Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
НазваниеМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
страница24/32
Дата12.02.2013
Размер3.82 Mb.
ТипДокументы
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   32

Шатунова О.Е.

Морозова Н.І.

Донецький національний університет

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського


ІНТЕРНЕТ - РЕКЛАМА: ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ


Реклама - двигун торгівлі і реклама в Інтернет тому не виключення. На сьогоднішній день, понад 90% населення використовують Інтернет для пошуку і пропозицій різних послуг або товарів. Використовуючи рекламу в Інтернеті, підприємці мають можливість звертатися до ринку більш ніж 35 мільйонів чоловік, які відвідують понад мільйон сайтів щомісяця.

Розвиток комунікаційних середовищ здійснюється надзвичайно швидкими темпами. Так, якщо на розвиток мовлення у людства пішло 500 тисяч років, писемності - 4000 років, друкарської справи - 500 років, телефону - 100 років, радіо - 50 років, телебачення - 25 років, то на створення такого принципово нового засобу масової інформації як Інтернет пішло не більше 5 років.

Отже Інтернет - один з наймолодших на даний момент рекламоносіїв. Переважна особливість Інтернет - реклами полягає в легкому впливі на певні вузькі цільові аудиторії, що просто неможливо досягти за допомогою широкомовних засобів масової інформації.

Рекламна компанія в Інтернет - це легко керований процес. Тобто корективи в інтенсивність показів, фокусування реклами і навіть самі рекламні блоки, можна вносити безпосередньо в процесі проведення рекламних заходів.

Поява і швидкий розвиток Інтернет виявилося проривом у розвитку інформаційних технологій, маркетингових і, зокрема, рекламних комунікацій. Інтернет перетворився на ефективний інструмент бізнесу, новий потужний канал розповсюдження реклами.

Всім відомі спливаючі вікна, банерна реклама, дошки оголошень, прес-релізи, електронні каталоги, контекстна реклама, брендовані онлайн - ігри і улюблені посилання в текстах. Напевно багатьом приходили на електронну пошту розсилки з пропозицією відвідати той чи інший тренінг або придбати ту чи іншу продукцію - це теж вид Інтернет - реклами. Є ще реклама в популярних сьогодні соціальних мережах та блогах. Причому щороку з'являються все нові цікаві способи рекламування товарів і послуг в Інтернеті.

Переваги Інтернет - реклами як інструменту підтримки та розвитку бізнесу визначається наступними критеріями:

  • Інтернет працює сім днів на тиждень, 24 години на добу. Протягом цього часу можна без безпосередньої участі в процесі ознайомити з рекламованим бізнесом тисячі потенційних клієнтів, запропонувати їм продукцію або послуги.

  • На відміну від замовної реклами в ЗМІ Інтернет - реклама інтегрується постійно, вона володіє гнучкістю і миттєвої рефлексією на зміни в політиці ціноутворення, планах підприємця, якісному складі продукції або наборі надаваних послуг.

  • В Інтернет забезпечується миттєвий зворотній зв'язок від потенційних клієнтів до компанії. Таким чином, без значних витрат перевіряється ідея нової продукції або нового виду послуг, визначаються очікування потенційних клієнтів від наданої послуги або виробленого компанією товару, а також, оцінюється положення конкуруючих організацій на ринку відповідної продукції.

  • На відміну від радіо-і ТБ-реклами, інтернет-реклама володіє ненав'язливістю. Наприклад, самий звичайний і поширений повнорозмірний баннер займає усього 9 відсотків монітора комп'ютера. У порівнянні з журналами, в яких рекламні оголошення можна перегорнути, і телевізійною рекламою, з початком якої можна завжди перемкнути телевізор на інший канал, такий спосіб найбільш ефективний і до того ж не дратує користувача.

Сьогодні, завдяки щомісячному, щотижневому, щоденному поповненню списку компаній, що занурились в електронне середовище, ми можемо спостерігати міцно сформований ринок, який ні на мить не припиняє свого бурхливого розвитку.

Сучасна реклама в Інтернеті стала найважливішим елементом всього рекламного ринку в цілому і, судячи з усього, це ще не межа. Цілком очевидно, що в майбутньому Інтернет - реклама вразить нас не тільки своїм розмахом, але і новаторськими ідеями.

Підводячи підсумок, можна констатувати, що Інтернет дозволяє істотно зменшити витрати, пов'язані з рекламою та реалізацією продукції, розширити обсяг продажу в умовах ненав'язливості рекламної інформації. У перебігу вельми тривалого часу ця форма реклами буде отримувати все більш повне і швидке поширення.

Цілком зрозуміло прагнення компаній не тільки створювати особисті сайти, але і всілякими способами рекламувати свою продукцію за допомогою Всесвітньої павутини. Навіть ті організації, які з тих чи інших причин не мають власного веб-ресурсу, звертаються до фахівців в області Інтернет - реклами з метою просування своїх послуг і товарів. Підтвердженням цьому служить помітне зростання числа зарубіжних і вітчизняних фірм, які отримують вельми значні прибутки від електронної торгівлі та реклами.


Щербина Н.М

Щербатенко А.С.

ДонНУЭТ им. М. Туган-Барановского


ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ


В настоящее время среди экономистов и маркетологов чрезвычайно распространено узко прагматическое понимание маркетинга, как науки удовлетворения нужд потребителей и управления индуцируемым этими нуждами спросом с точки зрения производителя товаров или услуг. Однако в современной экономической обстановке на первый план выступает задача управления не столько потребительским спросом, сколько балансом потребностей всех участников рынка с позиции общих, экономических и социальных интересов - с очевидной целью уменьшить экономическое напряжение между потребителем и производителем.

Интернет для многих людей вроде бы и понятная технология... но на практике, очень многие со временем делают для себя такое открытие: бизнес в сети интернет строится совсем не так, как в реальном мире. В интернет свои законы бизнеса, свои механизмы и правила, которые приходится строго соблюдать для того, чтобы бизнес был успешным.

Интернет-маркетинг - целый комплекс мероприятий, цель которых заключается в том, чтобы узнать, каким образом можно эффективно использовать технологии интернет для бизнеса в Вашем конкретном случае и заранее просчитать самый выгодный вариант в соотношении затраты/результат.

Цель доклада — формирование системного взгляда на Интернет-маркетинг, разрушение стереотипа «самодостаточности поискового маркетинга», обоснование эффективности комплекса связанных мероприятий, тесно интегрированного с общим процессом маркетинга предприятия.

Интернет-маркетинг (online-маркетинг) включает такие части, как интернет-интеграция, информационный менеджмент, PR, служба работы с покупателями и продажи. С расширением доступа к интернету стали популярными электронная коммерция и интернет-маркетинг и сегодня они являют собой неотъемлемую часть любой нормальной маркетинговой кампании.

Интернет-маркетинг (ИМ) — часть общего процесса маркетинга, система мероприятий (marketing mix), направленных на анализ коммерческой среды и продвижение компании, ее бизнеса, с использованием возможностей Интернета, комплекса аддитивных мероприятий по привлечению целевой аудитории на сайты компании и конвертации ее в клиентов и партнеров.

Интернет-маркетинг сегодня — уже неотъемлемая часть маркетинговой кампании, все большего числа фирм, стремящихся покорить рынок.

Главный секрет интернет-маркетинга состоит в том, что никакого секрета в интернет-маркетинге попросту нет.

Любой проект, реализованный в сети интернет, может стать успешным и принести разработчику прибыль, если его автор обладает необходимым набором теоретических знаний и практических навыков. Только и всего. Миф о том, что в данной области знаний существуют какие-либо тайные приемы, лишь владение которыми способно принести успех вашим начинаниям — не более, чем миф, сознательно раздуваемый «маркетинговыми гуру» в надежде запугать неопытных неофитов и избежать таким образом возможной конкуренции.

Развитие информационных технологий, появление и бурный рост электронной коммерции стали основой для появления нового направления в современной концепции маркетинга взаимодействия — Интернет-маркетинга, под которым понимается теория и методология организации маркетинга в среде Интернета. Эпоха Интернет-маркетинга характеризуется следующими отличительными особенностями: глобализация сфер деятельности; окончательный переход ключевой роли от производителей к потребителям; персонализация взаимодействия и переход к маркетингу «один-одному»; снижение трансакционных и трансформационных издержек.

Сегмент комплексного интернет-маркетинга постоянно растёт, о чем свидетельствует появление с каждым днем новых коммерческих сайтов. Основными преимуществами интернет-маркетинга является интерактивность, возможность максимально точного нацеливания на необходимую аудиторию, возможность глубокого анализа посетителей сайта, что, в целом, ведет к увеличению таких показателей как конверсия сайта и окупаемость интернет-рекламы.

Интернет-маркетинг является основной составляющей электронной коммерции. Интернет-маркетинг так же называется веб-меркетинг и online-маркетинг. За годы развития итернет-маркетинг стал неотъемлемой часть любой маркетинговой кампании. Проводя рекламную компанию и не проводить ее в интернете – это реклама в пустую. Интернет реклама растет как в потребительском секторе, так и на рынке Business to Business (B2B).


Щукина А.В.

Научный руководитель: Луговская И.А., к.э.н., доцент

Донецкий национальный университет экономики и торговли

имени Михаила Туган – Барановского


БЕЗОПАСНОСТЬ ПОКУПОК В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНАХ


Маркетинг нельзя отождествлять со сбытом или стимулированием продаж. Его можно рассматривать как механизм, приспосабливающий производство товаров или предоставление услуг к потребностям рынка.

Интернет-маркетинг — это практика использования всех аспектов традиционного маркетинга в Интернете, затрагивающая основные элементы маркетинг-микса: цена, продукт, место продаж и продвижение. Основная цель — получение максимального эффекта от потенциальной аудитории сайта.

Понятие маркетинга часто увязывают с любой деятельностью в сфере рынка, при этом ссылаются на происхождение и перевод слова маркетинг (с англ, market — рынок, ing — указывает на активную деятельность). Однако существующие определения давно переросли это дословное обозначение.

Интернет-маркетинг является составляющей электронной коммерции. Его также называют online-маркетингом. Он может включать такие части, как интернет-интеграция, информационный менеджмент, PR, служба работы с покупателями и продажи. Электронная коммерция и интернет-маркетинг стали популярными с расширением доступа к интернету и представляют собой неотъемлемую часть маркетинговой кампании. Сегмент интернет-маркетинга и рекламы растёт как в потребительском секторе, о чем свидетельствует появление с каждым днем все новых интернет-магазинов, так и на рынке B2B. Основными преимуществами интернет-маркетинга являются интерактивность, возможность максимально точного маркетинга, возможность постклик-анализа, который ведет к максимальному повышению таких показателей как конверсия сайта и ROI интернет-рекламы.

Ограничения в интернет-маркетинге создают проблемы как для компаний, так и для потребителей. Если у потребителя медленное интернет-соединение, это приводит к затруднению в использовании в рекламе анимированных роликов, презентационных фильмов и высококачественной графики, хотя, проблема со скоростью — это вопрос времени, с каждым днем «медленных» пользователей становится все меньше. Место dial-up занимает скоростной интернет.

Ещё одно из недостатков состоит в том, что интернет-маркетинг не дает возможность потребителю опробовать товар до того, как совершить покупку. Но большинство потребителей решают эту проблему. Они знакомятся с интересующим их товаром в обычном магазине, а покупку в интернет-магазине. Германия, например, приняла в 2000 году закон (Fernabsatzgesetz, позже объединён с BGB), по которому любой покупатель может вернуть товар, купленный через интернет без каких-либо объяснений и получить полный возврат денег. Это одна из основных причин, почему в Германии так развита интернет-торговля.

Проблема отсутствия возможности у покупателя сделать органолептический анализ, ощутить товар также можно иными способами, например, некоторые владельцы интернет магазинов используют фотографии товара высокого качества и разрешения, стараясь передать в изображениях все детали и особенности своей продукции. Набирает популярность и использование специальной фото-техники для оцифровки снимков товара в формате 3D (объемное изображение), дающее посетителю интернет магазина рассмотреть товар со всех ракурсов.

Ещё один из негативных факторов — это ограниченность платёжных методов, которым доверяют потребители. Но все эти ограничения касаются только B2C.

Как для компаний, так и для потребителей, участвующих в онлайн-бизнесе, вопросы безопасности очень важны. Многие потребители не решаются совершать покупки в интернете, так как не уверены, что их персональная информация останется конфиденциальной. Встречались случаи, когда компании, которые занимались онлайн-бизнесом, были задержаны на разглашении конфиденциальной информации, касающейся их клиентов. Некоторые из них декларировали на своих веб-сайтах, что гарантируют конфиденциальность информации о потребителе. Продавая информацию о своих клиентах, такие компании нарушают не только свою декларируемую политику, но и законы сразу нескольких государств.

Некоторые компании выкупают информацию о потребителях, затем предлагают потребителю за определённую плату удалить данную информацию из базы данных. Так или иначе, многие потребители не знают, что их приватная информация разглашается, и не могут предотвратить обмен этой информацией между недобросовестными компаниями.

Вопрос безопасности является одним из основных для компаний, которые серьёзно подходят к бизнесу в интернете. Шифрование — один из основных методов использующихся для обеспечения безопасности и конфиденциальности передаваемых данных в интернете.

Шифрова́ние — способ преобразования открытой информации в закрытую, и обратно. Применяется для хранения важной информации в ненадёжных источниках или передачи её по незащищённым каналам связи. Шифрование подразделяется на процесс зашифровывания и расшифровывания.

В зависимости от алгоритма преобразования данных, методы шифрования подразделяются на гарантированной или временной криптостойкости.

В зависимости от структуры используемых ключей методы шифрования подразделяются на:

1)симметричное шифрование: посторонним лицам может быть известен алгоритм шифрования, но неизвестна небольшая порция секретной информации — ключа, одинакового для отправителя и получателя сообщения;

2)асимметричное шифрование: посторонним лицам может быть известен алгоритм шифрования, и, возможно, открытый ключ, но неизвестен закрытый ключ, известный только получателю.

Эффект на рекламную индустрию был и остается поистине огромным. В течение всего нескольких лет объем онлайн-рекламы стремительно вырос и достиг десятков миллиардов долларов в год. Рекламодатели начали активно менять свои предпочтения и сегодня Интернет-реклама уже занимает бо́льшую рыночную нишу, чем реклама на радио (в развитых странах). Интернет-маркетинг достаточно сильно повлиял на сектор B2B, и это влияние с каждым днем усиливается.

На сегодняшний день сложно найти крупное индустриальное предприятие, которое не продвигает себя в сети. Тенденции роста можно легко увидеть и по постоянному расширению торговых интернет-площадок, а также росту их количества. Торговые онлайн-площадки уже давно перестали быть досками объявлений, из которых они и выросли. Сегодня некоторые из них превратились в крупные корпорации, предоставляющие целый ряд маркетинговых услуг. Растут и цены за участие на таких площадках (имеется в виду привилегированное членство), несмотря на то, что количество их увеличивается.

1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   32

Похожие:

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconНауково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету
Щиро вітаю Вас з відкриттям науково-практичної конференції! Для більшості з Вас це не перша в житті наукова конференція. Але ця конференція...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconПерша міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “ інфокомунікації сучасність та майбутнє”
Даний збірник містить тези матеріалів, що представлені на Прешу міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених “Інфокомунікації...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconЗбірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів І студентів фізико-математичного факультету
Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів І студентів фізико-математичного факультету (до 95-річчя заснування Полтавського...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconКонкурс студентських робіт «Найкращий знавець біології»
Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), Іллінойського університет (м. Чикаго), Факультету медіа та музики (м. Люлео) Технологічного...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconПлан проведення наукових І науково-технічних заходів в 2013 році Луцький національний технічний університет
...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconВипуск 23
Для викладачів, аспірантів, студентів факультетів та відділень журналістики, філологів, журналістів
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconРазумовский Э. С., Медриш Г. Л., Казарян В. А. Очистка и обеззараживание сточных вод малых населенных пунктов
А. Л., Богданов В. А. Основные проблемы и приоритеты очистки сточных вод малых обьектов и населенных пунктов в ар крым // Збірник...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconV міжрегіональна науково-практична конференція
Мартинюк В. Ю., "Вітальне слово з нагоди 50-річчя дитячої неврологічної служби Херсонщини"
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница