Програма та навчально-методичні матеріали до курсу для студентів 2 курсу спеціальностей «Документознавство та інформаційна діяльність»
НазваниеПрограма та навчально-методичні матеріали до курсу для студентів 2 курсу спеціальностей «Документознавство та інформаційна діяльність»
страница1/5
Дата08.09.2012
Размер0.59 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ


Кафедра інформаційно-документних систем


ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕРВІС ІНТЕРНЕТ
Програма та навчально-методичні матеріали до курсу

для студентів 2 курсу спеціальностей

«Документознавство та інформаційна діяльність»,

«Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»


Харків – 2007


УДК 681.3.06

ББК 32.973

І 74

Друкується за рішенням ради

факультету документознавства та інформаційної діяльності

(протокол № 10 від 29.05.2007 р.)

Рекомендовано кафедрою інформаційно-документних систем

(протокол № 14 від 17.05.2007 р.)

Рецензенти:

Г.Г. Асєєв, д.т.н., професор, зав. кафедри інформаційних технологій Харківської державної академії культури;

В.П. Щетинін, начальник Центра нових інформаційних технологій Національного технічного університету «ХПІ».

Укладачі:

Л.Я. Філіпова, д.п.н., професор;

С.В. Тітов, к.т.н., ст. викладач;

О.В. Тітова, к.т.н., викладач.І 74

Інформаційний сервіс Інтернет: Прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. 2 курсу спец. «Документознавство та інформаційна діяльність», «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» / Харк. держ. акад. культури; Уклад.: Л.Я. Філіпова, С.В. Тітов, О.В. Тітова. – Х.: ХДАК, 2007. – 47 c.

Навчальний курс «Інформаційний сервіс Інтернет» є базовим для підготовки бакалаврів зі спеціальностей «Документознавство та інформаційна діяльність», «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія». Зміст курсу включає методичні основи користування основними сервісами, пошуковими системами та інформаційними ресурсами глобальної мережі Інтернет; пріоритетом курсу є опанування варіативними інструментами інформаційного пошуку в Інтернеті. Для студентів, викладачів, аспірантів документно-інформаційних спеціальностей.

УДК 681.3.06

ББК 32.973


© Харківська державна академія культури, 2007

© Філіпова Л.Я., Тітов С.В., Тітова О.В., 2007

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕРВІС ІНТЕРНЕТ»

Опис предмета навчальної дисципліни

Предмет: сервісні програми, інформаційні ресурси та послуги глобальній мережі Інтернет


Курс:

Підготовка

бакалаврів

Напрям, спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний

рівень

Характеристика

навчальної

дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 3,5

Залікових модулів: 4

(тестування, реферат)

Змістових модулів: 3

Загальна кількість годин: 54

Тижневих годин: 2

Шифр та назва напряму

0201. Культура


Шифр та назва спеціальності:

6.020100 Документознавство та інформаційна діяльність

6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія


Бакалавр 6.020100

Обов’язкова

Рік підготовки: 2

Семестр: 3-4

Лекції (теоретична підготовка): 12 год.

Практичні: 42 год.

Самостійна робота: 90 год.

Вид контролю: іспит (4 семестр)
  1   2   3   4   5

Похожие:

Програма та навчально-методичні матеріали до курсу для студентів 2 курсу спеціальностей «Документознавство та інформаційна діяльність» iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму 020105 „Документознавство та інформаційна діяльність”
Документологія : навч метод посіб для студ вищ навч закл напряму 020105 „Документознавство та інформ діяльність” / Рівнен держ гуманітар...
Програма та навчально-методичні матеріали до курсу для студентів 2 курсу спеціальностей «Документознавство та інформаційна діяльність» icon“документознавство та інформаційна діяльність”
На навчання за спеціальністю "Документознавство та інформаційна діяльність" освітньо кваліфікаційного рівня "спеціаліст" можуть претендувати...
Програма та навчально-методичні матеріали до курсу для студентів 2 курсу спеціальностей «Документознавство та інформаційна діяльність» iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аналітико-синтетична переробка інформації» для студентів...
Програма та навчально-методичні матеріали до курсу для студентів 2 курсу спеціальностей «Документознавство та інформаційна діяльність» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства краєзнавство методичні вказівки до вивчення курсу
Краєзнавство: Методичні вказівки до вивчення курсу (для студентів 1 курсу спеціальностей 030504 – «Економіка підприємства», 030509...
Програма та навчально-методичні матеріали до курсу для студентів 2 курсу спеціальностей «Документознавство та інформаційна діяльність» iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні технології в сфері документознавства та інформаційної...
Програма та навчально-методичні матеріали до курсу для студентів 2 курсу спеціальностей «Документознавство та інформаційна діяльність» iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні технології в сфері документознавства та інформаційної...
Програма та навчально-методичні матеріали до курсу для студентів 2 курсу спеціальностей «Документознавство та інформаційна діяльність» iconМетодичні рекомендації до лекційного курсу з дисципліни “Нові інформаційні технології” для студентів довузівської підготовки за профілями спеціальностей 050100 “Економічна кібернетика”
Методичні рекомендації до лекційного курсу з дисципліни “Нові інформаційні технології” для студентів довузівської підготовки за профілями...
Програма та навчально-методичні матеріали до курсу для студентів 2 курсу спеціальностей «Документознавство та інформаційна діяльність» iconНавчальна програма та методичні вказівки для практичних І самостійних робіт з курсу
Байрак Г. Р., Муха Б. П. Навчальна програма та методичні вказівки для практичних І самостійних робіт з курсу «Дистанційне зондування...
Програма та навчально-методичні матеріали до курсу для студентів 2 курсу спеціальностей «Документознавство та інформаційна діяльність» iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» та
Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Мовленнєва комунікація: Нав. Посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004
Програма та навчально-методичні матеріали до курсу для студентів 2 курсу спеціальностей «Документознавство та інформаційна діяльність» iconРОбоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Рабоча програма та методичні рекомендації затверджена на заседанні кафедри менеджменту, протокол №1 від 7 вересня 2011 р
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница