7(8). 080401 «Інформаційні управляючі системи та технології»
Скачать 498.8 Kb.
Название7(8). 080401 «Інформаційні управляючі системи та технології»
страница1/9
Дата14.11.2012
Размер498.8 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИИЙ ІНСТИТУТ»


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В.о. декана Міжуніверситетського медико-інженерного факультету

______________В.Б.Максименко

«_____»_______________2010 р.


Програма

фахових вступних випробувань

для прийому на навчання за освітньо-професійною

програмою підготовки ОКР «спеціаліст», «магістр»


Ухвалено на засіданні Вченої ради Міжуніверситетського медико-інженерного факультету

Протокол № 10 від 17 травня 2010 р.


Голова Вченої Ради Максименко В.Б.


Секретар Вченої Ради Гетман В.О.


Київ 2010 р.

7(8).080401 «Інформаційні управляючі системи та технології»

I. «Математичне моделювання систем»


 1. Три основних парадигми пізнання. Три категорії моделей біомедичних систем.

 2. Регресійні моделі математичної статистики. Особливості застосування для дослідження об’єктів в біології та медицині.

 3. Види даних, що характеризують об’єкти в біології та медицині. Особливості обробки методами математичної статистики.

 4. Особливості збору та накопичення біомедичної інформації. Як оцінити достатність кількості спостережень.

 5. Побудова полігону частот, емпіричних гістограм щільності розподілення кількісних даних. Які ситуації можуть зустрітися. Як вони пов’язані з вибором методу статистичного моделювання. Як форма гістограми розподілу характеризує властивості масиву спостережень.

 6. Характеристики кривих або гістограм розподілу випадкової величини. Якими характеристиками кривої щільності розподілу ймовірності є центральні моменти третього та четвертого порядку?

 7. Назвіть критерії нормального (Гаусового) розподілу випадкової величини.

 8. Параметричні методи варіаційної статистики. Коли застосовуються. Типи задач, що вирішуються із застосуванням t-критерію.

 9. Параметричні методи варіаційної статистики. Коли застосовуються? Типи задач, що вирішуються із застосуванням χ2 (критерію Пірсона). Чи можна його застосовувати при порівнянні декількох факторів?

 10. Сутність однофакторного дисперсійного аналізу кількісних даних. Особливості застосування і типи задач.Чи є цей метод параметричним методом?

 11. Дисперсійний аналіз. Коли використовується? Багатофакторний комплекс. Особливості побудови розрахункових процедур. Кількісні оцінки, які можна отримати в результаті його застосування. Їх інтерпретація.

 12. Дисперсійний аналіз. Альтернативний комплекс.

 13. Кореляційний аналіз. Специфіка застосування для дослідження біомедичних об’єктів. Різниця між поняттями «колінеарність» та «функціональний зв’язок». Особливості інтерпретації результатів.

 14. Лінійні регресійні моделі. Сутність, область застосування. Лінійні статистичні моделі взаємозв’язку показників.

 15. Нелінійні регресійні моделі. Типи нелінійності. Особливості застосування в біомедичних дослідженнях.

 16. Основні види кластерного аналізу. Метод k-середніх.

 17. Основні види кластерного аналізу. Метод KRAB.

 18. Які методи кластерного аналізу є дивізівними? Порівняйте їх із ієрархічними кластеризаціями та методами побудови кінцевого незамкненого шляху.

 19. Які методи класифікації називаються агломеративними? Приклади?

 20. Які методи автоматичної класифікації є дивізивними? Наведіть приклади.

 21. Дискримінантний аналіз. Чи є він дивізивною процедурою? В чому особливість початкових умов?

 22. Що таке побудова найкоротшого незамкненого шляху в алгоритмі KRAB кластерного аналізу? Як потім утворюються класи?

 23. Що таке методи найближчого, найдальшого сусіда? Приклади використання.

 24. Коли застосовуються непараметричні критерії розбіжності ? Дайте приклади таких критеріїв.

 25. Який метод найкраще застосовувати при порівнянні трьох або більше груп при нормальному розподілі даних? Опишіть його.

 26. Які методи найкраще застосовувати при порівнянні двох груп при нормальному розподілі даних?

 27. Регресійний аналіз. Яка характеристика випадкової величини прогнозується за допомогою рівняння регресії? Що таке коефіцієнт детермінації? Які значення він набуває? Як така залежність відображується графічно?

 28. Види даних. Які властивості мають безперервні, дискретні дані?

 29. Які типи процедур покрокової регресії Ви знаєте? Наведіть приклади.

 30. Що таке функціональне нелінійне перетворення випадкової величини. Для чого воно застосовується?

 31. Як оцінюється корельованість двох бінарних ознак? Як оцінюється корельованість декількох якісних (поліхоричний показник зв’язку)?
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

7(8). 080401 «Інформаційні управляючі системи та технології» iconМіністерство освіти І науки україни
«Інформаційні системи І технології на підприємстві» (для студентів 4 курсу спеціальності 050100 «Економіка І підприємництво»), «Інформаційні...
7(8). 080401 «Інформаційні управляючі системи та технології» iconХарківський національний економічний університет методичні рекомендації до виконання
Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту для студентів спеціальностей "Інформаційні управляючі системи І технології",...
7(8). 080401 «Інформаційні управляючі системи та технології» iconПрограма вступного іспиту зі спеціальності 050102 «Економічна кібернетика» Програму підготували
«Системний аналіз І моделювання економічних процесів»; «Інформаційні системи в менеджменті»; «Інформаційні системи в банках І фінансових...
7(8). 080401 «Інформаційні управляючі системи та технології» iconМіністерство освіти І науки України
Навчальна програма дисципліни “Інформаційні системи І технології в логістиці” складена на основі навчального плану спеціальності...
7(8). 080401 «Інформаційні управляючі системи та технології» iconІнформаційні ресурси І технології в освіті та наукових дослідженнях бакова І. В., к е. н., доцент Пронін О.І., к е. н., доцент
Питання зміни стилю навчання фахівців- економістів в умовах використання системи «1с-підприємство»
7(8). 080401 «Інформаційні управляючі системи та технології» iconМетодичні рекомендації до лекційного курсу з дисципліни “Нові інформаційні технології” для студентів довузівської підготовки за профілями спеціальностей 050100 “Економічна кібернетика”
Методичні рекомендації до лекційного курсу з дисципліни “Нові інформаційні технології” для студентів довузівської підготовки за профілями...
7(8). 080401 «Інформаційні управляючі системи та технології» iconМаркетингові інформаційні системи І технології бондаренко С. В., Коробка Ю. А
Актуальность данной темы состоит в том, что все больше и больше людей покупают в интернете – это удобнее, дешевле и быстрее
7(8). 080401 «Інформаційні управляючі системи та технології» iconТабаков В. З. Програма з навчальної дисципліни „Інформаційні системи та технології” (для спеціальності 030604 “Менеджмент”)
Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України 23 грудня 2010 року, протокол №7
7(8). 080401 «Інформаційні управляючі системи та технології» iconВступ
Комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці (тексти лекцій для студентів 4 І 5 курсів денної І заочної форм навчання...
7(8). 080401 «Інформаційні управляючі системи та технології» iconСтепанова Я. М. Основи електронного документообігу: Навчальний посібник/ Я. М. Степанова, В. Я. Рассамакін
Плескач В. Л. Інформаційні технології та системи: Підручник для студентів економічних спеціальностей/ В. Л. Плескач, Ю. В. Рогушина,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница