Х арківський національний університет радіоелектроніки Наукова бібліотека хнуре видатні науковці Шабанов-Кушнаренко Юрій Петрович Біобібліографічний покажчик Харків
Скачать 496.92 Kb.
НазваниеХ арківський національний університет радіоелектроніки Наукова бібліотека хнуре видатні науковці Шабанов-Кушнаренко Юрій Петрович Біобібліографічний покажчик Харків
страница1/7
Дата12.02.2013
Размер496.92 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7
Харківський національний університет радіоелектроніки


Наукова бібліотека ХНУРЕ

Видатні науковці


Шабанов-Кушнаренко

Юрій Петрович


Біобібліографічний покажчик


Харків

2007-2008
ЗмістПередмова

5Захопленість улюбленою справою

6Основні дати життя та діяльності Ю. П. Шабанова-Кушнаренка

8Бібліографія праць Ю. П. Шабанова-Кушнаренка в хронології

9Дисертації, виконані під керівництвом Ю. П. Шабанова-Кушнаренка

27Публікації про Ю. П. Шабанова-Кушнаренка

31Наукова школа Шабанова-Кушнаренка Ю. П.

32Алфавітний покажчик співавторів праць Ю. П. Шабанова-Кушнаренка

33науковий журнал має статус ВАКівського видання, у ньому публікуються статті на трьох мовах: українській, російській та англійській. 40-річний ювілей журналу співпав з 75-річчям його відповідального редактора – нині ветерана праці, заслуженого діяча науки і техніки УРСР, доктора технічних наук, професора Ю. П. Шабанова-Кушнаренка.

Сьогодні наукові розробки в області біоніки інтелекту починають давати відчутні практичні результати. Назріла необхідність промислових випробувань і підготовки серійного виробництва мозкоподібних ЕОМ, що перевершують по продуктивності комп’ютери з програмним управлінням. На практиці використовуються запропоновані біонікою інтелекту методи побудови математичних моделей механізмів інтелекту, а також методи перетворення їх у логічні та електронні мережі, що виконують роль процесора мозкоподібних ЕОМ. Освоєння таких ЕОМ створює передумови для проведення практичних розробок у сфері кіборгізації. Результати в області алгебраізації логіки, одержані під час біонічних досліджень, відкривають можливості створення математичних і електронних моделей механізмів, виявлених біологами в нейронних мережах мозку, що допоможе при протезуванні органів чуттів і руху, структур нервової системи людини.

Будучи ще досить молодою наукою, біоніка інтелекту продовжує стрімко розвиватися, завойовуючи нові позиції, і чимала заслуга в цьому Юрія Петровича Шабанова-Кушнаренка, який присвятив усе своє життя улюбленій справі.

Бібліографія праць

Шабанова-Кушнаренка Ю. П.


1957
Исследование многоканатного подъема с жестким закреплением канатов к сосудам [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Тр. науч.-техн. конф. по прочности и износу горного оборудования. – М. : Изд. МУП СССР, 1957. – С. 60–62.Совещание по многоканатным подъемным установкам [Текст] / П. П. Нестеров, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Горный журнал. – М. : Углетехиздат, 1957. – № 3. – С. 78–79.


1958
Выравнивание усилий между канатами в многоканатных подъемных установках с жестким креплением канантов к сосудам [Текст] : дис. ... канд. техн. наук / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – Х. : ХГИ, 1958. – 216 с.Исследование работы безуравнительного многоканатного подъема [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Многоканатный подъем : сб. статей. – М. : Углетехиздат, 1958. – С. 123–152.О распределении нагрузки между канатами безуравнительного многоканатного подъема [Текст] / П. П. Нестеров, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Научные доклады высшей школы. Горное дело. – М. : Сов. наука, 1958. – № 3. – С. 148–155.Особенности работы подъемных установок с движущими шкивами трения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Рудничные подъемные машины / З. М. Федорова. – М. :Углетехиздат, 1958. – Гл. 13. – С. 316–327.Применение упругой футеровки на многоканатных шкивах трения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Многоканатный подъем : сб. статей. – М. : Углетехиздат, 1958. – С. 153–166.


1959
Выравнивание усилий между канатами в многоканатных подъемных установках с жестким креплением канантов к сосудам [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – Х. : Изд. ХГИ, 1959. – 18 с.Опыт применения на подъемной установке со шкивами трения футеровки из конвейерной ленты [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, К. А. Мосийчук // Научная и техническая информация. – М. : ЦИТИ угля, 1959. – С. 115–119.Экспериментальное определение усилий в канатах многоканатных подъемных установок [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Научные доклады высшей школы. Горное дело. – М. : Сов. наука, 1959. – № 1. – С. 107–114.


1960
К вопросу применения разрезных противовесов на многоканатном подъеме [Текст] / Л. П. Любченко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Многоканатный подъем в горной промышленности : сб. статей. – М. : Госгортехиздат, 1960. – С. 25–33.Новый метод испытания проволочных канатов [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Н. И. Козюберда // Сталинградская промышленность. – Сталинград : ЦБТИ, 1960. – № 7. – С. 31–33.Применение на движущих шкивах подъемных установок футеровки из прорезиненной ткани [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, К. А. Мосийчук // Уголь Украины. – К. : Гостехиздат, 1960. – № 2. – С. 19–21.Регулирование натяжений канатов многоканатных подъемных установок [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Многоканатный подъем в горной промышленности : сб. статей. – М. : Госгортехиздат, 1960. – С. 194–203.


1961
К вопросу о построении рациональных сечений фасонных проволок закрытых канатов [Текст] / П. П. Нестеров, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Сталь. – М. : Металлургиздат, 1961. – № 7. – С. 660–664.Новый метод определения напряжений в проволочных канатах [Текст] / П. П. Нестеров, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Н. И. Козюберда // Заводская лаборатория. – М. : Металлургиздат, 1961. – № 2. – С. 191–194.Обтяжка проволочных канатов [Текст] / П. П. Нестеров, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Н. К. Гончаренко, А. П. Ветров // Вопросы горной механики. – М. : Госгортехиздат, 1961. – № 12. – С. 120–134.Принципы расчета параметров подвесных устройств для безуравнительных многоканатных подъемных установок [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Н. К. Гончаренко // Вопросы горной механики. – М. : Госгортехиздат, 1961. – № 12. – С. 152–162.


1962
Вопросы геметрического построения канатов линейного касания [Текст] / П. П. Нестеров, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Изв. вузов. Горный журнал. – М. : Госгортехиздат, 1962. – № 5.О затухании деформации сдвига упругой футеровки шкива трения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Б. В. Меньков // Науч. тр. МГИ. – М. : Изд. МГИ, 1962. – Вып. 44. – С. 28–33.Установка для предварительной вытяжки стальных канатов [Текст] / П. П. Нестеров, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Н. К. Гончаренко // Бюл. Центр. ин-та информ. черной металлургии. – М. : Металлургиздат, 1962. – № 4. – С. 31–33.


1963
Безуравнительный многоканатный подъем [Текст] : монография / П. П. Нестеров, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Н. К. Гончаренко. – К. : Гостехиздат УССР, 1963. – 470 с.Вопросы синтеза устройств фотоввода обучающих автоматов [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Тр. I респ. конф. по программированию обучения. – К. : Изд. МВССО УССР, 1963.Определение растягивающего усилия и крутящего момента в стальном канате [Текст] / П. П. Нестеров, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Н. И. Козюберда // Изв. вузов. Горный журнал. – М. : Госгортехиздат, 1963. – № 1. – С. 175–180.Распределение усилий между канатами мно-гоканатного подъема при комбинированном их креп-лении к сосудам [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Н. А. Шматков // Изв. вузов. Горный журнал. – М. : Госгортехиздат, 1963. – № 8. – С. 120–128.1964
Вопросы моделирования зрительных функций человека [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, А. Г. Мурашко // Тр. 20-й Всесоюзной науч. сес., посвященной Дню радио. Секция кибернетики. – М. : Изд. НТОРЭС, 1964.


1965
Влияние пробуксовки канатов по отклоняющему шкиву на распределение усилий между канатами многоканатной подъемной установки [Текст] / П. П. Нестеров, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Н. К. Гончаренко // Изв. вузов. Горный журнал. – М. : Госгортехиздат, 1965. – № 1. – С. 89–94.Вопросы моделирования зрительных функций человека [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Г. Д. Майстровский // Тр. 21-й Всесоюзной науч. сес. НТОРЭС. Секция бионики. – М. : Изд. НТОРЭС, 1965. – С. 45–54.Вопросы теории восприятия движущихся объектов [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, В. Л. Рвачев, А. Г. Мурашко, Г. Д. Майстровский // Математические модели в биологии и бионика. – К. : Изд. ИК АН УССР, 1965. – С. 16–28.Вопросы теории инерции зрения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, В. Л. Рвачев, А. Г. Мурашко, Г. Д. Майстровский // Математические модели в биологии и бионика. – К. : Изд. ИК АН УССР, 1965. – С. 3–17.Вопросы теории иррадиации зрения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, В. Л. Рвачев, А. Г. Мурашко, Г. Д. Майстровский // Математические модели в биологии и бионика. – К. : Изд. ИК АН УССР, 1965. – С. 18–36.Математическая модель инерции и иррадиации зрения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, В. Л. Рвачев, А. Г. Мурашко, Г .Д. Майстровский // Математические модели в биологии и бионика. – К. : Изд. ИК АН УССР, 1965. – С. 3–15.Математическая модель цветового зрения человека [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Е. П. Путятин // Тр. 21-й Всесоюзной науч. сес. НТОРЭС. Секция бионики. – М. : Изд. НТОРЭС, 1965. – С. 54–62.


1966
Анализ реакций “медленной” адаптации зрения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Н. Я. Какурин // Бионика и математическое моделирование в биологии. – К. : Изд. ИК АН УССР, 1966. – Вып. 1. – С. 45–64.Бионическая модель цветового зрения человека и некоторые вопросы теории цветного телевидения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Е. П. Путятин // Тр. 22-й Всесоюзной науч. сес. НТОРЭС. Секция бионики. – М. : Изд. НТОРЭС, 1966. – С. 100–104.Вопросы доказательности при математическом моделировании зрения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Г. Д. Майстровский // Тр. науч.-техн. конф., посвященной Дню радио. Секция бионики. – Х. : Изд. ХИГМАВТ, 1966. – С. 94–98.Вопросы моделирования адаптации слуха [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Г. Ф. Дюбко // Тр. науч.-техн. конф., посвященной Дню радио. Секция бионики. – Х. : Изд. ХИГМАВТ, 1966. – С. 33–35.Вопросы моделирования слуха человека [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Г. Ф. Дюбко // Тр. 22-й Всесоюзной науч. сес. НТОРЭС. Секция бионики. – М. : Изд. НТОРЭС, 1966. – С. 68–72.Математическая модель обработки информации в глазу человека [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Тр. науч.-техн. конф., посвященной Дню радио. Секция бионики. – Х. : Изд. ХИГМАВТ, 1966. – С. 8–18.Математическая модель переработки информации в органе зрения человека [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Моделирование в биологии и медицине. – К. : Наук. думка, 1966. – Вып. 2. – С. 100–106.Математичні моделі зору [Текст] : монографія / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, В. Л. Рвачов, А. Г. Мурашко. – К. : Техніка, 1966. – 95 с.Моделирование иррадиации зрения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, А. Г. Мурашко // Светотехника. – М., 1966. – № 12. – С. 1–5.Моделирование однородных стационарных зрительных процессов [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Е. П. Путятин, Г. Д. Майстровский // Моделирование в биологии и медицине. – К. : Наук. думка, 1966. – Вып. 2. – С. 107–116.Модель статики адаптации зрения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Н. Я. Какурин, Е. П. Путятин // Тр. науч.-техн. конф., посвященной Дню радио. Секция бионики. – Х. : Изд. ХИГМАВТ, 1966. – С. 58–59.Эксперименты по проверке модели иррадиации зрения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Тр. 22-й Всесоюзной науч. сессии НТОРЭС. Секция бионики. – М. : Изд. НТОРЭС, 1966. – С. 73–79.

  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Х арківський національний університет радіоелектроніки Наукова бібліотека хнуре видатні науковці Шабанов-Кушнаренко Юрій Петрович Біобібліографічний покажчик Харків iconНаукова бібліотека хнуре видатні науковці Невлюдов Ігор Шакірович Біобібліографічний покажчик Харків 2011 ббк ч75 н 40
Невлюдов Ігор Шакірович [Текст] : біобібліографічний покажчик / упоряд. Л. М. Чижевська; відп ред. І. П. Аврамова. – Х. Хнуре, 2011....
Х арківський національний університет радіоелектроніки Наукова бібліотека хнуре видатні науковці Шабанов-Кушнаренко Юрій Петрович Біобібліографічний покажчик Харків iconХнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81
Михайло Федорович Бондаренко: (До 60-річчя від дня народження та 35-річчю науково- педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/...
Х арківський національний університет радіоелектроніки Наукова бібліотека хнуре видатні науковці Шабанов-Кушнаренко Юрій Петрович Біобібліографічний покажчик Харків iconХнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81
Михайло Федорович Бондаренко: (До 60-річчя від дня народження та 35-річчю науково- педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/...
Х арківський національний університет радіоелектроніки Наукова бібліотека хнуре видатні науковці Шабанов-Кушнаренко Юрій Петрович Біобібліографічний покажчик Харків iconБібліотека наталя миколаївна кушнаренко Біобібліографічний покажчик (до 60-річчя від дня народження) Харків хдак 2010
М-во культури І туризму України, Харк держ акад культури, Бібліотека; [уклад.: С. В. Євсеєнко, К. О. Литвин, Т. О. Шикаленко; наук...
Х арківський національний університет радіоелектроніки Наукова бібліотека хнуре видатні науковці Шабанов-Кушнаренко Юрій Петрович Біобібліографічний покажчик Харків iconМіністерство освіти І науки України Харківска національна академія міського господарства Харківський національний університет радіоелектроніки
Шипулін В. Д., Кучеренко Є.І. Планування І управління гіс-проектами / Навч посібник. Харків: хнамг, хнуре, 2009, 113 с
Х арківський національний університет радіоелектроніки Наукова бібліотека хнуре видатні науковці Шабанов-Кушнаренко Юрій Петрович Біобібліографічний покажчик Харків iconДонбаський державний технічний університет
Зеленов Анатолій Борисович : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1957-2011 роки / упорядники : Боровенська К. О., Українцева...
Х арківський національний університет радіоелектроніки Наукова бібліотека хнуре видатні науковці Шабанов-Кушнаренко Юрій Петрович Біобібліографічний покажчик Харків iconНіверситеті радіоелектроніки (1965-2010) Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик до 80-річчя з дня заснування Харків 2010 ббк ч75: Ч215
Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки (1965-2010) : [Текст] : наук допом анот бібліогр...
Х арківський національний університет радіоелектроніки Наукова бібліотека хнуре видатні науковці Шабанов-Кушнаренко Юрій Петрович Біобібліографічний покажчик Харків iconДн І пропетровсь ки й національний університет ім. Олеся Гончара Наукова бібліотека Бюлетень №2 нових надходжень літератури у лютому 2011 року м. Дніпропетровськ
Вісник : Зб наук праць: Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. Вип. 4 / Львівський національний університет...
Х арківський національний університет радіоелектроніки Наукова бібліотека хнуре видатні науковці Шабанов-Кушнаренко Юрій Петрович Біобібліографічний покажчик Харків iconМіністерство освіти І науки україни харківський національний університет радіоелектроніки методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Охорона праці в галузі” для студентів інституту радіотехніки та...
Х арківський національний університет радіоелектроніки Наукова бібліотека хнуре видатні науковці Шабанов-Кушнаренко Юрій Петрович Біобібліографічний покажчик Харків iconХарківський національний університет радіоелектроніки
Методичні вказiвки до самостійної роботи з дисципліни «Безпека життєдiяльностi» для студентiв всіх спеціальностей заочної форми навчання...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница