Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти
НазваниеМіністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти
страница6/6
Дата12.11.2012
Размер1.12 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6

ПРОГРАМИ

1.

Радченко В.В.,

Бицюра Ю.В.

Збірник програм з економіки для ЗНЗ

Кам’янець-Подільський: Аксіома

2008

Частина 1. Збірник програм з економіки містить варіанти програми „Основи економіки” для 10-11 класів різних профілів навчання.


2.

Радченко В.В.,

Бицюра Ю.В.

Збірник програм з економіки для ЗНЗ (для курсів за вибором)

Кам’янець-Подільський: Аксіома

2008

Частина 2. „Збірник програм з економіки…” вміщено програми курсів за вибором для здійснення допрофільного та поглибленого вивчення економіки. Для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності.Підручники. Посібники

3.

Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І.

Основи економічних знань

Київ: Вища школа

1999

У навчальному посібнику в науково-популярній формі викладено найновітніші досягнення світової економічної науки та сучасної практики перехідного періоду в Україні. Серед них – ринок та його інфраструктура, взаємодія ринків товарів і грошей, банківської системи і фінансів, принципи і особливості формування підприємництва, механізм функціонування національної економіки. Виклад ілюстровано прикладами, малюнками і схемами.

Для учнів ліцеїв, гімназії та середніх закладів освіти з поглибленим вивченням економіки. Може бути корисним студентам економічних факультетів інших навчальних закладі


4.

Ганаба С.О.

Чи грамотний ви споживач? Практикум з „Основ споживчих знань”

Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА

2006

У даному посібнику представлено тести, завдання, юридичні ситуації, які дозволяють скласти правильне розуміння ролі споживача і суті його взаємовідносин, сприяють набуттю навичок юридично правильного захисту споживачів.

Для викладачів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів5.

Ганаба С.О.

Чи грамотний ви споживач?

Кам’янець-Подільський: Аксіома

2008

У даному посібнику представлено тести, завдання, юридичні ситуації, які дозволяють скласти правильне розуміння ролі споживача і суті його взаємовідносин, сприяють набуттю навичок юридично правильного захисту споживача.

Для викладачів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів.


6.

Ганаба С.О.,

Мартинюк О.В.

Основи споживчих знань

Кам’янець-Подільський: Аксіома

2008

У даному посібнику представлено тести, завдання, юридичні ситуації, які дозволяють скласти правильне розуміння ролі споживача і суті його взаємовідносин, сприяють набуттю навичок юридично правильного захисту споживача.

Для викладачів та учнів 6-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, гімназій, ліцеїв.


7.

Гильберг Т.,

Думанская Г.,

Юхимович О.


Путешествие в мир экономики

Кам’янець-Подольский: Аксиома (Абетка-НОВА)


2008

Часть 1. пособие включает в себя задания к урокам по курсу «Путешествие в мир экономики», практические работы, тестовые задания для самоконтроля. После каждого раздела поданы задания для тематического оценивания учебных достижений учащихся. В конце пособия – словарик экономических терминов.

Издание адресовано учащимся общеобразовательной школы и учителям экономики.


8.

Гильберг Т.,

Юхимович О.


Путешествие в мир экономики

Кам’янець-Подольский: Аксиома (Абетка-НОВА)


2008

Часть 2. пособие включает в себя задания к урокам по курсу «Путешествие в мир экономики», практические работы, тестовые задания для самоконтроля. После каждого раздела поданы задания для тематического оценивания учебных достижений учащихся. В конце пособия – словарик экономических терминов.

Издание адресовано учащимся общеобразовательной школы и учителям экономики и родителям, которые заботятся об экономической образованности детей с раннего возраста.


7.

Горленко Г.О.

Збірник задач з економіки. Навчальний посібник для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного профілю.

Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА

2006

Збірник задач за структурою тем відповідає Програмі „Економіка”, для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного профілю (автори Радіонова І.Ф. та ін.)

Містить понад 600 завдань 4-х рівнів складності, адаптованих з урахуванням економічних процесів в Україні, доповнений статистичними даними.

Дозволяє сформувати навички економічного аналізу, закріпити теоретичні знання і здійснити контроль за рівнем знань і вмінь учнів з курсу економіки

8.

Горленко Г.О.

Тестові завдання з економіки: Навчальний посібник для 8-10 класів.


Кам’янець-Подільський: Аксіома

2008

Збірник структурований за темами відповідно до програми „Економіка” для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напрямку, що вивчають економіку на профільному рівні (авторів І.Ф.Радіонової, В.В.Радченко, Ю.В.Бицюри), але може бути використаний при викладанні і предмета за будь-якою іншою програмою. Містить більше 1000 завдань різних типів і різного рівня складності.

представлені тестові завдання можуть бути використані для поточного, тематичного оцінювання рівня навчальних досягнень учнів у класі, а також для підготовки і самопідготовки учнів до контрольних робіт та іспитів з економіки.

Для учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, які поглиблено вивчають основи економіки, для учителів економіки, абітурієнтів.

9.

Дж. Дж. Линч, М.В.Уотс, Д.Р.Олесневич

Міжнародна економіка: Навчально-методичний посібник

Львів

2000

Спеціально для українського читача запропоновано переклад популярного американського підручника – лідера на ринку базової освітньої економічної літератури США і першого видання такого типу в Україні. Книга вводить у захопливий, однак складний і незбагненний, на перший погляд, світ міжнародної економіки і робить його набагато ближчим і зрозумілішим.

Двадцять у простій і доступній формі пояснюють, що таке міжнародна торгівля, закордонні інвестиції, платіжний баланс, міжнародні розрахунки та підприємництво, валютні курси та багато інших важливих питань цієї навчальної дисципліни. Книга ілюструє новий підхід і методику навчання: виклад матеріалу зроблено на цікавих прикладах життя, передбачено активну участь слухачів у ділових іграх, виконання вправ, самостійну роботу.

Для вчителів шкіл, викладачів коледжів та інститутів, учнів старших класів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку міжнародної економіки

10.

Жовтанецький О.М., Чуба Н.В.

Цікава економіка: Навчальний посібник з економіки для учнів

10-11 класів

Кам’янець-Подільський: Аксіома

2007

„Цікава економіка” – навчальний посібник для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл. Його тематика відповідає вимогам МОН України і включає базові знання із таких дисциплін, як економічна теорія, макро- та мікроекономіка, маркетинг, менеджмент, економічна історія, історія економічних учень, економіка підприємства, основи права та ін. Водночас при написанні підручника використано найновіші дані та досвід визнаних українських, російських та польських авторів щодо подачі матеріалу у подібних працях.

„Цікава економіка” написана легким, доступним для школяра стилем. Теоретичний матеріал збагачено цікавими історичними фактами, прикладами з економічного життя окремих країн, підприємств, успішних підприємців, унаочнено таблицями, графіками, діаграмами, схемами.

Виклад матеріалу відповідає поділові навчального року на семестри, що полегшить роботу учителя. Теми поділено на параграфи, у яких виділено ключові питання. Кожен із них завершується підсумком та контрольними запитаннями.

Список додаткової літератури та Інтернет-ресурсів допоможуть учителеві організувати додаткові заняття. Запропонований у посібнику матеріал було апробовано авторами під час викладання курсу економіки у Львівській українській приватній гімназії


11.

Панчишин С.М.

економіка для учнів

10 класу

Львів:Тріада плюс

2008

У книжці розкриваються загальні основи господарської діяльності людей та функціонування ринкової економіки. Особливу увагу приділено економічній ролі держави, поведінці фірм та домогосподарств, макроекономічним показникам та економічному зростанню, інфляції, безробіттю, стабілізаційній політиці та міжнародним економічним відносинам.

посібник устаткований рисунками і таблицями, містить тести і задачі до кожної теми. Найважливіша перевага підручника – поєднання глибокого змісту із лаконічністю і доступністю викладу матеріалу.

Для учнів 10 класу загальноосвітніх шкіл та для усіх, хто хоче засвоїти теоретичні основи макро-і мікроекономіки.

12.

Прокопенко І.Ф.

Шкільний курс економіки

Кам’янець-Подільський: Аксіома

2008

Посібник містить системне викладання основ економічної теорії у відповідності до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Він націлений на ознайомлення з основами економіки та на формування навичок економічної діяльності. Розглядаються не тільки теоретичні питання, а й сучасні економічні процеси та особливості економічної політики в Україні. Після теоретичної частини в кожній темі має місце економічний практикум у вигляді тестів, вправ та задач. Для учнів, вчителів, студентів, викладачів та всіх, хто цікавиться економічною теорією.

15.

Співак Л.М., Матвіюк Л.О., Шкурак В.С.,

Сивак О.Д.

Математика + Економіка: Методичні рекомендації

Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА

2004

Методичні рекомендації щодо використання задач з економічним змістом на уроках математики у 5-11 класах розраховані на вчителів математики у загальноосвітніх школах за обраним профілем „Економіка”, та студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.010103 „Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і основи економіки”. Методичні рекомендації будуть корисними також під час підготовки та проведення бінарно-інтегрованих уроків з математики та економіки.

17.

Циндук О.М.,

Супричов О.В.

Основи економіки

(10-11 клас)

Кам’янець-Подільський: Аксіома

2008

Навчальний посібник призначено для підготовки і проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів 10-11 класів, які вивчають курс „Основи економіки” за редакцією І.Ф.Радіонової (35 годин).

Матеріал Зошита охоплює всі основні теми курсу і містить згідно з навчальною програмою 5 тематичних атестацій (по 4 варіанти в кожній) і 8 практикумів, призначених для якіснішої підготовки до тематичних атестацій.


18.

Циндук О.М.,

Супричов О.В.

Основи економіки

(10-11 клас)

Кам’янець-Подільський: Аксіома

2008

Посібник призначений для підготовки та проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів 10-11 класів, у яких вивчається курс „Основи економіки”, згідно з навчальною програмою за редакцією І.Ф.Радіонової (70 або 35 годин).

Матеріали зошита містять відповіді до завдань 8 практикумів і 7 тематичних атестацій по 4 варіанти у кожній (для класів суспільно-гуманітарного профілю), і 5 тематичних атестацій (для загальноосвітніх навчальних закладів інших профілів), призначених для якіснішої підготовки до тематичних атестацій.


19.

Шебулдаєва І.В.

Основи споживчих знань. Навчальний посібник

Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА

2002

У даному посібнику викладені основні споживчі поняття, що дозволяють скласти правильне розуміння ролі споживача і суть його взаємин з іншими учасниками ринку, прищепити знання правових основ цих взаємин, своїх прав і обов'язків, меж домагань і відповідальності.

Книга призначена для викладачів і загальноосвітніх навчальних закладів, що вчаться, а також для всіх, хто цікавиться правами споживача і бажає виробити навики юридично грамотного їх захисту

1   2   3   4   5   6

Похожие:

Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти icon01135, м. Київ, проспект Перемоги,10, тел.(044)486 2442, факс (044)236-10-49
Міністерство освіти І науки України надсилає Перелік навчальних програм, підручників та навчальних посібників для предметів загальноосвітнього...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconАлгебра 7-9 клас [Електронний ресурс]: для загальноосвітніх закладів / Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства освіти І науки України. Версія Х., 2006. 1 Сd. (Бібліотека електронних наочностей)
Астрономія,11 клас:[Електронні ресурси]: педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх закладів. К.:Інститут педагогіки апн...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconОсновні підручники та навчальні посібники
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України та Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти для використання у вищих...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconМетодичні рекомендації щодо проведення інструктажів з бжд з учнівською молоддю перед початком канікул
Панченко В. В., методист вищої категорії відділу безпеки життєдіяльності Інституту інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconНаціональна академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини намн україни» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання та спорту України
Перспективи застосування клітинних та генних технологій в регенеративній медицині
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconТеорія І практика професійно-технічної освіти в контексті інтеграції україни в європейській освітній простір 23-24 квітня 2008 року Київ 2008
У матеріалах звітної науково-практичної конференції викладено сучасні підходи до модернізації професійно-технічної освіти в умовах...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерству освіти І науки Автономної Республіки Крим, управлінню освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconІнститут інноваційних технологій І змісту освіти №4/18-3001 від 04. 12. 2008 року Ректорам (директорам) Інститутів після
Направляємо на допомогу організаторам Всеукраїнських учнівських олімпіад та їх учасникам анотований огляд навчальної та науково-методичної...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Міністерства освіти І науки України №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconЗавдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів
Головне управління змісту освіти департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Міністерства освіти...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница