnesa iestāžu klientiem.

2. Vadīt pilates I (iesācējiem) nodarbības atbilstoši klientu fiziskajai sagatavotībai un veselības stāvoklim.


Studiju priekšmeta saturs –

 1. Pilates attīstības vēsturiskie aspekti.

 2. Pilates sistēmas uzdevumi un mērķi.

 3. Pilates sistēmas nodarbību klasifikācija.

 4. Pilates terminoloģija (angļu val.-latviešu val.).

 5. Pilates sistēmas pamatprincipi.

 6. Pilates sistēmas trenera profesionalitātes aspekti.

 7. Praktiski-metodiskas nodarbības iesācējiem –

vingrinājumu tehnikas apgūšana, apmācības

metodika, vingrinājumu savienojumi.

 1. Praktisku pilates I (iesācējiem) nodarbību

vadīšanas principi.

 1. Pilates I vingrinājumu analīze.


Studiju priekšmeta pārbaudījumi – pārbaudes mācību procesa laikā, teorētiskais un praktiskais eksāmens.


Literatūras saraksts:

ieteicamā literatūra

1. Robinsone L., Tomsons G. „Vingrošanas rokasgrāmata PILATES”,

Zvaigzne ABC, 2002, 183lpp.

2. Ungaro A. „Pilates: body in motion”, United States, DK, 2002, 178 lpp.

3. Herdman A. „The Pilates directory”, United Kingdom, Grange books,

2004, 210 lpp.

4. Brignell R. „Pilates a beginner’s guide”, England D&S Books, 2001,

112 lpp.

5. Остин Д. „Пиатес для вас”, Минск, ООО Попурри, 2004, 128 c.

6. Робинсон Л., Томсон Г. „Управление телом по методу пилатеса”, Минск,

Попурри ООО, 2002, 130 c.

7. Алперс Э., Сежел Р., Джентри Л. „ПИЛАТЕС”, Москва, АСТ: Астрель, 2007, 274 c.

 • papildus literatūra

1. Kristofers M. Noriss „Skaistumam, vingrumam, veselībai”, Rīga:Avots

1999, 120 lpp.

2. Jogs Ramačaraka „Indiešu jogu māksla elpot”, Rīga:Apgāds „Daugava”2004,

104 lpp.

3. Kacudzo Niši „Enerģētiskā elpošana”, Rīga: „Vieda”, 2004, 154 lpp.

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Pilates dažādiem sagatavotības līmeņiem (B)


Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs ( - a ) – asociētais profesors Voldemārs Arnis


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Maruta Hoferte, Rudīte Levicka


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 2.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 KP (4.5 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis – iemācīt pilates vingrošanas sistēmas teoriju, praktiskās prasmes un iemaņas vidējam un augstas sagatavotības līmenim.


Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Apgūt, attīstīt un pilnveidot pilates II, III (vidējam un augstas sagatavotības līmenim) nodarbību vadīšanas prasmes un iemaņas darbā ar fitnesa iestāžu klientiem.

2. Vadīt pilates II, III nodarbības atbilstoši klientu fiziskajai sagatavotībai un veselības stāvoklim.


Studiju priekšmeta saturs –

1. Pilates sistēmas uzdevumi un mērķi.

2. Pilates sistēmas nodarbību klasifikācija.

3. Pilates terminoloģija (angļu val.-latviešu val.).

4. Pilates sistēmas principi.

5. Pilates sistēmas trenera profesionalitātes aspekti.

6. Praktiski-metodiskas pilates nodarbības vidējam un augstas sagatavotības līmenim – vingrinājumu tehnikas apgūšana, apmācības metodika, vingrinājumu savienojumi.

7. Inventāra izmantošana pilates nodarbībās.

8. Praktisku pilates II, III nodarbību vadīšanas principi.

9.Pilates vingrinājumu un nodarbību modifikācija (adaptēšana).

10.Pilates vingrinājumi klientiem ar dažādām stājas deformācijām.

11.Pilates II, III vingrinājumu analīze.


Studiju priekšmeta pārbaudījumi – pārbaudes mācību procesa laikā, teorētiskais un praktiskais eksāmens.


Literatūras saraksts:

ieteicamā literatūra

1. Robinsone L., Tomsons G. „Vingrošanas rokasgrāmata PILATES”,

Zvaigzne ABC, 2002, 183lpp.

2. Ungaro A. „Pilates: body in motion”, United States, DK, 2002, 178 lpp.

3. Herdman A. „The Pilates directory”, United Kingdom, Grange books,

2004, 210 lpp.

4. Brignell R. „Pilates a beginner’s guide”, England D&S Books, 2001,

112 lpp.

5. Остин Д. „Пиатес для вас”, Минск, ООО Попурри, 2004, 128 c.

6. Робинсон Л., Томсон Г. „Управление телом по методу пилатеса”, Минск,

Попурри ООО, 2002, 130 c.

7. Алперс Э., Сежел Р., Джентри Л. „ПИЛАТЕС”, Москва, АСТ: Астрель, 2007, 274 c.

papildus literatūra

1. Kristofers M. Noriss „Skaistumam, vingrumam, veselībai”, Rīga:Avots

1999, 120 lpp.

2. Jogs Ramačaraka „Indiešu jogu māksla elpot”, Rīga:Apgāds „Daugava”2004,

104 lpp.

3. Kacudzo Niši „Enerģētiskā elpošana”, Rīga: „Vieda”, 2004, 154 lpp.

Studiju priekšmeta programmas apraksts

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   35

Похожие:

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconDabas zinātņu bakalaura (B. dab zin.) akadēmiskā grāda iegūšanai ģeoloģij ā

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconInformatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconPieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconĢeoloģijas doktora studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница