Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
НазваниеМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
страница8/32
Дата12.02.2013
Размер3.82 Mb.
ТипДокументы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   32

Демидова К.В.,

Научный руководитель: Файвишенко Д.С., к.э.н., доцент

Донецкий национальный университет экономики и торговли

имени Михаила Туган-Барановского


ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО БРЕНДИНГУ


На сьогоднішній день, поряд з PR виділяють достатньо актуальну і специфічну область у зв'язках з громадськістю, як соціально-орієнтований брендинг. Соціально-орієнтований PR, соціальний брендінг, некомерційний брендинг – подібні вислови. Однак точне уявлення про те, що таке соціальний брендинг, розмито. При аналізі цього питання слід визначити ряд завдань: виявити відмітні особливості соціального брендингу, охарактеризувати напрям «соціально-значимі програми», місце в напрямі зв'язків з громадськістю. В даний час практично будь-яка компанія використовує PR-технології. До особливостей соціально-орієнтованого брендингу можна віднести, перш за все, некомерційну сутність проектів (програм). Заходи, які збирається проводити та чи інша організація, не націлені на отримання прибутку. Якщо звичайна реклама може бути орієнтована на залучення уваги споживача і на спроби змусити його зробити ту або іншу покупку, то в якості завдання соціального брендингу може виступати привернення уваги громадськості до тієї чи іншої соціальної проблеми. Важливо відзначити, що організація лише побічно може спонукати людей надалі вкласти кошти в той чи інший проект, але вона ніколи прямо не висловлюється на користь комерційного результату заходи.

Соціальний брендинг може бути орієнтований на залучення уваги таких важливих для організації суб'єктів, як лідерів впливу (спонсорів та інших), які потенційно мають причетність до діяльності організації або можуть надати тут чи іншу підтримку в різній формі.Слід відзначити, що в більшості випадків до методів соціального брендування вдаються в своїй діяльності некомерційні організації, у тому числі благодійні. Важливо відзначити, що організації, які використовують тактику соціального брендингу, позиціонують у суспільстві в основному не себе (назва компанії; акцент на те, що тільки вона зможе вирішити проблеми і т.д.), а свої програми / проекти. Природно, для них так само важливо створення позитивного іміджу серед цільової аудиторії. Однак нерідко досягнення ними соціальних цілей відбувається через пізнаваність програм, а згодом і імені компанії. Тому головними цілями таких організацій є досягнення лояльності з боку суспільства, їх причетності до проведених заходів, акцій. Брендинг некомерційних проектів спрямований більшою мірою на довгострокову перспективу (в бізнесі така політика називається «ефект відстроченої покупки»): він може бути направлений на збір коштів в майбутньому для здійснення діяльності організації, на законодавчі ініціативи щодо прийняття (внесення змін) певних норм і інше . В основному організації орієнтовані на підготовку тієї бази, соціальної основи у вигляді громадської думки і підтримуючих категорій громадян, які в подальшому можуть зіграти певну роль при реалізації тих чи інших соціальних проектів.

Не варто забувати, що багато комерційні компанії використовують соціальний брендинг для підвищення свого іміджу: їх прагнення до спонсорства та участі у соціальних програмах не варто недооцінювати. Це певний психологічний аспект соціального брендингу. З одного боку, він може включати ідентифікацію компанії із здійсненням тієї або іншої соціальної допомоги, а також, з іншого боку, можливість самоідентифікуватися з цим брендом, можливість отримати певну вигоду від співпраці з ним і т.д.


Ievhen Diupin

Scientific: D. Favishenko., PhD, senior lecturer

Donetsk National University of Economics and Trade

named after Mykhailo Tugan-Baranovsky


SOCIAL MARKETING


Social marketing - this direction, using marketing tools to improve the lives of individuals and society as a whole. There are some people however, who tend not to read the contract or somehow forget these important details. This can be a real problem because you may end up working for free at the end of a project to make sure your clients remain happy when they finish up. Naturally happy clients are preferred because they refer other clients and spread good will.

Learning how to manage your clients is an important threshold to cross as your business grows. When I was working with private coaching clients, I had a two-page document on policies and procedures in my welcome packet that spelled everything out. All the rules were detailed which can make life so much easier for everyone.

In addition, I had a paragraph at the beginning, asking clients to read through all the way to the end, starting with a nicely phrased statement. Something like, “Just so there are no misunderstandings later.” The document ended with a simple question, “Is that fair?” Of course everything I included was fair and so clients signed up. Believe it or not, most people like to know the rules and will tend to follow them.

However, there are some people who will manage to forget what they signed. To address this, I suggest briefly going over the points with them up front so they know exactly what to expect, what’s included, what’s not and what’s going to cost extra. This helps clients hear that you are serious from the get-go, before you do any work with them. You are setting the standards and training your clients how to work with you.

This is a smart business practice and will save you time and trouble later. If your client asks for something not included, you can simply refer back to the point in the conversation where you explained how that piece works. It becomes an issue of personal responsibility for them.

Occasionally, when you have a client who just doesn’t pay attention or is extra demanding, you will want to stay in the role of “good cop”. That’s when you can have your virtual assistant address the problem and take on the role of “bad cop”. This way, the problem doesn’t touch you and if anything, the person will be upset with your VA and not you.

Your Client Attraction Assignment

If you have not already established your policies and procedures, it’s time! Training your clients on how to best work with you will make their life and yours so much easier.

Think about all the things that come up when working with clients:. Frequent questions. Specific needs you’ve had to address with others. Problems you’ve encountered.

Write them all down and put them into some sort of order to prepare your policies and procedures document. Next, determine how you will consistently provide and/or discuss this document with clients to avoid problems later.


Жадько О.О.

Науковий керівник: к.е.н., доц. Махноносов Д.В.

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган – Барановського


СОЦІАЛЬНО–ВІДПОВІДАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ


Соціально відповідальний маркетинг є дуже актуальною темою сьогодні, так як більшість підприємств орієнтовані лише на отримання прибутків, але завдяки такому різновиду маркетингу стало можливим отримувати прибуток і одночасно враховувати інтереси суспільства.

Соціально-відповідальний маркетинг – це процес виявлення та задоволення потреб споживачів з урахуванням потреб усього суспільства в цілому. Використання соціально-відповідального маркетингу дозволяє збільшити можливості та об’єми продажу будь якого товару чи послуги в декілька разів. Цей різновид маркетингу враховує попит на товари в цілому орієнтуючись не на конкретного споживача а на всі групи покупців.

Не дивлячись на те, що цей різновид маркетингу з’явився не дуже давно і ще не досить вивчений, вже сьогодні ним користуються і цікавляться все більша кількість підприємців. Як відомо сьогодні існує два різновиди соціальної відповідальності: внутрішня та зовнішня. Але більшу увагу приділяють внутрішній, спрямованість якої на примноження людського капіталу підприємства, і дуже мала кількість керівників звертає свою увагу з зовнішньою так як пов’язують її з благодійністю або зі спонсорською діяльністю. Тому для використання соціально-відповідального маркетингу необхідно достовірно розуміти що це таке насправді.

Соціально-відповідальний маркетинг це узгодження та поєднання інтересів організацій, споживачів та усього суспільства, тобто він враховує інтереси водночас усіх. Під час досліджень на відміну від звичайного маркетингу, соціально-відповідальний вивчає не тільки потенційних покупців але і суспільні інтереси які потрібно задовольнити.

При застосуванні соціально-відповідального маркетингу потрібно враховувати:

  • Разом із потребами покупців існують інтереси суспільства, які повинні бути враховані;

  • Успішність та репутація підприємства залежить від суспільної думки, яка буде сформована в залежності від того наскільки сумлінно виконує підприємство свої суспільні обов’язки;

  • Споживачі у разі ідентичності товарів, обирають товари виробник яких враховує суспільні інтереси.

Існують також основні характеристики соціально-відповідального маркетингу:

  • Концепція виробництва, тобто вироблення товарів які задовольняють сьогоднішні потреби, але з урахуванням суспільної думки.

  • Наявність засобів для використання тієї чи іншої концепції;

  • Дослідження споживача;

  • Дослідження наслідків використання виготовленої продукції;

  • Наявність головної мети: «Виробництво не повинно шкодити навколишньому середовищу та соціуму в цілому».

При грамотному та гармонійному вивченні соціально-відповідального маркетингу, розвиток підприємства стає більш на високий рівень та прискорюється, так як при конкуруванні двох компаній з схожим товаром по якості перевагу отримує та, яке ще і орієнтує свій товар на суспільні інтереси. Також є можливість використання не тільки внутрішнього але і зовнішнього маркетингу при цьому немає необхідності займатися спонсорською діяльність необхідно лише провести акції, прикладом якої є начислення певного проценту з покупки на користь благодійного фонду чи будь якої благодійної організації.

З кожним роком починаючі підприємці все частіше і частіше використовують цей різновид маркетингу у зв’язку з тим, що при його використанні бізнес отримує ряд привілей та швидше йде процес накопичення капіталу.


Сотничук А.С., Яременко С.С.

Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля


СОЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ


В современном обществе сегодня недостаточно просто предлагать продукцию потребителям удовлетворяя их нужды и потребности. По-настоящему успешным предприятие может стать, если будет удовлетворять не только спрос потребителей, но и будет заниматься проблемами общества. Такой вид деятельности принято называть социальным маркетингом или корпоративной социальной ответственностью. Особенности социальных программ и маркетинговых инструментов их реализации состоят в том, что они позволяют не только решать спектр вопросов, связанных с продвижением бизнеса, но и реализовывать ряд задач социального характера.

Впервые термин «социальный маркетинг» был впервые использован в начале 70х годов XX века и обозначал комплекс мероприятий, направленных на решение социальных проблем. В настоящее время социальный маркетинг рассматривается как один из элементов точечного маркетинга и в нем выделяют три ключевые составляющие:
франчайзинг, спонсорство (продвижение брендов), стимулирование продаж. В начале XXI века серьезным инструментом социального маркетинга стало создание специальных версий продуктов компаний, нацеленных на благотворительность.

Таким образом, сегодня социальный маркетинг – это маркетинг, заключающийся в разработке, реализации и контроле социальных программ, направленных на повышение уровня восприятия определенных слоев общественности неких социальных идей, движений или практических действий. Социальный маркетинг наглядно демонстрирует свои возможности для усиления эффективности изменений в обществе.

Рассмотрим подробнее направления социального маркетинга:

1) Спонсирование благотворительных акций. Во-первых, если спонсором акции является знаменитая компания, это серьезно повышает доверие к ней. Во-вторых, сама компания получает массу лестных отзывов.

2) Event-маркетинг (потенциальный покупатель погружается в состояние счастья сразу, с помощью правильно подобранного и отлично организованного события. Больше не нужно верить обещаниям – все можно увидеть, услышать, почувствовать, ощутить на вкус, вдохнуть аромат, погрузиться в атмосферу, потрогать руками. Можно сколько угодно рассказывать о ценностях той или иной культуры (в том числе, культуры корпорации или бренда), но ничто не заменит людям переживание этих ценностей, опыт действия, утверждающего эти ценности).

3) Добровольная помощь какому-либо сообществу. Здесь, как правило, сотрудники какой-либо компании безвозмездно помогают кому-либо. Например, сотрудники Google могут провести множество лекций для студентов и школьников.

4) Корпоративная благотворительность. В данном случае компания предоставляет свои услуги бесплатно. Например, Apple дарит интернату десятки своих компьютеров.

5) Инвестиции в улучшение экологии и здравоохранения.

Cоциальный маркетинг имеет, как правило, два направления: рассказать о проблеме, привлечь внимание людей (хватит загрязнять природу и т.д.) и решить проблему. Прежде всего, надо определить, в чем состоит проблема, на кого и как она влияет. Определение проблемы – это начало всей программы социального маркетинга. Просчеты на этом этапе могут свести на нет все последующие усилия.

Эффективный план социального маркетинга должен составляться с такой же тщательностью, как и любой чисто коммерческий маркетинговый проект. В самом деле, ведь программы социального маркетинга зачастую призывают людей совершать какие-либо перемены, дающиеся им с трудом, например, бросить курить или изменить привычное отношение к еде, поэтому план социального маркетинга должен быть тщательно продуман и выполнен. В плане также должны быть отражены желаемые результаты изменения поведения, временные рамки, и то, каким образом эти результаты будут оцениваться. Важно разработать всеобъемлющий план, поскольку скоординированные действия, направленные на четко определенную целевую аудиторию, гораздо более эффективны, чем одна массовая кампания для всех и каждого.

Очевидно, что выполнение этих требований возможно только в том случае, если предприятие вполне самостоятельно в хозяйственном отношении, действует в ус­ловиях конкурентного рынка, а управление его базируется на гуманных, мо­рально-этических принципах, позволяющих преодолевать коллективный эгоизм. Позиция предприятия в вопросах соблюдения социально-этических и моральных принципов маркетинга зависит главным образом от позиции руководителей. Именно руководители предприятий в своей практической деятельности сталки­ва­ются со множеством морально-этических проблем при принятии решения, не пе­реступая норм добропорядочности.

Таким образом, проанализировав вышеизложенную информацию, можно сделать вывод о том, что социальный маркетинг подразумевает не только взаимодействие со всем обществом (или его частью, например, детьми), но и с каждым конкретным потребителем услуг или какой-либо продукции. Непосредственно понятие этики определяет некий свод неписаных правил, принятых условно к исполнению в том или ином обществе. Понятно, что в данном случае речь идет не о законах, обязательных для исполнения под угрозой наказания, но также этические нормы приняты к исполнению в обществе людьми социально ответственными. Социальный маркетинг в данном случае распространяется на отношения в политике каждой отдельной компании или даже менеджера к клиентам. Социальные основы маркетинга должны культивироваться среди компаний, поставщиков продукции или услуг. Именно подобное отношение и характеризует воистину здоровое общество.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   32

Похожие:

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconНауково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету
Щиро вітаю Вас з відкриттям науково-практичної конференції! Для більшості з Вас це не перша в житті наукова конференція. Але ця конференція...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconПерша міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “ інфокомунікації сучасність та майбутнє”
Даний збірник містить тези матеріалів, що представлені на Прешу міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених “Інфокомунікації...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconЗбірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів І студентів фізико-математичного факультету
Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів І студентів фізико-математичного факультету (до 95-річчя заснування Полтавського...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconКонкурс студентських робіт «Найкращий знавець біології»
Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), Іллінойського університет (м. Чикаго), Факультету медіа та музики (м. Люлео) Технологічного...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconПлан проведення наукових І науково-технічних заходів в 2013 році Луцький національний технічний університет
...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconВипуск 23
Для викладачів, аспірантів, студентів факультетів та відділень журналістики, філологів, журналістів
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconРазумовский Э. С., Медриш Г. Л., Казарян В. А. Очистка и обеззараживание сточных вод малых населенных пунктов
А. Л., Богданов В. А. Основные проблемы и приоритеты очистки сточных вод малых обьектов и населенных пунктов в ар крым // Збірник...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconV міжрегіональна науково-практична конференція
Мартинюк В. Ю., "Вітальне слово з нагоди 50-річчя дитячої неврологічної служби Херсонщини"
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница