Програма міжнародної науково-практичної конференції антикризові механізми регіонального та муніципального
Скачать 486.9 Kb.
НазваниеПрограма міжнародної науково-практичної конференції антикризові механізми регіонального та муніципального
страница1/4
Дата08.09.2012
Размер486.9 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4


Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

Київська міська рада

Асоціація міст України та громад

Академія муніципального управління


ПРОГРАМА


МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ

КОНФЕРЕНЦІЇ


"АНТИКРИЗОВІ МЕХАНІЗМИ РЕГІОНАЛЬНОГО ТА

МУНІЦИПАЛЬНОГО

РОЗВИТКУ"


Робота в секціях
9 квітня 2010 р.


м. Київ


СЕКЦІЯ 1.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

(аудиторія № 225)

Співголови:

Литвин О.П., декан юридичного факультету, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Академії муніципального управління, к.ю.н., професор;

Луць В.В., завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії муніципального управління, д.ю.н., професор;

Кононенко Л.М., завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін Академії муніципального управління, к.ю.н. професор.

Секретар: Хащівська Н.В., викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії муніципального управління.


Виступи:


 1. Економічний конституціоналізм як інструмент подолання кризових явищ у місцевому розвитку: проблеми методології.

Кампо В.М., суддя Конституційного Суду України, к.ю.н., професор.


 1. Проблеми викладання навчальної дисципліни «Житлове право» в перехідний період.

Галянтич М.К., заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, д.ю.н., доцент.


 1. Правовое регулирование рыночной экономики – как необходимый путь выхода из глобального кризиса.

Кураташвили А.А., д.э.н., ассоциированный профессор Гуманитарно-социального факультета Грузинского технического университета (Грузія).


 1. Тенденції розвитку договірного права України в сучасних умовах.

Луць В.В., завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії муніципального управління, д.ю.н., професор.


 1. Кримінально-правові аспекти подолання кризових явищ шляхом забезпечення екологічної безпеки.

Литвин О.П., декан юридичного факультету Академії муніципального управління, к.ю.н., професор.


 1. Організаційно-правові аспекти державно-управлінської діяльності з формування стратегії прикордонної безпеки Російської федерації.

Мельников О.Г., заступник Голови Державної прикордонної служби України.


 1. Розвиток підрядних договірних відносин як один із напрямів реформування житлово-комунального господарства України.

Гриняк А.Б., завідувач сектору проблем цивільного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, к.ю.н., доцент. 1. Політична влада і місцеве самоврядування в історії розвитку України.

Карамаш М.П., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Академії муніципального управління, к.ю.н., доцент.


 1. Адміністративно-правовий статус громадян України.

Кононенко Л.М., завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін Академії муніципального управління, к.ю.н., професор. 1. Професійна занятість як напрям соціально-економічної адаптації звільнених працівників органів внутрішніх справ.

Онищук С.В., викладач кафедри економіко-правових дисциплін Прикарпатського юридичного інституту ДУВС, к.держ.упр.


 1. Конституційно-процесуальне право як галузь права, наука та навчальна дисципліна.

Приходько Х.В., завідувач кафедри муніципального права Академії муніципального управління, к.ю.н., доцент.


 1. Формування дієздатних територіальних громад: деякі теоретико-прикладні аспекти.

Барвіцький В.Ю., викладач кафедри муніципального права.


 1. Основні причини скоєння злочинів безпритульними особами.

Бучацька О.М., викладач кафедри права Київського національного лінгвістичного університету.


 1. Функціонування Європейського бюро з відбору персоналу як чинник підвищення ефективності адміністрування підбору персоналу до європейських структур.

Ісаєнко І.А., головний спеціаліст Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України.


 1. Про деякі організаційно-правові механізми щодо подальшого комплексного реформування судової системи, забезпечення гарантій реалізації конституційного права громадян на судовий захист, удосконалення законодавчої бази стосовно судоустрою, судочинства, статусу суддів.

Какауліна Л.М., головний спеціаліст підрозділу з питань безпеки та медицини Координаційного бюро ЄВРО-2012.


 1. Законодавча база формування міжбюджетних відносин в Україні.

Ліщук О.П., радник міністра економіки.


 1. Роль адміністративного законодавства у цивільних правовідносинах.

Магідін Б.В., помічник командира частини з правової роботи.


 1. Строки виконання відчужувачами обов’язків по переданню майна у власність набувачам за договорами про оплатну реалізацію майна.

Маріц Д.О., викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії муніципального управління. 1. Окремі організаційно-правові аспекти подолання деяких проблем в органах ДПС України.

Машковська І.Л., науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України.


 1. Територіальний устрій як важлива передумова дієвого функціонування органів публічної влади.

Міщук В.В., старший викладач кафедри правового забезпечення діяльності водного транспорту юридичного факультету Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного


 1. Становлення і розвиток муніципального процесу в Україні.

Носова В.М., аспірант Інституту законодавства Верховної Ради України.


 1. Правові позиції Конституційного Суду України в сфері реалізації права на свободу обєднання в політичні партії та громадські організації.

Росіхіна В.Ю., старший викладач кафедри муніципального права Академії муніципального управлінн.


 1. Юридична природа закладу.

Сельвейструк Л.П., асистент кафедри адміністративно-правових дисциплін Академії муніципального управління.


 1. Механізми взаємодії Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування як засоби подолання кризових явищ в державі.

Троян А.В., асистент кафедри муніципального права Академії муніципального управління.


 1. Діяльність міжнародних організацій у сфері захисту прав дітей в Україні.

Шульц О.А., викладач кафедри теорії, історії держави і права та конституційного права Академії муніципального управління.


 1. Міжнародні документи та українське законодавство, що регулюють право людини на недоторканність житла.

Жмур Ю.М., аспірант кафедри цивільного та кримінального права Національного педагогічного університету ім. Драгоманова.


 1. Основні проблеми правового регулювання повноважень органів самоорганізації населення в Україні.

Лукашенко А.А., аспірант Інституту законодавства Верховної Ради України.


 1. Нормативно-правові аспекти регулювання сфери телебачення і радіомовлення в контексті європейського досвіду.

Мамука С. Л., аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ при Президентові України.


 1. Напрями реформування юридичних служб органів місцевого самоврядування.

Слобожан О.В., аспірант Іституту проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України.


 1. Строк, як істотна умова договору оренди державного та комунального майна.

Хащівська Н.В., аспірант Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України.

СЕКЦІЯ 2.

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПОДОЛАННЯ

КРИЗОВИХ ЯВИЩ У СУСПІЛЬСТВІ

(аудиторія № 221)

Співголови:

Безус А.М., декан економічного факультету Академії муніципального управління.

Мних М.В., проректор-директор ІПКК Академії муніципального управління, завідувач кафедри державних та місцевих фінансів.

Оболенський О.Ю., завідувач кафедри економіки Академії муніципального управління.

Секретар:

Вістяка Г.І., асистент кафедри фінансів підприємств Академії муніципального управління.


Виступи:


 1. Ефективність системи фінансів в Україні з точки зору сталого економічного розвитку.

Мних М.В., професор Академії муніципального управління, д.е.н.,

Трестер В.О., аспірант Академії муніципального управління.


 1. Проблеми інтеграції України до європейської спільноти.

Борисенко О П., докторант НАДУ при Президентові України, к.е.н., доцент.


 1. Державне замовлення як інструмент регулювання суспільного виробництва в умовах світової фінансової кризи.

Баластрик Л.О., доцент КНУ ім. Т. Шевченка, к.е.н.


 1. Перші кроки подолання кризових явищ в Україні.

Береговий В.К., доцент Академії муніципального управління, к.е.н.


 1. Розвиток регіонів у сучасних умовах.

Васильєва Н.В., доцент Академії муніципального управління, к.е.н.


 1. Якість молочної сировини як фактор підвищення ефективності функціонування молока продуктового підкомплексу.

Гоцул Т.А., доцент Академії муніципального управління, к.е.н.


 1. Фінансово – економічна криза в Україні: природа та шляхи її подолання.

Гузик М.М., доцент Академії муніципального управління, к.е.н.


 1. Вплив потреб споживачів на впровадження інновацій .

Гуменна О.В., доцент Академії муніципального управління, к.е.н.


 1. Подолання кризи кредитування реальної економіки вексельними запозиченнями.

Демківський А.В., доцент Академії муніципального управління, к.е.н.


 1. Управління трансакційними витратами в економіці України.

Колумбет О.П., доцент Академії муніципального управління, к.е.н.


 1. Світовий досвід страхування підприємницьких ризиків і можливість його застосування в Україні.

Колобова Л.В., доцент Академії муніципального управління, к.е.н.


 1. Роль та значення місцевих бюджетів у соціально – економічному розвитку території.

Колобова Л.В., доцент Академії муніципального управління, к.е.н.

Мещерякова А.В., аспірант Національного університету ім. Т. Шевченка.


 1. Роль рентних та ресурсних платежів в системі бюджетно – податкового регулювання України.

Колобова Л.В., доцент Академії муніципального управління, к.е.н.,

Островецький В.І., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України.


 1. Домінанти реалізації інвестиційної політики розвитку промислового підприємства.

Крейдич І.М., доцент НТУУ «КПІ», к.е.н.


 1. Реформування непрямого оподаткування як крок до євро інтеграції України.

Крушельницька Т.А., докторант кафедри економічної теорії і історії економіки НАДУ при Президентові України, к.е.н., доцент.


 1. Стимулювання суб’єктів господарювання щодо впровадження результатів наукових досліджень в аграрному секторі.

Курило Л.І., докторант ННЦ «Інституту аграрної економіки», к.е.н.


 1. Фінансове забезпечення місцевих бюджетів як запорука муніципального розвитку.

Молодченко Т.Г., доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві Харківської національної академії міського господарства і будівництва, к.е.н., доцент.


 1. Стратегічне планування підприємств.

Мринська Т.С., доцент Академії муніципального управління, к.е.н.


 1. Програмування як спосіб вирішення економічних проблем.

Мущинська Н.Ю., доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві Харківської національної академії міського господарства, к.е.н.


 1. Антикризова регіональна економічна політика України: пріоритетні завдання.

Павлюк А.П., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, к.е.н.


 1. Управління фінансовими ресурсами в умовах економічної кризи.

Пилипенко О.О., доцент Академії муніципального управління, к.е.н.


 1. Інноваційні складові виходу України з фінансово - економічної кризи.

Ровна В.М., доцент Академії муніципального управління, к.е.н.


 1. Інвестиційні моделі пожвавлення економічного розвитку країни.

Румик І.І., доцент Академії муніципального управління, к.е.н.


 1. Розвиток медичного страхування в Україні: історичний досвід.

Савенко А.Є., доцент Академії муніципального управління, к.е.н. 1. Ефективне використання науково-технічного потенціалу - важливий чинник подолання економічної кризи в Україні.

Свєтлов Б.Т., доцент Академії муніципального управління, к.е.н.


 1. Підвищення рівня інституційної спроможності громад щодо економічного розвитку територій в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи.

Скиба М.В., завідувач сектору місцевого самоврядування НІСД, к.держ.упр.

Савенко С.С., бакалавр Академії муніципального управління.


 1. Система індикаторів якості життя населення регіонів у контексті формування соціального капіталу.

Скорнякова І.В., доцент Академії муніципального управління, к.е.н.


 1. Проблеми вартісної оцінки об’єктів.

Сльозко Т. М., доцент Академії муніципального управління, к.е.н.


 1. Шахрайство в системі добровільного медичного страхування: шляхи запобігання.

Стецюк Т.І., старший викладач ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, к.е.н.


 1. Передумови запровадження накопичувальної складової пенсійної системи в Україні.

Толубяк В.С., докторант кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, к.держ.упр.


 1. Напрями подолання кризових явищ в металургійному комплексі України.

Тьорло В.В., доцент Академії муніципального управління, к.е.н.


 1. Антикризова трансформація режиму валютного курсу в Україні.

Філіпенко Т.В., професор кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, к.е.н., доцент.


 1. Вопросы развития малого и среднего бизнеса в Республике Армения.

Хечоян Т.Б., проректор з міжнародних зв’язків Академії державного управління Республіки Вірменія.


 1. Фіскальні механізми стимулювання інноваційного розвитку країни.

Чала Н.Д., доцент кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління, к.е.н.


 1. Криза як закономірність «розбудов» української економіки.

Чумаченко О.Г., доцент Академії муніципального управління, к.е.н.


 1. Проблеми подолання диспропорцій економічного розвитку регіонів.

Шигаєва Т.В., доцент Академії муніципального управління, к.е.н.


 1. Активізація інвестиційної та регіональної соціально-економічної діяльності як шлях до подолання кризових явищ у суспільстві.

Дихнич І.В., директор Державного житлово-комунального підприємства НАН України.


  1   2   3   4

Похожие:

Програма міжнародної науково-практичної конференції антикризові механізми регіонального та муніципального iconПрограма ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Аграрна наука ХХІ століття
Відкриття конференції – директор навчально-наукового інституту економіки професор Запара Людмила Анатоліївна
Програма міжнародної науково-практичної конференції антикризові механізми регіонального та муніципального iconГо в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9
Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня...
Програма міжнародної науково-практичної конференції антикризові механізми регіонального та муніципального iconМатеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010. – 232 с. Редакційна колегія
Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23...
Програма міжнародної науково-практичної конференції антикризові механізми регіонального та муніципального iconПрограма Х ix міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології : Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Програма міжнародної науково-практичної конференції антикризові механізми регіонального та муніципального iconМатеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57
...
Програма міжнародної науково-практичної конференції антикризові механізми регіонального та муніципального iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
...
Програма міжнародної науково-практичної конференції антикризові механізми регіонального та муніципального iconНаукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57
Співголови конференції: Патко Д. (Угорщина), Поп Е. (Румунія), Клаус Е. (Німеччина), Хамрол А. (Польща), Ілчев І. (Болгарія)
Програма міжнародної науково-практичної конференції антикризові механізми регіонального та муніципального iconТараса Шевченка Юридичний факультет Програм а Міжнародної науково-практичної конференції
Київського національного університету імені Тараса Шевченка; зустріч учасників конференції з організаційним комітетом
Програма міжнародної науково-практичної конференції антикризові механізми регіонального та муніципального iconВикладання мов
Міжпредметні зв’язки: Тези XVI міжнародної науково- практичної конференції. 31 травня -1 червня 2012 року. Харків
Програма міжнародної науково-практичної конференції антикризові механізми регіонального та муніципального iconМіжнародної науково-практичної конференції
Саух Петро Юрійович – ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор філософських наук, професор
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница