Харківський національний університет радіоелектроніки
НазваниеХарківський національний університет радіоелектроніки
страница2/5
Дата07.12.2012
Размер0.53 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5

Тема 1. Безпека життєдіяльності, як наукова дисципліна.


Історія виникнення напрямку безпека життєдіяльності й етапи його розвитку.

Методологічні основи безпеки життєдіяльності. Основні поняття безпеки життєдіяльності, мета й завдання БЖД. Аксіоми БЖД, основні терміни й визначення. Культура безпеки як елемент загальної культури, що реалізує захисну функцію людства. Сучасний стан безпеки життєдіяльності.


Тема 2. Людина в системі «Людина-машина-середовище»

Потреби людини й проблема безпеки. Система “Людина-машина-середовище”("Л-М-С").  Поняття небезпеки й безпеки. Загальний аналіз ризику і проблем безпеки у системі Л-М-С. Необхідні умови безпеки людини в системі "Людина-машина-середовище”. Сумісність людини з іншими елементами системи "Л-М-С".


Тема 3. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС.

Таксономія небезпек. Аналіз екзогенних й ендогенних складових ризику. Концепція припустимого ризику. Головні етапи кількісного аналізу та оцінки ризику. Методичні підходи до визначення ризику. Статистичний метод. Метод аналогій. Експертні методи оцінювання ризиків. Розробка ризик-стратегії з метою зниження ймовірності реалізації ризику і мінімізації можливих негативних наслідків. Вибір методів (відмова від ризиків, зниження, передача і ухвалення) та інструментів управління виявленим ризиком. Фізіологічні фактори забезпечення безпеки людини. Психологічні й соціальні основи безпеки людини. Індивідуальний ризик. Соціальний ризик. Соціально-політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та засобів масового ураження. Види тероризму, його первинні, вторинні вражаючі фактори.


Тема 4 Техногенні небезпеки та їх наслідки

Класифікація, номенклатура і одиниці виміру вражаючих факторів фізичної та хімічної дії джерел техногенних небезпек. Фактори радіаційної небезпеки. Джерела радіації та одиниці її вимірювання. Класифікація радіаційних аварій за характером дії і масштабами. Фактори радіаційного впливу на людину. Механізм дії іонізуючих випромінювань на тканини організму. Ознаки радіаційного ураження. Гостре опромінення. Хронічне опромінення. Нормування радіаційної безпеки. Рівні втручання у разі радіаційної аварії. Вимоги до розвитку і розміщення об’єктів атомної енергетики. Чорнобильська катастрофа: події, факти, цифри. Категорії зон радіоактивно забруднених територій внаслідок аварії на ЧАЕС. Режими захисту населення Захист приміщень від проникнення радіоактивних речовин. Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності, здатності до горіння, впливом на організм людини. Характеристика класів небезпеки згідно із ступенем їхньої дії на організм людини. Пожежна безпека. Загальні поняття про основи теорії розвитку та припинення горіння. Етапи розвитку пожежі. Зони горіння, теплового впливу, задимлення, токсичності. Небезпечні для людини фактори пожежі. Вибух. Фактори техногенних вибухів, що призводять до ураження людей, руйнування будівель, споруд, технічного устаткування і забруднення навколишнього середовища. Класифікація об’єктів за їхньою пожежовибухонебезпекою. Показники пожежо вибухонебезпеки речовин і матеріалів. Законодавча база в галузі пожежної безпеки. Основи забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій, Відповідальність за порушення (невиконання) вимог пожежної безпеки. Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій в залежності від їхнього масштабу. Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях. Вимоги до транспортування небезпечних речовин. Маркування небезпечних вантажів з небезпечними речовинами.


Тема 5. Природні небезпеки, характер і дія їх на людей, тварин, рослини

Біологічні фактори небезпеки. Вражаючі фактори біологічної дії. Характеристика небезпечних патогенних мікроорганізмів: найпростіші, гриби, віруси, рикетсії, бактерії. Пандемії, епідемії, масові отруєння людей. Загальна характеристика особливо небезпечних хвороб (холера, сибірка, чума та ін.). Інфекційні захворювання тварин і рослин. Антропогенний вплив на довкілля та його наслідки. Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ: землетрус, карст, осідання ґрунтів над гірничими виробками, зсув, обвал, ерозія ґрунту. Вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки та навколишнє середовище. Глобальні проблеми людства: глобальна біосферна криза, екологічна криза, ресурсна криза, мирне співіснування, припинення гонки озброєння та відвернення ядерної війни, охорона навколишнього природного середовища, паливно-енергетична, сировинна, продовольча, демографічна, інформаційна, ліквідація небезпечних хвороб. Пожежі у природних екосистемах (ландшафтна, лісова, степова, торф’яна пожежа). Вражаючи фактори природних пожеж, характер їхніх проявів та наслідки. Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності, впливом на організм людини. Характеристика класів небезпеки згідно із ступенем їхньої дії на організм людини. Особливості забруднення місцевості, води, продовольства у разі виникнення аварій з викидом небезпечних хімічних речовин.


Тема 6 Забезпечення безпеки людини

Правове забезпечення безпеки життєдіяльності. Правові норми які забезпечують захист людини в НС; Сутність і особливості оперативного управління за умов виникнення НС. Міські, заміські, запасні та пересувні пункти управління в НС. Спеціально уповноважений керівник та штаб з ліквідації НС. Сили і засоби постійної готовності. Загальна характеристика рятувальних робіт. Головні положення про навчання персоналу підприємств, установ і організацій діям та способам захисту в разі виникнення НС та аварій. Система інструктажів. Програми підготовки населення до дій у НС. Спеціальні об’єктові навчання і тренування. Функціональне навчання керівних працівників і фахівців, які організують та здійснюють заходи у сфері цивільного захисту. Розслідування та облік побутових нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. Підвищення технологічної безпеки виробничих процесів та експлуатаційної надійності об’єктів, підготовка об’єктів економіки і систем життєзабезпечення до роботи в умовах НС. Компенсаційні та регламентні норми: пільги, резервування джерел постачання, матеріально-технічних і фінансових ресурсів, страхування, спеціальні виплати, норми цивільної, адміністративної відповідальності та процедури їхнього застосування. Порядок інформації людей про ймовірність виникнення НС; Здійснення карантинних та інших санітарно-протиепідемічних заходів. Технічні засоби і способи проведення дезактивації, дегазації та дезінфекції території, техніки, транспорту, будівель, приміщень, одягу, взуття і засобів захисту, продовольства, води, продовольчої сировини і фуражу. Дезактивуючи, дегазуючи та дезінфікуючи розчини.


Розподіл часу на лекційні заняття (Лк), лабораторні роботи (Лр) і самостійне вивчення (См) наведено в таблиці 3.1.

Розподіл часу на лекційні заняття (Лк), лабораторні роботи (Лр) і самостійне вивчення (См) наведено приведений в таблиці 3.1.


Таблиця 3.1 – Розподіл часу на вивчення дисципліни

Номер теми

Найменування теми

Об’ем, ч.

Лк.

Лр.

См.

1

Безпека життєдіяльності, як наукова дисципліна.

1

-

3

2

Людина в системі «Людина-машина-середовище»

1

-

10

3

Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС.

-

2

16

4

Техногенні небезпеки та їх наслідки

-

2

10

5

Природні небезпеки, характер і дія їх на людей, тварин, рослини


-

-

6

6

Забезпечення безпеки людиниУсього:

2

4

45
1   2   3   4   5

Похожие:

Харківський національний університет радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Харківска національна академія міського господарства Харківський національний університет радіоелектроніки
Шипулін В. Д., Кучеренко Є.І. Планування І управління гіс-проектами / Навч посібник. Харків: хнамг, хнуре, 2009, 113 с
Харківський національний університет радіоелектроніки iconХарківський національний університет радіоелектроніки
Ехл – імуноаналіз у медицині, а найбільш важливе середовище – вода. Але для збудження ехл у воді потрібні водорозчинні люмінофори,...
Харківський національний університет радіоелектроніки icon1. Carpatica Карпатика Ужгородський державний університет, нді
Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна мон україни), 08....
Харківський національний університет радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки україни харківський національний університет радіоелектроніки методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Охорона праці в галузі” для студентів інституту радіотехніки та...
Харківський національний університет радіоелектроніки iconХарківський національний університет
Розділ І. Цілі І завдання курсу
Харківський національний університет радіоелектроніки iconКривохижа Дмитро Володимирович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

Харківський національний університет радіоелектроніки iconС. Д. Литовченко (відп редактор)
Україна, 61077 Харків, пл. Свободи, 4, Харківський національний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки iconАвіаційно-космічна техніка І технологія
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут мон україни
Харківський національний університет радіоелектроніки iconДсвоу-01 Міністерство освіти І науки України Національний технічний університет
Робочою групою Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
Харківський національний університет радіоелектроніки iconМіністерство науки та освіти харківський національний економічний університет на правах рукопису Толстікова Ольга Валентинівна
Розділ 1 ТеОретичні засади механізму соціально-економічноЇ мотивації працівників підприємства
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница