Akadēmiskā bakalaura studiju programma
НазваниеAkadēmiskā bakalaura studiju programma
страница4/35
Дата15.02.2013
Размер2.2 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Studiju priekšmeta programmas aprakstsStudiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Veselības sporta pamati (A)


Akadēmiskā struktūrvienības vadītājs ( - a ) – asociētais profesors Voldemārs Arnis


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – asoc. prof. Voldemārs Arnis


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 1.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP ) – 3 KP (4.5 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis – dot studentiem zināšanas par fizisko vingrinājumu pielietošanu veselības nostiprināšanā un dažādu slimību profilaksē.


Studiju priekšmeta uzdevumi –

    1. Iepazīties ar veselības sportā pielietojamajiem vingrinājumiem, to specifiku un ietekmi uz cilvēka organismu un nozīmi veselības nostiprināšanā un dažādu slimību profilaksē.

    2. Iemācīties noteikt optimālu fizisko aktivitāti dažāda vecuma cilvēkiem, atkarībā no veselības stāvokļa un fiziskās sagatavotības.


Studiju priekšmeta saturs –

1. Sports, fiziskā aktivitāte un veselība;

2. Veselības sporta īss vēsturisks apskats un perspektīvas;

3. Veselības sporta attīstība un cilvēku fiziskās aktivitātes raksturojums 21. g.s.

4. Fiziskās aktivitātes nozīme dažādu slimību profilaksē;

5. Sirds un asinsvadu slimības, to izplatība un cēloņi, fizisko vingrinājumu nozīme to profilaksē;

6. Fizisko vingrinājumu nozīme aptaukošanās profilaksē un ķermeņa masas regulēšanā;

7. Veselības sporta galvenās funkcijas;

8. Veselības sportā izmantojamie vingrinājumi, to pielietošana un ietekme uz cilvēka organismu;

9. Optimālas fiziskas slodzes pamatrādītāji;

10. Spēka, izturības un lokanības treniņa nozīme un specifika veselības sportā;

11. Bērnu un jauniešu fiziskās aktivitātes, to specifika;

12. Veselību veicinošā treniņa pamatprincipi;


Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens


Literatūras saraksts:

Ieteicamā literatūra:

 • Aberberga-Augškalne L. Fizioloģija rehabilitologiem un veselības sporta speciālistiem. Rīga, Nacionālais apgāds, 2008, 215 lpp.

 • Delavjē F. Muskulatūras attīstīšana. Spēka vingrinājumi anatomiskā skatījumā. Zvaigzne ABC, 2003, 124 lpp.

 • Delavjē F. Vingrinājumi sievietēm. Zvaigzne ABC, 2003.

 • Grasis N. un autoru kolektīvs. Trenera rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2004, 304. lpp.

 • Krauksts V. Fiziskā sagatavotība. Kā to iegūt? Rīga, Drukātava, 2006, 197 lpp.

 • Mauriņa L. Fiziskās aktivitātes kardioloģijā. Rīga, Nacionālais apgāds 2005, 128 lpp.

 • Mauriņa L. Ieteicamās fiziskās aktivitātes bērniem ar dažādiem veselības traucējumiem. Rīga, Nacionālais apgāds, 2003.

 • Žīdens J un autoru kolektīvs. Beŗnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata. Rīga, Lttc, 2008, 215 lpp

 • Bess H. Marcus, Leighann Forsyth. Motivating People to be Physically Active. Human Kinetics, 2009, 248pp

 • Charles B. Corbin, Ruth Lindsey. Fitness for Life. Human Kinetics, 2007, 336pp

 • Claude Bouchard, Steven N. Blair, WilliamL Haskell. Physical Activity and Health. Human Kinetics, 2007, 424pp

 • McArdle W.D.. Exercise Physiology: energy, nutrition and human performance. Philadelphia, 2007, 1068p.

 • W.D.McArdle, F.I.Katch, V.L.Katch. Exercise Physiology. Lippincott Williams & Wilkins, 2001, 1158p.

 • J.Greenberg, G.Dintiman, B.Oakes. Physical Fitness and Wellness. Human Kinetics, 2004, 520 pp

 • C.Jones, D.Rose. Physical Activity Instruction of Olders Adults. Human Kinetics, 2005, 424 pp

 • E.Howley, B.Franks. Health Fitness Instructors Handbook. Human Kinetics, 2003, 584pp

papildus literatūra:

 • Baltiņš M. Lietišķā epidemioloģija. Rīga, Zinātne, 2003, 354 lpp.

 • Švinks U. Studentu sports. Rīga, LSPA, 2001, 41 lpp.

 • Upeniece I. Fiziskā audzināšana Latvijā. Rīga, RaKa, 2000, 161 lpp.

 • Upmanis R. Vingro ar prieku. Rīga, Jumava, 2005, 144 lpp.

 • Zinātniski praktisks žurnāls krievu valodā «Теория и практика физической культуры», 2001-2006.

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Veselīga uztura pamati (A)


Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Lolita Vija Neimane


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – doc. Z.Zariņš, L.V. Neimane


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 2.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP (3 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis – dot studentiem pamatzināšanas uztura mācībā.


Studiju priekšmeta uzdevumi – zināšanas par uztura ietekmi cilvēka dzīves gaitā.


Studiju priekšmeta saturs – uzturvielas, uztura produkti, vesela cilvēka uzturs (pieaugušo, sportistu, grūtnieču, zīdītāju, vecu cilvēku).


Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite.


Literatūras saraksts:

Ieteicamā literatūra:

 1. Z.Zariņš, L.Neimane „Uztura mācība”, Rīga, 2002.

 2. SIA Medikamentu informācijas centrs „Uztura bagātinātāji”, Rīga, 2002.

 3. I.Ozola „Pārtikas piedevas”, Rīga, 2003.

 4. H.Kasper „Erna”rungsmedizin und Dia’’tetik”, Mu”nchen, Jena, 2000.

 5. LKathlen Mahan „Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy”.

 6. Souci-Fachman-Kraut „Food composition and nutrition tabeles” = „Die Zusammensetzung der Lebensmittel, Nähwert-Tabellen” Scientfic Publishers Stuttgart, 2008.

 7. J.H.Wilmore „Physiology of sport and exercise”, 2004.

 8. M. Willams, „Dietary Supplements and Sports Performans; Amino Acids”,

 9. J.Internat. Society of Sports Nutrition.2(2).63-67. 2005.


Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Higiēna un sporta higiēna (A)

Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - profesore Maija Eglīte


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - profesore M. Eglīte,

docente T. Farbtuha,

doc.v.i. M.Baķe,

stundu pasn. I.Vanadziņš,

stundu pasn. S.Grīnberga


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 2.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP (3 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis – iemācīt studentiem higiēnas, sporta higiēnas un arodveselības pamatprincipus


Studiju priekšmeta uzdevumi – apgūt pamatzināšanas higiēnā un sporta higiēnā, zināšanas par cilvēka individuālās veselības pamatiem, arodveselību, arodslimībām, fizisko pārslodžu un stresa ietekmi uz balsta un kustību aparāta, asinsrites, endokrīnās, centrālās nervu sistēmas slimībām u.c.


Studiju priekšmeta saturs –

1. Personīgā higiēna un veselīgs dzīves veids:

ķermeņa higiēna;

apģērba un apavu higiēna;

dienas un atpūtas režīms;

norūdīšanās;

kaitīgo ieradumu profilakse.

2. Fiziskā aktivitāte un tās ietekme uz organismu.

3. Arodveselības priekšmets un galvenās problēmas mūsu dienās.

4. Likumdošana darba aizsardzībā. Galvenie darba aizsardzības principi.

5. Kaitīgie darba vides faktori (fizikālie, ķīmiskie, bioloģiskie, ergonomiskie, psihoemocionālie).

6. Arodslimības un ar darbu saistītās slimības. Preventīvie pasākumi. Arodslimnieku tiesības.

7. Fizisko pārslodžu un stresa ietekme uz balsta un kustību aparāta un citām organisma sistēmām. Darba vietu ergonomiskie faktori. Darbs ar datoru un tā ietekme uz organismu.

8. Arodfaktoru ietekme uz reproduktīvo sistēmu.


Studiju priekšmeta pārbaudījumi - ieskaite


Literatūras saraksts:

Ieteicamā literatūra:

1. Darba drošība. – Rīga: LR Labklājības ministrija, 2003. – 286 lpp.

2. Darba higiēna. - Rīga: LR Labklājības ministrija, 2003. – 155 lpp.

3. Eglīte M. „Darba medicīna”, Rīga, 2000, - 671 lpp

4. Ergonomika darbā. – Rīga: LR Labklājības ministrija, 2003. – 176 lpp.

5. Hamill J., Knutzen K.M. Biomechanical Basis of Human Movement: 3rd edition. Lippincott Williams & Wilkins, 2008. 491 p.

6. Jayjock M.A., Lynch J.R., Nelson D.I. Risk assessment principles for the industrial hygiene. - Fairfax: American Industrial Hygiene Association, 2000, - Pp.63-83.

7. Kaļķis V., Roja Ž. „Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība., Rīga, Elpa, 2001., - 510lpp

8. Kaļķis V., Darba vides risku novērtēšanas metodes.- Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2008. – 242 lpp.

9. Kumar S. (editor) Perspectives in Rehabilitation Ergonomics. CRC 1997, 108 p.

10. Kumashiro M. (Editor) Aging and Work. CRC, 2002. 192 p.

11. Psihosociālā darba vide- Rīga: LR Labklājības ministrija, 2004. –136 lpp.

12. Snashall D. (Editor), Patel D. (Editor). ABC of Occupational and Environmental Medicine (ABC Series), 2 nd edition. BMJ Books, 2003. 124 p.

13. LaDou J. Current Occupational & Environmental Medicine (Lange Medical Books), 4 th edition. McGraw-Hill Medical, 2006. 846 p.

14. Levy B.S. (Editor), Wegman D.H. (Editor). Occupational Health: Recognizing and Preventing Work-Related Disease and Injury. 5 th edition. Lippincott Williams & Wilkins, 2005. 847 p.

15. Nordin M., Frankel V.H. Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System: 3rd edition. Lippincott Williams & Wilkins, 2001. 469 p.

16. Rom W.N. (Editor), Markowitz S. (Editor). Environmental and Occupational Medicine: 4th edition. Lippincott Williams & Wilkins, 2006. 1904 p.

17. Sadhra S.S., Rampal K.G. Occupational Health: Risk Assesment and Management: 1st edition. Government Institutes, 1999. 492 p.

18. Greenberg M. Occupational and Environmental Medicine (Pearls of Wisdom): 1st edition. McGraw-Hill/Appleton & Lange, 2005. 400 p.

papildus litaretūra

Feist J, Brannon L. Health psychology an introduction to behavior and health.- USA: Wadsworth, 1988.- 434.

Strauzenberg, Gürtler, Hannemann, Tittel. Sportmedizin. Grundlagen der sportmedizinischen Betreuung. – Leipzig: J.A.Barth, 1990.-771.

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Pedagoģija (A)


Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – asociētais profesors Voldemārs Arnis


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – docente Irēna Upeniece


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 2.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP (3 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis – veicināt topošā Veselības un sporta trenera pedagoģijas pamatu apguvi, veidojot izpratni par pedagoģiskajiem pamatiem turpmāk izmantojamiem ikdienas praksē, klientu un sabiedrības labā.


Studiju priekšmeta uzdevumi:

 1. Veidot priekšstatus par pedagoģijas vispārīgiem pamatiem,

 2. Veicināt zināšanu apguvi par personības attīstības ietekmējošiem faktoriem un vecumposmu specifiku,

 3. Veidot prasmes interaktīvo didaktikas metožu izmantošanā.


Studiju priekšmeta saturs –

 1. Audzināšana kā sabiedriska parādība.

 2. Pedagoģijas priekšmets. Pedagoģijas vispārīgie pamati.

 3. Pedagoģijas zinātņu sistēma. Saikne ar citām zinātnēm.

 4. Pedagoģiskās domas attīstība ārvalstīs un Latvijā.

 5. Zinātniski - pētnieciskās metodes pedagoģijā.

 6. Vecumposmu periodizācija.

 7. Personība. Personības struktūra. Personības teorijas.

 8. Didaktika. Pedagoģiskais process. Interaktīvās metodes.


Studiju priekšmeta pārbaudījumi –

  • testi un pārrunas kursa norises procesā.

  • referāta sagatavošana un prezentēšana – pašvērtēšana, mācību grupas biedru un docētāja vērtējums,

  • izstrādāto grupu projektu prezentācija – vērtēšana pēc speciāli izstrādātiem kritērijiem, kā arī pašvērtējums.


Literatūras saraksts: Ieteicamā literatūra:

 1. Albrehta Dz. Didaktika.R.,2001.

 2. Geidžs N.L. Berliner D.C. Pedagoģiskā psiholoģija.R.,1998.

 3. Vedins I. Mācīšanas māksla. R., 2011.

 4. Zelmenis V. Pedagoģijas pamati. R., 2000.

 5. Žukovs L. Pedagoģija. R., 1997.

 6. Špona A. Audzināšanas teorija un prakse. R., 2002.

papildus literatūra

 1. Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziņas. R., 1998.

 2. Karpova Ā. Personība. R., 1998

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Kinezioloģija (A)


Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Māra Kuļša


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – M.Kuļša, V.Gaļanska


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 2.studiju gads

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Похожие:

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconDabas zinātņu bakalaura (B. dab zin.) akadēmiskā grāda iegūšanai ģeoloģij ā

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconInformatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconPieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconĢeoloģijas doktora studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница