В. В. Решітько Застосування нестандартних форм
НазваниеВ. В. Решітько Застосування нестандартних форм
страница3/4
Дата02.02.2013
Размер0.83 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4
ТЕМА. Систематизація та узагальнення вивченого по темі”Література Просвітництва”


МЕТА :підвести підсумки вивченого по темі”Література Просвітництва”; розвивати навички ведення дискусії, вміння самостійно вибирати головне із всього обсягу опрацьованого матеріалу;закріпити поняття про вічні образи, драматична поема;виховувати повагу до високих моральних цінностей людини.


ОБЛАДНАННЯ: ілюстративний матеріал”Французька енциклопедія XVIII ст.”;портрети Й.В.Гете, К. Шиллера, Д.Дефо, Дж. Свіфта, Г.Філдінга;ілюстрація до першого видання”Кларісси Гарлоу” Т. Джоганнот ”Смерть Кларісси”,Ежен Делакруа ”Фауст, Маргарита і Мефістофель”


ТИП УРОКУ: узагальнення та систематизації знань


ЕПІГРАФ: Але не згасла розуму зоря!

…Одна душа і рук сто сот

Досягнуть творчості висот!

…Ось верх премудрощів земних:

Лиш той життя і волі гідний,

Що б’ється день у день за них

Й.В.Гете ”Фауст”


*********************************************************************


ХІД УРОКУ

I. Організація класу (Запис у зошити теми, епіграфа)

(Повідомлення вчителем теми, мети та завдань уроку)


1.Вступне слово вчителя

Діти! Сьогодні ми підводимо підсумок вивченого по темі ”Література Просвітництва”,це і є основна мета нашого уроку. Ми будемо удосконалювати свої навички ведення дискусії, згадаємо літературні поняття «вічний образ», «драматична поема»,звернемо увагу на високі моральні якості людини.

Завдання уроку – написати твір-мініатюру, «Прочитавши сцени трагедії ”Фауст’, я зрозумів(зрозуміла)…»


II. Актуалізація опорних знань


1.Вікторина «так», «ні

1.Драматична поема – віршовий твір з розповіддю про певні події, зміст якого розкривається засобами драматургії (через репліки та монологи персонажів) – (так)

2.XVII століття – епоха Просвітництва – (ні, це бароко, а Просвітництво – це XVIII ст.)

3.Просвітники : Даніель Дефо, Жан-Жак Руссо, Вольтер, Джонатан Світ – (так)

4.Енциклопедія – це «Біблія нового часу» - (так) 5.Толерантність – нетерпимість до інших думок і поглядів – (ні, це терпимість)

6.Автор твору «Фауст» - Вольтер – (ні) – (Гете)

7. «Вільшаний король» - це пісня Даніеля Дефо – (ні) – (це балада Гете)

8.В баладі «Вільшаний король» використовуються такі міфологічні образи-символи як верба ,вітер, туман, ніч, пан – (так)

9.Баладу «Вільшаний король» перекладали В. Жуковський, П. Куліш, Б. Грінченко – (так)

10.Трагедія «Фауст» об’єднує 2 сюжетні лінії: пошуки вченим справжнього сенсу буття і кохання до Маргарити – (так)

11.Часові рамки трагедії безмежно розширені у 1-й частині – доба Середньовіччя, у 2-й – подорож героїв твору у просторі та часі (в епоху античності, зустріч з Прекрасною Єленою). Проте весь твір пройнятий ідеями Просвітництва. Це роздуми над таємницями Всесвіту, його влаштуванням та можливістю пізнання, над сенсом буття та силою розуму людини –(так)

12.Біля небесної брами душу Фауста зустрічає душа Маргарити. Вона вже простила йому і любить його, як і раніше – (так)


2.Впізнай автора за портретом, назви з якої країни

(Учні показують портрети поетів-просвітників і запитують у своїх однокласників)

III.Застосування учнями знань, умінь та навичок

1.Диспут на тему «Хто переміг у боротьбі за душу Фауста – Бог чи диявол?»

(Клас ділиться на 2 групи: I доводить, що у боротьбі за душу Фауста переміг Бог, а II –диявол. Учні підтверджують відповіді цитатами)

2.Вікторина «Лабораторія письменника»

- Просвітництво – це…(нова культурно-історична епоха XVIII ст.)

- Балада – це…(жанр літературної поезії фантастичного, історико-героїчного або соціально-побутового змісту з драматичним сюжетом)

- Драматична поема – це…(віршований твір з розповіддю про певні події, зміст якого розкривається засобами драматургії)

- Скептицизм – це…(критично-недовірливе ставлення до чогось)

- Толерантність – це…(терпимість до інших думок )

- Ідеї атеїзму – це…(пояснення світу природними причинами)

- Вічний образ – це…


3.Творче завдання

Прослухайте уривки віршів, творів і визначте їх автора ,назву, жанр

- Хто пізно мчить у час нічний?

То їде батько, з ним син малий.

Чогось боїться і мерзне син –

Малого тулить і гріє він.

(Й. В. Гете, балада «Вільшаний король»)

- Пташині співи

Дзвенять в полях.

І мир, і радість

В серцях у всіх.

О світ, о сонце!

О щастя сміх!

(Й. В. Гете, вірш «Травнева пісня», переклад М. Лукаша)

- То зрозумій не в насолодах діло.

В стражданнях радощі відчути я готов,

Утіху – в розпачі, в ненависті – любов.

(Й. В. Гете, трагедія «Фауст», говорить Фауст)

- І якщо в цім чутті знаєш щастя ти,

То зви його, як хочеш:

Любов! Блаженство! Серце! Бог!

(Й. В. Гете, трагедія «Фауст», слова Фауста)


4.Гра «Далі, далі…(за трагедією Й. В. Гете «Фауст»,переклад М.Лукаша)

Учні повинні швидко знайти в тексті рядки та продовжити їх, потім пояснити зміст

- «Пролог на небі»

Знай, сам ти осоромишся натомість!

В душі, що прагне потемки добра,..

- Сцена «Ніч»

Так мало хто пізнать хоч дещо зміг,

Та й ті провидці, серцем не обачні,

Несли свої думки юрбі невдячній;

За те й палили, й розпинали їх…

- Сцена «Кабінет Фауста»

Коли, вспокоєний ,впаду на ліні ложе,

То буде мій останній час!

Коли тобі, лукавче, вдасться

Мене собою вдовольнить,…

- Сцена «Сад Марти»

Хіба ж над нами не склепіння неба?

Хіба ж під нами не земная твердь?

5.Письмовий твір-мініатюра «Прочитавши сцени трагедії «Фауст»,я зрозумів (зрозуміла)…»(Зачитує 2 – 3 учні)


IV. Підсумок уроку роблять учні, пов’язують з епіграфом уроку (Чого навчилися? Що зрозуміли?)


V. Виставлення оцінок (допомагають учні, обґрунтовують кожну виставлену оцінку)


VI. Д/з. Індивідуальні завдання по групах по темі «Романтизм».

Готуватися до захисту рефератів з даної теми


*********************************************************************


УРОК № 7 5 КЛАС

ТЕМА. Глибинна любов до природи. (Зображення любові до природи у вірші Алкмана «Сплять усі верховини гірські…»)


МЕТА: ознайомити учнів із основними етапами життєвого та творчого доробків давньогрецького поета; розвивати уміння виразного читання; розвивати логічне мислення, зв’язне мовлення; виховувати любов до природи


ОБЛАДНАННЯ :ілюстративний матеріал п’тикласників із зображенням прекрасних куточків природи, репродукції картин (В. М. Васнєцова, Шишкіна, К. І. Васильєва «Русалка», І. Е. Грабар «Февральская лазурь»)


ЕПІГРАФ: Головний предмет людства – природа

Й. В. Гете


СЛОВНИК: епітет, метафора


*********************************************************************


ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Актуалізація опорних знань

1.Перевірка домашнього завдання (2-3 учні зачитують свої оповідання про домашніх улюбленців, аналізують їх).

2. Вікторина – бліц

а) Зображення картин природи - …(пейзаж).

б) Види мистецтва, в яких зустрічається пейзаж …(живопис ,музика, література).

в) Про природу писали твори … (Сетон-Томпсон, Редьярд Кіплінг…).

г) Музичні твори про природу писали композитори …(Чайковський, Шуберт …)

III. Оголошення теми, мети, завдань уроку

IV. Осмислення навчального матеріалу

1. Вступне слово вчителя про давньогрецького поета Алкмана, який жив у II половині VII ст. до н.е., малоазійського грека за походженням: :

- життя пов’язане зі Спартою;

- відомий як автор Парфеній (гімни для дівочого хору), епіталами (вірш чи пісня на честь весілля);

- визначний співець природи.

2. Виразне читання вчителем вірша Алкмана

«Сплять усі вершини гірські …» у перекладі Г. Кочура

3. Робота в парах

- Учні читають один одному поезію Алкмана та з’ясовують, які художні засоби використовує автор.

- 2-3 учні виразно читають вірші Алкмана.

4. Гра «Запитай товариша». (Запитання по поезії, аналіз) :

а) який час доби описує поет? (картина ночі)

б) якою зображена природа? (у стані спокою, вона відпочиває)

в) чиї образи виникають у творі? (скель, байраків, проваль, плем’я бджіл, хижого звіра)

г) який настрій викликає ця поезія? (блаженство, відчуття душевного спокою)

5. Гра «Згадай»

Учні швидко згадують, що таке епітет /прикладка/ ( художнє означення, один із основних тропів поетичного мовлення, що дає образне змалювання, підкреслює характерну рису, визначальну рису певних предметів або явищ) та метафора /перенесення, уподібнення/ (один із основних тропів поетичного мовлення, вживання слів у переносному значенні на підставі подібності ознак зображуваних предметів чи явищ).

6.Творче завдання

Знайти у тексті вірша епітети та метафори

ЕПІТЕТИ

верховини гірські, стрімчасті скелі, горна земля, робоче плем’я бджіл, хижий звір

МЕТАФОРИ

сплять верховини, земля зростила, сон пойняв

V.Закріплення вивченого

1 Робота в групах .(1 хв. на обдумування)

1\ Зробити висновок. Що нового дізналися на уроці?

2\ Охарактеризувати спартанський період у житті Алкмана.

3\ Охарактеризувати роль пейзажу у художньому творі.

4\ Пояснити 5-ий рядок вірша.

5\ Розповісти про головну тему творчості Алкмана

2. Висновок. Слово вчителя (висновок пов’язати з епіграфом).

VI. Обґрунтоване виставлення оцінок

VII. Д/з. Виразно читати поезію Алкмана

Підготувати повідомлення про Й.В. Гете та М. Лермонтова.

Намалювати ілюстрацію про природу-пейзаж.
*********************************************************************


УРОК №8 5 КЛАС


ТЕМА. Позакласне читання. Природа, в якої ми вчимося.(Моральні проблеми оповідання Е. Сетона-Томпсона «Лобо»)

МЕТА: ознайомити учнів із творчістю канадського письменника Е. Сетона-Томпсона, удосконалювати навички аналізу прозового твору; розвивати вміння логічно мислити, висловлювати власну думку щодо прочитаного, робити висновки; виховувати високі моральні якості школярів

ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, виставка його творів, ілюстративний матеріал п’ятикласників про тварин, фотографії улюблених тваринок, енциклопедія «Все про тварин»


*********************************************************************


ХІД УРОКУ


ЕПІГРАФ: Треба прагнути бути людиною,

незважаючи на всю жорстокість

навколишнього світу

О. Генрі

I. Оголошення теми, мети, завдань уроку. (Про взаєморозуміння людини та природи)

Записати тему та епіграф у зошити.

II. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя

Великим знавцем природи був канадський письменник Е. Сетон-Томпсон. Сам він англійського походження, зоолог за професією. і тому один із перших у літературі змалював життя тварин.

2. Гра «Інтерв’ю з письменником»

Журналіст. Раніше в художній літературі , в казках, міфах, байках розповідали про тварин в алегоричній формі. То скажіть, будь ласка, як ви описували тварин у своїх творах?

Е. Сетон-Томпсон. Своїми творами я повідав людям про справжнє життя звірів, про їхні звички, життя та поведінку.

Журналіст. Шановний, а яким ви зображували тваринний світ: фантастичним чи реальним?

Е. Сетон-Томпсон. На відміну від казкарів і байкарів, я нічого не вигадував, однак описував тваринний світ у такій захоплюючій формі, так цікаво й живо, що він постав перед читачем у своїй природній красі й силі.

3. Турнір запитань і відповідей

1)Хто є головним героєм оповідання «Лобо»?(вовк)

2)Яким він зображений у казках, байках?(у казках – злим, інколи тупим, хитрим, сильним, інколи його обдурює Лисиця, може бути несправедливим, як у байці «Вовк та Ягня»…)

3)Що про вовка написано в енциклопедії «Все про тварин»?(«Вовки – це найбільші дикі собаки, хутро у них грубе, сірого або рудуватого кольору. Під час переслідування здобичі ці природжені мисливці збираються у зграї. Деякі люди дуже бояться вовків, їх страшного пронизливого виття і гострих зубів…»)

4. Міфологічний коментар. (Повідомлення учня про міфологічний образ Вовка).

5. Бесіда за змістом твору «Лобо»(з опорою на цитати).

а)Що ви можете розповісти про головного героя оповідання «Лобо»? (Лобо – вожак стаї, великий вовк)

б)Чому всі вважали Лобо наймудрішим вовком у зграї? (Він був досить розумним, легко розпізнавав, де на нього поставлені пастки та обминав ті місця)

в)Хто така Бланка? (Біла красива вовчиця, сильна, горда)

г)Як Лобо відносився до неї? (Кохав)

д)Згадайте ,що сталося з Лобо, таким мудрим і хитрим, що він схибив? (Коли Бланка потрапила у капкан, Лобо хотів її врятувати. Про себе він не думав, тому і прорахувався)

6. Гра «Перетягування канату».(Учні об’єднуються у 2 групи та відповідають на запитання).

- Які риси Лобо ми побачили, прочитавши твір? (Любові, поваги, самовпевненості, відданості, «лицарства»)

- Знайдіть і зачитайте, яка авторська позиція щодо Лобо? Поясніть. («Безталанний герой! Він ні на мить не припиняв пошуків своєї подруги, натрапив на її слід, сліпо, не роздумуючи кинувся вперед і потрапив у пастку»).

7. Слово вчителя

Автор змальовує вовків – їх злість, жорстокість та відданість, природну силу, вірність. Як називається цей літературний прийом?

Антитеза – різке протиставлення.

Е. Сетон-Томпсон закликає нас вчитися у природи найкращих моральних рис: мужності, шляхетності, самопожертви, боротьби за життя, сили духу, любові. Лобо вчить нас, людей, цінувати життя, яке має сенс лише тоді, коли воно освітлене любов’ю до іншого.

III. Закріплення вивченого

1. Розгадування кросворду

1) Іспанською мовою «вовк» - …

2)Іспанською мовою «біла» - …

3) Короткий прозовий твір, в основі якого лежить історія, визначальна яскрава подія.

1

ЛО
2

Б

Л

А

Н

К

А
3

О

П

О

В

І

Д

А

Н

Н

Я


2. Написати твір-мініатюру «Чого я можу навчитися у Лобо?».

3. Перевірка письмових робіт. (Зачитує 2-3 учні).

4. Підсумок уроку (про те, що ми завжди повинні бути людьми).

Роблять учні, спираючись на епіграф.

IV. Обґрунтоване виставлення оцінок

V. Д/з. Написати невелике оповідання про своїх домашніх улюбленців. Намалювати малюнки чарівних куточків природи.


*********************************************************************


УРОК №9 8 КЛАС


1   2   3   4

Похожие:

В. В. Решітько Застосування нестандартних форм iconТипова технологічна карта підготовка металевих поверхонь до фарбування без застосування струменевих методів ттк 218-31911658- : 2011
Галузь застосування
В. В. Решітько Застосування нестандартних форм iconПро затвердження Інструкції про порядок застосування засобів ваговимірювальної техніки на залізничному транспорті
Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", інших нормативно-правових актів з питань метрології І з...
В. В. Решітько Застосування нестандартних форм iconРеферат Київ 2012 реферат роботи «Застосування ембріогенетичних засобів збереження І використання біорізноманіття в тваринництві України»
Застосування ембріогенетичних засобів збереження І використання біорізноманіття в тваринництві україни
В. В. Решітько Застосування нестандартних форм iconРеферат роботи «Застосування ембріогенетичних засобів збереження І використання біорізноманіття в тваринництві України»
«Застосування ембріогенетичних засобів збереження І використання біорізноманіття в тваринництві України»
В. В. Решітько Застосування нестандартних форм iconМетодичні рекомендації щодо застосування дсту 4163-2003
Загальні положення
В. В. Решітько Застосування нестандартних форм iconКонтрольна робота
Застосування комп’ютерних технологій у верстці та оформленні різних видів друкованого видання
В. В. Решітько Застосування нестандартних форм iconВ. В. Лейба гу абхазская научно-исследовательская лесная опытная станция
Рассматривается проблема распространенности садовых форм олеандра на территории Абхазии. Приводится локализированный перечень 45...
В. В. Решітько Застосування нестандартних форм icon1. Назва, призначення та галузь застосування
Древесина огнезащищенная. Общие технические требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение
В. В. Решітько Застосування нестандартних форм icon3. Структура дій оператора (Функціональна структура виконавчих дій. Функціональна структура пізнавальних дій. Дія оператора у нестандартних ситуаціях)
Мета курсу: формування системи теоретичних І прикладних знань по питанням ергономічного аналізу діяльності оператора, ергономічним...
В. В. Решітько Застосування нестандартних форм iconМузична терапія: теорія та історія навчальний посібник для студентів напряму “Музичне мистецтво”
Акцент кладеться на м у з и к о з н а в ч І о с н о в и застосування музики в тера
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница