Literatura pro danou problematiku
Скачать 58.74 Kb.
НазваниеLiteratura pro danou problematiku
Дата08.09.2012
Размер58.74 Kb.
ТипДокументы
Literatura pro danou problematiku

 1. Arendt J.S., Lorenzo D. K. (2000): Evaluating Process Safety in the Chemical Industry. CCPS/AIChE, ISBN 0-8169-0746-3.

 2. Barham, R.: Fire Engineering and Emergency Planning. E and FN Spon Imprint Chapman and Hall, England, 1996, 586.

 3. Bártlová I., Pešák M., Drgáčová J. (2003): Charakteristika havárií spojených s nebezpečnými látkami v chemickém a jiném průmyslu, část II. Zpráva pro MV – GŘ HZS. Ostrava, 61p.

 4. Bartlová I., Zedníčková Z. (2003): Případová studie úniku amoniaku na zimních stadionech. In Sborník přednášek 2. mezinárodní konference rizika nebezpečí výbuchu požáru a prevence, Agentura IRIS Havířov, 27.-28. 3. 2003, 7p.

 5. Bašta A. (1977): Plánové rozhodovací procesy a jejich systémy. Academia, Praha.

 6. Battelle Columbus Laboratories (1979): The Selection on Projects for EIA. Commission of the European Communities Environment and Consumer Protection Service. Brussels.

 7. Beanlands G.E. (1991): EIA Procedures in the Framework of Environmental Management. Proc. CEMP Aberdeen, University of Aberdeen, Scotland, (UK).

 8. Bečvář V. (1981): Lingvistické hodnocení a vodohospodářské soustavy. VÚV Praha.

 9. Bečvář V. (1986): Vodohospodářský systém komplexního hodnocení. VÚV Praha.

 10. Beran V. (1986): Základy teorie rozhodování (aplikace ve stavebnictví). ČVUT Praha.

 11. Beran V., Vepřek K. (1983): Možnost uplatnění metod vícekriteriální optimalizace při vyhodnocování variant územního řešení. Výstavba a architektura, č.4, 37-48.

 12. Bešelev, S.D. - Gurvič, F.G. (1980): Matematiko-statističeskije metody ekspertnych ocenok. Nakl. Statistika, Moskva, 1980.

 13. Bezděk J., Svozil P. (1987): Stavební činnost a životní prostřední. SNTL, Praha.

 14. Bidwell R. et al. (1981): Methodologies, Scoping and Guidelines (Milieu-Effect-Rapportage - Vol. 1,2,3,4). Environmental Resources Ltd., London.

 15. Bisset R.: Review Criteria for Environmental Assessment Reports. Proc. CEMP Aberdeen, University of Aberdeen, Scotland (UK), 18 July 1991.

 16. Bisset R. (1991): Introduction to EIA Methods. EIA Process, Methods and Uncertainty. Proc. CEMP Aberdeen, University of Aberdeen, Scotland (UK).

 17. Bolin R., Stanford L. (1998): The Northridge Earthquake: Vulnerability and Disaster. London and NY: Routledge.

 18. Brennan D., Procházková D. (2003): Training of Czech Officials, Fire-fighters and Technical Support Agencies. Podklady k přednáškám. MV ČR, Praha, 212p.

 19. Brouwer H.C.G.M. (1987): Methodology / Process Elements. Proc. of the Seminar on EIA. ECE UN ENV./SEM. 17/R.2, Geneva.

 20. Budnitz R. J. (1995): Probabilistic Seismic Hazard Analysis: Recommendations and Guidance. In: Proc. Of 5th DOE Natural Phenomena Hazards Mitigation Conference in Denver 1995. LLNL, Livermore, 3-17.

 21. Budnitz R. J., Apostolakis G., Boore D. M., Cluff L. S., Coppersmith K. J., Cornell C. A., Morris P. A. (1997): Recommendations for Probabilistic Seismic Hazard Analysis: Guidance on Uncertainty and Use of Experts. LLNL, NUREG/CR-6372.

 22. Budnitz J. R. (1999): Topical Opinion Paper (Consensus Statement) on the Current Status of Seismic PSA. Proceedings OECD/NEA Workshop on Seismic Risk. JAERI, 9p.

 23. Bumba J. (2003): Charakteristika havárií spojených s nebezpečnými látkami v chemickém a jiném průmyslu, část I. Zpráva pro MV – GŘ HZS. Praha, 161p.

 24. Burton, Ian, Robert Kates, and Gilbert White. The Environment as Hazard (2nd ed.). NY: Guilford Press, 1993.

 25. Cannon T. (1994): Vulnerability Analysis and the Explanation of ‘Natural’ Disasters. Chapter 2 (pp. 13-30) in Disasters, Development and Environment, A. Varley (ed.). London: Wiley.

 26. Caldwell L.K. (1983): Science and EIA. Findings From a Study in the USA. Proc. of the EIA Symposium, Crete 10-17 April 1983.

 27. Canter L.W. (1977): Environmental Impact Assessment. McGRAW-HILL BOOK Co., N.York.

 28. Casada M. L., Schoolcraft S. G., Walker D. A. (2001): Enterprise Risk Management: A Key for Optimizing the Cost-benefit Balance of Process Safety,” presented at the Center for Chemical Process Safety Conference, Toronto, Ontario, Canada, October 2001.

 29. Carpenter R.A. (1981): Balancing Economic and Environmental Objectives: The Question is Still, How ? EIA Review, Vol.2, No.2., 175-188.

 30. Clark (1991) B. (1991): Environmental Assessment, Environmental Management and Sustainable Development. Proc. CEMP Aberdeen, University of Aberdeen, Scotland (UK), 18 July 1991.

 31. Com (1997): Committee for the Prevention of Disasters. Methods for the calculation of physical effects (´Yellow Book´), The Hague: SDU.

 32. Com (1990): Committee for the Prevention of Disasters. Methods for calculation of damage (´Green Book´), Voorburg: Ministry of Social Affairs and Employment.

 33. Com (1999): Committee for the Prevention of Disasters. Guidelines for quantitative risk assessment (´Purple Book´), The Hague: SDU.

 34. A Comparison of Alternatives: Rough Methods for Predicting and Assessing the Impact of Certain Activities on the Natural Environment. ECE UN (ENV.SEM.17/R.32), Geneva 08.04.1987.

 35. Con (1999): Consequence Analysis of Chemical Releases. CCPS/AIChE, ISBN 0-8169-0786-2.

 36. Coppersmith K. J., Youngs R. R. (1990): Probabilistic Seismic - Hazard Analysis Using Expert Opinion; An Example from the Pacific Northwest. In: Krinitzsky E. L., Slemmons D. B., eds - Neotectonics in Earthquake Evaluation. Am. Geol. Soc., Boulder, 29-46.

 37. Černý M., Glückaufová D. (1982): Vícekriteriální vyhodnocování v praxi. SNTL, Praha.

 38. Černý, M. - Glückaufová, D.: Mlhavé množiny a jejich využití v rozhodovacích procesech. EÚ ČSAV Praha, 1978, VP č.55

 39. Davidovici V. (2000): 1950-2000 Thoughts over 50 years of construction in seismic regions. Book of abstracts and papers – the 27th ESC Assembly. FCT, Lisbon, p. 13-20.

 40. Deyle R., French S., Olshansky R., Paterson R. (1998): Hazard Assessment: The Factual Basis for Planning and Mitigation. Chapter Five in Cooperating with Nature, Raymond Burby (ed.). Washington DC: Josephy Henry Press.

 41. Dickert T.G. (1974): Methods for Environmental Impact Assessment. University of California, Berkeley.

 42. Dickert T.G., Tuttle A.E. (1985): Cumulative Impact Assessment in Environmental Planning. EIA Review, Vol.5, No.1, 37-64.

 43. Directory (1991): Directory of the Community Legislation in Force and Other Acts of the Community Institutions. Commission of the European Communities, Directorate-General XI. Environment, Nuclear Safety and Civil Protection, 1 September 1991: Vol. 1: General Policy, Vol. 2: Air, Vol. 3: Chemicals, Industrial Risks and Biotechnology, Vol. 4: Nature, Vol. 5: Noise, Vol. 6: Waste, Vol. 7: Water.

 44. Dráb Z.: Úvod do systémového inženýrství. SNTL Praha, 1973.

 45. Drobny N.L., Smith M.A. (1973): Review of Environmental Impact Assessment Methodologies. Columbus, (Ohio), BATTELLE-COLUMBUS Laboratories.

 46. Dubois, D., Prade, H. (1980): Fuzzy Sets and Systems: Theory and Applications, Academic Press, New York, 393 p.

 47. Dubov J., Travkin S.I., Jakimec V.N. (1986): Mnogokriterialnyje modeli formirovanija i vybora variantov sistem. Nauka, Moskva.

 48. Duckstein, L. (1993): Elements of Fuzzy Set Analysis and Fuzzy Risk. Report. (Grants from the US NSF BCS 9016462/9016556), 20 p.

 49. Duckstein, L., Plate, E.J., Benedini, M. (1987): Water Engineering Reliability and Risk: A System Framework. In: Engineering Reliability and Risk Water Resources. L.Duckstein and E. Plate (eds.) NATO ASI Series, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1-20.

 50. Duke K.M., Dee N. et al. (1973): Environmental Quality Assessment in Multiobjective Planning. Columbus, (Ohio), BATTELLE-COLUMBUS Laboratories.

 51. Dušek J.: Pravděpodobnostní hodnocení rizika jaderných elektráren. In: Sborník “Rozhodovací proces a riziková analýza”. ECOIMPACT Praha, 1996, 52-58.

 52. EcoImpAct Formula (1992): Úplný expertní systém pro posuzování vlivu staveb a činností na životní prostředí. Manuál EIA. ECOIMPACT, Praha (uživatelská příručka).

 53. EIA (1990): EIA - Guidelines for Industrial Development. UN ESCAP, Bangkog, 62 p.

 54. EA (1982): Environmental Assessment in Canada. 1982 Guide to Current Practice. The Canadian Council of Resource and Environment Ministers, Hull (Quebec).

 55. EA (1986): Environmental Assessment Sourcebook. The World Bank, Environmental Department: Vol.I: Policies, Procedures, and Cross-Sectorial Issues. Technical Paper No.139. Vol.II: Sectorial Guidelines. Technical Paper No.140. Vol.III: Guidelines for Environmental Assessment of Energy and Industry Projects. Technical Paper No.154.

 56. EG (1988): Environmental Guidelines. The World Bank, Environmental Department, September 1988.

 57. EG (1990): Environmental Guidelines for Dam Construction Projects. Japan International Cooperation Agency, February 1990.

 58. EIA (1983): Environmental Impact Assessment. Proc. of the EIA Congress NATO, (Toulouse 30.8.-12.9.1981), Martinus Nijhoff Publishers, The Hague.

 59. EIA (1979): Environmental Impact Assessment. Organization for Economic Cooperation and Development. OECD, Paris.

 60. EIA (1982): Environmental Impact Assessment and Agricultural Development. FAO UN, Environmental Paper No.2, Rome.

 61. EIA (1983): Environmental Impact Assessment Symposium. Symposium Papers. Crete 10.-17.4.1983. PADC, University of Aberdeen, Aberdeen, Scotland (UK).

 62. EIA (1983): Environmental Impact Assessment. (Ed.: PADC Environmental Impact Assessment and Planning Unit, University of Aberdeen, Scotland (UK), MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS, Boston.

 63. ENV (1993):Environment Manual Development Procedures and Methodology Governing Development Co-operation Projects-User´s Guide. Commission of the EC, Directorate-General for Development, Brussels.

 64. EPA (1987): EPA Technical Guidance for Hazard Analysis. U.S. EPA and FEMA.

 65. Erickson P. (1979): EIA: Principles and Application. Academic Press, London.

 66. Ferjenčík M. (1995): Identifikace a popis rizik bezpečnosti provozu pro potřeby EIA. Sborník ECOIMPACT Praha, 26-31.

 67. Ferjenčík M., Janovský B. (1993): Identifikace a popis zdrojů rizik dvou variant odsíření (mokrá a polosuchá metoda) pro odsiřovací jednotku, manipulaci s produktem a ukládání - SES elektrárny Opatovice. TLP s.r.o., Praha.

 68. Fishburn P.C. (1970): Utility Theory for Decision-Making. J.Wiley & Son, New York.

 69. Fuller D. (1967): Manage or to be managed. Boston 1963 (český překlad Vést nebo být veden? Naše vojsko, Praha).

 70. Goldfarb A. S., Goldgraben G. R., Herrick E. C., Ouellette R. P. (1991): Organic Chemicals Manufacturing Hazards. Butterworths, Ltd., Borough Green, Sevenoaks, England, 430p.

 71. Guidelines (1980): Guidelines for Assessing Industrial Enviromental Impact and Environmental Criteria for the Siting of Industry. UNEP, Industry and Environmental Office, Paris.

 72. Guidelines (1988): Guidelines to EIA in Developing Countries. UNEP, Nairobi (Kenya), 1988, 44 p.

 73. Guthrie V. H., Walker D. A., Huff A. M. (2000): Risk-based Decision Making: Do You Have the Right Stuff?, presented at the 18th International System Safety Society Conference, Forth Worth, TX, September 2000.

 74. Habr J., Vepřek J. (1987): Systémová analýza a syntéza (zdokonalování a projektování systémů). SNTL, Praha.

 75. De HaessH.A.U., Don A. (1987): A Comparison of Alternatives: Rough Methods for Predicting and Assessing the Impact of Certain activities on the Natural Environment. Proc. of the Seminar on EIA. ECE UN ENV.SEM.17/R.32.

 76. Haimes Y.Y. (1977): Hierarchical Analyses of Water Resources Systems. McGraw-Hill, Inc., New York.

 77. Hallenbeck P.H. (1989): Quantitative Risk Assessment for Environmental andf Occupational Health.

 78. Hays W. W. (1980): Procedures for Estimating Earthquake Ground Motions. Professional Paper P-1114. U.S. Geological Survey, Washington, DC.

 79. Hand (1979): A Handbook of Key Federal Regulations and Criteria for Multimedia Environmental Control. U.S. EPA, Washington, D.C.

 80. Haz (1992): Hazard Identification and Evaluation in a Local Community (Technical Report No 12). UNEP/APELL , ISBN 92-807-1331-0-

 81. Holling - ed. (1978): Adaptive Environment Assessment and Management. J. Wiley &. Sons, New York.

 82. Chem (2000): Chemical Process Quantitative Risk Analysis, 2. Edition, CCPS/AIChE, ISBN 0-8169-0720-X.

 83. Hrabánková M., Procházková D. (2003): Krizové řízení. EKO-CONSULT Praha, 76p.

 84. Churchman C.W., Ratoosh P. – eds (1959): Measurement - Definitions and Theories. J.Wiley, New York.

 85. IAEA, 50-SG-S1 (1991): Earthquakes and Associated Topics in Relation to Nuclear Power Plant Sitting, No. 50-SG-S1. IAEA, Vienna.

 86. IAEA, 50-SG-D15 (1992): Seismic Design and Qualification for Nuclear Power Plants, No. 50-SG-D15. IAEA, Vienna.

 87. IAEA – TECDOC-724 (1993): Probabilistic Safety Assessment for Seismic Events. IAEA, Vienna.

 88. IAEA 50-SG-S9 (1984) : Site Survey for Nuclear Power Plants.

 89. IAEA 50-C-S (1978) : Safety in Nuclear Power Plant Siting. A Code of Practice.

 90. IAEA 50-SG-S8 (1986) : Safety Aspects of Foundations of Nuclear Power Plants.

 91. IAEA 50-SG-S7 (1984) : Nuclear Power Plant Siting : Hydrogeologic Aspects.

 92. IAEA 50-SG-S5 (1981) External Man-Induced Events in Relation to Nuclear Power Plant Siting.

 93. IAEA-TECDOC-727 (1996). Manual for the Classification and Prioritization of Risks due to Major Accidents in Process and Related Industries. IAEA, Vienna.

 94. Ivanovič B. (1963): Diskriminaciona analiza. Naučna knjiga, Beograd.

 95. Jain R.K. et al. (1981): EIA: A New Dimension in Decision-Making. Van Nostrand Reinhold, New York.

 96. Jalil W. (1992): New French Seismic Code Orientations. Proceedings of the Earthquake Engineering, 10th World Conference. Balkema, Rotterdam, 5867-5873.

 97. JEAG 4601 (1987): Technical Guidelines for Aseismic Design of Nuclear Power Plants. P. 922.

 98. Jongh P.E. (1983): Results and Conclusions of Recent Dutch Studies on EIA - Methologies and Predicitive Methods. EIA Symposium Papers, Crete 1983.

 99. Kaufmann, A., Gupta, M.M. (1988): Fuzzy M

 100. Kendal M. (1955): Rank Correlation Methods, London.

 101. Kendal M. (1978): Modifikace delfské metody. Trend, č.3.

 102. Kennedy R. P. (1996): Establishing Seismic Design Criteria to Achieve an Acceptable Seismic Margin. Manuscript, US NRC , 1-24.

 103. Kennedy R. P. (1999): Overview of Methods for Seismic PRA and Margin Analysis Including Recent Innovations. Proceedings OECD/NEA Workshop on Seismic Risk. JAERI, 31p.

 104. Kennedy W.V. (1988): Environmental Impact Assessment in North America, Western Europe. What has worked where, how, and why. International Environmental Reporter BNA, Washington, D.C., 257-262.

 105. Kijko A. (1985): Próba oceny powtarzalnosti zjawisk sejszmicznych v rejonie KBW Belchatów. Publ. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc. M-6, 401-418.

 106. Kijko A., Sellevoll M. A. (1988): Estimation of Earthquake Hazard Parameters for Incomplete Data Files. Incorporation of Magnitude Uncertainties. Seismolog. Obs. Univ., Bergen, 1-23.

 107. Kirchsteiger, Ch. (1998): Risk Assessment and Management in the Context of the Seveso II Directive. Elsevier Science Publishers B.V., Sara Burgerhartstraat 25, P.O.B. 211, 1000 AE Amsterdam, Netherlands, ISBN 0-444-82881-8.

 108. Kletz T. A. (1986): Hazop and Hazan (Notes on the Identification and Assessment of Hazards, 2. Edition). IchemE, ISBN 0-85295-165-5.

 109. Lee E.Y.S. et al. (1974): Environmental Impact Computer System. Techn. Rept. E-37, Construction Eng. Research Laboratory, U.S. Army, Champaign (Illinois).

 110. Lees F. P. (2001): Loss Prevention in the Process Industry, Volume 1, 2, 3, 2. Edition. Butterworth-Heinemann, Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, UK, ISBN 0-7506-1547-8.

 111. Leopold L. B. et al. (1971): A Procedure for Evaluating Environmental Impact. Washington, US Geological Survey Circular No.645.

 112. Levine R. I., Drang D. E., Edelson B. (1990): AI and Expert Systems. A Comprehensive Guide. McGraw – Hill, Inc., New York.

 113. Maki N., Hayashi H. (2000): Building Codes and Tradeoffs for Earthquake Risk Reduction: Disaster Management for Housing. The 12 WCCE Proceedings. Auckland (New Zealand), No. 2556.

 114. Mařík V., Zdráhal Z., eds (1982): Metody rozpoznávání obrazů a jejich aplikace v diagnostice, robotice a dalších oblastech. ČSVTS – FEL – ČVUT, Praha.

 115. Mařík V., Zdráhal Z., eds (1984, 1985, 1987, 1989): Metody umělé inteligence a expertní systémy I,II,III,IV. ČSTVTS – FEL - ČVUT, Praha.

 116. Maskrey A. (1989): Disaster Mitigation: A Community Based Approach (Development Guidelines, No. 3). Oxfam: Oxford England.

 117. Masopust R. (1998): Expertní systém GIP – VVER. Stručný popis systému a jeho použití pro ETE. S & A, Plzeň, 76p.

 118. McAlister D.M. (1982): Evaluation in Environmental Planning. Assessing Environmental, Social, Economic and Political Trade-Offs. MIT Press, London-Massachusetts.

 119. Method (1981): Methodologies, Scoping and Guidelines. Conclusions and Recommendations. ERL-Environmental Resourcess Limited, London. 119p.

 120. Method (1993):Methodology, Evaluation and Scope of EIA. NATO/CCMS pilot study, 06/1993.

 121. Method (1992):Methods and Techniques for Prediction of Environmental Impact. Economic and Social Council ECE UN. Geneva (ECE/ENVWA/21), 15.04.1992.

 122. Method (1988): Methods for Determining and Processing Probabilities, 1. Edition (the „Red Book“, CPR 12 E). Directorate-General of labour of the Ministry of Social Affairs and Employment, P.O.B. 69, 2270 MA Voorburg, Netherlands, ISSN 0166-8935/2.10.121/8804.

 123. Miles L.D. (1961): Techniques of Values Analysis and Engineering. McGraw-Hill, New York.

 124. Modak P., Biswas A. K. (1999): Conducting Environmental Impact Assessment in Development Countries. United Nations University Press, Tokyo-New York-Paris.

 125. Monograph (1981): Milieu-Effectraportage. Studies and Methodologies, Scoping and Guidelines. Vol.1, 2, 3. London, ERL.

 126. Monograph (1987): A Comparison of Alternatives: Rough Methods for Predicting and Assessing the Impact of Certain Activities on the Natural Environment. ECE UN (ENV.SEM.17/R.32), Geneva 08.04.

 127. Monograph (1979): A Handbook of Key Federal Regulations and Criteria for Multimedia Environmental Control. U.S. EPA, Washington, D.C.

 128. Moore J.L. et al. (1973): A Methodology for Evaluating Manufacturing Environmental Impact Statements for Delaware°s Coastal Zone, App. D., Report prepared by Battelle-Columbus for the State Delaware, June 15, 1973.

 129. Moore D. A. (2003): Outlook for Human Factors and Impact on Inherent Safety for the Process Industries. AcuTech Consulting, Inc., San Francisco 2003 (firemní manuál).

 130. Munn R.E. - ed. (1979): EIA: Principles and Procedures. SCOPE No.5, Chichester, JOHN WILEY & SONS Ltd., N.York.

 131. Nijkamp P. (1980): Environmental Policy Analysis. Operational Methods and Models. JOHN WILEY & SONS Ltd., Chichester.

 132. Novák V. (1990): Fuzzy množiny a jejich aplikace. SNTL Praha.

 133. NUREG/CR-2300: Probabilistic Risk Analysis: Procedures Guide. US NRC, 1983.

 134. NUREG/CR-2815: Probabilistic Safety Analysis: Procedures Guide. US NRC, 1985.

 135. NUREG/CR-6372: Recommendations for Probabilistic Seismic Hazard Analysis: Guidance on Uncertainty and Use of Experts (Budnitz R. J., Apostolakis G., Boore D. M., Cluff L. S., Coppersmith K. J., Cornell C. A., Morris P. A.). US NRC, 1997.

 136. Oliver-Smith A. (1996): Anthropological Research on Hazards and Disasters. Annual Review of Anthropology, Vol. 25, 303-328.

 137. Pareto V. (1927): Manuel d°economic politique. M.Giard, Paris.

 138. Píšková V. (1991): Metodika systému vícekriteriálního hodnocení variant VKVH a demopříklad. Realizační výstup úkolu VÚVA „Matematické a jiné formalizované metody pro plánování a řízení rozvoje sídel“. VÚVA Praha, 12/1991

 139. Policies (1991): Policies and Systems of Environmental Impact Assessment. ECE UN Geneva.

 140. Porfiriev, B. N. (1995): Disaster and Disaster Areas: Methodological Issues of Definition and Deliniation. International Journal of Mass Emergencies and Disasters (November), Vol. 13, No. 3, 285-304.

 141. Prediction (1987): Prediction in EIA. A Summary Report. ERL London.

 142. Procházková D. (1993): Optimal Seismic Hazard Assessment. Journ. Techn. Res., Kanto Gakuin Univ., 36, 31-39.

 143. Procházková D. (1997): Seismické zadání lokality s jaderným zařízením. Bezpečnost jaderné energie, 5 (43), 5/6, 167-178.

 144. Procházková D. (2002): Seismické inženýrství na prahu třetího tisíciletí. ISBN 80-238-8661-4. Praha, 412p, 19 MB.

 145. Procházková D. et al. (2002): Podklady pro zabezpečení krizového řízení ČR. Zpráva pro MV-GŘ HZS ČR. Praha, 331p.

 146. Procházková D. (2003): Minimální znalosti pro určování rizik. Učební texty IMS Praha. Praha, 10p.

 147. Rahnama M., Morrow G. (2000): Performance of Industrial Facilities in the August 17, 1999 Izmit Earthquake. The 12 WCCE Proceedings. Auckland (New Zealand), No. 2851.

 148. Raiffa H. (1978): Rozhodování. Úvod do teorie rozhodování při nejistotě. Institut řízení, Praha.

 149. Regulation (1978): Regulation for National Environmental Policy Act (NEPA). U.S.Council on Environmental Quality, Washington, D.C.

 150. Revised Guides (1979, 1981): Revised Guide to the Federal Environmental Assessment and Review Process. Government of Canada, Ottawa.

 151. RG 1.70 (1978): Regulation Guide 1.70, Revision 3. Standard Format and Content of Safety Analysis Reports for Nuclear Power Plants. LWR Edition, November 1978, Office of Standards Development, U.S. Nuclear Regulatory Commission.

 152. Rich L.G. (1973): Environmental System Engineering. McGraw-Hill, New York.

 153. Richardson M.L. ed. (1988): Risk Assessment of Chemicals in the Environment. The Royal Society of Chemistry, London, 579p.

 154. Robson M. (1995): Skupinové řešení problémů. VICTORIA PUBL., A.S. PRAHA (z angl.orig. „Problem Solving in Groups“).

 155. Rohde F.G., Rouvé G. (1977): Multi-Objective Planning of Water Resources. Ambio, No.1, 83-86.

 156. Ross J.H. (1976): The Numeric Weighting of Environmental Interactions. Occasional Paper No. 10, Lands Directorate. Environment Canada, Ottawa.

 157. RSF (Régles Fondamentales de Surete) I.2.c.: Francie – norma.

 158. Říha J. (1987): Multikriteriální posuzování investičních záměrů. SNTL Praha.

 159. Říha J. (1995): Metoda “Fuzzy logiky a verbálních výroků” pro proces EIA. ČVUT, Praha.

 160. Říha J. (1977): Reclamation and Environment Protection. State-of-the-art of some subjects discussed at the congresses ICID. ICID Press, N.Delhi, 1-19.

 161. Říha J. (1984): Preventive Action. Czech Researchers Study Environment and Project Design. Development Forum, No.1, 5p.

 162. Říha J. (1986): Adaptivní metoda totálního ukazatele kvality prostředí. Archit. a urbanismus. č.1, 5-30.

 163. Říha J. (1990): Metoda TUKP pro posuzování variantních projektů. Investiční výstavba, č.3, 79-85.

 164. Říha J. (1992): Úplný expertní systém pro posuzování vlivu staveb a činností na životní prostředí. MANUÁL EIA (uživatelská příručka). Praha.

 165. Říha J. (1988): Total Index of Environmental Quality as Applied to Water Resources. In: Risk Assessment of Chemicals in the Environment. M.L.Richardson (eds.). The Royal Society of Chemistry, London, 363-377.

 166. Říha J. (2001): Posuzování vlivů na životní prostředí. Metody pro předběžnou rozhodovací analýzu EIA. Vyd. ČVUT Praha, 477p.

 167. Říha J., Dudek A. (2003): Přehled vhodných metodik analýz rizik. Zpráva pro MV – GŘ HZS. Praha, 194p.

 168. Sanders, R. E.: Chemical Process Safety. Butterworth Heinemann, England, 1999, 289 s.

 169. Smith K. (1996): Environmental Hazards: Assessing Risk and Reducing Disaster. London and NY: Routledge.

 170. Source (1992): Sourcebook for EA. US EPA, Washington,D.C., 535p.

 171. SRP (1988): Standard Review Plan for the Review of Safety Analysis Reports for Nuclear Power Plants. Report NUREG-0800. US NRC, Washington.

 172. Stans J.C. (1983): The Contribution of Predictive Methods to Scientific Approach in EIA. EIA Symposium Papers, Crete 1983.

 173. Stevens S.S. (1959): Measurement, Psychophysics and Utility. C.W.CHURCHMAN, P.RATOOSH (eds.): Measurement-Definitions and Theories. J.Wiley, New York.

 174. Taylor, J. R.: Risk Analysis for Process Plant, Pipelines and Transport, 1. Edit., London, E and FN Spon Imprint Chapman and Hall, England 1994.

 175. TLP s.r.o. – uživatelská příručka pro software ROZEX, 2001.

 176. The Code (1985): The IPENZ Environmental Code. A Guide to the Integration of Environmental Assessment with Engineering Practice. IPENZ, Wellington (New Zealand).

 177. Tomlinson P. (1984): The Use of Methods in Screening and Scoping. Perspectives in Environmental Impact Assessment. D.REIDEL PUBL.CO. Dordrecht/Boston/Lancaster, 163-194.

 178. T-soft, firemní manuál software NBC Warning, ALOHA, Vlna a TerEx, 2003.

 179. Turnbull R.G.H. (1983): Risk and Hazard Assessment. Environmental Impact Assessment NATO ASI Series, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 383p.

 180. UNDRO (1984): United Nations Office of the Disaster Relief Coordinator. Disaster Prevention and Mitigation. Volume 11, Preparedness Aspects. NY: UN, quoted in Smith 1996, 20.

 181. U.S. FEMA. (1992): Federal Response Plan (FEMA Publication 229). Washington DC: FEMA, April 1992, with revisions.

 182. U.S. FEMA. (1990): Definitions of Terms (Instruction 5000.2). Washington DC: FEMA, April 4, 1990.

 183. US NRC (1980): Seismic Qualification of Equipment of Operating Plants, USI, A-46.

 184. Van Gigch J.P. (1978): Applied General Systems Theory. Harper & Row Publ., New York, Vol. 1, 2.

 185. Volf F. (1982): Hodnotová analýza ve stavebnictví. SNTL, Praha.

 186. Von Neumann J., Morgenstern O. (1947): Theory of Games and Economic Behavior. Princenton University Press, Princenton.

 187. Walker D. A., Schoolcraft S.G., Myers J., Macesker B. (2001): Quick-reference Guide to Risk-based Decision Making (RBDM): A Step-by-step Example of the RBDM Process in the Field, presented at the 19th International System Safety Society Conference, Huntsville, AL, September 2001.

 188. Walker D. A., Daggett E. L., Jones W. (1998): The Status of Risk and Reliability Management Programs in Industry, presented at the Process Plant Safety Symposium, Houston, TX, October 1998.

 189. Walker D. A., Guthrie V. H. (1999): Enterprise Risk Management, presented at the 17th International System Safety Society Conference, Orlando, FL, August 1999.

 190. Warner M.L., Preston E.H. (1974): A Review of EIA Methodologies. U.S. EPA, Washington, D.C.

 191. Warning, A.: Safety Management Systems. Chapman and Hall, England, 1996, 241 s.

 192. Wells G. (1997): Major Hazards and their Management. IchemE, ISBN 0-85295-368-2.

 193. Zadeh L. A. (1975, 1976): The Concept of a Linguistic Variable and its Application to Approximate Reasoning I, II, III.Inf. Sci.,8, 1975, 199-257, 301-357, 9, 1976, 43-80. Rusky též MIR Moskva 1976.

 194. Zapletalová-Bartlová I., Balog K. (1998): Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií. Ostrava SPBI, sv. 7, 193p.

 195. Zimmermann H.S. (1985): Fuzzy Set Theory and its Applications. Kluwer Nijhoff Publishing, Dordrecht.Webové stránky použité při zpracování problematiky


a. www.riskworld.com/software/swssw001.htm
b. www.t-e-a-m.de/default.htm
c. www.relexsoftware.com
d. www.complencetechnologies.com
e. www.mep.tuo.nl/homepage_nl_mep.html
f. www.relexsoftware.com/index.asp
g. www.gscisolutions.com/virtual.html
h. www.pilzsupport.co.uk/links.htm
i. www.abs-jbfa.com/index.html
j. www.concordassoc.com/main.aspx
k. www.security-risk-analysis.com
l. www.epa.gov/ceppo/cameo/aloha.htm
m. www.mep.tno.nl/software/indexen.html
n. www.risoe.dk/rispubl/SYS/syspdf/ris-r-1344.pdf
o. www.europa.eu.int/comm/environment/civil/pdfdocs/riskass-1.pdf
p. www.europa.eu.int/commm/environment/civil/pdfdocs/riskass-2.pdf

Похожие:

Literatura pro danou problematiku iconВерсия pro-53 Standalone 16 Тест запуск Standalone Pro-53 19
Его можно использовать как автономный модуль, превращающий вашего компьютера в синтезатор. Также можно использовать с помощью интерфейса...
Literatura pro danou problematiku iconКонспект к образовательному курсу ”Техника оптимизации программ”
Под P6-процессорами понимаются все процессоры с ядром P6, построенные по архитектуре Pentium Pro. К ним принадлежат: сам Pentium...
Literatura pro danou problematiku iconLiteratura zalecana do wykładu

Literatura pro danou problematiku iconLiteratura Centrului de Informare Europeana

Literatura pro danou problematiku iconLiteratura norteamericana hasta finales del siglo XIX

Literatura pro danou problematiku iconPopulismo en América Latina: Una revisión de la literatura y la agenda

Literatura pro danou problematiku iconZavod za istraživanje folklora, Zagreb, 1991. Dopunska literatura

Literatura pro danou problematiku iconSpeciālā literatūra, interneta avoti /Textbooks and special literature, internet sources

Literatura pro danou problematiku iconLiteratūra 1
Я. М. Барздынь. "Проблема базиса направленных графов." Уч зап. Латв ун-та т. 28. 1959ю стр. 33-44
Literatura pro danou problematiku iconLiteratura
Ахо А., Ульман Дж.: Теория синтаксического анализа, перевода и компиляции, Издательство „Мир”, 1978
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница