1 Суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни. 3
Название1 Суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни. 3
страница4/11
Дата13.11.2012
Размер1.37 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

РОЗДІЛ 5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ, УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ, САНІТАРНИХ СПОРУД


5.1. Утримання в належному стані територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до законодавства, цих Правил та інших нормативно-правових актів.

5.2. Балансоутримувачі будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд зобов’язані своєчасно здійснювати обстеження, паспортизацію, поточний, капітальний ремонти вказаних будівель, споруд, забезпечувати їх належну та безпечну роботу.

5.3. Роботи з утримання, ремонту, реконструкції будівель, споруд інженерного захисту територій виконуються планово або за відповідними приписами Компетентного органу.

5.4. Відповідальність за утримання будівель, споруд інженерного захисту територій несуть власники, орендарі, керівники підприємств, установ, організацій та фізичні особи (далі – балансоутримувачі) згідно із законодавством України.


РОЗДІЛ 6. ПОРЯДОК УТРИМАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ


6.1. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів:

6.1.1. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини», ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва» та інших нормативних актів.

6.1.2. Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов’язковими для всіх замовників будівельних робіт, які здійснюють ремонтні або будівельні роботи фасадів.

6.1.3. Усі види проектних робіт на території міста здійснюються згідно з діючою містобудівною документацією, державними нормами будівельного і технологічного проектування, державними стандартами, нормами та Правилами забудови міста, а також відповідно до вимог екологічного законодавства (після їх розробки та затвердження).

6.1.4. Усі ремонтні, реставраційні, відновлювальні або будівельні роботи фасадів здійснюються за проектами, узгодженими та затвердженими у встановленому порядку.

6.1.5. Після затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації замовник будівельних робіт отримує дозвіл на виконання підготовчих або будівельних робіт відповідно до вимог діючого законодавства.

6.1.6. Суб’єкти господарювання, що є власниками, користувачами будинків, споруд, їх частин, а також приміщень зобов’язані:

1) проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду фасадів згідно з паспортом зовнішнього оздоблення, погодженого з управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради та органом охорони культурної спадщини (якщо об’єкт є пам’яткою архітектури);

2) забезпечувати щорічне обстеження, а також після стихійного лиха відповідних будівель та споруд, засвідчувати проведені обстеження актами;

3) змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання документа дозвільного характеру на виконання таких робіт;

4) розміщувати елементи зовнішнього благоустрою або обладнання архітектурно-художнього освітлювання, кондиціонери, будь-які кабелі інших навісних конструкцій на фасаді, проводити скління балконів, лоджій тільки на підставі письмової згоди власника будівлі або приміщень за проектом, погодженим управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради та органом охорони культурної спадщини (якщо об’єкт є пам’яткою);

5) при проведенні ремонтних або будівельних робіт на фасадах будинків і споруд використовувати захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт;

6) регулярно проводити обстеження та здійснювати паспортизацію будівель і споруд відповідно до затверджених уповноваженим органом Правил обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд інших нормативних актів з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації;

7) забезпечувати створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд до маломобільних груп населення”.

6.1.7. Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами-підприємцями і громадянами міста щодо організації робіт з утримання фасадів будинків та споруд у належному стані визначається виконавчим комітетом Одеської міської ради.

6.1.8. У разі оренди будівель, споруд або окремих приміщень, за винятком пам’яток культурної спадщини, порядок утримання їх в належному стані встановлює орендодавець у договорі оренди.

6.1.9. Контроль за виконанням вимог, встановлених пунктом 7.1 цих Правил, здійснюють органи державної влади та місцевого самоврядування відповідно до наданих повноважень.

6.1.10. Розміщення вивісок на території міста регулюється рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету.


6.2. Порядок утримання спортивних споруд.

6.2.1. Матеріально-технічну базу фізичної культури і спорту складають усі види фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, фізкультурно-спортивного спорядження і обладнання, інше майно, призначене для занять фізичною культурою і спортом.

6.2.2. Власники фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, спеціальних приміщень для занять фізкультурою і спортом, фізкультурно-оздоровчого і спортивного інвентарю або уповноважені ними органи зобов'язані забезпечувати їх належний стан, безпечний для життя і здоров'я людей, майна та навколишнього природного середовища та умови доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями відповідно до ДБН В.2.2-17:2006.

6.2.3. Адміністрація фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, організатор спортивного заходу або занять фізичною культурою забезпечують належне обладнання місць проведення фізкультурно-спортивних занять і змагань відповідно до правил їх проведення, вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших державних вимог і несуть відповідальність, встановлену законодавством, за шкоду, заподіяну здоров'ю глядачів та осіб, які займаються в них фізичною культурою і спортом.

6.2.4. Будівництво в житлових районах фізкультурно-оздоровчих і спортивних об'єктів здійснюється відповідно до встановлених нормативів за рахунок коштів, що спрямовуються на житлове будівництво, та коштів організацій – забудовників житла.

6.2.5. Нормативи мінімальної забезпеченості основними фізкультурно-оздоровчими і спортивними спорудами жилих районів, а також підприємств, установ і організацій всіх форм власності визначаються центральними органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту, архітектури та будівництва.  

6.2.6. Не допускається:

1) будівництво нових та реконструкція наявних дошкільних виховних, загальноосвітніх та професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладів без передбачених нормативами фізкультурно-спортивних споруд та функціональних приміщень;

2) перепрофілювання та ліквідація діючих фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд без створення рівноцінних споруд.

6.2.7. Експлуатація спортивних споруд та обладнання, що не забезпечує безпеки спортсменів та глядачів, не допускається. Спортивні споруди повинні відповідати вимогам загальної та спеціальної безпеки учасників і глядачів.


6.3 Вимоги до утримання ліхтарів вуличного освітлення, засобів та обладнання зовнішнього освітлення, установок з декоративного підсвічування будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин.

6.3.1. Підприємства, установи, організації, особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки з декоративного підсвічування будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечити їх належний режим роботи та технічний стан.

6.3.2. Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

6.3.3. На головних магістралях, проспектах та вулицях міста має бути забезпечено освітлення вітрин.

6.3.4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири жилих будинків.

6.3.5. Ліхтарі вуличного освітлення повинні вмикатися відповідно до графіка, встановленого рішенням Одеської міської ради залежно від пори року та природних умов.

6.3.6. Розміщення обладнання архітектурно-художнього підсвітлювання на фасадах будівель та споруд здійснюється на підставі відповідного дозволу, згоди власника будівлі або приміщень, за проектом, погодженим управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради та відповідним органом охорони культурної спадщини (якщо об’єкт є пам’яткою архітектури).

6.3.7. Відключення освітлення у темний час доби забороняється.

6.3.8. Зовнішнє освітлення вулиць, доріг і площ з регулярним транспортним рухом повинно відповідати ДСТУ 3587 і СніП ІІ-4, ДБН В.2.5.-28-2006.


6.4. Порядок утримання тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності:

6.4.1 Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, у тому числі пункти дрібно-роздрібної торговельної мережі – одноповерхові споруди, що виготовляються з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, встановлюється тимчасово без улаштування фундаменту.

6.4.2. Суб’єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати у належному санітарно-технічному стані тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності, місця розміщення пунктів оптової та роздрібної торгівлі, сфери послуг (стаціонарні об’єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі тощо).

6.4.3. Біля кожної тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності повинно бути зовнішнє штучне освітлення, дві урни для сміття об’ємом не менше 40 літрів та вжиті заходи щодо озеленення території навколо споруди.

6.4.4. У разі розміщення тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності поза межами тротуару, до неї з тротуару повинна бути збудована пішохідна доріжка завширшки не менше ніж 1,5 метри.

6.4.5. Підключення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності до інженерних мереж здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж, цих Правил і має гарантувати безпеку користувачам дорожніх об'єктів.

6.4.6. Забороняється користуватися тимчасовими спорудами для провадження підприємницької діяльності, якщо їх власниками не укладено договорів про водопостачання та водовідведення (у разі необхідності в наданні цих послуг), а також обов’язково на вивезення відходів.

6.4.7. Під час розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень без оплати їх відновної вартості.

6.4.8. Лотки, столи, ємкості з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі розміщуються лише на тротуарах за межею пішохідної частини.

6.4.9. Приватні підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і громадського харчування, сфери послуг зобов'язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, «зелених зон», утримання та збереження зелених насаджень, прилеглих до об’єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації вуличної торгівлі; здійснювати полив прилеглої території у весняно-літній період року, при температурі навколишнього повітря вище ніж +20 С з 6.00 до 8.00, або можуть укласти договори про надання таких послуг із спеціалізованими підприємствами.

6.4.10. Забороняється:

- зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїзній частині доріг, тротуарах, зелених зонах, інших територіях загального користування;

- самовільно проводити торговельну діяльність з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу, виданого у встановленому порядку.

6.4.11. Контроль за виконанням обов’язків, викладених у пункті 6.4 цих Правил, покладається на Компетентний орган та районні адміністрації Одеської міської ради.


6.5. Порядок утримання малих архітектурних форм:

6.5.1. Мала архітектурна форма – невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду, громадських місць і міських об’єктів, організації простору та доповнює композицію будинків, будівель та їх комплексів.

6.5.2. Утримання в належному стані малих архітектурних форм та інших елементів благоустрою здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на об’єктах яких розміщені елементи благоустрою.

6.5.3. Відповідальність за збереження та контроль за утриманням малих архітектурних форм, розташованих на території міста, що належать до комунальної власності, покладається на районні адміністрації Одеської міської ради.

6.5.4. Департамент міського господарства Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради, житлово-експлуатаційні організації та підприємства, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, домоуправління, установи, підприємства, організації, заклади освіти та інші, які утримують будинки, а також власники будинків та споруд зобов’язані забезпечити наявність на кожному будинку однотипних, погоджених з управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради адресних покажчиків, їх освітлення в нічний час.

6.5.5 Садові, паркові лави слід розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати в справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об'єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

6.6. Порядок утримання телефонних автоматів:

6.6.1. Утримання телефонних автоматів загального користування, малих архітектурних форм, в яких знаходяться телефонні автомати, розташовані на об’єктах загального користування, здійснюють їх балансоутримувачами.

6.6.2. Балансоутримувачі зобов’язані забезпечити належну роботу телефонних автоматів, регулярне їх обстеження, своєчасне проведення ремонтних робіт, підтримувати у належному технічному та естетичному стані малі архітектурні форми, в яких знаходяться телефонні автомати.

Таксофони повинні встановлюватись на горизонтальній площині із застосуванням рифленого покриття або на окремих плитах заввишки до 0,04 м, край яких повинен знаходитися від встановленого обладнання на відстані 0,7-0,8 м. Форми і краї підвісного обладнання повинні бути заокруглені.

6.6.3. Не допускається наявність пошкоджених та/або непрацюючих телефонних автоматів, малих архітектурних форм, в яких знаходяться телефонні автомати.

6.7. Порядок утримання мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів:

6.7.1. Утримання мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів здійснюється з додержанням вимог цих Правил, державних норм та правил, інших нормативних актів. Організація обстеження мостів та труб здійснюється їх балансоутримувачами згідно з вимогами законодавства та ДБН 2.3-6-2002 «Мости та труби. Обстеження та випробування».

6.7.2. До складу робіт з прибирання мостів та шляхопроводів у літній період входять: видалення пилу, сміття та бруду з проїзної частини та тротуарів; при необхідності проводиться миття проїзної частини доріг, тротуарів, перил, декоративних та огороджуючих елементів. Роботи, як правило, повинні виконуватися механізованим способом, лише важкодоступні місця прибираються вручну. Роботи з прибирання проводять не менше ніж один раз на десять днів та в залежності від забруднення.

6.7.3. До складу робіт з прибирання мостів та шляхопроводів у зимовий період включаються збір та видалення снігу та льоду, боротьба з ожеледицею. Вказані роботи необхідно проводити механізованим способом, очищення вузьких тротуарів проводиться вручну. Проїзна частина та тротуар повністю очищуються від снігу. Не допускається заледеніння огорож та накопичення вздовж них снігових та льодових валків, що зменшують проїзд. Прибирання снігу та льоду на металевих конструкціях повинне забезпечувати збереження офарблення металу. Боротьба з ожеледицею на проїзній частині доріг, тротуарах мостів та шляхопроводів здійснюється шляхом посипання їх піском та шлаком без застосування хлоридів.

6.7.4. Прибирання підземних переходів поряд із загальним санітарним очищенням включає прибирання прилеглих територій на відстані 3 м до сходів. У зимовий період території поряд зі сходами та сходи посипають протиожеледними сумішами.

6.7.5. Забороняється:

- рух на мостах, шляхопроводах та під шляхопроводами транспортних засобів, що забруднюють проїзну частину та тротуари, включаючи автомобілі, які перевозять сміття та відходи з відкритими люками;

- скидання бруду, відходів, снігу та льоду зі штучних інженерних споруд.

6.7.6. Відповідальність за якість виконання робіт з прибирання та утримання у належному стані штучних споруд несуть особи, які виконують такі роботи.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

1 Суб\Концепц І я державної мовної політики в Україні
Концепція – система основоположних нормативних настанов, які ґрунтуються на комплексній оцінці мовної ситуації в Україні І якими...
1 Суб\Реферат скачан с сайта allreferat wow ua
Деяка роль належить народним зборам які поступово трансформуються у збори знаті. Органи племенної організації перетворюються в державні...
1 Суб\Політика підтримки розвитку самоорганізації населення у місті миколаєві аналітичний документ Виконавець: Андрій крупник керівник проекту: Михайло золотухін
Місце органів самоорганізації населення у системі місцевого самоврядування
1 Суб\1. Предмет, поняття І система дисципліни “Судові та правоохоронні органи України”
Судові та правоохоронні органи україни. Конспект лек-цій. / Укл.: Міткевич М. М. Чернігів: чдіеіУ, 2003. 192 с
1 Суб\Нака з
Затвердити Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ,...
1 Суб\Програма міжнародної науково-практичної конференції антикризові механізми регіонального та муніципального
Організаційно-правові аспекти подолання кризових явищ в органах державної влади та місцевого самоврядування
1 Суб\Чернігів
Ернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,...
1 Суб\Цивільний захист. До тем для дипломних робіт
Цивільним захистом відповідно до її побудови покладається на: Кабінет Міністрів України, Міністерства, інші центральні органи виконавчої...
1 Суб\Кафедра документознавства та інформаційної діяльності
Здобутки документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності з кожним роком усе більше важать в органах державної влади, місцевого...
1 Суб\Вопросы экономики. 2006. №10. С. 19-40
Вишневский Д. М. Профессионально квалифика годою. По третє, задіяти суспільні інститути та органи
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница