Список рукописів підручників для внз, що поступили на грифування в іітзо з 05. 07. 2010 по 09. 07. 2010р
НазваниеСписок рукописів підручників для внз, що поступили на грифування в іітзо з 05. 07. 2010 по 09. 07. 2010р
страница1/14
Дата16.12.2012
Размер1.49 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
СПИСОК

рукописів підручників для ВНЗ, що поступили на грифування в ІІТЗО

з 05.07.2010 по 09.07.2010р.


з.п.

Дата, реєстр. номер ІІТЗО

Назва підручника

Автор (и)

ВНЗ або видавництво

Рецензенти (відкрита рецензія):

вч.зв., ВНЗ

Висновок НМК МОН

Відомості про надання/ не надання грифа1.4/17-

Г- 2466

від

01.07.10

Навчальний посібник

«Етнічні кухні»

Коршунова Г.Ф., Варваріна Н.М.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Поперечний А.Н.- проф., Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;

Ванханен В.Д.- проф., Донецький нац. медичний ун-т ім. М.Горького;

Пересічний М.І.- проф., Київський нац. торгово-економічний ун-т

Висновок позитивний

ГРИФ

Лист №1/11-6668 від 20.07.101.4/17-

Г- 2450

від

01.07.10

Навчальний посібник

«Податковий облік і звітність в банках»

Кириленко В.Б.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Сопко В.В.- доц., Університет банківської справи НБУ;

Гречан А.П.- проф., Київський нац. університет технологій та дизайну

1.4/17-

Г- 2449

від

01.07.10

Навчальний посібник

«Управлінський облік і аналіз в банках»

Парасій-Вергуненко І.М., Кириленко В.Б., Ларікова Т.В.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Снігурська Л.П.- к.е.н., Національний банк України;

Поліщук С.П.- к.е.н., Ощадбанк України;

Гречан А.П.- проф., Київський нац. університет технологій та дизайну

1.4/17-

Г- 2448

від

01.07.10

Навчальний посібник

«Моделювання бізнес-процесів засобами AllFusion Process Modeler (BPwin 4.1)»

Лазарєва С.Ф., Пахольчук Я.В.


Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Сліпченко В.Г.- проф., НТУУ «КПІ»;

Клименюк М.М.- проф., Академія муніципального управління;

Вітлінський В.В.- проф., Київський нац. економічний ун-т імені Вадима Гетьмана

1.4/17-

Г- 2447

від

01.07.10

Навчальний посібник

«Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування. Ч.2»

Іванов М.І., Дусанюк Ж.П., Дусанюк С.В., Міщук О.М., Шаргородський С.А.

Вінницький національний аграрний університет

Струтинський В.В. – проф., Нац. технічний ун-т України «КПІ»;

Переяславський О.М.- доц., Вінницький національний аграрний університет;

Савуляк В.І.- проф., Вінницький нац. технічний ун-т

1.4/17-

Г- 2446

від

01.07.10

Навчальний посібник

«Інформаційні системи у менеджменті. Практикум»

Сорока П.М., Харченко В.В.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

(м.Київ)

Черняк О.І.- проф., Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка;

Кадієвський В.А.- проф., Нац. академія статистики, обліку та аудиту;

Гудзинський О.Д.- проф., Національний ун-т біоресурсів і природокористування України

1.4/17-

Г- 2451

від

01.07.10

Навчальний посібник

«Управління навчальнолю та виховною діяльністю освітнього закладу»

Атаманчук Ю.М.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Біда О.А.- проф., Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького;

Побірченко Н.С.- проф., Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини

Висновок позитивний

ГРИФ

Лист №1/11-6710 від 20.07.101.4/17-

Г- 2444

від

01.07.10

Навчальний посібник

«Педагогічна майстерність. Комунікативна діяльність педагога»

Томашевська І.П.

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Вірна Ж.П.- проф., Волинський національний університет імені Лесі Українки;

Біда О.А.- проф., Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького

Висновок позитивний

ГРИФ

Лист №1/11-6666 від 20.07.101.4/17-

Г- 2445

від

01.07.10

Навчальний посібник

«Тактична підготовка підрозділів артилерії»

Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьова Ю.І., Алексєєв О.М., Панченко О.В.

Сумськийй державний університет

Майборода В.К.- проф., Інститут вищої освіти НАПН України;

Глушкевич О.Л.- доц., Нац. ун-т оборони України;

Загорка О.М.- проф., Нац. ун-т оборони України

1.4/17-

Г- 2454

від

01.07.10

Навчальний посібник

«Екологія: озеленення навчального середовища»

Совгіра С.В., Гончаренко Г.Є., Містюкова Л.М., Гензьора Т.М.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Терещенко Ю.Ф.- проф., Уманський нац. ун-т садівництва;

Біда О.А.- проф., Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького;

Мартинюк М.Т.- проф., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Висновок позитивний

ГРИФ

Лист №1/11-6663 від 20.07.101.4/17-

Г- 2424

від

30.06.10

Навчальний посібник

«Основи грунтознавства»

(англ. мовою)

Петренко Л.Р., Бережняк М.Ф., Дудар Т.В., Бережняк Є.М.

Національний авіаційний університет

Єрмолаєв М.М.- д.с.-.г.н., Інститут землеробства УААН України;

Ковальчук М.С.- д.геол.н., Інститут геологічних наук НАН України;

Забалуєв А.О.- проф., Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України

1.4/17-

Г- 2450

від

01.07.10

Навчальний посібник

«Традиційне родинне виховання українців»

Йовенко Л.І., Терешко І.Г.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Сивачук Н.П.- проф., Уманський державний педагогічний ун-т імені Павла Тичини;

Постовий В.Г.- проф., Інститут проблем виховання АПН України;

Кузьмінський А.І.- проф., Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького;

Рацул А.Б.- проф., Кіровоградський держ.педагогічний ун-т імені Володимира Винниченка

Висновок позитивний

ГРИФ

Лист №1/11-6661 від 20.07.101.4/17-

Г- 2475

від

02.07.10

Підручник

«Військова психологія та педагогіка: інноваційний підхід»

Осьдло В.І., Хміляр О.Ф., Невмержицький В.М.

Національний університет оборони України

(м.Київ)

Тімченко О.В.- проф., Нац. ун-т цивільного захисту України;

Потапчук Є.М.- проф., Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Б.Хмельницького;

Ягупов В.В.- проф., Воєнно-дипломатична академія

1.4/17-

Г- 2474

від

02.07.10

Навчальний посібник

«Les civilizations medievales»

Лащихіна В.П.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Матвієнко О.В.- проф., Київський нац. лінгвістичний ун-т;

Лисенко О.М.- доц., Київський нац. університет імені Тараса Шевченка;

Саєнко С.Г.- доц., Київський нац. університет імені Тараса Шевченка

1.4/17-

Г- 2476

від

02.07.10

Навчальний посібник

«У світі нанотехнологій»

Краснобокий Ю.М., Мартинюк М.Т., Хитрук В.І.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Азізов Т.Н.- проф., Уманський державний педагогічний ун-т імені Павла Тичини;

Чернецький І.С.- учитель-методист, Камянець-Подільська ЗОШ №5;

Коць С.Я.- проф., Уманський державний педагогічний ун-т імені Павла Тичини;

Шут М.І. –проф., НПУ ім. М.П.Драгоманова

1.4/17-

Г- 2477

від

02.07.10

Словник-довідник

«Робота соціального педагога з дитячими та молодіжними організаціями»

Укл. Балдинюк О.Д.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Штефан Л.А.- проф., Харківський нац. педагогічний ім.Г.С.Сковороди;

Побірченко Н.С.- проф., Уманський державний педагогічний ун-т імені Павла Тичини;

Харченко С.Я.- проф., Луганський нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г.Шевченка

1.4/17-

Г- 2478

від

02.07.10

Навчальний посібник

«Загальна психологія. Практичні заняття»

Діхтяренко С.Ю., Чудаєва Н.В., Шудлик Г.О., Данилевич Л.А.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Побірченко Н.С.- проф., Уманський державний педагогічний ун-т імені Павла Тичини;

Максименко С.Д.- проф., Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України;

Моляко В.О.- проф., Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України

Висновок позитивний

ГРИФ

Лист №1/11-6708 від 20.07.101.4/17-

Г- 2407

від

30.06.10

Навчальний посібник

«Основи тактико-спеціальної підготовки»

Тьорло О.І., Булачек В.Р.

Львівський державний університет внутрішніх справ

Соколовський Я.І.- проф., Нац. лісотехнічний ун-т України;

Остапенко О.І.- проф., Львівський державний університет внутрішніх справ;

Сидорко О.Ю.- Львівський державний ун-т фізичної культури

Висновок позитивний

ГРИФ

Лист №1/11-6637 від 20.07.10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Похожие:

Список рукописів підручників для внз, що поступили на грифування в іітзо з 05. 07. 2010 по 09. 07. 2010р iconСписок рукописів підручників для внз, що поступили на грифування в іітзо з 14. 06. 2010 по 18. 06. 2010р

Список рукописів підручників для внз, що поступили на грифування в іітзо з 05. 07. 2010 по 09. 07. 2010р iconСписок рукописів підручників для внз, що поступили на грифування в іітзо з 25. 01. 2010 по 30. 01. 2010р
Смоляр Н. О. – доц., Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка
Список рукописів підручників для внз, що поступили на грифування в іітзо з 05. 07. 2010 по 09. 07. 2010р iconСписок рукописів підручників для внз, що поступили на грифування в іітзо у січні 2010 року
Львівський ордена Червоної зірки Інститут сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету „Львівська...
Список рукописів підручників для внз, що поступили на грифування в іітзо з 05. 07. 2010 по 09. 07. 2010р iconСписок рукописів підручників для внз, що поступили на грифування в іітзоувересн І 2010 р

Список рукописів підручників для внз, що поступили на грифування в іітзо з 05. 07. 2010 по 09. 07. 2010р iconСписок рукописів навчальних посібників та підручників для внз, що поступили на грифування в іітзо у 2010 році
Львівський ордена Червоної зірки Інститут сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету „Львівська...
Список рукописів підручників для внз, що поступили на грифування в іітзо з 05. 07. 2010 по 09. 07. 2010р iconСписок рукописів навчальних посібників для внз, що поступили на грифування в іітзо у листопаді 2010 р
Оліфіров О. В. – проф. Донецький націон ун-т економіки І торгівлі ім. М. Туган-Барановського
Список рукописів підручників для внз, що поступили на грифування в іітзо з 05. 07. 2010 по 09. 07. 2010р iconСписок рукописів підручників для знз, що поступили на грифування в іітзо у червні 2010 року
Цікава математика для молодшого дошкільника (Формування у дошкільників логіко-математичної компетентності)”
Список рукописів підручників для внз, що поступили на грифування в іітзо з 05. 07. 2010 по 09. 07. 2010р iconСписок рукописів навчальних посібників для внз, що поступили на грифування в іітзо
Азарян О. М. – проф. Донецький націон ун-т економіки І торгівлі ім. М. Туган-Барановського
Список рукописів підручників для внз, що поступили на грифування в іітзо з 05. 07. 2010 по 09. 07. 2010р iconСписок рукописів підручників для знз, що поступили на грифування в іітзо у травні- червні 2010 року
Навчальний посібник для 1класу шкіл з російською мовою навчання „Тетрадь для списывания с калькой”
Список рукописів підручників для внз, що поступили на грифування в іітзо з 05. 07. 2010 по 09. 07. 2010р iconСписок рукописів підручників для знз, що поступили на грифування в іітзо у жовтні 2010 року
Підручник „Українська мова. 8 клас” для знз, для шкіл з навчанням російською мовою
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница