Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник/ В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. 5-те вид., стер
Скачать 408.84 Kb.
НазваниеШейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник/ В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. 5-те вид., стер
страница1/5
Дата28.01.2013
Размер408.84 Kb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5
Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список травень 2007 р.


1. Наука. Наукові дослідження

1.

001.89(075.8) Ш39

Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник/ В.М.Шейко, Н.М.Кушнаренко.- 5-те вид., стер.- К.: Знання, 2006.- 307 с.

+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

2.

001.891(075.8) П32

Пилипчук М.І. Основи наукових досліджень: Підручник/ М.І.Пилипчук, А.С.Григор'єв, В.В.Шостак.- К.: Знання, 2007.-

270 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

3.

001.891(075.8) С79

Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень: Підручник/ Д.М.Стеченко, О.С.Чмир.- 2-ге вид., перероб. і допов.- К.: Знання, 2007.- 317 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


2. Комп’ютерна наука і технологія

4.

004(075.8) І-74

Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник.- 2-ге вид.- К.: Каравела, 2007.- 640 с.+Гриф МОН.- (Вища освіта в Україні)

Кільк. прим.: 25 (КІнф - 1, Абон - 21, УчбЗ - 3)

5.

004:336.71(075.8) К65

Захаркін О.О. Конспект лекцій з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах": для студ. спец. 6.050100 "Фінанси" заочної форми навчання/ О.О.Захаркін, М.Ю.Абрамчук, М.А.Деркач; Уклад.: Захаркін О.О., Абрамчук М.Ю., Деркач М.А.- Суми: СумДУ, 2007.- 80 с.

Кільк. прим.: 289 (НБар - 20, НовС - 30, ІКон - 25, Глух - 10, Свес - 10, НОхт - 20, НРом - 20, МогП - 20, Шост - 25, Абон - 104, НауЗ - 3, ДБВі - 2)

6.

004.45(075.8) З-45

Згуровський М.З. Основи системного аналізу/ М.З.Згуровський, Н.Д.Панкратова.- К.: Вид. група BHV, 2007.-

544 с.+Гриф МОН.- (Інформатика)

Кільк. прим.: 2 (КІнф - 1, УчбЗ - 1)

7.

004.67:33(075.8) Ч-49

Черняк О.І. Системи обробки економічної інформації: Підручник/ О.І.Черняк, А.В.Ставицький, Г.О.Чорноус.- К.: Знання, 2006.- 447 с.+Гриф МОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

8.

004:657(075.8) І-23

Івахненко С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навчальний посібник.- 3-е вид., випр., доп.- К.: Знання, 2006.- 350 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 3 (НауЗ - 3)

9.

004:657(076.5) Ш66

Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку: Практикум/ В.Д.Шквір, А.Г.Загородній, О.С.Височан.- К.: Знання, 2006.- 429 с.+ГрифМОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 3 (НауЗ - 3)


3. Стандартизація

10.

006(075.8) Ц98

Цюцюра С.В. Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація: Навчальний посібник/ С.В.Цюцюра, В.Д.Цюцюра.- 3-тє вид., стереотипне.- К.: Знання, 2006.- 242 с.+ГрифМОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


4. Культурологія

11.

008(075.8) Ш37

Шевнюк О.Л. Культурологія: Навчальний посібник.-

3-є вид.,стерео.- К.: Знання-Прес, 2007.- 353 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

12.

008(09)(075.8) П50

Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури: Навч. посіб.- 6-те вид., стереотип.- К.: Знання; КОО, 2006.- 359 с.

+Гриф МОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

13.

008(477)"19"(075.8)+008(100)"19" М42

Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура

ХХ століття: Навч. посіб.- К.: Знання; КОО, 2002.- 214 с.

+Гриф МОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)14.


5. Наукові конференції

061.3:004:51:531/534(063) Д76

ІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів: 16-20 квітня 2007р. "Інформатика, математика,механіка" . Програма і тези доповідей.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 231 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

15.

061.3:008(063) А43

Актуальні питання історії, культурології та краєзнавства: Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів та студентів(23-24 квітня 2007 р.). Вип.ІІ.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 196 с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 1, Схов - 1)

16.

061.3:009(063) М34

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету: 23-27 квітня 2007 року. Ч.1.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 230 с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 1, Схов - 1)

17.

061.3:009(063) М34

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету: 23-27 квітня 2007 року. Ч.2.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 239 с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 1, Схов - 1)

18.

061.3:009(063) М34

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету: 23-27 квітня 2007 року. Ч.3.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 219 с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 1, Схов - 1)

19.

061.3:330.34(063) Т29

Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку":

17-25 квітня 2007р. Т.1.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 194 с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 2)

20.

061.3:330.34(063) Т29

Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку":

17-25 квітня 2007р. Т.2.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 194 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, НауЗ - 1)

21.

061.3:330.34(063) Т29

Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку":

17-25 квітня 2007р. Т.3.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 200 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, НауЗ - 1)

22.

061.3:378.11(063) С88

Студентське самоврядування у ХХІ ст. : проблеми і перспективи розвитку: Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської конференції 19-22 квітня 2007 року.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 95 с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 1, Схов - 1)

23.

061.3:378.862..138(063) Т29

Тези доповідей міжкафедрального науково-методичного семінару "Досягнення сучасної електроніки і методика викладання її у вищій школі": 18-19 квітня 2007 року.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 79 с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 1, Схов - 1)

24.

061.3:502.15(063)

Economics for Ecology: ХІІІ Міжнародна наукова конференція.- 202 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, НауЗ - 1)

25.

061.3:53:62(063) Т29

Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспіратнів та студентів фізико-технічного факультету: 19-26 квітня.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 252 с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 1, Схов - 1)

26.

061.3:658.012:504(063) Е45

Екологічний менеджмент у загальній системі управління: Збірник тези доповідей Сьомої щорічної Всеукраїнської наукової конференції 24-25 квітня 2007 року.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 155 с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 1, Схов - 1)


6.Філософія. Психологія

27.

1(03) Ф56

Кунцман П. Философия: dtv-Atlas/ П.Кунцман, Ф.-.Буркард, Ф.Видман.- Перевод с 9-го нем.изд.- М.: Рыбари, 2002.- 268 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

28.

1(075.8) О-39

Огородник І.В. Історія філософської думки в Україні: Курс лекцій/ І.В.Огородник, В.В.Огородник.- К.: Вища школа, Знання, 1999.- 543 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

29.

1(075.8) П44

Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство: Навчальний посібник.- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: ИНКОС, 2006.-

624 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

30.

159.9(075.8) Р88

Русинка І.І. Психологія: Навчальний посібник.- К.: Знання, 2007.- 367 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


7. Логіка. Етика. Релігія

31.

16(075.8) Ж59

Жеребкін В.Є. Логіка: Підручник.- 9-те вид., стер.- К.: Знання; КОО, 2006.- 255 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

32.

17(075.8) М74

Мовчан В.С. Етика: Навчальний посібник.- 3-є випр., доп.- К.: Знання, 2007.- 483 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

33.

171.021.1(075.8) Ч-74

Чмут Т.К. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник/ Т.К.Чмут, Г.Л.Чайка.- 5-е вид., сретеот.- К.: Вікар, 2006.- 223 с.+ГрифМОН.- (Вища освіта XXI століття)

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)

34.

2(075.8) Р36

Релігієзнавство: Підручник/ За ред. О.П. Сидоренка.- К.: Знання, 2007.- 468 с.+Гриф МОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)
35.

8. Соціологія. Статистика

311(075.8) К90

Кулинич О.І. Теорія статистики: Підручник/ О.І.Кулинич, Р.О.Кулинич.- 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2006.-

294 с.+Гриф МОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

36.

311(075.8) У-52

Уманець Т.В. Загальна теорія статистики: Навчальний посібник.- К.: Знання, 2006.- 239 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

37.

311(076) Е71

Ерина А.М. Теория статистики: Практикум/ А.М.Ерина, З.О.Пальян.- 5-те вид., испр. и доп.- К.: Знання, 2007.- 267 с.- (Высшее образование ХХІ века)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

38.

316(075.8) Т18

Танчин І.З. Соціологія: Навч. посіб.- 2-ге вид., переробл. і доп.- К.: Знання, 2007.- 351 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


9. Економіка. Економічна наука

39.

33(075.8)

Lytvynova O.N. Basics of the economic theory/ O.N.Lytvynova, V.S.Kolomyichuk.- Ternopil: Ukrmedknyha, 2006.- 238 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

40.

330(075.8) Е45

Економічна теорія: Політекономія: Підручник/ За ред. проф.

В.Д. Базилевича.- 6-те вид., переробл. і доп.- К.: Знання-Прес, 2007.- 719 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

41.

330.1(075.8) Б93

Бутук О.І. Економічна теорія: тренінг-курс: Навч. посіб./ О.І.Бутук, Н.І.Волкова.- К.: Знання, 2007.- 291 с.+Гриф МОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (КЕТе - 1)

42.

330.1(075.8) Д43

Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії: Навчальний посібник/ С.Д.Дзюбик, О.С.Ривак.- К.: Знання, 2006.- 481 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

43.

330.1(075.8) З-68

Злупко С.М. Історія економічної теорії: Підручник.-

2-е вид., випр.,доп.- К.: Знання, 2005.- 719 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

44.

330.1(075.8) М86

Мочерний С.В. Політекономія: Підручник/ С.В.Мочерний, Я.С.Ларіна.- 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2006.-

390 с.+Гриф МОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

45.

330.1(075.8) О-86

Отрошко О.В. Основи економічної теорії: Макроекономічний аспект.- К.: Знання, 2006.- 222 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

46.

330.1(092)(477)(078) У45

Українська економічна думка: Хрестоматія.- К.: Знання, 2007.- 694 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

47.

330.101(075.8) М86

Мочерний С.В. Політична економія: Навч. посіб./ С.В.Мочерний, Я.С.Мочерна.- 2-ге вид., випр. і доп.- К.: Знання, 2007.- 684 с.+Гриф МОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)
  1   2   3   4   5

Похожие:

Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник/ В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. 5-те вид., стер iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Момот, Ю. В. Організація проектно-дослідницької діяльності з хімічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах :...
Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник/ В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. 5-те вид., стер iconНп-06 “Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств”
Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” дисципліна “Економіка І організація діяльності об’єднань...
Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник/ В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. 5-те вид., стер iconМетодичні рекомендації до виконання науково-дослідницької роботи в Малій академії наук
Методичні рекомендації до виконання науково-дослідницької роботи в Малій академії наук (історико-географічне відділення) / Упорядники:...
Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник/ В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. 5-те вид., стер iconЦільові програми І проекти в діяльності бібліотек (методика складання І організація роботи)
Відділ наукової організації І методики бібліотечної роботи продовжує випуск методичних посібників серії “Ділове досьє”. Перед Вами...
Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник/ В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. 5-те вид., стер iconКалінін Ю. А., Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство: Підручник. 6-те вид
Калінін Ю. А., Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство: Підручник. – 6-те вид. — К.: Наукова думка, 2002. – 352 с
Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник/ В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. 5-те вид., стер iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік
Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації” (Наказ...
Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник/ В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. 5-те вид., стер iconАкадемія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України Економічний факультет Кафедра економіки підприємства
Принципи та механізм реалізації підприємницької діяльності. Інноваційне підприємництво: сутність та значення. Організація створення...
Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник/ В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. 5-те вид., стер iconРеферат психосемантична структура
Дослідження проводилось в рамках комплексної науково-дослідницької теми мон україни «Професійна свідомість психолога-практика в контексті...
Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник/ В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. 5-те вид., стер icon1. Методика як теорія І практика навчання іноземних мов
Методика як сукупність форм, методів І прийомів роботи вчителя, тобто технологія професійної практичної діяльності. 3 Методика як...
Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник/ В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. 5-те вид., стер iconДеякі особливості перекладу науково-технічних текстів
Внз лежить робота з навчального перекладу науково-технічних текстів з російської мови на українську. Навчальний переклад – це серйозна...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница