Документи для вступу до мнту
НазваниеДокументи для вступу до мнту
страница14/14
Дата18.12.2012
Размер0.94 Mb.
ТипДокументы
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Пільги в оплаті за навчанняУ зв’язку із змінами ринкової кон’юктури та для організації роботи приймальной комісії МНТУ

1.Для абітурієнтів денної та заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр») встановити такі пільги в оплаті:
 - для випускників «ЛІЦЕЙ МНТУ» - знижка 10% за перший навчальний рік;
 - для випускників підготовчого відділення - знижка 10% за перший навчальний рік;
 - бал сертифіката УЦОЯО від 151 до 160 - знижка 5% за перший навчальний рік;
 - бал сертифіката УЦОЯО від 161 до 170 - знижка 10% за перший навчальний рік;
 - бал сертифіката УЦОЯО від 171 до 180 - знижка 15% за перший навчальний рік;
 - бал сертифіката УЦОЯО від 181 до 190 - знижка 20% за перший навчальний рік;
 - бал сертифіката УЦОЯО від 191 до 200 - знижка 25% за перший навчальний рік;
 - для студентів, які навчаються за двома спеціальностями (одна-денна, друга-заочна) - знижка 20% на другу спеціальність за весь термін навчання;

2.Для абітурієнтів денної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр») встановити такі пільги в оплаті:
 - за умови навчання кількох осіб з сім'ї - знижка 20% на весь термін навчання для другого студента;
 - для студентів, які навчаються за двома спеціальностями - знижка 50% на другу спеціальність за весь термін навчання;
 - та інші згідно до Положення про присудження грантів студентам МНТУ.

3. Для абітурієнтів денної та заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр») встановити такі пільги в оплаті:
 - дисконтний грант – знижка 5% за перший навчальний рік - за наявності дисконтної картки.

4.Данні пільги не сумуються.

5.Пільги надаються одноразово. При відрахуванні з МНТУ студент втрачає одержану пільгу.

 

 


БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИМНТУ

в філії АТ "Укрексімбанк" м. Києва,

р/р 26004012237284

МФО - 380333, код ЗКПО - 19359117

П.І.Б - студента (повністю)

Призначення платежу - за навчання

МНТУ

в філії Дніпровське від.7989 ВАТ "Ощадбанк"

р/р 26001301593

МФО - 320337, код ЗКПО - 19359117

П.І.Б - студента (повністю)

Призначення платежу - за навчання


Сертифікат про акредитацію


Ліцензія МНТУ


Положення про приймальну комісію МНТУІ. Загальні положення
1.1. Приймальна комісія Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая (далі – Приймальна комісія) створюється для проведення прийому студентів на навчання. Термін повноважень Приймальної комісії становить один рік.
Приймальна комісія працює в умовах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому до Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая та положення про Приймальну комісію.
1.2. Положення про Приймальну комісію передбачає кількісний склад комісії, необхідний для прийняття рішень. Рішення приймальної комісії Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая оформлюються протоколами, які підписуються головою і відповідальним секретарем Приймальної комісії.
1.3. Склад Приймальної комісії затверджується наказом Президента Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, який є головою комісії.
Голова Приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.
До складу Приймальної комісії входять:
- відповідальний секретар Приймальної комісії;
- заступник відповідального секретаря Приймальної комісії;
- члени Приймальної комісії.
Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступник призначаються головою Приймальної комісії з числа провідних науково-педагогічних працівників Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.
Членами Приймальної комісії є декани факультетів, завідувачі кафедрами університету, старші викладачі, викладачі кафедр, помічники деканів.
1.4. Наказом голови Приймальної комісії створюються такі підрозділи Приймальної комісії:
- відбіркова комісія;
- предметні екзаменаційні комісії, фахові атестаційні комісії та комісії для проведення співбесід;
- апеляційна комісія.
До роботи у складі підрозділів Приймальної комісії залучаються найбільш досвідчені, кваліфіковані і сумлінні науково-педагогічні працівники Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.
Відбіркова комісія створюється для профорієнтаційної роботи, прийому документів та оформлення особових справ вступників. За умови навчання в територіально відокремлених структурних підрозділах Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая  можуть створюватись декілька відбіркових комісій, які працюють під керівництвом Приймальної комісії. При необхідності можуть створюватися виїзні відбіркові комісії, порядок роботи яких встановлюється Приймальною комісією.
До складу відбіркової комісії входять віце-президент університету або ректор відокремленого структурного підрозділу, науково-педагогічні працівники, кількість яких встановлюється, виходячи із потреб відбіркової комісії.
Предметні екзаменаційні комісії створюються у випадках, передбачених чинними Умовами прийому до Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая (далі - Умовами прийому) для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти. Допускається включати до складу цих комісій працівників інших навчальних закладів, науково-дослідних установ за рекомендаціями керівництва за місцем їх основної роботи.
Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
Програми вступних випробувань (творчих конкурсів) розробляються і затверджуються Міжнародним науково-технічним університетом імені академіка Юрія Бугая не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів.
Фахові атестаційні комісії  створюються для проведення конкурсних фахових вступних випробувань для вступу на навчання на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів. Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних працівників інших навчальних закладів.
Програми конкурсних фахових вступних випробувань розробляються і затверджуються Міжнародним науково-технічним університетом імені академіка Юрія Бугая не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на основі базової вищої освіти обов’язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови, програма та форма проведення якого (співбесіда або екзамен) затверджується Президентом Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра перелік додаткових показників конкурсного відбору визначається правилами прийому до Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.
Апеляційна комісія створюється для розгляду апеляцій абітурієнтів. Головою апеляційної комісії призначається один із віце-президентів Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая. При прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних працівників Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної комісії даного вищого навчального закладу. Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке затверджується головою Приймальної комісії.
1.5. До складу Приймальної комісії Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до цього вищого навчального закладу у поточному році.
1.6. Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом Президента з числа науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.
1.7. Наказ про затвердження складу відбіркової, предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційної комісій  та інших підрозділів видається Президентом Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая не пізніше ніж за два місяці до початку прийому заяв та документів на навчання до Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.
1.8. Склад підрозділів Приймальної комісії, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щорічно поновлюється не менше, як на третину.


ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії
2.1. Приймальна комісія розробляє, відповідно до Умов прийому, Правила прийому до Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая (далі – Правила прийому), що затверджуються Президентом Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая не пізніше 1 листопада календарного року, що передує року прийому на навчання вступників, і погоджуються з Міністерством освіти і науки України.
2.2. Приймальна комісія:
2.2.1 забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая;
2.2.2 організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);
2.2.3 організовує відбірковий творчий конкурс робіт осіб, які вступають за напрямами підготовки (спеціальностями) галузей знань, визначеними Умовами прийому, та за його результатами приймає рішення про допуск учасників до участі у конкурсі;
2.2.4 координує діяльність усіх підрозділів Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;
2.2.5 організовує і проводить консультації абітурієнтів з питань вступу на навчання та консультації з питань вибору напряму підготовки (спеціальності), що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки абітурієнта;
2.2.6 здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії, розглядає і затверджує їх рішення;
2.2.7 організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;
2.2.8 приймає рішення про зарахування до складу студентів за формами навчання.
2.3. Усі рішення Приймальної комісії приймаються відповідно до законодавства України, Умов прийому, Правил прийому, Статуту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая за присутності мінімум двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.


IІІ. Організація роботи Приймальної комісії
3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться в строки, передбачені Умовами прийому до Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая і Правилами прийому та реєструється в прошнурованому, пронумерованому журналі Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, в якому записується :
- порядковий номер (та/або номер особової справи);
- прізвище, ім’я та по батькові;
- домашня адреса;
- стать;
- рік народження;
- документ про здобуту освіту, його серія, номер і дата видачі, назва навчального закладу;
- номер сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та суми балів з предметів, визначених правилами прийому для вступу на обраний абітурієнтом напрям підготовки (спеціальність);
- середній бал документа про повну загальну середню освіту,
- причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання.
У разі необхідності Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації додаткових даних про вступника.
Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом члена приймальної комісії, скріпленого печаткою Приймальної комісії Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая. Відмова у реєстрації заяви від вступника не допускається, крім випадків порушення вступником чинного законодавства України та відсутності передбачених Правилами прийому документів для реєстрації вступника.
При проведенні реєстрації заяв абітурієнтів з використанням автоматизованих систем обліку, сторінки журналу реєстрації в кінці робочого дня роздруковуються, кожна сторінка візується заступником відповідального секретаря Приймальної комісії Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, пронумеровується і підшивається в єдиний журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації закривається підписами голови Приймальної комісії Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая та відповідального секретаря і скріплюється печаткою Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая або Приймальної комісії. В журналі реєстрації не повинно бути виправлень, закреслень та пропусків рядків.
3.2. Приймальна комісія на своєму засіданні приймає рішення і оприлюднює на стенді Приймальної комісії інформацію про допуск його до участі у конкурсі (за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань абітурієнта, підтвердженими сертифікатом Українського центру незалежного зовнішнього оцінювання якості освіти, співбесіди, за результатами вступних випробувань, що проводить Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая відповідно до Умов прийому, зарахування поза конкурсом тощо).
3.3. Для проведення вступних випробувань Міжнародним науково-технічним університетом імені академіка Юрія Бугая екзаменаційні групи формуються у порядку надходження (реєстрації) документів. Кількість осіб у групах визначає приймальна комісія. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається перепустка встановленої приймальною комісією форми.
3.4. Розклад вступних випробувань, що проводяться Міжнародним науково-технічним університетом імені академіка Юрія Бугая, затверджується головою приймальної комісії і оприлюднюється на стенді Приймальної комісії не пізніше, як за три дні до їх початку. У розкладі зазначається час та місце проведення вступного випробування.

ІV. Організація та проведення вступних випробувань
4.1. Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій або інших підрозділів, які відповідають за проведення вступних випробувань щорічно складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, що проводяться вищим навчальним закладом, екзаменаційні білети, тестові завдання тощо. Тексти всіх матеріалів затверджуються головою приймальної комісії (керівниками відповідних підрозділів) не пізніше як за місяць до початку вступних випробувань.
Вступні випробування (в тому числі співбесіда), що проводяться Міжнародним науково-технічним університетом імені академіка Юрія Бугая при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти проводяться для відповідних категорій абітурієнтів на основі програм вступних випробувань із загальноосвітніх предметів і повинні відповідати навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів України.
Програми творчих конкурсів та випробувань з предметів, з яких відсутні загальноосвітні навчальні програми, розробляються Міжнародним науково-технічним університетом імені академіка Юрія Бугая і затверджуються Президентом Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, але не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів.
Затверджені тестові завдання та інші екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і повинні зберігатися як документи суворої звітності.
4.2. Інформація про порядок проведення вступних випробувань, що проводяться Міжнародним науково-технічним університетом імені академіка Юрія Бугая, доводиться до відома вступників разом з Правилами прийому у поточному році.
На вступних випробуваннях, що проводяться Міжнародним науково-технічним університетом імені академіка Юрія Бугая, повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.
Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії не допускаються до приміщень, де проводяться вступні випробування.
4.3. Вступне випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом проводять не менше двох членів комісії з кожної дисципліни.
Під час співбесіди екзаменатори відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди, який по закінченню співбесіди підписується екзаменаторами та вступником.
Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її проведення.
4.4. Вступні випробування з предметів, що проводить Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая у випадках, передбачених Умовами прийому, у кожного вступника приймають не менше двох екзаменаторів.
4.5. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, що б розкривали авторство роботи. Прізвище вступника вказується тільки на титульному аркуші.
Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії (керівника відповідного підрозділу) Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, який видає їх голові екзаменаційної комісії безпосередньо перед початком екзамену в необхідній кількості.
Під час проведення вступних випробувань з використанням обчислювальної техніки результати випробування із завданнями та відповідями на них роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.
4.6. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):
       - з мови та літератури:  диктант     - 1 година;
       - з інших предметів                          - 3 години;         
       - при тестуванні                               - не більше, ніж передбачено у рекомендаціях пояснювальних записок до тестів.
4.7. Під час проведення вступних випробувань Міжнародним науково-технічним університетом імені академіка Юрія Бугая забороняється використання електронних засобів інформації, підручників, навчальних посібників та інших матеріалів, якщо вони не передбачені рішенням Приймальної комісії. В разі користування вступником під час випробування сторонніми джерелами інформації (у тому числі підказуванням), він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На його екзаменаційній роботі екзаменатори вказують причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється незадовільна оцінка незалежно від обсягу і змісту написаного.
4.8. Після розв’язання вступником письмових тестових завдань екзаменатори зобов’язані звірити з листком тестових завдань правильність оформлення титульного листка.
Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявністю поважних причин, що підтверджені документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків проведення випробувань.
Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) повністю виконати екзаменаційні завдання, здають їх незакінченими.
Після закінчення екзамену голова предметної (екзаменаційної  або фахової атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії або керівникові відповідного підрозділу Приймальної комісії.
4.9. Відповідальний секретар Приймальної комісії або керівник відповідного підрозділу проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному листку і на кожному листку письмової відповіді, а також в екзаменаційній відомості. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім екзаменатора додатково перевіряє голова предметної екзаменаційної комісії.
Після шифрування титульні листки зберігаються у сейфі відповідального секретаря Приймальної комісії або керівника відповідного підрозділу до закінчення перевірки всіх робіт, а листки письмових відповідей разом з  підписаною відомістю, передаються голові предметної екзаменаційної комісії, який розподіляє їх між членами предметної екзаменаційної комісії для перевірки.
4.10. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая членами предметної екзаменаційної комісії і повинна бути закінчена до початку наступного робочого дня Приймальної комісії.
В окремих випадках (робота не шифрувалась, були зроблені зауваження вступникові під час екзамену тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії (керівник відповідного підрозділу) або голова предметної екзаменаційної комісії залучають за дозволом Приймальної комісії для перевірки роботи двох екзаменаторів.
4.11. Голова предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів комісії, додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені екзаменаторами за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж 124 бали, більше, ніж 175 балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше, ніж 4 бали, більше, ніж 10 балів, а також 5% інших робіт і правильність виставленої оцінки засвідчує своїм підписом.
Випадки наступної зміни виставлених екзаменаторами оцінок (за результатами додаткової перевірки, або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії, письмовим поясненням екзаменатора та затверджуються рішенням Приймальної комісії.
4.12. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами екзаменаторів передаються головою предметної екзаменаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної комісії (керівникові відповідного підрозділу) Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.
4.13. Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з результатами вступних випробувань осіб, зарахованих до Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, зберігаються в їх особових справах. Письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей вступників знищуються за актом після першого семестру навчання.
4.14. Перескладання вступних випробувань з метою підвищення оцінки не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами, нижче середнього рівня (менше, ніж 124 бали за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів) (або менше, ніж 4 бали за 12-бальною шкалою) до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.
4.15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному випробуванні у Міжнародному науково-технічному університеті імені академіка Юрія Бугая (далі - апеляція), повинна подаватись особисто у терміни, визначені Приймальною комісією для подання апеляцій (як правило, в день оголошення результатів, але не пізніше ніж за добу до оголошення списку рекомендованих до зарахування).
Апеляція розглядається в день її подання в присутності вступника, але  не пізніше наступного дня після її подання.
Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляцій не допускається.
Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути доведений через засоби наочної агітації (масової інформації) до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.

V. Зарахування до складу студентів
5.1. Список рекомендованих до зарахування оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної суми набраних балів кожним абітурієнтом у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.
Для зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної (відбіркової) комісії завірену копію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього та копію медичної довідки за умови його одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною
програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у Міжнародному науково-технічному університеті імені академіка Юрія Бугая протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.
5.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування до складу студентів приймається на її засіданні і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.).
5.3. На підставі рішення Приймальної комісії ректор Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая видає наказ про зарахування до складу студентів, інформація про зарахованих доводиться до відома вступників за допомогою засобів наочної інформації.
5.4. Зарахованим до складу студентів за їх проханням видається довідка встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку із вступом до Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая. Іногороднім студентам надсилається письмове повідомлення про зарахування.
5.5. Особам, які не зараховані на навчання, видається за їх проханням довідка про результати їх участі у конкурсі (вступних випробуваннях) за 100-бальною (або 12-бальною) шкалою оцінювання знань для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.
Робота Приймальної комісії завершується звітом про результати прийому студентів на навчання та затверджується на засіданні Вченої ради Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.
Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.


Контакти приймальної комісіїАдреса:                         к. 111, провулок Магнітогорський, 3, м.Київ, 02660, Україна

Контактні телефони: (044) 360-47-07, (044) 291-50-53, (044) 291-50-60

Режим роботи:             пн-пт: 8.30-18.00

                                      сб: 10.00-15.00
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Похожие:

Документи для вступу до мнту iconЯим мнту

Документи для вступу до мнту iconПрограма тестування для вступу на спеціальність 010105 «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» укладена на основі програми Інституту
Програма тестування для вступу на спеціальність 010105 «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» укладена...
Документи для вступу до мнту iconПрограма з математики для вступу на бакалаврат за напрямом підготовки: 040201 Математика на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст
Програма з математики для вступу на бакалаврат за напрямом підготовки: 040201 Математика на базі освітньо-кваліфікаційного рівня...
Документи для вступу до мнту icon“ затверджую ”
Для вступу на освітньо кваліфікаційний рівень „спеціаліст” за спеціальністю „архітектура будівель І споруд”
Документи для вступу до мнту iconОсвіта. Виховання. Навчання болонський процес: Документи / Уклад.: З.І. Тимошенко, А. М. Грехов, Ю. А. Гапон, Ю.І. Палеха; Європейський ун-т. К.: Вид-во Європ ун-ту, 2004. 164, [4] с
Болонський процес: Документи / Уклад.: З.І. Тимошенко, А. М. Грехов, Ю. А. Гапон, Ю.І. Палеха; Європейський ун-т. – К.: Вид-во Європ...
Документи для вступу до мнту iconДодаток до списку рекомендованої літератури. Діючи нормативні документи станом на 2010р

Документи для вступу до мнту iconПрограма фахових вступних випробувань для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
Спеціальність: 05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах І автоматичних лініях»
Документи для вступу до мнту iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
...
Документи для вступу до мнту iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію. Об'єктивні закономірності управління виробництвом (операційною...
Документи для вступу до мнту iconДодаток 1 перелік документів для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника таблиця 1
Документи, що надаються для підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним критеріям
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница