І. Теоретичні основи аналітичної хімії
НазваниеІ. Теоретичні основи аналітичної хімії
страница6/10
Дата20.11.2012
Размер1.13 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

12.Характеристика аналітичних груп аніонів: а)загальна характеристика групи, б)дія групового реактиву. в)основні аналітичні реакції на аніони.

Класифікація аніонів.

Поділ аніонів на групи ґрунтується на різній розчинності солей барію і срібла.

І група - аніони, солі барію яких погано розчиняються у воді.

ІІ група - аніони, Соля срібла яких погано розчиняються у воді і розведеній азотній кислоті.

ІІІ група – це аніони, які не утворюють важкорозчинних солей з іонами барію і срібла. до них належать сильні аніони-окислювачі і аніони оцтової кислоти.

І група аніонів.

А) Це борат-іони ВО2-, В4О72-, карбонат-іони СО32-, оксалат-іони С2О42-, силікат-іони SiO32-, фосфат-іони РО43-, арсенат-іони AsO43-, арсеніт-іони AsO33-, сульфат-іони SO42-, сульфіт-іони SO32-, тіосульфат-іони S2O32-, хромат-іони CrO42-, фтори-іони F-.

Група поділяється на три підгрупи:

-аніони, барієві солі яких погано розчиняються в мінеральних кислотах і воді (сульфат-іони);

-аніони, барієві солі яких погано розчиняються в оцтовій кислоті і воді, добре розчиняються в мінеральних кислотах (оксалат-ііони, сульфіт-іони, хромат-іони, фтори-іони);

-аніони, барієві солі яких погано розчиняються у воді, але добре розчиняються в оцтовій і мінеральних кислотах.

Б) Груповий реактив – BaCl2 в слабколужному середовищі.

В)

Сірчана кислота і ракції сульфат-іонів.

Хлорид барію при взаємодії з сульфат-іонами утворює білий кристалічний осад, який практично не розчиняється у воді і кислотах:

SO42-+Ba2+↔BaSO4

Нітрат свинцю при взаємодії утворює білий кристалічний осад, що практично не розчиняється у воді й кислотах, але добре розчиняється в ацетаті та тар траті амонію.

SO42-+Pb2+↔PbSO4

Сірчиста кислота і реакції сульфіт-іонів.

розведені сильні кислоти виділяють із сульфітів сірчистий газ, який виявляють за специфічним запахом:

SO32-+H+↔HSO3-

Хлорид барію з нейтральних розчинів осаджує осад сульфіду барію, що добре розчиняється у мінеральних кислотах

SO32-+Ba2+↔BaSO3

Хлорид барію не утворює осадів з розчинів сірчистої кислоти.

При дії сірководню на розчин сульфіту випадає в осад вільна сірка:

SO32-+2H2S+2H+→3S+3H2O

Нітрат срібла осаджує з нейтральних розчинів сульфітів, з водних розчинів сірчистої кислоти білий кристалічний осад сульфіту срібла ,що добре розчиняється в амонію.

SO32-+2Ag+↔Ag2SO3

Фуксин і малахітовий зелений (інш. органічні барвники) знебарвлюються нейтральними розчинами сульфітів.

Розчин йоду знебарвлюється сірчистою кислотою.

Розчини перманганату калію в присутності кислоти знебарвлюються сірчистою кислотою.

Щавлева кислота і реакції оксалат-іонів.

хлорид кальцію осаджує білий кристалічний осад оксалату кальцію, що практично не розчиняється у воді, погано розчиняється в оцтовій кислоті, добре – в мінеральних кислотах

C2O42-+Ca2+↔CaC2O4

Концентрована сірчана кислота при нагріванні віднімає воду і виділяє однакові об’єми вуглецю (2) й оксиду вуглецю (4).

Хлорид барію осаджує кристалічний білий осад оксалату барію, який розчиняється при кипінні розчину в надлишку оцтової або щавлевої кислоти:

C2O42-+Ba2+↔BaC2O4

Нітрат срібла осаджує білий сирнистий осад оксалату барію, який практично не розчиняється у воді, добре розчиняється в нітратній кислоті й гідроксиді амонію

C2O42-+2Ag+↔AgC2O4

Нітрат свинцю осаджує білий сирнистий осад оксалату свинцю, який розчиняється в нітратній кислоті.

Перманганат калію і оксид марганцю (4) в кислому середовищі відновлюється оксалатом до марганцю (4). Реакція відбувається при нагріванні.

Фтористоводнева кислота і реакції фторид-іонів.

хлорид кальцію осаджує білий осад фториду кальцію:

2F-+2Ca2+↔CaF2

Концентрована сірчана кислота розкладає Флориди з утворенням фтороводню.

CaF2+H2SO4↔CaSO4+2HF

Нітрат срібла не утворює осаду з розчинами фтори дів.

Хлорид барію утворює об’ємистий білий осад фториду барію.

Використовується також реакція травлення скла.

Пероксид водню із солями титану або титанілу в кислих розчинах утворює розчинний пероксидноводневий комплекс титану або титанілу жовтого кольору.

Борна кислота і реакції борат-іонів.

Хлорид барію осаджує з помірно концентрованих розчинів білий метаборат барію, який розчиняється в надлишку хлориду барію і хлориду амонію

B4O72-+Ba2++3H2O↔Ba(BO2)2+2H3BO3

Нітрат срібла осаджує з помірно концентрованих розчинів на холоді білий метаборат срібла.

Проводять реакцію з гліцерином, використовують куркумовий папірець, проводять реакції на забарвлення полум’я (коляр полум’я зелений).

Вугільна кислота і реакції карбонат-іонів.

хлорид барію осаджує об’ємистий білий осад карбонату барію:

CO32-+Ba2+↔BaCO3

Нітрат срібла осаджує білий карбонат срібла, що при нагріванні стає коричневим

CO32-+2Ag2+↔Ag2CO3

Мінеральні кислоти (розведені –повільно, концентровані – енергійніше), оцтова кислота виділяють вуглекислий газ.

Кремнієва кислота і реакції силікат-іонів

хлорид барію осаджує білий осад силікату барію, осад розкладається кислотами:

Na2SiO3+BaCl2↔BaSiO3+2NaCl

розведені кислоти виділяють з концентрованих розчинів силікатів об’ємистий драглистий осад кремнієвих кислот.

нітрат срібла осаджує жовтий осад силікату срібла

SiO32-+2Ag+↔AgSiO3, який розчиняється в нітратній кислоті та в розчинах гідроксиду амонію.

Амонійні солі виділяють драглистий осад кремнієвих кислот.

Фосфорна кислота і реакції фосфат-іонів.

хлорид барію з нейтральних розчинів осаджує білий гідро фосфат барію, осад розчиняється в оцтовій і мінеральних кислотах.

HPO42-+Ba2+↔BaHPO4

нітрат срібла осаджує з нейтральних розчинів жовтий осад фосфату срібла, який розчиняється в азотній кислоті і розчинах гідроксиду амонію

HPO42-+Ag+↔Ag3PO4 + H2PO4-

Магнезіальна суміш осаджує білий кристалічний осад подвійної солі – магній-амоній-фосфату.

молібденова рідина осаджує з азотнокислих розчинів жовтий кристалічний осад фосфорнододекамолібдату амонію

Тіосірчана кислота і реакції тіосульфат-іонів.

хлорид барію утворює білий осад тіосульфату барію, розчинність осаду збільшується з підвищенням температури.

S2O32-+Ba2+↔BaS2O3

Нітрат срібла осаджує білий осад тіосульфату срібла, який з часом переходить у сульфід срібла.

кислоти розкладають тіосульфати з виділенням сірчистого газу і сірки.

розчин йоду знебарвлюється.

сульфат міді окислює тіосульфат-іони до тетратіонат-іонів, а надлишок тіосульфатів утворює розчинну комплексну сполуку міді.


ІІ група аніонів.

А) Це іони, що утворюють з іонами срібла солі, що погано розчиняються у воді й нітратній кислоті: хлорид-, бромід-, йодид-, сульфід-, роданід-іони. Хлорид барію не осаджує аніонів 2 групи. Солі аніонів з катіонами 1 групи безбарвні.

Б) Груповий реактив – нітрат срібла в азотнокислому середовищі.

В)

Соляна кислота і реакції хлорид-іонів.

нітрат срібла осаджує білий сирнистий осад хлориду срібла, який не розчиняється в розведених кислотах, але добре розчиняється в розчині гідроксиду амонію:

Cl-+Ag+↔AgCl

концентрована сірчана кислота розкладає, особливо при нагріванні, усі хлориди, при цьому виділяється хлороводень

NaCl+H2SO4↔NaHSO4+HCl↑

дихромат калію в присутності концентрованої сірчаної кислоти виділяє пару хлориду хромілу, яка конденсується у буру рідину.

сильні окислювачі з високим окислювальним потенціалом окислюють хлорид-іони у вільний хлор, який розпізнають за своєрідним запахом.

нітрати ртуті і свинцю осаджують білі хлориди ртуті і свинцю.

Бромисто-воднева кислота і реакції бромід-іонів.

Нітрат срібла осаджує жовтуватий сирнистий осад броміду срібла, який не розчиняється в азотній кислоті, але розчиняється в гідроксиді амонію, тіосульфаті натрію та ціаніді калію.

Br-+Ag+↔AgBr

концентрована сірчана кислота при нагріванні виділяє бром оводень і вильний бром.

NaBr+H2SO4↔NaHSO4+HBr

хлорна вода виділяє з кислих розчинів бромідів вільний бром, який добре екстрагується органічними розчинниками.

флуоресцеїн – забарвлюється у червоний колір.

дихромат і перманганат окислюють бромід до вільного брому.

Йодистоводнева кислота і реакції йодид-іонів.

Нітрат срібла осаджує жовтий осад йодиду срібла, який розчиняється в тіосульфаті та ціаніді, але не розчиняється в гідроксиді амонію.

I-+Ag+↔[AgI]

концентрована сірчана кислота окислює йодид до вільного йоду, який виявляють за посинінням крохмалю.

солі міді осаджують золотистий йодид свинцю, який добре розчиняється в гарячій воді.

азотиста кислота в кислому середовищі легко окислює йодид до вільного йоду.

перманганат калію окислює йодид до вільного йоду в кислому середовищі, а в нейтральному або лужному – до йодату.

хлорна вода виділяє йодид в йод.

хлорид ртуті (2) утворює яскраво-червоний осад йодиду ртуті, який розчиняється в надлишку йодиду.

Сірководнева кислота і реакції сульфід-іонів.

нітрат срібла утворює чорний нерозчинний осад сульфіду срібла.

концентрована сірчана кислота при нагріванні розкладає всі судьфіди

CuS+2H2SO4→CuSO4+SO2↑+S+2H2O

реакція утворення метиленової сині – в присутності іонів заліза (3) сірчанокислий диметилпарафенілендіамін взаємодіє із сульфід-іонами з утворенням метиленової сині.

нітропсудид натрію утворює комплексну сполуку, забарвлену в червоно-фіолетовий колір.

солі свинцю утворюють нерозчинний чорний осад сульфіду свинцю.

солі кадмію - осаджують нерозчинний жовтий осад сульфіду кадмію.

Роданисто воднева кислота і реакції роданід-іонів.

нітрат срібла осаджує сирнистий осад, який не розчиняється в розведеній азотній кислоті, добре розчиняється в гідроксиді амонію.

SCN-+Ag+↔[AgSCN]

іони заліза (3) утворюють розчинні комплексні сполуки – роданіди червоного кольору.

нітрат ртуті (2) осаджує білу роданову ртуть. Осад не розчинається у воді, але розчиняється в надлишку реактиву.

сірчана кислота помірної концентрації (14 н.) розкладає роданіди з утворенням сірко оксиду вуглецю.

концентрована сірчана кислота енергійно розкладає роданіди, при цьому утворюється сірка і продукти з різким запахом.


ІІІ група аніонів.

А) Це іони нітрату NO3-, нітриту NO2-, гіпохлориту ClO-, гіпохлорату ClO3-, хлорату ClO4-, ацетату CH3COO-. Не осаджуються ні хлоридом барію, ні нітратом срібла.

Б) групового реактиву не мають. Їх можна виявити реакцією з дифеніламіном у сильно кислому середовищі.

В).

Азотна кислота і реакції нітрат-іонів.

металічна мідь у сірчанокислому середовищі виділяє бурі оксиди азоту.

солі заліза (2) відновлюють нітрат до оксиду азоту (2), який утворює з залізом комплексну сполуку темно-коричневого кольору.

дифеніламін у сильно кислому середовищі утворює з нітрат-іонами сполуку синього кольору, яка при подальшому окислюванні переходить у сполуку білого кольору.

алюміній, магній, цинк, сплав Деварда у лужному розчині відновлюють нітрат-іони до аміаку.

нітрон в оцтовокислому середовищі утворює білий осад нітрату нітрону.

Азотиста кислота і реакції нітрит-іонів.

розведена сірчана кислота розкладає всі нітрити на холоді з утворюванням бурої пари.

нітрат срібла осаджує з помірно концентрованих розчинів нітрат срібла у вигляді білих тонких кристалічних голочок.

хлорид амонію взаємодіє з нітритом при кипінні суміші в розведеній оцтовій кислоті з виділенням азоту. Ця реакція використовується для виділення нітриту в прсутності нітрату.

алюміній у лужному середовищі відновлює азотисту кислоту до аміаку.

йодид калію в присутності розведеної кислоти окислюється нітритами до вільного йоду.

Оцтова кислота і реакції ацетат-іонів.

розведена сірчана кислота виділяє оцтову кислоту, яку розпізнають за запахом.

концентрована сірчана кислота також виділяє оцтову кислоту з її солей.

нітрат срібла утворює в помірно концентрованих розчинах ацетатів білий кристалічний осад ацетату срібла.

нітрат труті (І) осаджує з помірно концентрованих розчинів білий осад ацетату ртуті (І), що розчиняється в надлишку ртуті.

оксид свинцю (ІІ) розчиняється при нагріванні в розведеній оцтовій кислоті.

хлорид заліза (2) з нейтральними розчинами оцтовокислих солей утворює основний ацетат заліза, що має темно-ччервоний коліп і випадає в осад при нагріванні.

Хлорнувата кислота і реакції гіпохлорат-іонів.

розведена сірчана кислота виділяє хлорнувату кислоту, яка поступово розкладається, виділяючи хлор і кисень. Швидкість реакції залежить від кислотності розчину.

концентрована сірчана кислота розкладає всі гіпохлорати, утворюється зеленувато-жовтий газ – оксид хлору.

відновники відновлюють гіпохлорати в кислому і лужному середовищах до хлоридів концентрована соляна кислота взаємодіє з гіпохлорат-іонами з виділенням хлору, який знебарвлює індиго.

Аналіз суміші аніонів 1-3 аналітичних груп.

Хід аналізу: попередні досліди; випробування реакції досліджуваного розчину; виявлення аніонів летких кислот; виявлення аніонів окислювачів; виявлення аніонів-відновників; виявлення аніонів 1 групи; виявлення аніонів 2 групи;

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

І. Теоретичні основи аналітичної хімії iconЛеонов В. П. Атлас науки
Філинюк М. А. Основи негатроніки: Монографія. Т теоретичні І фізичні основи негатроніки. Вінниця: універсум-вінниця, 2006. 456 с
І. Теоретичні основи аналітичної хімії iconЗміст вступ 2 Розділ Теоретичні основи управління інвестиційним портфелем комерційного банку 4
Розділ Теоретичні основи управління інвестиційним портфелем комерційного банку 4
І. Теоретичні основи аналітичної хімії iconРозділ 1 наф україни: теоретичні основи організації документів
Вступ
І. Теоретичні основи аналітичної хімії iconАвтореферат розісланий «27»
Теоретичні основи ергономічного забезпечення автотранспортних технологічних процесів
І. Теоретичні основи аналітичної хімії iconЛюбченко павло миколайович
Розділ Громадянське суспільство: теоретичні основи становлення І розвитку
І. Теоретичні основи аналітичної хімії iconРозділ Теоретичні І методичні основи розвитку агротуризму та формування ринку агротуристичних послуг

І. Теоретичні основи аналітичної хімії iconРозділ Теоретичні основи формування конкурентоспроможності національної економіки в умовах інноваційної конкуренції

І. Теоретичні основи аналітичної хімії iconПрограма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програмою передбачено вивчення хімії металічних І неметалічних елементів І їхніх сполук (10-й клас), основних класів органічних сполук...
І. Теоретичні основи аналітичної хімії iconМ. Горького Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії методичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
І. Теоретичні основи аналітичної хімії iconОдеська національна юридична академія на правах рукопису Барський Вадим Рудольфович
Розділ Теоретичні основи нормотворчості представницьких органів місцевого самоврядування
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница