Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
НазваниеМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
страница2/32
Дата12.02.2013
Размер3.82 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Бідюкова А.О.

Крачковський В.В., к.е.н., доцент

Донецький інститут туристичного бізнесу


ІНТЕРНЕТ ЯК КОМУНІКАЦІЙНИЙ ЗАСІБ МІЖНАРОДНОГО МАСШТАБУ


Стрімкий розвиток Інтернету є причиною кардинальних змін у кожному куточку ділового світу.

У будь-якій індустріальній країні навряд чи можна знайти хоча б одне підприємство, яке б не використовувало хоча б один комп'ютер. Багато підприємств, зокрема, агентства торгівлі нерухомістю, банки, супермаркети, авіакомпанії, туристичні агентства, транспортні агентства та страхові компанії, мають цілі мережі користувачів.

Інтернет часто називають рекламним засобом, що розвивається швидше за всі інші, і дедалі більше людей віддають йому перевагу саме як рекламному засобу.

Інтернет є величезною глобальною мережею комп'ютерів, які тепер можна побачити скрізь — в офісах компаній та організацій, на підприємствах і в закладах освіти, в гуртожитках та квартирах. Багато організацій мають власні внутрішні мережі.

Велика кількість комп'ютерів використовується не для того, щоб подорожувати Інтернетом. Приватні особи використовують їх в освітніх, дослідницьких, розважальних цілях, ведуть домашню бухгалтерію, займаються наукою, листуються за допомогою електронної пошти. Підприємства та компанії використовують їх в усіх галузях бізнесу, в тому числі для прийняття рішень на високому рівні і, зрозуміло, в маркетинговій діяльності.

Беручи все вищеозначене до уваги, легко зрозуміти, яким чином підключені до Інтернету комп'ютери перетворюються на джерело доходу для кожного, хто може запропонувати товар або послугу. Десь у великому світі існують мільйони споживачів. Проблема в тому, як до них дістатися і як їх переконати — швидко і без зайвих витрат. Інтернет, Е-mail та World Wide Web є могутнім знаряддям у руках бізнесменів, які хочуть встановити контакт зі споживачем.

Багато добре відомих маркетингових організацій вже використовують рекламу "он-лайн".

Інтернет-реклама, як і всі інші рекламні засоби, вимагає витрат; компанія має створити та розподілити бюджет. Інші компанії або розгубилися в умовах швидкого розвитку технології, або чекають на створення більш надійних методів визначення показників ефективності рекламного засобу. Є компанії, що мають сумніви щодо могутності Інтернету як маркетингового інструменту і не квапляться з його застосуванням, очікуючи на переконливі дослідження з цього питання.

Тим часом Інтернет розповсюджується в світі і його технологія продовжує розвиватися. Спеціалісти з маркетингу та реклами дедалі більше захоплюються нею. Вони знаходять вихід на цільову аудиторію і навчилися перевіряти ефективність цього рекламного засобу так само, як вони це роблять з пресою, мовними засобами масової інформації та контактною рекламою.

Інтернет має здатність розвиватися як і будь-який інший рекламний засіб. Його динамічний розвиток спонукав спеціалістів з маркетингу та реклами до його використання. Багато з них вже роблять це з успіхом.

На відміну від інших комунікативних засобів, Інтернет має вихід як на масовий ринок, так і на окремих індивідів на цьому ринку. Він пропонує величезні можливості встановлення безпосереднього зв'язку між покупцями та продавцями в глобальному масштабі. Крім того, реклама "он-лайн" відрізняється від інших рекламних засобів одним важливим аспектом. Вона дає потенційному та реальному споживачеві можливість безпосередньо і негайно взаємодіяти з рекламою. Натиснувши на клавішу, відвідувач може отримати інформацію про продукт, знайти відповіді на свої питання, що стосуються цього продукту, а потім купити його — і все це протягом лише одного відвідування.

Інтернет можна порівняти з іншими рекламними засобами: мовними, пресою, поштовою та зовнішньою рекламою. Проте потенціал Інтернету значно більший завдяки безпосередності, гнучкості та інтерактивності цього засобу, а також його здатності вийти на цільову аудиторію дійсно в глобальному масштабі.

Поки що реклама "он-лайн" є менш агресивною порівняно з телевізійними рекламними роликами, і споживачі вже звикли до ненав'язливого рекламного середовища. Втім, рекламодавці поступово починають застосовувати в рекламі "он-лайн" більш ударні методи, експериментуючи з відео та анімаційним зображенням.


Бочкарев Д.

Научный руководитель: Азарян Е.М., д.э.н., профессор

Донецкий национальный университет экономики и торговли

имени Михаила Туган-Барановского


СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА КИТАЯ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО КРИЗИСА


Для противостояния международному финансовому кризису Китай в 2009 году принял меры по экономическому стимулированию. Финансовая и денежная политика, увеличение госкапиталовложений стали главными путями решения, стимулирующими экономический рост. Эксперты полагают, что только в условиях динамичного увеличения потребительского потенциала и активного расширения внутреннего спроса будет обеспечен устойчивый экономический рост Китая.

Согласно статистическим данным, потребительский рынок первым в стране вышел из-под влияния кризиса. С февраля 2011 года, когда потребительский рынок Китая пережил самый трудный период за последние годы, было отмечено постепенное улучшение ситуации. Так октябрь 2011 года характеризовался повышением объема розничной торговли потребительскими товарами, который достиг 1 трлн 171,8 млрд юаней (увеличение на 16,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2010 года). Не учитывая фактора изменения цен практический рост показателя приблизился к высокому уровню, характерному для докризисного периода.

По мере восстановления макроэкономики стабильно наблюдается рост потребительского спроса. Итоги исследования, проведенного компанией Nielsen в 3-м квартале 2011 года, показали, что индекс потребительского доверия в Китае повысился с 95 пунктов во 2-м квартале до 101 в 3-м квартале.

Один из ключевых показателей уверенности бизнеса - расходы на рекламу, так прирост рекламного рынка в Азиатского – Тихоокеанском регионе составил 9% (год к году), а во втором квартале достиг US$111.94 млрд. Во многих странах Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы розничные продажи начали расти по мере того, как потребители после периода экономии начинают покупать не только товары первой необходимости.

После нескольких месяцев непрерывного снижения покупательской активности, что потребители готовы вернуться к прежним покупательским привычкам. Таким образом, наблюдается позитивная динамика во многих секторах потребительского рынка, в том числе рост продаж дорогих товаров и недвижимости и восстановление активности на финансовом рынке.

Рост котировок акций на Гонконгской бирже до до-кризисных показателей и количества сделок на рынке недвижимости благотворно повлияло на поведение потребителей, что в свою очередь привело к повышению расходов покупателей на неповседневные товары, в том числе новую одежду, развлечения вне дома, путешествия, бытовую технику и электронику, - на все то, а также на чем они были вынуждены экономить в течение года.

В Китае рост Индекса потребительского доверия на шесть пунктов вызван значительным улучшением таких показателей, как оценка респондентами своих перспектив трудоустройства и состояния личных финансов. Почти 60% участников исследования Nielsen в Китае считают свои перспективы трудоустройства хорошими или отличными, что почти на 14 процентных пунктов больше, чем во втором квартале.


Зоц Д.Д.

Науковий керівник: Рожков В.В., ст. викладач

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського


ВИБІР ІНОЗЕМНОГО РИНКУ, ЯК СКЛАДОВА РОЗРОБКИ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ


Вибір ринку та можливість виходу з нього - це суттєва відмінність міжнародного маркетингу від внутрішнього. Перед тим, як планувати свою зовнішньоекономічну діяльність та розробляти міжнародну маркетингову стратегію, підприємство повинно обрати с поміж багатьох іноземних ринків, саме той, на який воно хоче вийти.

На сьогоднішній день, існує безліч іноземних ринків, на які можуть виходити українські підприємства, але не кожен з них вони зможуть освоїти. Саме тому перед керівництвом підприємств постає питання вибору саме того ринку, який би задовольняв усі вимоги, які підприємство ставить до нього.

Управлінське рішення, щодо вибору іноземного ринку може мати, як позитивні, так і негативні наслідки. Для того, щоб як умога менш отримувати негативні наслідки, підприємства використовують наступні підходи до вибору зовнішнього ринку: суб’єктивний, дискретний, комплексний.

1. Суб’єктивний підхід ґрунтується на суб’єктивних відчуттях, очікуваннях, досвіді осіб, які приймають рішення щодо виходу на конкретний ринок. Цей підхід має тільки одну перевагу-відсутність витрат на обґрунтування рішення. Ризик при цьому максимальний, а ступінь обґрунтованості рішення, відповідно мінімальна. Саме цьому, цей підхід майже не застосовується, але існують випадки, коли застосовують цей підхід, коли він був доповнений елементами дискретного підходу.

Причини застосування цього підходу:

- особи, які приймають рішення, позитивно ставляться до країни або культури;

- інтуїтивна довіра іноземному партнеру;

- прагнення бути першим, або працювати на дуже складному або новому ринку;

- бажання легалізувати за кордоном певні дії.

2. Дискретний підхід ґрунтується на оцінці 2-3 найбільш важливих для фірми показників розвитку ринку або інших критеріїв. Успішність використання цього підходу залежить від правильного вибору цих показників, які мають відповідати цілям виходу підприємства на зовнішній ринок. При дискретному підході зазвичай використовуються такі показники та критерії:

- розмір ринку;

- динаміка зростання ринку;

- власні конкурентні переваги;

- потенціал ринку;

- доступність ринку;

- стабільність ринку;

Загальні вимоги до інформації, при цьому підході є надійність, правдивість, перевіреність обраних показників.

3. Комплексний підхід передбачає кількісну оцінку кожного ринку за системою показників або глибоке аналітичне обґрунтування. Цей підхід є найнебезпечнішим, оскільки він мінімізує ризик від виходу підприємства на неадекватний ринок, підвищує обґрунтованість управлінського рішення, але і потребує значних витрат на проведення дослідження.

Основними показниками, які досліджуються при комплексному підході є:

- політичний ризик пов’язаний з припиненням обслуговування боргу, несплатою за позиками та дивідендами, неможливістю платежів за поставлені товари, наявність перешкод для репатріації капіталу;

- показник зовнішньої заборгованості;

- економічне становище країни (ВНП на душу населення, прогноз перспектив на майбутнє);

- кредитний рейтинг;

- доступ до короткострокових фінансових ресурсів;

- показники, які відображають наявність дефолту або репрограмування зовнішнього боргу;

- доступ до ринкових капіталів;

- доступність форфейтингових послуг.

Отже, сутність комплексного підходу полягає у тому, що відбувається всебічний аналіз та оцінка системи показників, які характеризують не тільки ринок певного товару, але й економічні, політико-правові та соціально - культурні процеси, що відбуваються в країнах, які досліджуються. Для організації цього підходу розробляється спеціальна таблиця (див.табл.1).


Показник, критерій, фактор

Характеристика фактору, критерію, показнику

Ваговий коефіцієнт

Країни

А

Б

В

Підсумкова сума

X

Y

Z
Таблиця 1. Загальний вигляд таблиці для визначення найбільш привабливого для підприємства ринку.

Таким чином, можна зробити висновок, що процес вибору іноземного ринку дуже складний і вимагає багато відповідальності. Залежно від глибини обґрунтування управлінського рішення, кожне підприємство обирає свій власний підхід до вибору зовнішнього ринку. Але практика сьогодення показує, що найбільш використовуваний комплексний метод, тому що він менш ризикований і дає більш глибоке аналітичне обґрунтування. Також для порівняння ринків, за цим методом, складають таблицю показників та їх характеристик, проставляють бали, а потім підсумовують. Ринок, який набрав максимальну кількість балів, вважається найбільш сприятливим.


Кірова А.О.

Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля


ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СВІТОВОГО ВИРОБНИЦТВА


У світі, що глобалізується, економічний тиск нівелює всі культурні відмінності, запроваджуючи уніфікацію у всьому. Колишні атрибути національної самобутності, які колись давали націям почуття своєї відмінності від інших: мода, техніка, прийоми ведення господарства, ієрархія цінностей, все це стає інтернаціональним, всесвітнім.

Світове господарство являє собою сукупність національних економік, а також господарських (торгово-виробничих, фінансових, науково-технічних і інших) відносин між ними, що розвиваються відповідно з об'єктивними економічними законами. Головними факторами розвитку світового господарства є міжнародний поділ праці, що базується на техніко-технологічної, природно-кліматичної та інших видах спеціалізації різних країн і народів, а також постійно удосконалюється на основі науково-технічного прогресу матеріальна база національних відтворювальних процесів. Глобалізація стосується всіх процесів, що відбуваються у світовій економіці, в тім числі й такої області, як конкуренція - причому конкуренція не тільки за ринки збуту товарів і послуг, але й за фінансові ресурси та напрямки їх розподілу. Процеси глобалізації включають в себе і глобальний переділ власності, що відбувається по всьому світу. Виникає таке явище, як глобалізація власності, коли подальше збільшення фінансової та виробничої потужності великих фірм і корпорацій відбувається вже головним чином за рахунок активів, що перебувають за рамками національних кордонів.Глобалізація докорінно змінює структуру основних напрямків витрат сучасних корпорацій. Поряд з дослідженнями в області передоих технологій і засобів управління величезні кошти в наші дні витрачаються на:

організацію всесвітньої мережі вивчення ринків (маркетингові дослідження);

діяльність з реклами продукції у світових масштабах; створення всесвітньої системи збуту виробленої продукції.Основними рушійними силами в епоху глобалізації виступають транснаціональні банки (ТНБ) та транснаціональні корпорації (ТНК).Транснаціональними корпораціями прийнято називати компанії, що мають філії в двох і більше зарубіжних країнах.В даний час надовго ТНК припадає не менше третини всього виробленого у світі ВВП. Останнім часом найбільш відчутними для всього світового господарства виявляються подібні зміни у таких передових галузях, як телекомунікації і індустрія зв'язку, де наново визначаються сфери впливу найбільших власників і складаються зовсім нові транснаціональні структури.

Одночасно з процесами глобалізації в світової економіки в післявоєнний період зародилися і з часом набули повсюдного розвиток про-цессирегіонал'ной (субрегіональної) економічної інтеграції.. Подібно до глобалізації, є інтеграція однієї з двох сучасних форм міжнародної інтернаціоналізації господарського життя. Якісне значення розвивається процесу регіональної (субрегіональної) інтеграції у тому, що відбувається поступове формування відносно стійких зв'язків структурного характеру, при цьому саме співпраця меж країнами-партнерами набуває вже не тільки торгово-економічний, а з часом і техніко-технологічний і фінансово-інвестиційний характер . До цього процесу залучаються багато тисяч банків, фірм, виробничих компаній, науково-технічних центрів, що входять в орбіту впливу ТНК, так і обслуговують інтереси дрібного і середнього бізнесу. Процес інтеграції являє собою досить тривалий шлях, на своїй вищій стадії завершується створенням повноцінного єдиного економічного, або загальногосподарського простору з дуже високим ступенем як економічної взаємодії на всіх рівнях, так і взаємодії політичного. Історично і організаційно цій стадії передують кілька етапів, або проміжних стадій, які в певній послідовності проходять держави, що вступають у процес інтеграційного взаємодії.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Похожие:

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconНауково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету
Щиро вітаю Вас з відкриттям науково-практичної конференції! Для більшості з Вас це не перша в житті наукова конференція. Але ця конференція...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconПерша міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “ інфокомунікації сучасність та майбутнє”
Даний збірник містить тези матеріалів, що представлені на Прешу міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених “Інфокомунікації...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconЗбірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів І студентів фізико-математичного факультету
Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів І студентів фізико-математичного факультету (до 95-річчя заснування Полтавського...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconКонкурс студентських робіт «Найкращий знавець біології»
Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), Іллінойського університет (м. Чикаго), Факультету медіа та музики (м. Люлео) Технологічного...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconПлан проведення наукових І науково-технічних заходів в 2013 році Луцький національний технічний університет
...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconВипуск 23
Для викладачів, аспірантів, студентів факультетів та відділень журналістики, філологів, журналістів
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconРазумовский Э. С., Медриш Г. Л., Казарян В. А. Очистка и обеззараживание сточных вод малых населенных пунктов
А. Л., Богданов В. А. Основные проблемы и приоритеты очистки сточных вод малых обьектов и населенных пунктов в ар крым // Збірник...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconV міжрегіональна науково-практична конференція
Мартинюк В. Ю., "Вітальне слово з нагоди 50-річчя дитячої неврологічної служби Херсонщини"
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница