Нові надходження до бібліотеки коіпопк
Скачать 76.13 Kb.
НазваниеНові надходження до бібліотеки коіпопк
Дата14.11.2012
Размер76.13 Kb.
ТипДокументы
Електронний каталог Травень 2011

Нові надходження до бібліотеки КОІПОПК

74.262.22

А80

Арестенко, Г.П. Інструкції до лабораторних робіт з фізики: 7-9 класи / Г.П.Арестенко. – Х.: Основа, 2011. – 128 с. – (Б-ка журн. «Фізика в школах України»; вип. 5 (89)).

74.266.0+74.24(0)к3

Б42

Бекман, Е. Демократичне врядування в школах: [посібник] / Е.Бекман, Б.Траффорд; пер. з англ. та адапт. Л.І.Паращенко; заг. ред. укр. версії Н.Г.Протасова. – К.: НАДУ, 2009. – 100 с. – (Серія «Навчання і життя в демократії»).

87.4

В19

Василенко, Н.В. Елементи логіки: курс лекцій: навч.-метод. посіб. / Н.В.Василенко. – Вінниця: Едельвейс і К, 2010. – 296 с.

41.2я73

В58

Власенко, М.Ю. Фізіологія рослин з основами біотехнології: підручник/ М.Ю.Власенко, Л.Д.Вельямінова-Зернова, В.В.Мацкевич. – Біла Церква: Білоцерківський держ. аграрний ун-т, 2006. – 504 с.

83.34Укр1

В85

Всесвіт Івана-Нечуя Левицького: зб. наук. практ. матеріалів до 170-річчя з дня народження І.С.Нечуя-Левицького / за заг. ред. С.В.Лисака; уклад. Т.В.Яковенко. – Корсунь-Шевченківський: Майданченко І.С., 2010. – 124 с.

74.200.584.7+

74.268.34Укр

Гальонка, О.А. Шкільний календар: літературні свята / О.А.Гальонка. – Х.: Основа, 2011. – 107, [5] с. – (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; вип. 5 (90)).

74е (4Укр)

Д70

Дослідно-експериментальна робота з оновлення змісту освіти та підвищення її якості на базі навчальних закладів / упоряд.: Т.І.Бережна, Т.В.Гурин, С.В.Кириленко [та ін.]. – Х.: Оберіг, 2010. – 432 с.

74.58(4Укр)я2

Е68

Енциклопедія педагогічної освіти України / авт.-упоряд. В.В.Боглов. – К.: Українська конфедерація журналістів; Ін-т біографічних досліджень, 2010. – 383 с.: іл.

74.04(4)

Є24

Європейська школа: нові горизонти / за заг. ред.: Д.В.Табачника, Б.М.Жебровського; уклад. О.Я.Коваленко. – К.: Європейський ун-т, 2010. – 88 с.

74.200.584.7

Ж59

Жеребньова, Л.В. Соціально-психологічний театр / Л.В.Жеребньова, Т.Б.Артеменко. – К.: Шк. світ, 2011. – 120 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

74.266.0

Ж66

Живемо в демократії: плани уроків з питань Освіти для демократ. громадянства та Освіти прав людини для загальноосвіт. навч. закл. Т. 3. / Р.Голлоб, Т.Хаддлестон, П.Крапф [та ін.]; пер. з англ., наук. ред. та адапт. О.В.Овчарук; заг. ред.: Р.Голлоб, П.Крапф; заг. ред. укр. версії Н.Г.Протасова. – К.: НАДУ, 2009. – 212 с.

74.04

З-36

Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України: кол. моногр. / В.В.Лапінський, А.Ю.Пилипчук, М.П.Шишкіна [та ін.]; за наук. ред. В.Ю.Бикова. – К.: Пед. думка, 2010. – 160 с.: іл.

74.584(0)л0

И66

Инновация, качество образования и развития: материалы I междунар. науч. конф., 9-11 нояб., г. Баку 2010 г.; под. общ. ред. проф. А.Д.Заманова. – Баку: Бакинский ин-т повышения квалификации и переподгот. пед. кадров, 2010. – 248 с.

74.204.1

І-46

Ільїна, О.С. Навчальний рік у наказах / О.С.Ільїна, О.О.Терехова; упоряд. М.К.Голубенко. – К.: Шк. світ, 2011. – 72 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

74.202.5я2

І-66

Інноваційні технології навчання від А до Я / упоряд. В.Волканова. – К.: Шк. світ, 2011. – 96 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

66.4я2

К43

Киридон, А.М. Словник-довідник. Міжнародні відносини. Країнознавство. Ч. 2 / А.М.Киридон, В.О.Мартинюк, С.С.Троян. – Х.: Основа, 2011. – 125, [3] с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство»; вип. 5 (89)).

74.268.1Англ

К38

Кідік, Л.Б. Ukraine we live in / Л.Б. Кідік. – Х.: Основа, 2011. – 128 с. – (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; вип. 5 (101)).

74.262.21

К96

Кушнір, І.А. Перлини геометрії / І.А.Кушнір. – Х.: Основа, 2011. – 127, [1] с. – (Б-ка журн. «Математика в школах України; вип. 5 (101)).

74.204.1

Л55

Лизинский, В.М. Организационно-документальное сопровождение учебно-воспитательного процесса: метод. пособ. / В.М.Лизинский. – М.: Педагогический поиск, 2011. – 160 с. – (Б-ка администрации школы) (Серия «Локальные акты и управление школой»).

78.342я43

Н34

Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського. Вип. 2. Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку / НАПН України, ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського; [редкол.: Л.А.Дубровіна. В.А.Вергунов, Т.І.Ківшар та ін.]. – К.: Пед. думка, 2010. – 320 с.: табл., іл.

88.8

Н48

Некрасова, І.М. Педагогіка і психологія проблемних підлітків. Ч. 3 / І.М.Некрасова, В.В.Седнєв. – К.: Марич, 2011. – 80 с. – (Психологічний інструментарій).

74.262.4

О-35

Овчаренко, І.Ю. Уроки хімії за інтегральною технологією: 10 клас / І.Ю.Овчаренко, І.В.Стеценко. – Х.: Основа, 2011. – 127, [1] с. – (Б-ка журн. «Хімія»; вип. 5 (101)).

74.584(0)738л6

О-39

Огородникова, С.В. Школьный музей нового типа / С.В.Огородникова, Т.А.Конышева, Т.И.Комарова. – М.: Образпресс, 2011. – 64 с. – (Б-ка журн. «Директор сельской школы»).

74.580.055

О-64

Організаційно-методичні основи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів: монографія / В.І.Мудрік, О.З.Леонов, І.В.Мудрік [та ін.]; за ред. В.І.Мудріка. – К.: Пед. думка, 2010. – 192 с.

88.4

О-64

Організація та зміст психологічного супроводу допрофільного і профільного навчання: вісник психологічної служби Київщини: спецвипуск / Н.І.Клокар, Л.А.Пєтушкова, А.В.Аносова [та ін.]. – Біла Церква:КОІПОПК, 2010. – 160 с.

74.04к3+74.266.0

О-72

Освіта для демократичного громадянства: посіб. для підготов. вчителів з питань освіти для демократ. громадянства та освіти з прав людини (вдосконалена версія – вересень 2007) / Р.Голлоб, Е.Хаддлестон, П.Крапф [та ін.]; за ред. Е.Хаддлестона; пер. з англ. та адапт. Л.М.Ващенко; заг. ред. укр. версії Н.Г.Протасова. – К.: НАДУ, 2009. – 92 с. – (Навчання і життя в демократії).

74.66

О-75

Основи життєзнавства у сучасній школі: наук.-метод. посіб. / за ред. І.Г.Єрмакова. – Біла Церква: КОІПОПК, 2009. – 312 с.

74.263.2

П19

Пасіхов, Ю.Я. Олімпіадні задачі з інформатики / Ю.Я.Пасіхов, Г.І.Непомнящий. – К.: Шк. світ, 2011. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

74.20

П24

Педагогіка ХХІ століття. Ч. 1 / упоряд.: З.Ш.Мінгажева . – Х.: Основа, 2011. – 128 с. – (Б-ка журн. «Управління школою»; вип. 5 (101)).

74.584(4Укр)738.8я43

П24

Педагогічний альманах: зб. наук. праць. Вип. 8 / Південноукр. регіон. ін-т післядплом. освіти пед. кадрів. – Херсон: РІПО, 2010. – 292 с.

74.268.1Нім

П26

Перші кроки німецькою / упоряд. Л.Горбач. – К.: Шк. світ, 2011. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

74.262.6

П29

Петринка, Л.В. Географія туризму. Ч. 1 / Л.В.Петринка. – Х.: Основа, 2011. – 95, [1] с. – (Б-ка журн. «Географія»; вип. 5 (89)).

91.9:74

П84

Профільне навчання в старшій школі: шляхи розвитку: наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / НАПН України, ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського; упоряд.: Л.О.Пономаренко, Н.А.Стельмах, Л.М.Айвазова.; наук. ред. П.І.Рогова. – К.: ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського, 2010. – 218 с.

88.52

П86

Психологічні критерії соціальної дезадаптації дитини: кол. моногр. / Н.Ю.Максимова, А.М.Грись, І.Ф.Манілов [та ін.]. – К.: Пед. думка, 2010. – 192 с.

74.268.51

Р64

Розвиток творчих здібностей учнів засобами народного декоративного розпису: із досвіду роботи вчителів образотв. мистец. Київської обл., слухачів обласної школи передового пед. досвіду з образотв. мистец. 2004-2010 рр.: навч.-метод. посіб. / упоряд.: Н.Г.Дробот, А.О.Іванченко, В.А.Ружицький; за заг. ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2010. – 128 с.

26.89(4Укр-4Киї)+

63.3(4Укр-4Киї)

С16

Салій, О. Богуслав. Історія і сучасність / О.Салій. – К.: Ярославів Вал, 2010. – 319 с.

74.262.8

С24

Свінченко, І.А. Інтерактивні форми діяльності на уроках біології. Ч. 2 / І.А.Свінченко. – Х.: Основа, 2011. – 95, [1] c.: іл., табл. – (Б-ка журн. «Біологія»; вип. 5 (101)).

74.200.584.4

С25

Свята: осіння палітра / упоряд.: Л.Шелестова, Н.Чиренко, Н.Чернякова. – К.: Шк. світ, 2011. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

74.262.8

С34

Сигида, В.П. Структуровані конспекти із загальної біології для 11 класу: для вчителів та учнів / В.П.Сигида, Ф.О.Заплічко, В.П.Миколайко. – К.: Шк. світ, 2011. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

91.9:74

Р88

Софія Русова – педагог, державний діяч, просвітитель: до 155-річчя від дня народження: бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського, НДУ ім. М.Гоголя; упоряд.: А.М.Доркену, Т.В.Лога; наук. ред.: П.І.Рогова, А.М.Доркену. – К.: ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського; НДУ ім. М.Гоголя, 2010. – 176 с. – (Серія «Видатні педагоги світу»; вип. 6).

65.04(0)я721

Т58

Топузов, О.М. Економічна і соціальна географія світу: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: профільний рівень / О.М.Топузов, Т.Г.Назаренко, Л.В.Тименко. – К.: Пед. думка, 2010. – 304 с.: іл., табл.

74.268.1Укр

У45

Українська мова за новою програмою: 11 клас / упоряд.: Н.Коржова, Н.Корнієвська. – К.: Шк. світ, 2011. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

74.204.1+74.204.11

У67

Управління школою в положеннях і наказах / упоряд. Л.В.Галіцина. – К.: Шк. світ, 2011. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

74.262.0

У71

Уроки в природі: 1-4 класи / уклад. Л.Р.Покотиленко. – Х.: Основа, 2011. – 127, [1] с. – (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; вип. 5 (89)).

74.262.01

У71

Уроки для стійкого розвитку: посіб. для вчителя навч. курсу за вибором: для учнів 8-го кл. / авт.-уклад.: О.І.Пометун, Л.М.Пилипчатіна, Г.В.Сєрова [та ін.]. – К.: Логос, 2010. – 79 с.

87.3(4Укр)+83

Ф56

Філософські читання – 2010: матеріали учнівської наук.-практ. конф. «Діалог філософії та літератури», [ м. Біла Церква 2010 р.]. – Біла Церква:Білоцерківський колегіум, 2010. – 83 с.

74.268.62

Ф79

Формування духовно-моральних цінностей засобами курсу «Біблійна історія і християнська етика»: навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. І.Г.Ковровський; за ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2010. – 144 с.

78.34(2)707

Щ87

Щириков, Л.Д. Социально-ориентированная проектная деятельность в библиотеке: науч.-практ. пособ. / Л.Д.Щирикова, Н.В.Яценко. – М.: Литера, 2010. – 94 с. – (Серия «Современная библиотека»; вып. 89).

74.04к+74.204.11

Э41

Экспертное оценивание управленческой деятельности руководителей образовательных учреждений в процессе аттестации: учеб. пособ. / Э.В.Литвиненко, М.П.Нечаев, Н.В.Гладик [и др.]. – М.: Перспектива, 2011. – 272 с.

Похожие:

Нові надходження до бібліотеки коіпопк iconНові надходження до бібліотеки коіпопк
Бондаревська, Л. Л. Діагностика значущих переживань у роботі психолога-практика (на матеріалі аспн) / Л. Л. Бондаревська. – К.: Марич,...
Нові надходження до бібліотеки коіпопк iconНові надходження до бібліотеки коіпопк
Артамонова, Г. О. Школа майбутнього першокласника: методичні рекомендації, розробки занять / Г. О. Артамонова, О. Д. Семикіна. –...
Нові надходження до бібліотеки коіпопк iconНові надходження до бібліотеки коіпопк
Волканова, В. В. Право знати право. Абетка правового виховання / В. В. Волканова. К.: Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Б-ка «Шкільного...
Нові надходження до бібліотеки коіпопк iconНові надходження до бібліотеки коіпопк
Арсеньев, А. Подросток глазами философа: из одноименной книги (Алматы, 1996)/ А. Арсеньев. М.: Чистые пруды, 2009. 32 с. (Библиотечка...
Нові надходження до бібліотеки коіпопк iconНових надходжень
Бібліографічний покажчик, що пропонується вашій увазі, допоможе без значних витрат часу отримати вже систематизовану інформацію про...
Нові надходження до бібліотеки коіпопк iconНових надходжень
Бібліографічний покажчик, що пропонується вашій увазі, допоможе без значних витрат часу отримати вже систематизовану інформацію про...
Нові надходження до бібліотеки коіпопк iconБ І б л І отек а нові надходження до фонду бібліотеки мдау за І v квартал 2009 року
Словник-довідник з агроекології [Текст] / за ред. О. І. Фурдичка. – К. Основа, 2007. – 272 с
Нові надходження до бібліотеки коіпопк iconБібліотека нові надходження до фонду бібліотеки мдау за І півріччя 2009 р
Зыков, А. А. Лекции по алгебре [Текст] / А. А. Зыков. – Одесса : Астропринт, 2007. – 400 с
Нові надходження до бібліотеки коіпопк iconБібліотека нові надходження до фонду бібліотеки мдау за жовтень 2011 року
Екосередовище І сучасність [Текст] : моногр. Т. 4 : Стратегія регіонального розвитку І екосередовище / С. І. Дорогунцов, М. А. Хвесик,...
Нові надходження до бібліотеки коіпопк iconБібліотека нові надходження до фонду бібліотеки мдау за грудень 2011 року
Мягченко, О. П. Основи екології [Електронний ресурс] : підруч. / О. П. Мяг-ченко. — Електрон текст дан. – К. Цул. – 312 с. — //Libserver/docs/books/pdf/Myag...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница