Державний комітет статистики України Головне управління статистики у Сумській області Проект каталогу статистичних видань по Сумській області у 201 2 році
НазваниеДержавний комітет статистики України Головне управління статистики у Сумській області Проект каталогу статистичних видань по Сумській області у 201 2 році
страница1/11
Дата13.11.2012
Размер0.88 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Державний комітет статистики України

Головне управління статистики у Сумській області


Проект каталогу
статистичних видань по Сумській області
у 201
2 році


Суми – 2011

Головне управління статистики у Сумській області


Відповідальний за випуск Берестовська Г.М.


У проекті каталогу вміщено перелік комплексних статистичних збірників, бюлетенів, економічних доповідей, буклетів та довідників, які містять інформацію про соціально-економічний стан Сумської області за видами економічної діяльності. Збірники супроводжуються коротким оглядом основних тенденцій, що склалися за останні роки. Ці матеріали можуть зацікавити не тільки фахівців, але й широке коло читачів.


Крім перелічених у проекті каталогу видань, Ви можете замовити підготовку статистичної інформації з питань, які Вас особисто цікавлять. Нами будуть розглянуті всі Ваші замовлення. При можливості їх виконання, укладається договір, в якому вказуються терміни виконання замовлення і вартість виконаних робіт. Підготовка інформації можлива, як на паперових носіях так
і в електронному вигляді.


До уваги, у проекті каталогу зазначено орієнтовну вартість лише видань, передбачених Планом державних статистичних спостережень, вартість решти видань буде розраховуватися в залежності від кількості замовників.


Головне управління

статистики у Сумській області


  • адреса: вул.Супруна, 16, м.Суми, 40481, Україна

  • телефон: 25-21-18, 25-21-27

  • Факс: 25-21-18

  • електронна пошта: admin@sumy.ukrstat.gov.ua

  • веб-сайт: www.sumy.ukrstat.gov.uaРозповсюдження статистичних видань

Головного управління статистики у Сумській області


Відділ планування та аналізу використання фінансових ресурсів і договірної роботи


  • адреса:вул.Супруна, 16, к.5, м.Суми, 40481, Україна

  • телефон: 25-80-04

  • електронна пошта: admin@sumy.ukrstat.gov.ua© Головне управління статистики у Сумській області, 2011

Додаткову інформацію щодо змісту економічних доповідей, статистичних збірників, бюлетенів, буклетів та довідників можна отримати
за телефонами:1.

Зведено-статистичний аналіз

25-21-27

2.

Макроекономічні показники

25-21-27

3.

Статистика промисловості

25-20-06

4.

Статистика сільського господарства та навколишнього середовища

25-20-42

5.

Статистика будівництва та інвестицій

25-21-51

6.

Статистика нефінансових послуг

25-20-91

7.

Статистика транспорту та зв’язку

25-52-59

8.

Статистика зовнішньоекономічної діяльності
та товарних ринків

25-21-72,

25-79-58

9.

Статистика оптової та роздрібної торгівлі

25-20-51,

25-21-72

10.

Статистика цін

25-10-81

11.

Статистика фінансів

25-52-77

12.

Структурна статистика

25-20-81

13.

Статистика праці

25-20-95

14.

Статистика соціальних послуг

25-21-95

15.

Статистика обстеження умов життя домогосподарств

25-20-38

16.

Статистика населення

25-10-74


1. ЗВЕДЕНО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ


Статистичний щорічник Сумської області за 2011р.


Пропонує широкий вибір актуальних показників про соціально-економічний стан області у 2011р. Статистичні показники подаються
в динаміці. Ряд показників характеризує не лише область, але й райони
і міста обласного підпорядкування відповідно до встановленого адміністративного поділу. В окремий розділ виділені міжобласні зіставлення по регіонах України. Для наочності в щорічнику вміщено графіки
і діаграми.

Кількість сторінок – 680

Термін видання – вересень

Орієнтовна вартість на папері – 203,95 грн.

(в електронному вигляді – 163,96 грн.)


Економічна доповідь та статистичний бюлетень

Економічне і соціальне становище Сумської області”


Містять оперативні дані про основні показники соціально-економічного розвитку області в цілому і в розрізі міст та районів області.


Матеріали сформовано за наступними розділами: промисловість; наукова та інноваційна діяльність; сільське господарство; капітальні інвестиції; будівельна діяльність; основні засоби; транспорт і зв'язок; зовнішньоекономічна діяльність; торгівля та ресторанне господарство; нефінансові послуги; ціни і тарифи; малі підприємства; операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг); фінанси; ринок праці; населення, охорона здоров’я та соціальне забезпечення; освіта, культура та відпочинок; охорона навколишнього природного середовища; злочинність; єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.


Кількість сторінок – 200

Термін видання – щомісячно

Орієнтовна вартість на папері – 60,00 грн.

(в електронному вигляді – 55,36 грн.)


Статистичний бюлетень

Оцінка стану соціально-економічного розвитку Сумської області”


Містить економічну доповідь щодо оцінки стану соціально-економічного розвитку області; дані оперативної звітності за всіма напрямами діяльності. Показники Сумської області наведені у порівнянні з областями-сусідами та середніми показниками по Україні в цілому.


Кількість сторінок – 50

Термін видання – щомісячно

Статистичний бюлетень

Основні показники розвитку міст та районів Сумської області”


Містить дані оперативної звітності за основними напрямами економічної та фінансової діяльності, соціального розвитку, матеріально-технічного забезпечення, праці тощо по містах та районах області.


Кількість сторінок – 100

Термін видання – щомісячно


Статистичний бюлетень

Основні показники розвитку району (міста) Сумської області”


Містить узагальнену таблицю основних показників соціально-економічного розвитку окремого району (міста обласного підпорядкування); показники в розрізі міст та районів – дані оперативної звітності за основними напрямами економічної діяльності, соціального розвитку, матеріально-технічного забезпечення за досліджений період у порівнянні з відповідним періодом попереднього року. В окремий розділ виділено показники окремого району (міста), деякі показники представлені за видами економічної діяльності та в розрахунку на одну особу тощо.


Кількість сторінок – 80

Термін видання – щомісячно


Статистичний бюлетень

Порівняльна характеристика показників районів області”

за 2011р., січень–березень, січень–червень, січень–вересень 2012р.


Містить наявні статистичні дані в розрізі районів за основними напрямами: економічний розвиток, інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність, споживчий ринок, населення та ринок праці, житлово-комунальне господарство, рівень злочинності. У бюлетені наведені показники наростаючим підсумком у порівнянні з відповідними періодами попередніх двох років.

Кількість сторінок – 20

Термін видання – січень, квітень, липень, жовтень


Статистичний буклет

Район (місто) в цифрах”


У буклеті наведено наявні статистичні дані за основними напрямами економічної діяльності (зокрема промисловість, сільське господарство, будівництво), соціального розвитку, ринку праці тощо. Видання містить річні показники за 2010р. та 2011р.


Кількість сторінок – 12

Термін видання – березень

2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ


Статистичний збірник

Місце Сумщини у виробництві валового внутрішнього продукту України за 2001–2010рр.”


Надано характеристику валового регіонального продукту, випуску товарів та послуг, проміжного споживання та валової доданої вартості Сумської області в динаміці за 2001–2010рр., по видах економічної діяльності та в розрахунку на одну особу населення; дані надаються у порівнянні з іншими регіонами України. Майже по всіх показниках визначено місце кожного регіону в загальноукраїнському рейтингу. Також наведено стан розвитку сільського господарства, промисловості, будівництва, транспорту та роздрібної торгівлі області; інноваційна діяльність підприємств та динаміка інвестицій в основний капітал. Для наочності в збірнику вміщено графіки і діаграми.


Кількість сторінок – 150

Термін видання – червень


Статистичний збірник

Доходи та витрати населення області за 2001–2011рр.”


У збірнику наведено обсяги, динаміку та структуру основних показників доходів населення та джерел їх надходження, наявні та реальні наявні доходи, а також основні напрями використання коштів населення (фактичне індивідуальне кінцеве споживання за джерелами фінансування).
В окремий розділ виділено міжобласні зіставлення по регіонах України. Крім того, за даними вибіркового обстеження умов життя наводяться дані щодо грошових доходів, сукупних ресурсів і витрат домогосподарств.


Кількість сторінок – 70

Термін видання – червень


Економічна доповідь

Аналіз доходів та витрат населення Сумської області за 2011р.”


У доповіді надається аналіз джерел надходження доходів населення області та основні напрями використання цих коштів; визначається місце області по основних показниках зростання доходів та витрат населення серед регіонів України, окремі показники наведені у порівнянні з областями-сусідами.

Кількість сторінок – 30

Термін видання – травень


Статистичний буклет

Доходи мешканців Сумщини на тлі областей-сусідів”
за III квартал 2011р., 2011р., I квартал, II квартал 2012р.Буклет містить попередні результати квартальних розрахунків доходів населення Сумської області у порівнянні з сусідніми Полтавською, Харківською та Чернігівською областями. Видання містить обсяги, структуру основних показників доходів населення, а також наявні та реальні наявні доходи. Також наведено наявний доход у розрахунку на одну особу. За окремими показниками визначено рейтингові місця, які займають наша область та сусідні регіони в економіці України. Для наочності дані вміщено у вигляді діаграм.

Кількість сторінок – 8

Термін видання – січень, травень, липень, жовтень

3. СТАТИСТИКА ПРОМИСЛОВОСТІ


Статистичний збірник

Житлово-комунальне господарство Сумської області

у 2005–2011рр.


Характеризує сучасний стан забезпечення населення області послугами
з газопостачання природним та зрідженим газом, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, і зокрема щодо кількості населених пунктів, забезпечених природним та зрідженим газом, водопроводом та каналізацією, кількості опалювальних котелень та їх потужності, протяжності газових, теплових, водопровідних та каналізаційних мереж, кількості абонентів, відпуску природного, зрідженого газу, теплоенергії та води споживачам, кількості відведених та пропущених стічних вод, обладнання житлового фонду системами газопостачання, опалення, гарячого і холодного водопостачання, рівня оплати та заборгованості населення за надані житлово-комунальні послуги тощо. У таблицях наведена інформація за 2005–2011рр. як в цілому по області, так і в розрізі міст та районів, по міській та сільській місцевості, окремі показники для порівняння надані у розрізі регіонів України.

Кількість сторінок – 80

Термін видання – квітень


Статистичний збірник

Промисловість Сумської області у 2009–2011рр.”


Наведені дані державної статистики, що характеризують промислове виробництво в області у 2009–2011рр. та результати діяльності промислових підприємств. До збірника включено інформацію щодо індексів промислової продукції, обсягів реалізації продукції, експорту та імпорту окремих товарів, середньорічної кількості та заробітної плати працівників, витрат на виробництво та використання енергетичних матеріалів, викидів шкідливих речовин у процесі виробництва, стану основних засобів, інвестицій, основних показників інноваційної діяльності підприємств промисловості, а також про фінансові результати діяльності підприємств та структурні зміни, що відбулися у промисловості області. Значне місце у збірнику відведене статистичним даним про випуск промислової продукції у натуральному виразі. З більшості показників інформацію подано за видами промислової діяльності (відповідно до КВЕД) та по містах і районах області. Для порівняння деякі показники наведені по регіонах України.


Кількість сторінок – 300

Термін видання – листопад


Статистичний бюлетень

Промислове виробництво у Сумській області”


Містить дані термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства, щодо індексів промислової продукції; випуску найважливіших видів продукції та їх залишків на складах; реалізації продукції, кількості працівників, середньомісячної заробітної плати в промисловості та заборгованості з її виплати в цілому по області та за видами економічної діяльності. У бюлетені для порівняння показників також наведена інформація про індекси промислової продукції та обсяги її реалізації по регіонах України.


Кількість сторінок – 15

Термін видання – щомісячно


Статистичний бюлетень

Основні показники роботи підприємств газопостачання

Сумської області за 2011р.


Містить статистичні дані за 2011р. про рівень забезпеченості населення області послугами з газопостачання природним та зрідженим газом, протяжність газопроводів, введення в експлуатацію об`єктів газифікації, відпуск газу споживачам. У бюлетені наведено дані як в цілому по області, так і в розрізі міст та районів, окремі показники – по міських поселеннях та сільській місцевості. Для порівняння деякі показники наведені по регіонах України.

Кількість сторінок – 30

Термін видання – квітень


Статистичний бюлетень

Основні показники роботи опалювальних котелень

і теплових мереж Сумської області за 2011р.


Характеризує стан забезпечення населення області послугами теплопостачання у 2011р. Містить основні показники, що характеризують роботу опалювальних котелень і теплових мереж області, використання паливно-енергетичних ресурсів на виробництво тепла та електроенергії.
У бюлетені наведено дані як в цілому по області, так і в розрізі міст та районів, окремі показники – по міських поселеннях та сільській місцевості. Для порівняння деякі показники наведені по регіонах України.


Кількість сторінок – 30

Термін видання – квітень


Статистичний бюлетень

Основні показники роботи водопровідного та каналізаційного господарств Сумської області за 2011р.”


Характеризує стан водопостачання та водовідведення області у 2011р. У бюлетені наведені статистичні дані про рівень забезпеченості населення області послугами водопровідного та каналізаційного господарств, зокрема щодо наявності споруд, одиночної протяжності та виробничої потужності водопровідної та каналізаційної мереж, пропускної спроможності очисних споруд водопроводу та каналізації, кількості споживачів, які користуються водою, обладнання їх водовимірювальними приладами, подачі води у мережу, її відпуску споживачам та відведення стічних вод тощо. У бюлетені наведені дані як в цілому по області, так і в розрізі міст та районів, окремі показники – по міських поселеннях та сільській місцевості. Для порівняння деякі показники наведені по регіонах України.


Кількість сторінок – 50

Термін видання – квітень

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Державний комітет статистики України Головне управління статистики у Сумській області Проект каталогу статистичних видань по Сумській області у 201 2 році iconДержавний комітет статистики україни
України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку І статистики. Розроблення квед здійснено на базі міжнародної статистичної...
Державний комітет статистики України Головне управління статистики у Сумській області Проект каталогу статистичних видань по Сумській області у 201 2 році iconГоловне управління охорони здоров'я тернопільської обласної державної адміністрації наказ
Про подання установами І закладами охорони здоров'я області статистичних звітів
Державний комітет статистики України Головне управління статистики у Сумській області Проект каталогу статистичних видань по Сумській області у 201 2 році iconУправлінням та відділам освіти Чернігівської області
Плану основних заходів цивільного захисту на 2011 рік, який затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02. 02. 2011...
Державний комітет статистики України Головне управління статистики у Сумській області Проект каталогу статистичних видань по Сумській області у 201 2 році iconА. А. Мазаракі. К.: Київ нац торг екон ун-т, 2009. 350 с. Україна у цифрах у 2010 році: стат зб. К.: Державний комітет статистики України, 2011. 252 с
Целью статьи является уточнение термина «маркетинговые исследования», рассмотрение схе- мы и составляющих этого процесса, обзор современных...
Державний комітет статистики України Головне управління статистики у Сумській області Проект каталогу статистичних видань по Сумській області у 201 2 році iconРегламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру»
України, Законом України «Про прокуратуру», іншими законодавчими актами, міжнародно-правовими договорами, наказами, інструкціями,...
Державний комітет статистики України Головне управління статистики у Сумській області Проект каталогу статистичних видань по Сумській області у 201 2 році iconГоловне управління з питань євроінтеграції, зовнішніх зв’язків І туризму
Тернопільською, Чернівецькою та Закарпатською областями. На крайньому півдні впродовж 50 км межа області є державним кордоном України...
Державний комітет статистики України Головне управління статистики у Сумській області Проект каталогу статистичних видань по Сумській області у 201 2 році iconЗатверджено рішенням комітету
Національний банк України в особі Управління Національного банку України в Черкаській області
Державний комітет статистики України Головне управління статистики у Сумській області Проект каталогу статистичних видань по Сумській області у 201 2 році iconПлан державних статистичних спостережень на 2009 рік Передмова
Союзу; модернізацію інформаційних І комунікаційних технологій; удосконалення організаційної структури І системи управління органів...
Державний комітет статистики України Головне управління статистики у Сумській області Проект каталогу статистичних видань по Сумській області у 201 2 році iconУкраїна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет департамент з гуманітарних питань управління освіти
Управлінням освіти районних у м. Харкові рад, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів
Державний комітет статистики України Головне управління статистики у Сумській області Проект каталогу статистичних видань по Сумській області у 201 2 році iconУправління культури Дніпропетровської обласної державної адміністрації Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека Хроніка культурного життя області
День соборності України. Відбулося покладання квітів до пам’ятника Т. Г. Шевченка. Урочисті збори та святковий концерт пройшли в...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница