Культури та туризму
Скачать 455.12 Kb.
НазваниеКультури та туризму
страница1/3
Дата15.11.2012
Размер455.12 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3


,

ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ

КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ

ЗАРІЧНЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА

БІБЛІОТЕКА


НОВІ

НАДХОДЖЕННЯ
ІІ ПІВРІЧЧЯ

2010 РОКУ


ЗАРІЧНЕ

2011ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ

КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ

ЗАРІЧНЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА

БІБЛІОТЕКА


НОВІ

НАДХОДЖЕННЯ
ІІ ПІВРІЧЧЯ

2010 РОКУ


ЗАРІЧНЕ

2011


ББК 91

Н 73


Бібліографічний покажчик «Нові надходження» розрахований на бібліотечних працівників, викладачів, студентів, учнів загальноосвітніх шкіл та ліцеїв, краєзнавців, працівників музеїв, всіх тих, хто цікавиться літературою з різних галузей знань з метою використання її в роботі, освіті та самоосвіті.

Покажчик «Нові надходження» включає літературу, яка надійшла у другому півріччі 2010 року до Зарічненської центральної районної бібліотеки, районної бібліотеки для дітей та публічно-шкільних бібліотек району.


Підготували: Т.Д.Кидун

Л.М.Мосійчук

Редактор: М.В.Кидун

Комп’ютерний набір: А.Прохорович


Зарічненська центральна районна бібліотека
Покажчик “Нові надходження” включає літературу, яка надійшла у другому півріччі 2010 року до Зарічненської центральної районної бібліотеки, районної дитячої бібліотеки та публічно-шкільних бібліотек району.

В покажчик не включені підручники.

Література в бібліографічному покажчику розміщена за рубриками відповідно до таблиць бібліотечно-бібліографічної класифікації. В межах кожної рубрики література розміщена в алфавітному порядку прізвищ авторів та назв творів. Після кожного бібліографічного опису на книгу подано абревіатуру бібліотек Зарічного та сигли публічно-шкільних бібліотек району, в яких є дані книги.

Нумерація включених книг для всього посібника суцільна.

Мета посібника – надавати інформацію про надходження нової літератури та її місцезнаходження у бібліотеках району для оперативного задоволення актуальних запитів користувачів з різних галузей знань.

Бібліографічний покажчик “Нові надходження” розрахований на бібліотечних працівників, викладачів, студентів, учнів загальноосвітніх шкіл та ліцеїв, краєзнавців, працівників музею, всіх тих, хто цікавиться літературою з різних галузей знань з метою використання її в роботі , освіті та самоосвіті.

В кінці покажчика “Нові видання” подано допоміжний апарат.

В “Іменний покажчик” включено прізвища авторів та редакторів книг із зазначенням порядкового номера, під яким вони вміщені в посібнику.

В “Покажчику назв” в алфавітному порядку подано назви творів із зазначенням порядкового номера, під якими вони включені в покажчику “Нові видання”.

З метою популяризації літератури про Рівненську область, в посібнику подано “Літературу краєзнавчого характеру”, де подано порядкові номери книг, які включають відомості різного характеру про наш край.

Для зручності в користуванні бібліографічним покажчиком літератури “Нові надходження” подано “Список бібліотек району” із зазначенням абревіатури та сиглів публічно-шкільних бібліотек району.


ПРИРОДНИЧІ НАУКИ


ОХОРОНА ПРИРОДИ


1. Губарець В. В. Світ, який не повинен загинути. Людина і довкілля : сучасний аспект / В. В. Губарець, І. Падалка. – К. : Техніка, 2009. – 320 с.

Аб, Л

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ


2. Географія: Я пізнаю світ : дит. енциклопедія / худ. : В. Л. Баришников, Л. Л. Сильянова ; авт.- упоряд. В. А. Маркін. – К. : Школа, 2003. – 496 с.

Л


3. Географія України : дит. енциклопедія / худ. М. Л. Владимирова ; авт. В. Ю. Пестушко. – К. : Школа, 2004. – 282 с. – (Я пізнаю світ)

М


4. Губарев В. К. Географія світу : довідник школяра і студента / В. К. Губарев. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2006. – 576 с.

Ш


5. Скарлато Г. П. Захоплююча географія для дітей та дорослих : навчальний посібник. – 3-тє вид., переробл. та допов. / Г. П. Скарлато. – К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с.

ДБ


6. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії : підруч. для студ. географ. спеціальностей вищ. навч. закл. / О. Г. Топчієв. – Одеса : Асторпринт, 2009. – 544 с.

Аб

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


7. Ботаніка : дит. енцикл. / сост. Ю. М. Касаткіна ; худ. О. П. Брагіна. – К. : Школа, 2006. – 364 с. – (Я пізнаю світ)

Ш


8. Заведея Т. Л. Біологія : довідник школяра і студента / Т. Л. Заведея. – ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 688 с.

Аб, ДБ


9. Талпош В. С. Зоологія : словник-довідник : поняття, терміни / В. С. Талпош. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. – 240 с.

Ш


10. Тихонов О. В. Енциклопедія дикої природи. Рекорди / О. В. Тихонов ; худ. А. Волкова. – К. : ТОВ «Перо», 2009. – 128 с.

ДБ, Л


11. Шаламов Р. В. Біологія : комплексний довідник / Р. В. Шаламов, Ю. В. Дмитрієв, В. І. Підгірний. – Х. : Веста, 2008. – 624 с.

Л

РОСЛИННИЦТВО. ЗЕМЛЕРОБСТВО


12. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії : підручник / ред. В. П. Гудзь. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 408 с.

Аб


13. Класифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх екологобезпечного використання. – К. : Урожай, 2009. – 464 с.

Аб

ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ


14. Обрії порозуміння / упоряд. А. Ленчовська. – К. : Дух і літера, 2009. – 192с.

Аб


15. Стрижак В. М. Усе. Всесвітня історія : навч.-довід. посіб. / В. М. Стрижак, В. Ю. Мітягін. – К. : Національний книжковий проект, 2010. – 671 с.

Аб, ДБ


16. Яап Танья. П’ятдесят питань про антисемітизм / Танья Яап; пер. О. Тимченко. – К. : Дух і літера, 2009. – 176 с.

Аб


17. Хотон Б. Великие тайны и загадки истории / Б. Хотон. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2008. – 416 с.

Аб


ІСТОРІЯ УКРАЇНИ


18. Акимович Є. О. Українська література в історичному вимірі. (LX-XVII століття) / Є. О. Акимович. – Одеса : Маяк, 2009. – 495 с.

Аб


19. Гінріхс, Ян Пауль. Lemberg – Lwow – Львів: Фатальне місто / Ян Пауль Гінріхс ; пер. Я. Довгополий. – К. : Вид-во Жупанського, 2010. – 144 с.

Аб


20. Горєлов М. Є. Держава і цивілізація в історії України : монографія / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський. – К. : ЕКО-ПРОДАКШН, 2009. – 980 с.

Аб, ДБ


21. Грушевський М. Твори : у 50-ти т. т. 9 : Серія «Історичні студії та розвідки (1917-1923)» / ред. П. Сохань. – Львів : Світ, 2009. – 592 с.

Аб, ДБ, ф12, ф15


22. Зрослись душею, сплелись корінням. – К. : Успіх і кар’єра, 2008. – 224 с.

Ф1,ф4,ф6,ф7,ф11-15,ф30


23. Костомаров М. Історичні постаті / М. Костомаров ; пер. І. С. Голуб. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 618 с.

Аб, ф21


24. Сегеда С. П. Гетьманські могили / С. П. Сегеда. – К. : Наш час, 2009. – 438 с. – (Невідома Україна)

Аб, ДБ,

УКРАЇНА В ПЕРІОД КОЗАЦТВА


25. Апанович О. Козацька енциклопедія для юнацтва: кн. статей про іст. буття укр. козацтва / О. Апанович ; упоряд. О. Яремійчук. – К. : Веселка, 2009. – 719 с.

Аб


26. Голобуцький В. Чорноморське козацтво / В. Голобуцький – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 494 с.

Аб, ф14

27. Смолій В. Українська національна революція XVII ст. (1648 -1676 рр) / В. Смолій, В. Степанков : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 447 с.

Аб, Л

УКРАЇНА У XX СТОЛІТТІ


28. Кульчицький С. Володимир Винниченко / С. Кульчицький, В. Ф. Солдатенко. – К. : Альтернатива, 2005. – 376 с.

Л

ГОЛОКОСТ В УКРАЇНІ


29. Бартов Омер. Зникаючі сліди євреїв Галичини в сучасній Україні / Омер Батов ; пер. С. Коломійця. – К. : Зовнішторгвидав України, 2010. – 300 с.

Аб


30. Гісем О. В. Голокост в Україні (1941-1944 ) : словник - довідник. – вид. 3-тє, випр. і доп. / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – К. : Сфера, 2009. – 100 с.

Аб


31. Лауер Венді. Творення нацистської імперії та Голокост в Україні / Венді Лазер ; пер. : С. Коломійця, Є. Ровного. – К. : Зовнішторгвидав України, 2010. – 68 с.

Аб


32. Нариси з історії та культури євреїв України / упоряд. : Л. Фінберг, В. Любченко. – К. : Дух і літера, 2009. – 440 с.

Аб


33. Поза межами розуміння: богослови та філософи про Голокост. – вид. 2-ге / ред. : Джона К. Рота, М. Беренбаума. – К.


: Дух і літера, 2009. – 432 с.

Аб


34. Франк А. Щоденник. – 3-є вид. / А. Франк ; пер. М. В. Тупайло. – К. : Сфера, 2009. – 282 с.

Аб


35. Щоденник Львівського гетто. Спогади рабина Давида Кахане. – вид. 2-ге / упоряд. Ж. Ковба. – К. : Дух і літера, 2009. – 276 с.

Аб

НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА


36. Поровський М. І. Тільки РУХОМ життя і обіймеш..: повість-спогад / М. І. Поровський. – К. : Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П .Бажана, 2009. – 452 с.

Аб, ф12, ф21

ЕТНОГРАФІЯ


37. Етнокультура Рівненського Полісся / ред. В. П. Ковальчук. – Рівне : ПП ДМ, 2009. – 376 с.

ДБ


38. Західне Полісся : історія та культура. Вип. 2. Матеріали краєзнавчої конференції присвяченої 60-літтю утворення Зарічненського району та 20-літтю аварії на Чорнобильській АЕС / упоряд. А. М. Українець – Рівне : вид-во Зень О. М., 2006. – 304 с.

Ш


39. Свята, традиції, звичаї українського народу. – Х. : Белкар - книга, 2009. – 80 с.

ДБ, Л, ф30


40. Твоя країна – Україна : енциклопедія українського народознавства / уклад. Н. Д. Кусайкіна. – Х. : Школа, 2009. – 496 с.

Аб, ДБ, Ш, Л, ф14, ф17, ф18


ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

41. Єщенко П. С. Економіка для всіх / П. С. Єщенко. – К. : Вища школа, 2009. – 478 с.

Аб, ЧЗ


42. Дьячкова Ю. М. Страхування : навч. посіб. / Ю. М. Дьячкова. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 239 с.


43. Організація діловодства та навчальна практика: навч. посіб. / ред. Я. Я. Чорненького. – К. : Алерта, 2006. – 600 с.

Аб

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ


44. Новаковський Л. Я. Соціально - економічні проблеми сучасного землекористування. – вид. 2-ге, допов. / Л. Я. Новаковський, М. А. Олещенко. – К. : Урожай, 2009. – 276 с.

Аб, ф15


ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


45. Погрібний А. Поклик дужого чину : статті, портрети, силуети, наближення, публіцистика / А. Погрібний. – К. : Просвіта, 2009. – 680 с.

Аб, ДБ, Л


46. Три дні вересня вісімдесят дев’ятого : матеріали Установчого з’їзду Народного руху України за перебудову. - 2-ге вид.– К. : Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2009. – 496 с.

Аб, ф12


ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ.

ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ


47. Добржанський О. В. Змагання за українську державність на Буковині (1914 - 1921 рр.) : документи і матеріали / О. В. Добржанський, В. П. Старик. – Чернівці : Чернігівська обласна друкарня, 2009. – 512 с.

Аб

ВІЙСЬКОВА НАУКА. ВІЙСЬКОВА СПРАВА


48. Клименко О. П. Крізь вогонь і сльози : альбом / О. П. Клименко. – К. : Прес-КІТ, 2009. – 318с.

Аб, ДБ


НАРОДНА ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


49. Кулинич Н. В. Сценарії свят : вірші, пісні, фольклорний матеріал. Розробки творчих занять. Методичні поради / Н. В. Кулинич, Л. В. Савченко. – Х. : Основа, 2009. – 271 с. – (Енциклопедія дитячого свята)

Аб


50. Малафіїк І. В. Дидактика : навч. посіб. / І. В. Малафіїк. – К. : Кондор, 2009. – 398 с.

Аб


51. Політкультуріка : як організувати виховання міжкультурної толерантності у школі та позашкільній діяльності : навч.-метод. посіб. / упоряд. А. Ленчовська. – К. : ТОВ


«Майстерня книги», 2010. – 344 с.

Аб

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ДРУК


52. Слово – зброя? – К. : ТОВ «УВПК ЕксОб», 2009. – 560 с.

Аб


53. Шаповал Ю. Г. Історизм часопису «Волинь» (1941-1944-1991-2009 рр.) / Шаповал Ю. Г. – Львів : 2010. – 208 с.

Аб, ф30

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА


54. Бібліотеки України для дітей : довід. – Вінниця : Теза, 2008. – 311 с.

Дб

МОВОЗНАВСТВО. УКРАЇНСЬКА МОВА


55. Українсько - румунський словник : 60000 слів / укладач Л. Ботлунг. – Чернівці : Золоті литаври, 2007. – 567 с.

ЧЗ, ф1, ф6, ф12, ф30


56. Шевчук С. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. – 3-тє вид. випр., допов. та перероб. / С. Шевчук. – К. : Арій, 2008. – 424 с.

Аб

57. Шевчук С. Українське ділове мовлення : підруч. – 5-те вид., доп. і перероб. / С. Шевчук. – К. : Арій, 2009. – 576 с.

Аб

МОВОЗНАВСТВО.

АНГЛІЙСЬКА МОВА


58. Кубарьков Г. Л. Англійська мова без проблем /

Г. Л. Кубарьков. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 480 с.

Ш

ФОЛЬКЛОР.

УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР


59. Міфи України / пер. Ю. Буряка. – К. : Довіра, 2003. – 383 с.

М


60. Українська народна обрядова поезія : збірник / упоряд. К. Г. Борисенко. – К. : Школа, 2006. – 272 с. – (Бібліотека шкільної класики)

Ш


61. Український фольклор : хрестоматія для 5-11 кл. – 2-ге вид. / упоряд. О. Ю. Бріцина. – К. : Освіта, 1998. – 752 с.

ДБ


62. Українські крилаті вирази для дітей. – Х. : Промінь, 2007. – 80 с.

ДБ

ФОЛЬКЛОР

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН


63. Іліада : кн. VI / худ. М. С. Пшінка ; упоряд. В. І. Степаненко. – К. : ЕПСІЛОН, 2009. – 96 с. – (Міфи і легенди Греції)

ДБ, ф1, ф6, ф12,ф30


ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


64. Коцюбинська М. Листи і люди : роздуми про епістолярну творчість / М. Коцюбинська. – К. : Дух і літера, 2009. – 584 с.

Аб, Л, ф1, ф15


65. Наш Лукаш : спогади у 2-х кн. кн. 1 / упоряд. Л. Череватенко. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 639 с.

ЧЗ


66. Мельниченко В. Ю. Тарас Шевченко в Москві / В. Ю. Мельниченко. – К. : Либідь, 2009. – 737 с.

ЧЗ


67. Слово о полку Ігоревім : посіб. для 9 класу. – Х. : Ранок, 2001. – 48 с. - (Літературна крамниця)

Ш


68. Українська література : навч. посіб. для 9 класу. – Донецьк : Кредо, 2007. – 351 с.

Ш


69. «Я сіяв те, що Бог послав…» : сторінки публіцистичної наукової та літературної творчості Павла Чубинського. – Львів : Світ, 2009. – 256 с.

Аб

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА


ТВОРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО ПОЧАТКУ XX СТ.


70. Вовчок М. Інститутка : посіб. для 9 класу / М. Вовчок. – Х. : Ранок, 1999. – 64 с.

Ш


71. Гребінка Є. Байки та вірші : для дітей серед. та ст. шк. віку / Є. Гребінка ; упоряд. і передм. Г. Малько ; худ. В. А. Дунаєва. – К. : Школа, 2009. – 224 с. – (Хрестоматія школяра)

ф3, ф6


72. Карпенко-Карий І. Сто тисяч : драматичні твори / І. Карпенко-Карий . – Х. : Важпромавтоматика, 2007. – 350 с.

ф1, ф4, ф6


73. Карпенко-Карий І. «Сто тисяч», «Хазяїн» та інші п’єси / І. Карпенко-Карий . – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 384 с.

ф11, ф12


74. Квітка-Основ’яненко Г. Маруся. Конотопська відьма : посіб. для 9 класу / Г. Квітка-Основ’яненко. – Х. : Ранок, 2000. – 80 с.

Ш


75. Кобилянська О. Царівна : повість / О. Кобилянська . – К. : Гамазин, 2008. – 400 с.

Аб, ф1, ф12, ф13, ф14


76. Куліш П. Чорна рада : роман, оповідання, вірші / П. Куліш. – Х. : Фоліо, 2008. – 287 с.

Аб, ф6, ф17


77. Мирний П. Казка про правду та кривду : для мол. та серед. шк. віку / П. Мирний. – К. : Школа, 2009. – 190 с.

ДБ, Л


78. Назарук О. Роксоляна: історична повість з XVI ст. / О. Назарук. – К. : Країна Мрій, 2009. – 320 с.

Аб, ДБ, Ш, Л, ф1,ф7, ф9, ф30


79. Українка Л. Бояриня : драм. поема / Л. Українка. – К. : Богдана, 2006. – 80 с.

Аб, Ш, ф1, ф13-15, ф17, ф18, ф28, ф30


80. Українка Л. Давня казка / Л. Українка ; упорядк. та передм. Л. Ліщинської. – К. : Школа, 2006. – 240 с. – (Хрестоматія школяра)

ДБ, ф1


81. Українка Л. Нехай мої струни лунають..: вибрані поезії / Л. Українка. – Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. – 224 с.

Аб


82. Українська байка / худ. А. С. Ленчик. – Х. : Фоліо, 2008. – 317 с. – (Українська класика)

ДБ, ф1,ф6


83. Українська драматургія XIX - XX століть. – К. : Наукова думка, 2006. – 408 с. – (Бібліотека школяра)

Аб, ДБ, Л


84. Федькович Ю. Люба-згуба. Три як рідні брати / Ю. Федькович. – Донецьк : Кредо, 2010. – 319 с.

ЧЗ, ДБ


85. Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. : Покажчик купюр : (до Зібрання творів Івана Франка у п’ятдесяти томах) / І. Франко. ; ред. Є. К. Нахлік. – К. : Наукова думка, 2009. – 336 с.

Аб, ф1, ф4, ф6, ф12, ф14, ф15, ф25, ф26, ф28


86. Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. – Х. : Школа, 2009. – 350 с.

Аб, ДБ, Ш, Л


87. Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2010. – 352 с.

ДБ, ф13


88. Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. – Донецьк : Сталкер, 2008. – 367с.

ф1, ф6


89. Шевченко Т. Г. Вірші. Поеми / Т. Г. Шевченко ; худ. А. С. Ленчик. – Х. : Фоліо, 2008. – 350 с. - (Українська класика)

ф12, ф14, ф15


90. Шолом-Алейхем. Вибране / Шолом-Алейхем ; упорядк. А. М. Михайляна. – К. : Україна, 2009

Аб

  1   2   3

Похожие:

Культури та туризму iconЗвіт про роботу директора централізованої бібліотечної системи за 2011 рік основні показники діяльності за 2010 рік
України, Указами Президента України, директивними матеріалами Міністерства культури, наказами та' розпорядженнями управління культури...
Культури та туризму iconЗатверджено наказ Міністерства культури І туризму України
Міністерства культури І туризму України І рекомендовані для застосування у публічних бібліотеках сфери впливу
Культури та туризму iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Роботу виконано в Київському національному університеті культури І мистецтв Міністерства культури І туризму України
Культури та туризму iconМіністерство культури І туризму україни інформаційний збірник про умови вступу до Луганського державного інституту культури І мистецтв
Якщо Ви мрієте оволодіти професією, пов'язаною з театральним мистецтвом, акторською майстерністю, стати професійними хореографами,...
Культури та туризму iconМіністерство культури І туризму україни інформаці йний збірник про умови вступу до Луганського державного інституту культури І мистецтв
Заяву про вступ до Луганського державного інституту культури І мистецтв, у якій вказують напрям підготовки, спеціальність, форму...
Культури та туризму iconБібліотека наталя миколаївна кушнаренко Біобібліографічний покажчик (до 60-річчя від дня народження) Харків хдак 2010
М-во культури І туризму України, Харк держ акад культури, Бібліотека; [уклад.: С. В. Євсеєнко, К. О. Литвин, Т. О. Шикаленко; наук...
Культури та туризму iconФінансово-господарської діяльності установ культури І мистецтв у 2005 році
...
Культури та туризму iconМіністерство культури І туризму україни інформаційний збірник про умови вступу до Луганського державного інституту культури І мистецтв
Строки прийому документів, проведення вступних випробувань та зарахування визначаються Правилами прийому до лдікм з урахуванням нижче...
Культури та туризму iconГрабовський Ю. А., Скалій О. В., Скалій Т. В. Спортивний туризм
Розглянуто умови проведення змагань зі спортивного туризму, спортивного орієнтування та правила проведення туристичних походів із...
Культури та туризму iconПлан роботи навчально-методичного центру підвищення кваліфікації
Міністерства освіти І науки України від 06. 10. 2010 р №930, Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница