Бюлетень №1 нових надходжень літератури в бібліотеку за cічень-лютий 2007 року Місця збереження докуметів
НазваниеБюлетень №1 нових надходжень літератури в бібліотеку за cічень-лютий 2007 року Місця збереження докуметів
Дата31.01.2013
Размер69.8 Kb.
ТипДокументы
Бюлетень № 1


нових надходжень літератури в бібліотеку

за cічень-лютий 2007 року


Місця збереження докуметів:

МА - Абонемент для студ.мол.к

СА - Абонемент для студ.стар.к

ЧЗ - основний

ЧЗ1 - 1 гурт.

НКЦ

ДБВ

ІПО


Термодинаміка


536(075)

Б90

Буляндра О.Ф.

Технічна термодинаміка: Підручник.- 2-ге вид., випр.- Київ: Техніка, 2006.- 320с: іл.- 20.13

Кільк. прим.: 196 (МА - 179, СА - 10, ЧЗ - 5, ЧЗ1 - 2)


Хімія


54(075)

Б75

Боднарюк Ф.М.

Хімія .Ч.II (спеціальна): Навч. посібник.- Рівне: НУВГП, 2006.- 90 с: іл.- 4.83

Кільк. прим.: 155 (МА - 137, СА - 10, ЧЗ - 4, ЧЗ1 - 4)
54(075)

Б90

Буденкова Н.М.

Хімія: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. Кредитно-модульна система організацій навчального процесу/ Н.М.Буденкова, К.Ю.Вербецька.- Рівне: НУВГП, 2006.- 64с.- (Мін-во освіти і науки України. НУВГП.).- 3.62

Кільк. прим.: 146 (МА - 118, СА - 20, ЧЗ - 4, ЧЗ1 - 4)


Загальне машинобудування. Електротехніка


621.311

Г46

Гидроэнергетика и окружающая среда: Монография/ Под общ. ред. Ю.А. Ландау, Л.А. Сиренко.- Киев: Либра, 2004.- 484с.: ил.- 19,70

Кільк. прим.: 18 (СА - 14, ЧЗ - 3, ЧЗ1 - 1)

621.397

(075)

М34

Математичні основи теорії телекомунікаційних систем: Підручник/ В.В.Поповський, С.О.Сабурова, В.Ф.Олійник, Ю.І.Лосєв; За заг. ред. В.В. Поповського.- Харків: Компанія Сміт, 2006.- 564с.- 45.84

Кільк. прим.: 6 (СА - 3, ЧЗ - 2, ЧЗ1 - 1)
621.3(075)

Ч-49

Чернишов П.М.

Технічна електродинаміка: Навч. посіб./ П.М.Чернишов, В.П.Самсонов, М.П.Чернишов.- Харків: Прапор, 2006.- 290с.- 40.40

Кільк. прим.: 5 (СА - 4, ЧЗ - 1)
62-8(075)

Н56

Нестеренко В.П.

Гідро- і пневмопривод: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забеспечення. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: Навч. посібник/ В.П.Нестеренко, В.Д.Кирикович.- Рівне: НУВГП, 2006.- 172с.- 5.87

Кільк. прим.: 123 (СА - 84, МА - 30, ЧЗ - 5, ЧЗ1 - 4)


Грунтознавство


631.4(075)

П16

Панас Р.М.

Грунтознавство: Навч. посіб.- Львів: Новий світ-2000, 2006.- 372с.- 28.00

Кільк. прим.: 5 (НКЦ - 5)


Безпека життєдіяльності


658.382

(075)

Г58

Гогіташвілі Г.Г.

Основи охорони праці: Навч. посібник./ Г.Г.Гогіташвілі, В.М.Лапін.- Львів: Новий світ-2000, 2006.- 232 с.- 24.00

Кільк. прим.: 5 (НКЦ - 5)
658.382

(075)

Я50

Яким Р.С.

Безпека життєдіяльності людини: Навч. посіб.- Львів: Вид-во "Бескид Біт", 2005.- 304с.- 22.45

Кільк. прим.: 10 (СА - 2, МА - 2, ДБВ - 1, ЧЗ - 4, ЧЗ1 - 1)


Обчислювальна техніка


681.3(075)

Г52

Гладка О.М.

Інформатика та комп'ютерна техніка: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. Кредитно-модульна система організації навчального процесу.- Рівне: НУВГП, 2006.- 144с.- 5.23

Кільк. прим.: 478 (НКЦ - 200, МА - 240, СА - 29, ДБВ - 1, ЧЗ - 5, ЧЗ1 - 3)
681.3(075)

М34

Математичне забезпечення інформаційно-керуючих систем: Підручник/ А.М.Гуржій, З.В.Дудар, В.М.Левикін, Б.В.Шамша.- Харків: Компанія СМІТ, 2006.- 448с.- 44.75

Кільк. прим.: 10 (СА - 9, ЧЗ - 1)
681.3(075)

Я75

Ярмуш О.В.

Інформатика і комп'ютерна техніка: Навч. опсіб./ О.В.Ярмуш, М.М.Редько.- Київ: Вища освіта, 2006.- 359с.: іл.- 12.86

Кільк. прим.: 35 (СА - 13, МА - 14, ДБВ - 1, ЧЗ - 5, ЧЗ1 - 2)


Фізика


53(075)

К95

Кучерук І.М.

Загальний курс фізики: У 3-х т. Т.1: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка: Навч. посібник/ І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук, П.П.Луцик; За ред. І.М.Кучерука.- 2-ге вид., випр.- Київ: Техніка, 2006.- 532с.- 17.00

Кільк. прим.: 100 (СА - 10, МА - 85, ЧЗ - 3, ЧЗ1 - 2)
53(075)

К95

Кучерук І.М.

Загальний курс фізики: У 3-х т. Т.3: Оптика. Квантова фізика: Навч. посібник/ І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук, П.П.Луцик; За ред. І.М.Кучерука.- 2-ге вид., випр.- Київ: Техніка, 2006.- 518с: іл.- 16.47

Кільк. прим.: 102 (МА - 87, СА - 10, ЧЗ - 3, ЧЗ1 - 2)
53(075)

К95

Кучерук І.М.

Загальний курс фізики: У 3-х т. Т.2: Електрика і магнетизм: Навч. посібник/ І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук, П.П.Луцик; За ред. І.М.Кучерука.- 2-ге вид., випр.- Київ: Техніка, 2006.- 452с.- 14-83

Кільк. прим.: 98 (СА - 10, МА - 83, ЧЗ - 3, ЧЗ1 - 2)
532.5(075)

З-13

Завойко Б.М.

Технічна механіка рідин і газів:основні теоретичні положення та задачі: Навч. посібник./ Б.М.Завойко, Н.П.Лещій; За наук. ред. В.М. Жука.- Львів: Новий Світ-2000, 2004.- 119с.- 14.00

Кільк. прим.: 10 (НКЦ - 10)


Економіка. Економічні науки


У21я7

Г65

Гончаров С.М.

Управління проектами: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: Навч. посібник/ С.М.Гончаров, А.Й.Жемба.- Рівне: НУВГП, 2006.- 178с.- 5.65

Кільк. прим.: 346 (НКЦ - 44, ІПО - 50, СА - 210, МА - 20, ДБВ - 2, ЧЗ - 10, ЧЗ1 - 10)

У04я7

Е40

Економічна теорія: Політекономія: Підручник/ За ред. В.Д. Базилевича.- Київ: Знання, 2006.- 631с.- 14.91

Кільк. прим.: 50 (СА - 12, МА - 29, ЧЗ - 6, ЧЗ1 - 2, ДБВ - 1)
У04я7

М59

Микула О.Я.

Кадастр природних ресурсів: Навч. посібник/ О.Я.Микула, М.Г.Ступень, В.Ю.Пересоляк.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.- 192с.- 27.00

Кільк. прим.: 5 (НКЦ - 5)
У02я7

М86

Мочерний С.В.

Історія економічних вчень. (Сучасна економічна думка): Навч. посіб./ С.В.Мочерний, М.В.Довбенко; За ред. С.В. Мочерного.- 3-тє вид., стереотип.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.- 488с.- 32.00

Кільк. прим.: 10 (НКЦ - 10)
У32(4Укр)

я7

О-93

Оцінка земель: Навч. посібник/ М.Г.Ступень, Р.Й.Гулько, І.Р.Залуцький, О.Я.Микула; За заг. ред. М.Г.Ступеня.- 2-ге вид., стереотип.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.- 308с.- 26.00

Кільк. прим.: 10 (НКЦ - 10)
У01я7

П50

Політична економія: Навч. посібник/ Г.І.Башнянин, С.В.Медведчук, Є.С.Шевчук, Г.Я.Аніловська; За ред. Г.І.Башнянина, Є.С.Шевчук.- 5-е вид., стереотип.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.- 480с.- 30,00

Кільк. прим.: 10 (НКЦ - 10)
У32

Т34

Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навчальний посібник/ М.Г.Ступень, Р.Й.Гулько, О.Я.Микула, Л.Ф.Кисіль; За заг. ред. М.Г. Ступеня.- 2-ге вид., стереотип.- Львів: Новий світ-2000, 2006.- 336с.- 27.00

Кільк. прим.: 10 (НКЦ - 10)


Право. Юриспруденція


Х9(4Укр)

К65

Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня. 1996року. Із змінами внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року. Офіц. вид.- Київ, 2006.- 124с.- 9.00

Кільк. прим.: 10 (СА - 3, МА - 1, ДБВ - 1, ЧЗ - 5)


Культурологія


Ч11я7

К77

Кравець М.С.

Культурологія: Підручник.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.- 320с.- 25.00

Кільк. прим.: 10 (НКЦ - 10)Історія


Т3(4Укр)я7

О-54

Олійник М.

Історія України: Навч. посіб./ М.Олійник, І.Ткачук.- 2-ге вид., стереотип.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.- 264с.- 25.00

Кільк. прим.: 5 (НКЦ - 5)
Т5я7

Ч-37

Археологія України: Навч. посібник/ За ред. Л.Л.Залізняка.- Київ: Либідь, 2005.- 503с.- 36.64

Кільк. прим.: 5 (СА - 2, ДБВ - 1, ЧЗ - 2)


Філософія


Ю0я7

П31

Петрушенко В.Л.

Філософія: Навч. посібник.- 5-е вид.,стеоретип.- Львів: Новий Світ-2000, 2007.- 506с.- 30.00

Кільк. прим.: 15 (НКЦ - 15)


Політологія


Ф0я7

П36

Піча В.М.

Політологія. Конспект лекцій: Навч. посіб./ В.М.Піча, Н.М.Хома.- 4-е вид., стеоретип.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.- 171с.- 18.00

Кільк. прим.: 5 (НКЦ - 5)
Ф0я7

П36

Піча В.М.

Політологія: Типові питання та відповіді з лекційного курсу: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.М.Піча, К.М.Левківський, Н.М.Хома; Рецензенти: В.М.Денисенко, Р.Я.Мирський.- 3-тє вид., стереотип.- Львів: Новий Світ, 2006.- 176с.- 23,00

Кільк. прим.: 5 (НКЦ - 5)
Ф4(4Укр)я7

Ч-37

Чекаленко Л.Д.

Зовнішня політика України: Підручник.- Київ: Либідь, 2006.- 710с.- 34.15

Кільк. прим.: 5 (СА - 2, ДБВ - 1, ЧЗ - 2)Релігія. Теологія


Эя7

Р36

Релігієзнавство: Навч. посіб./ За ред. В.Л. Петрушенка, О.П. Петрушенка.- 3-тє вид., стереотип.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.- 328с.- 26.00

Кільк. прим.: 5 (НКЦ - 5)


Збереження та захист живої природи


502.7(075)

С21

Сафранов Т.А.

Екологічні основи природокористування: Навч. посіб.- 3-тє вид., стереотип.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.- 248с.- 26.00

Кільк. прим.: 10 (НКЦ - 10)
502.7

С45

Скрипчук П.М.

Менеджмент якості довкілля: Монографія.- Рівне: НУВГП, 2006.- 350с: іл.- 10.58

Кільк. прим.: 15 (СА - 5, МА - 5, ДБВ - 1, ЧЗ - 3, ЧЗ1 - 1)
502.7

Д68

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2005 р.- Рівне, 2006.- 236с.- 4,90

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ - 1)


Соціологія


С5я7

С69

Соціологія: Підручник/ За ред. В.М. Пічі.- 3-тє вид., стереотип.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.- 280с.- 25.00

Кільк. прим.: 10 (НКЦ - 10)


Мовознавство


811.811(03)

Ш37

Шевченко В.Е.

Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп'ютерної термінології.- Київ: Либідь, 2006.- 320с.- 21.50

Кільк. прим.: 21 (СА - 9, МА - 10, ЧЗ - 2)

Похожие:

Бюлетень №1 нових надходжень літератури в бібліотеку за cічень-лютий 2007 року Місця збереження докуметів iconБюлетень №2 нових надходжень літератури в наукову бібліотеку нувгп за березень-квітень 2008 року Місця збереження докуметів
Соціологія: Курс лекцій [Текст] / І. С. Старовойт, О. А. Васюта, Н. В. Гнасевич та ін.; За ред. І. С. Старовойта. – Тернопіль : Вид-во...
Бюлетень №1 нових надходжень літератури в бібліотеку за cічень-лютий 2007 року Місця збереження докуметів iconБюлетень №3 нових надходжень літератури в наукову бібліотеку нувгп за травень-червень 2008 року
Система збереження та зміцнення здоров'я нації [Текст] / В. В. Волкок, В. П. Корнійчук, Л. П. Корнійчук, К. Д. Хом'як. – Київ : мп...
Бюлетень №1 нових надходжень літератури в бібліотеку за cічень-лютий 2007 року Місця збереження докуметів iconБюлетень №1 нових надходжень літератури в наукову бібліотеку нувгп за січень-лютий 2008 року
Екосередовище І сучасність. Т. I. Природнє середовище у сучасному вимірі./ С.І. Дорогунцов, М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, П. П. Пастушенко....
Бюлетень №1 нових надходжень літератури в бібліотеку за cічень-лютий 2007 року Місця збереження докуметів iconБюлетень №1 нових надходжень літератури в наукову бібліотеку нувгп за січень-лютий 2008 року
Соціологія управління та організацій: Навч посіб. 2-ге вид., випр. І доп. Київ: Політехніка нтуу "кпі", 2005. 156с. 18. 00
Бюлетень №1 нових надходжень літератури в бібліотеку за cічень-лютий 2007 року Місця збереження докуметів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет водного господарства І природокористування науковаб І б л І отек а бюлетень №2 нових надходжень літератури в наукову бібліотеку за березень квітень 2011 року Місця збереження документів
Андрусевич А. Конвенція есп : транскордонна оцінка впливу на навколишнє середовище : Практ посіб для громадян та нуо. – Львів : Тзов...
Бюлетень №1 нових надходжень літератури в бібліотеку за cічень-лютий 2007 року Місця збереження докуметів iconБюлетень №4 нових надходжень літератури в наукову бібліотеку нувгп за липень-серпень 2008 року
Петро Калнишевський [Текст] / В. Грибовський. – Київ, 2007. – 72с. – (Кошові отамани). – 00; 00
Бюлетень №1 нових надходжень літератури в бібліотеку за cічень-лютий 2007 року Місця збереження докуметів iconДн І пропетровсь ки й національний університет ім. Олеся Гончара Наукова бібліотека Бюлетень №11 нових надходжень літератури у листопаді 2010 року м. Дніпропетровськ
Е. В. Ахмадулин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 350 c. – (Высшее образование). – 45 грн. 46 к
Бюлетень №1 нових надходжень літератури в бібліотеку за cічень-лютий 2007 року Місця збереження докуметів iconОлеся Гончара Наукова бібліотека Бюлетень №4 нових надходжень літератури у квітні 2011 року м. Дніпропетровськ
Изд-во Междунар союза общест объед книголюбов, 2006. – 224 c ил. – 35 грн. Кільк прим.: 1 (врк. – 1)
Бюлетень №1 нових надходжень літератури в бібліотеку за cічень-лютий 2007 року Місця збереження докуметів iconОлеся Гончара Наукова бібліотека Бюлетень нових надходжень літератури у січні 2012 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень №1 нових надходжень літератури в бібліотеку за cічень-лютий 2007 року Місця збереження докуметів iconОлеся Гончара Наукова бібліотека Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2012 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница