Правила
НазваниеПравила
страница1/4
Дата07.12.2012
Размер0.62 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ МНС України та

Мінрегіонбуду України

від ___________ 2009 р.

№ _______ / _________


Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

__________________ 2009 р.

за №______________________

ПРАВИЛАОБСТЕЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЗАХИСНИХ


СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ)


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Правила обстеження технічного стану захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) (далі – Правила) розроблено на виконання статті 28 Закону України „Про правові засади цивільного захисту”, вимог постанов Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. № 409 „Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж”, від 10 травня 1994 р. № 299 „Про затвердження Положення про Цивільну оборону України”.

1.2. Ці Правила визначають порядок та зміст виконання робіт щодо обстеження технічного стану захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) (далі-захисні споруди), які завершені будівництвом (реконструйовані або пристосовані), оцінки їх технічного стану, а також документування результатів обстеження.

Ці Правила не поширюються на роботи щодо обстеження та оцінки технічного стану захисних споруд військових частин Збройних Сил України, а також запасних пунктів управління центральних та місцевих органів виконавчої влади.

1.3. Роботи з обстеження технічного стану захисних споруд виконуються спеціалізованними організаціями (далі - Виконавець), які:

мають державну ліцензію на виконання робіт з обстеження за кодом 4.03.00 згідно з додатком до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 27.01.2009 № 47 та зареєстрованих у Мін’юсті 11 березня 2009 р. за № 226/16242 (обстеження та оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж (визначення параметрів і характеристик матеріалів і конструкцій із застосуванням спеціального устаткування, приладів та апаратури на об’єктах і в лабораторіях));

відповідають вимогам, викладеним у Положенні про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель та споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної організації, затвердженому спільним наказом Держбуду та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.1997 № 32/288, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 липня 1998 р. за № 425/2865.

Ці вимоги також поширюються на організації, які залучаються до виконання робіт з обстеження технічного стану захисних споруд на субпідрядних засадах, для виконання спеціальних обстежень (вишукування, дослідження, випробування тощо).

1.4. Обстеження технічного стану захисної споруди виконуються за ініціативою її власника або уповноваженого його представника, чи балансоутримувача (далі – Замовник) з метою:

визначення їх стану та придатності (або непридатності) до подальшої експлуатації;

отримання вихідних даних щодо стану захисної споруди, необхідних для розроблення проекту реконструкції захисних споруд (відповідно до вимог Порядку використання захисних споруд для господарських, культурних та побутових потреб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 253);

інших випадках за ініціативою Замовника.

Обстеження можуть виконуватись щодо всієї захисної споруди або її окремих конструктивних елементів та інженерно-технічних систем чи обладнання.

1.5. Проведення обстеження технічного стану захисних споруд також може призначатись на вимогу центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту та його територіальних органів у таких випадках:

при виявленні ознак аварійного стану окремих конструкцій або частин захисної споруди;

при плануванні проведення капітального ремонту (реконструкції) захисної споруди;

після виникнення надзвичайних ситуацій (стихійне лихо, техногенні аварії, пожежі тощо), які вплинули на технічний стан захисних споруд;

інших випадках (при цьому потреба у проведенні таких обстежень повинна бути обґрунтована).

1.6. При виконанні робіт з обстеження захисних споруд також слід керуватися вимогами Правил обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, затверджених спільним наказом Держбуду України та Держнаглядохоронпраці України від
27.11.1997 № 32/288, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 липня 1998 р. за № 423/2863, інших нормативних документів у галузі будівництва, що діють в Україні.

Перелік законодавчих та нормативних документів, рекомендованих для використання при обстеженні технічного стану захисних споруд, наведено у додатку 1.

1.7. Терміни та поняття, які використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, визначених у Законах України „Про основи містобудування”, „Про Цивільну оборону України”, „Про планування і забудову територій”, „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, „Про правові засади цивільного захисту”, ДСТУ 3891, ДСТУ 3900, ДБН А.2.2–3, ДБН В.1.2–4, ДБН В.2.2-5, а також у Правилах обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель та споруд.

  1   2   3   4

Похожие:

Правила iconПравила устройства электроустановок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации
Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
Правила iconПравила для арендаторов трк «сбс мегамолл» ООО «амас»
Правила соблюдения общественной безопасности и правила поведения в чрезвычайных ситуациях
Правила iconО порядке обучения мерам пожарной безопасности
К нормативным актам по пожарной безопасности относятся: правила пожарной безопасности, государственные стандарты, строительные нормы...
Правила iconИнформация
...
Правила iconПостановление от 24 декабря 1999 г. №52 межотраслевые правила по охране труда в общественном питании пот р м 011-2000 Правила вводятся в действие с 1 июля 2000 г. Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании далее Правила, разработаны
Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании далее Правила, разработаны в соответствии с действующим законодательством...
Правила iconПравила дорожного движения в настоящие Правила внесены изменения в соответствии с
Настоящие Правила дорожного движения (далее Правила) определяют единый порядок дорожного движения на территории республики
Правила iconПравила безопасности при геологоразведочных работах пб 08-37-93 Раздел 1 общие правила
Правилами, геологические организации* должны руководствоваться действующими нормативными документами по охране труда на этих видах...
Правила iconСодержание
Знать: правила дорожного движения, правила безопасного поведения при захвате его террористами в качестве заложника, правила безопасного...
Правила iconТема: «Правила дорожного движения знай и выполняй все без исключения!»
Цель: Повторить правила дорожного движения, правила безопасности на улицах, дорогах и в общественном транспорте
Правила iconМежотраслевые правила по охране труда. Отраслевые правила по охране труда. Технические регламенты Правила по охране труда. Технические регламенты
Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ пот рм...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница