Тема релігія: зміст, походження, функції > Тема 2, ч.І. Найпоширеніші реліпї світу > Тема 2, ч. Християнство > Тема з утвердження християнства в україні
Скачать 316.78 Kb.
НазваниеТема релігія: зміст, походження, функції > Тема 2, ч.І. Найпоширеніші реліпї світу > Тема 2, ч. Християнство > Тема з утвердження християнства в україні
страница3/3
Дата11.02.2013
Размер316.78 Kb.
ТипДокументы
1   2   3
Престол- столик у вівтарній частині храму, призначений для здійснення під час літургії релігійних Таїнств;

Пвитвір- вхідна західна частина (сіни) церкви, призначена для жінок і тих, котрі каються у гріхах, іновірців, які бажають прийняти

християнство, і для читання сорокаденної очищувальної мо­литви;

Псалом- релігійний гімн, пісня, яка прославляє Бога. В ній домінує ідеал

смирення та звеличення божества;

Псалтир- (книга псалмів)- збірник із 150 релігійних пісень, одна із книг Біблії (Ст. Заповіту);

Розп'яття- зображення засновника християнства - Ісуса Христа на хресті, що є предметом поклоніння, особливо у католицизмі, подібно до ікон у православ'ї;

Реквієм- музично-хоровий або оркестровий твір траурного характеру. Р.-

заупокійна меса в католицькій церкві; .

Ризниця- приміщення у християнських церквах, де зберігається культо­вий одяг священиків та предмети культу;

Ритуал- /лат. "обрядовий"/ - встановлений порядок обрядових дій при здій-

сненні будь-якого релігійного акту (церемоніал). Р. перед­бачає

можливість вступати в контакт із Духами чи Богами;

РУН - віра - ''Рідна українська національна віра" - заснована в 60-х

р.р. вихідцем з України Левом Силенком. Основні положення

віровчення і культова практика викладені у кн. "Мага Віра"' ("Могутня Віра");

Савоаф- бог воїнства і брані в іудаїзмі і християнстві;

Святці- збірник православних і церковних пісень, молитов та ін. текс­тів . Тут же вміщено календар церковних свят. Святці вклю­чають перелік святих (спочатку чоловіки, а потім жінки) за днями їх поминання;

Секта- замкнута група, яка відкололася від основної течії релігії в певній країні, віросповідання, котрого дотримується, порівня­но з основним напрямом, незначна кількість віруючих;

Сіон- пагорб в Єрусалимі, де знаходиться храм Яхве. В іудаїзмі Сіон висту-

пає символом "вірності";

Синагога- молитовний будинок в іудаїзмі. Синагога служила для бого­служінь, центр духовного життя єврейських громад;

Синкретизм- ("поєднання")- злиття вірувань і обрядів різних релігій. Напр.:

синкретичний характер християнства виявився у поєднанні елементів іудаїзму, стоїцизму Сенеки і античних культів:

Скит- монастир у віддаленому місці, чернече братство з суворим

уставом. В Україні, напр.. Скит Манявський - твердиня пра­вослав'я

після введення унії;

Софія- (гр."мудрість"', ''знання'')- поняття-символ в античній і серед­ньовічній

філософії. Софійний характер був притаманний і київському

християнству (їларіон, Клим Смолятич), продов­жували — Гр.

Сковорода, Памфил Юркевич;

Схизма- церковний розкол, відділення від раніше єдиної церкви якої-небудь її

частини;

Табу- релігійна заборона у первісному суспільстві на речі або дії, мовлення

певних слів, на їжу, тощо за порушення якої загро­жує кара. Табу

відповідає поняттю "гріха";

Таїнства- у християнстві магічні культові обряди , здійснення яких дає вірую-

чим "Божу благодать" , як необхідну умову спасіння "гріховної душі"

сприяють лікуванню хворих , зміцненню

шлюбу , тощо. У християнстві причастя , хрещення , миропо­мазання ,

священство , сповідь , єлеоосвячення і шлюб;

Талмуд- св.кн. іудаїзму (євр.-"вивчення") , складена у IV ст.до н.е. - V ст.н.е.

Становить собою кілька збірок догматично-правових , релігійних ,

філософських , моральних повчань;

Тора- це назва перших п'яти книг Біблії , або "п'ятикнижжя Мой-сея" , що

було завершене у 444р;

Треба- молитва і служба , що за велінням здійснюються священиком на

прохання віруючих. Треби викладені у спеціальній бого­служебній книзі

- Требнику;

Тримурті- свята трійця в індуїзмі: Брахма , Вішни ДІіва;

Трипітака- (потрійний кошик) - канонічна буддистська література , що включає три

частини :вінная-пітака (міфи про Будду і його повчання), сутта-пітака

(притчі й бесіди Будди і його послідо­вників) . абхідхарма-пітака

(філософія буддизму) . Записані від V до І ст. до н.е.;

Целібат- безшлюбність , обітниця , яку приймають католицькі свяще­ники , запроваджена у XI ст. В православ'ї обіт безшлюбності пов'язаний з прийняттям чернецтва;

Часослов- православна церковна книга , яка містить тексти для богослу­жінь та молитов;

Четьї-Мінеї- збірники "життєписів святих" , повчань та інших релігійних текстів з поширенням їх на щодень і місяць , за службами , що встановлені у православній церкві;

Чистилище- католицьке віровчення про те , що у потойбічно.\гу світі крім раю і пекла, є й Чистилище , де душі померлих проходять очищення , перш ніж вступити до раю. Рідні й близькі за до­помогою молитов і пожертв можуть полегшити випробування душі померлого;

Шаріат- звід законів , складених на основі Корану і Сунни. В ісламі містить норми спадкового , кримінального , шлюбно-сімейного , права , настанови і приписи , регламенту є молитви і піст;

Шіва - один із трьох головних богів в індуїзмі. Індуси поділяються ка шіваїтів та вішнуїтів , відповідно до того , кому надають пері-.-вагу - Шіві або Вішну . Головною функцією Шіви вважають руйнівну — бог смерті , руйнування , зміни але водночас вт-лює і творчий момент : культ життєвої сили і чоловічого нача­ла . Шіву вважають і грозою демонів. Духовна енергія Шіви— Шакті , що тісно переплетена з його чоловічою животворною силою. Культ жінок Шіви - переміщення Шакті на жіноче р'.'-чало. Звідси формування в індуїзмі культу Ками - мистецтва любові;

Яхве- (Єгова - "той , що є сущий" , Га-шем -"це ім'я" , або "той . що

дає милість) - одна із назв давньоєврейського божества , ви­сунутого на

перше місце в іудаїзмі у Х ст. до н.е. В іудаїзмі Яхве виступає

безіменним абсолютом.
1   2   3

Похожие:

Тема релігія: зміст, походження, функції > Тема 2, ч.І. Найпоширеніші реліпї світу > Тема 2, ч. Християнство > Тема з утвердження християнства в україні iconСовременная экономика: вопросы теории, практики и методики изучения
Каверина Е. И. – тема 10; асистент Коновалюк Р. А. – тема 6, 8; ассистент Макарук Д. Г. – тема 13. 4; 13. 5; 13. 6; 13,7; ст препод....
Тема релігія: зміст, походження, функції > Тема 2, ч.І. Найпоширеніші реліпї світу > Тема 2, ч. Християнство > Тема з утвердження християнства в україні iconФилософия практикум
П. А. Водопьянов (тема 6); П. М. Бурак (темы 1, 10); О. А. Карканица (темы 2, 7); Н. М. Кожич (темы 2, 15); П. В. Барковский (тема...
Тема релігія: зміст, походження, функції > Тема 2, ч.І. Найпоширеніші реліпї світу > Тема 2, ч. Християнство > Тема з утвердження християнства в україні iconЛекція n1 Тема
Тема:”Предмет та завдання патології клітин. Об’єкти та методи дослідження. Розвиток патологічних дисциплін в Україні(стисла історична...
Тема релігія: зміст, походження, функції > Тема 2, ч.І. Найпоширеніші реліпї світу > Тема 2, ч. Християнство > Тема з утвердження християнства в україні iconНиколай Александрович Бердяев Алексей Степанович Хомяков
Хомякова. Наряду с темой Хомяков меня интересует другая тема – Хомяков и мы. Так как, по моему мнению, Хомяков является центральной...
Тема релігія: зміст, походження, функції > Тема 2, ч.І. Найпоширеніші реліпї світу > Тема 2, ч. Християнство > Тема з утвердження християнства в україні iconТема свойства и происхождение человеческой речи 1 Тема 2 исследование словесных значений. Основы психосемантики 5
Тема вербальное опосредование в теоретической и практической деятельности человека 15
Тема релігія: зміст, походження, функції > Тема 2, ч.І. Найпоширеніші реліпї світу > Тема 2, ч. Християнство > Тема з утвердження християнства в україні iconТема, раздел
«Биология как наука. Методы научного познания 3 3 Тема 1 Краткая история биологии 1 1 Тема 2 Сущность и свойства живого 2 2 Раздел...
Тема релігія: зміст, походження, функції > Тема 2, ч.І. Найпоширеніші реліпї світу > Тема 2, ч. Християнство > Тема з утвердження християнства в україні iconМетодические указания для проведения практических занятий Тема Основы токсикологии. Тема Экстраполяция результатов исследований на организм человека
Тема 3 – Закономерности взаимодействия организма человека с чужеродными веществами. Механизмы токсичности
Тема релігія: зміст, походження, функції > Тема 2, ч.І. Найпоширеніші реліпї світу > Тема 2, ч. Християнство > Тема з утвердження християнства в україні iconУрок тема
Тема урока сегодня «Основные положения теории электролитической диссоциации». Эта тема является продолжением предыдущего занятия....
Тема релігія: зміст, походження, функції > Тема 2, ч.І. Найпоширеніші реліпї світу > Тема 2, ч. Християнство > Тема з утвердження християнства в україні iconМетодические указания по выполнению контрольной работы 3 Тема Статистика населения, занятости и безработицы 4 Тема Статистика труда (рабочего времени, производительности и оплаты труда) 8
Тема Система национальных счетов и обобщающих показателей социально-экономического развития на макроуровне 12
Тема релігія: зміст, походження, функції > Тема 2, ч.І. Найпоширеніші реліпї світу > Тема 2, ч. Християнство > Тема з утвердження християнства в україні icon4. Оценка коммерческого потенциала (“коммерциализуемости”) технологий
Как показано в предыдущих темах (см. Тема 1, Тема 2, Тема 3) и как следует из результатов многочисленных исследований развития инноваций,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница