Zavod za istraživanje folklora, Zagreb, 1991. Dopunska literatura
Скачать 30.64 Kb.
НазваниеZavod za istraživanje folklora, Zagreb, 1991. Dopunska literatura
Дата18.12.2012
Размер30.64 Kb.
ТипДокументы

Studij

Hrvatski jezik i književnost

Naziv kolegija

Mit, obred, običaj

Status kolegija

Izborni

Satnično opterećenje

2 sata predavanje, 2 sata seminar

Semestar

2. (diplomski studij)

ECTS

5 (pet)

Nastavnici i/ili suradnici

Prof. dr. sc. Vanda Babić

Denis Vekić, prof. (asistent)

Sadržaj kolegija

Teorija mita, književno-teorijska proučavanja mita. Kolegij se prvenstveno bavi problematikom nastanka mita i mitologije te njihovog znanstvenog proučavanja korištenjem interdisciplinarnih metoda. U drugom dijelu kolegija proučava se utjecaj mitologije na religiju i obrede koji su opstali u kulturnoj tradiciji europskih naroda. U sklopu kolegija obrađivat će se pučka vjerovanja koja i danas postoje u ruralnim sredinama Hrvatske.

Preporučena literatura

Milivoj Solar: Edipova braća i sinovi, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2008.

Snježana Zorić: Obred i običaj, Zavod za istraživanje folklora, Zagreb, 1991.

Dopunska literatura

Radoslav Katičić, Božanski boj: tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine, Zagreb, 2008.

Radoslav Katičić: Perunovo svetište u svjetlu toponimije i topografije. Mošćenički zbornik, 3:41-51., 2006.


Radoslav Katičić, Illyricum mythologicum, Zagreb, 1995.

Vitomir Belaj, Hod kroz godinu, Zagreb, 1998.

Vitomir Belaj, Jasna Čapo Žmegač, Jadranka Grbić, Aleksandra Zorica Vitez Muraj: Hrvatska etnografija, Zagreb, 1998.

Jasna Čapo Žmegač, Hrvatsko korizmeno-uskrsni običaji u svjetlu teorije rituala prijelaza, Etnološka tribina 16, 1993. str. 75-112.

Vitomir Belaj, Marija u pučkim vjerovanjima Hrvata, Marija u barokno doba, Zbornik radova hrvatske sekcije IX. Međunarodnog mariološkog kongresa na Malti 1983. godine, Zagreb, 1988b, str. 190.-195.

Milovan Gavazzi, Godina dana hrvatskih narodnih običaja, Zagreb, 1939, (2) 1988.

Stipe Botica, Biblija i hrvatska kulturna tradicija, Zagreb, 1995.

J. Frazer, Zlatna grana, podrijetlo religijskih obreda i običaja, Zagreb, 2002.

Robert Graves, Grčki mitovi, Zagreb, 2003.

Carl Gustav Jung: O religiji i kršćanstvu, Đakovački Selci, 1990.

C. Levi Strauss, Divlja misao, Zagreb, 2001.

Mircea Eliade: Aspekti mita, Zagreb, 2004.

Mircea Eliade: Mistična rođenja : inicijacija, obredi, tajna društva : esej o nekoliko tipova inicijacije, Zagreb, 2004.

Europska mitologija, Otokar Keršovani, 1988.

Kršćanska mitologija, Otokar Keršovani, 1988.

Veronica Ions: Egipatska mitologija, Opatija, 1985

John Pinsent: Grčka mitologija, Opatija, 1990.

Robert Muchembled, Đavao od XII. do XX. stoljeća.( s franc. prevela Mihaela Vekarić), Zagreb : Naklada Pelago, 2010

Franjo Ledić, Mitologija Slavena : tragom kultova i vjerovanja starih Slavena, Zagreb, 1969.

Eric Csapo, Theories of Mythology. Blackwell Publishing, 2005.

David Adams Leeming, The World of Myth. New York, Oxford: OUP., 1990.

David Adams Leeming, The Oxford Companion to World Mythology. Oxford: OUP., 2005.

Lincoln, Bruce. Discourse and the Construction of Society: Comparative Studies of Myth, Ritual, and Classification. New York – Oxford: Oxford University Press., 1989.

Lincoln, Bruce. Theorizing Myth: Narrative, Ideology, and Scholarship. London – Chicago: The University of Chicago Press., 1999.

Dalley, Stephanie. Myths from Mesopotamia. Creation, the Flood, Gilgamesh, and Others. Oxford: OUP., 2000.

Franjo Emanuel Hoško: Sadržajne i povijesne odrednice razvoja i istraživanja pučke pobožnosti. U: Franjevci i poslanje Crkve u kontinentalnoj Hrvatskoj. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 381-401., 2001.

Auguštin D. Rihtman: Božićni običaji i pučka pobožnost. Etnološka tribina 14:9-15., 1991.

Mislav Ježić: Indoeuropska pozadina Perunova kulta. Mošćenički zbornik, 3:53-62., 2006.

Natko Nodilo, Stara vjera Srba i Hrvata, Logos, Split (pretisak Rada JAZU 1885.-1890.

Robert A Segal, Myth- A very short introduction, Oxford university press, 2004.

Živan Bezić: Znakovi, simboli, mitovi, Đakovo 1998.

Dora Maček: Staronordijska mitologija i književnost, Zagreb, 2003.

Jacqueline Simpson: Evropska mitologija, Opatija, 1988.

Andrea Porcarelli: Spiritizam : stvari s onog svijeta : suočenje sa znanošću i vjerom, Osijek 2000.

Kalevala: finski nacionalni ep, Bjelovar, 2006.

Donald A. Mackenzie: Mitovi Krete i predhelenističke Europe, Zagreb, 2007.

Clarissa Pinkola Estes: Žene koje trče s vukovima : mitovi i priče o arhetipu divlje žene, Zagreb, 2007.


Lektira*
Oblici provođenja nastave

Predavanja, seminari, konzultacije, terenski rad

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija

Kolegij poučava studente o nastanku mita i mitologije te njihovom razvoju kroz prošlost. Pozornost je usmjerena na tumačenje mitova na književno-teorijskoj razini. Kolegijem se nastoji razviti razmišljanje i analitičko proučavanje mita, religije i obreda.

Studentske obveze i način polaganja ispita

Studentske obveze: redovito i aktivno pohađanje nastave (potrebno je ostvariti 70% nazočnosti na predavanjima i seminarima da se ostvari pravo potpisa i pristupanja ispitu), izrada i izlaganje seminarskog rada.

Način provjere znanja: Konačna ocjena je zbroj ocjene seminara, ocjene izlaganja seminara, pismenog i usmenog dijela ispita te svih nastavnih aktivnosti studenta.

Termini kolokvija i ispita
Način evaluacije

Studentsko i kolegijalno

Nastavne jedinice

Trajanje

 1. Upoznavanje sa sadržajem kolegija.

2+2

 1. Uvod u mitologiju. Seminarski radovi

2+2

 1. Riječ i pojam “mit”, dijakronija i sinkronija, tumačenje mitova, obred i obredni čin. Seminarski radovi

2+2

 1. Jollesova analiza mita. Mit u sustavu mitologije. Seminarski radovi

2+2

 1. „Smisao ljudskog postojanja u staroegipatskoj mitologiji“ Seminarski radovi

2+2

 1. Funkcionalističke teorije mita. Malinowski. Mit i ritual. Seminarski radovi

2+2

 1. Levi-Straussova analiza strukture mitova. Mit i jezik. Mitski i književni iskazi. Seminarski radovi

2+2

 1. Kolokvij I.
 1. Mit i književnost. Mit i književna kritika. Mit danas. Seminarski radovi

2+2

 1. Terenska nastava: Pakoštane, Vrana, Udruga vitezova Templara Seminarski radovi

2+2

 1. “Radiestezija i njena primjena u svakodnevnom životu” Seminarski radovi

2+2

 1. Istočnojadranski i europski kultovi i njihovi ostatci u životu suvremenog čovjeka. Seminarski radovi

2+2

 1. “Položaj žena u suvremenom životu islamskih zemalja” Seminarski radovi

2+2

 1. Kolokvij II.


Похожие:

Zavod za istraživanje folklora, Zagreb, 1991. Dopunska literatura iconSadko mandžuka, aco šikanić, dario seferović Brodarski Institute, d o. o. Av. V. Holjevca 20, 10000 Zagreb

Zavod za istraživanje folklora, Zagreb, 1991. Dopunska literatura iconТезисы конференции молодых ученых и специалистов Института философии и права ан казсср. Алма-Ата. 1991. С. 71-73
Аюпова З. К. К вопросу о концепции социалистического правового государства / З. К. Аюпова. – М., 1991. – 12с. Депонировано в инион...
Zavod za istraživanje folklora, Zagreb, 1991. Dopunska literatura iconLiteratura zalecana do wykładu

Zavod za istraživanje folklora, Zagreb, 1991. Dopunska literatura iconLiteratura Centrului de Informare Europeana

Zavod za istraživanje folklora, Zagreb, 1991. Dopunska literatura iconLiteratura pro danou problematiku

Zavod za istraživanje folklora, Zagreb, 1991. Dopunska literatura iconLiteratura norteamericana hasta finales del siglo XIX

Zavod za istraživanje folklora, Zagreb, 1991. Dopunska literatura iconPopulismo en América Latina: Una revisión de la literatura y la agenda

Zavod za istraživanje folklora, Zagreb, 1991. Dopunska literatura iconSpeciālā literatūra, interneta avoti /Textbooks and special literature, internet sources

Zavod za istraživanje folklora, Zagreb, 1991. Dopunska literatura iconLiteratūra 1
Я. М. Барздынь. "Проблема базиса направленных графов." Уч зап. Латв ун-та т. 28. 1959ю стр. 33-44
Zavod za istraživanje folklora, Zagreb, 1991. Dopunska literatura iconСписок литературы Нормативно-правовые акты о налоговых органах Российской Федерации: Закон РФ от 21. 03. 1991 г
О налоговых органах Российской Федерации: Закон РФ от 21. 03. 1991 г. №943-1 (ред от 27. 11. 2010) // Ведомости снд и вс рсфср. 11....
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница