Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти
НазваниеМіністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти
страница5/6
Дата12.11.2012
Размер1.12 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6

ПРОГРАМИ

1.

Укладачі: Голубнича Н.В., Караванова Т.П., Костюков В.П.)


Програми для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв. Інформатика і програмування, с.206-244

Запоріжжя: Прем’єр

2003

Інформатика. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків.

2.

Караванова Т.П., Костюков В.П.


Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Технологічний напрям,

с.68-134.

Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах №2-3

2008

Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів технологічного напряму: інформаційно-технологічний профіль

3.

Караванова Т.П., Костюков В.П.


Зміст навчальної програми поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів,с.23-36.

Комп’ютер у школі та сім’ї., №6.

2008

Зміст навчальної програми поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-12 класів загальноосвітніх навчальних заклад. Напрям – технологічний. Профіль – інформаційно-технологічний

Підручники. Посібники

4.

Гуржій А.М., Бондаренко В.В., Співаковський О.В., Ягієв Ш.І.

Всеукраїнські олімпіади з інформатики –– 234 с.:

іл.. ISBN 966-630-041-4

Херсон: Айлант

2005

У посібнику описані правила проведення олімпіад з інформатики, організаційні питання проведення змагань, механізми та принципи відбору задач.

5.

Гуржій А.М., Бондаренко В.В., Співаковський О.В., Ягієв Ш.І.

Всеукраїнські олімпіади з інформатики. 284 с.:

іл.. ISBN 966-630-091-4

Херсон: Айлант

2005

У книзі описані правила проведення олімпіад з інформатики, організаційні питання проведення змагань, механізми та принципи відбору задач.

6.

Караванова Т.П..

За заг. ред. Згуровського М.З.


Інформатика: основи алгоритмізації та програмує.: 777 задач з рек. та прикл.: Навч. посіб. для 8-9 кл. із поглибл. вивч. інф-ки. 286 с: іл. - Бібліограф, с. 286. I8ВN 966-504-466-4

К.: Генеза,

2006

"У навчальному посібнику розглядаються питання алго­ритмізації. Складання алгоритмів базується на мові програмуван­ня Pascal.


7.

Караванова Т.П.


Інформатика: Методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Необчисл. Алгоритми: Навч. Посіб. Для 9-10 кл. із поглибл. Иввч. Інформатики. 216с.: іл.. – Бібліогр.: с.212. ISBN966-504-538-5

К.: Генеза

2007

Матеріал навчального посібника відповідає «Програмі для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв.

У навчальному посібнику розглядаються питання методики загальної побудови алгоритмів, структур даних, пошукових алгоритмів та сортування. Усі теми супроводжуються питаннями для самоконтролю та завданнями, виконання яких дозволить закріпити новий матеріал.

Посібник розрахований на вчителів та учнів, що вивчають інформатику за поглибленою програмою, а також буде корисним учням старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, що готуються до олімпіад, конкурсів, турнірів з інформатики, студентам училищ, технікумів, середніх спеціальних навчальних закладів та ВНЗ.

8.

Гуржій А.М., Бондаренко В.В., Співаковський О.В., Ягієв Ш.І.

Всеукраїнські олімпіади з інформатики (друге видання, доповнене і перероблене). 572с.: іл.ISBN966-7403-93-9

Херсон: Айлант.

2007

У посібнику описані правила проведення олімпіад з інформатики, організаційні питання проведення змагань, механізми та принципи відбору задач.


9.

Пасіхов Ю.Я.,

Сімонов К.К., Кравець Г.П., Непомнящий Г.І, Порубльов І.М.

Всеукраїнські Інтернет-олімпіади з інформатики NetOI

Універсам-Вінниця

2006

В книзі зібрані всі задачі вінницької олімпіади з інформатики, які містять коментарі та розв’язки.


10.

Караванова Т.П.


Інформатика: основи алгоритмізації та програмування: 777 задач з рекомендаціями та прикладами: Навч. посіб. для 8-9 кл. із поглибл. вивч. інф-ки. 286 с.

Київ Генеза

2006

У посібнику розглядаються основні питання алгоритмізації. Складання ал­горитмів базується на мові програмування Паскаль. Розглянуті основні можливості інтегрованого середовища Turbo Pascal 7.0, описані типові помилки користувача до кожної з тем посібника. Посібник містить велику кількість прикладів, практич­них порад, запитань для самоконтролю, різноманітних за складністю вправ та задач, що охоплюють всі теми алгоритмізації.

Підручник розрахований на вчителів та учнів, що вивчають інформатику за програмою поглибленого вивчення цього предмету, а та­кож буде корисним учням інших загальноосвітніх навчальних закладів, студентам училищ, технікумів, середніх спеціальних навчальних закладів та ВНЗ.


11.

Караванова Т.П.

Інформатика: основи алгоритмізації та програмування.


Київ:Генеза

2006

У навчальному посібнику розглядаються питання алгоритмізації. Складання алгоритмів базується на мові програмування Pascal. Посібник містить велику кількість прикладів, практичних порад, запитань для самоконтролю, різноманітних за складністю вправ та задач, що охоплюють усі теми алгоритмізації, а також розглянуто основні можливості інтегрованого середовища Turbo Pascal 7.0, описано топові помилки користувача до кожної з тем посібника.

Посібник розрахований на вчителів та учнів, що вивчають інформатику за „Програмою для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв. Інформатика і програмування для шкіл і ліцеїв. 8-11 класи”12.

Караванова Т.П.


Інформатика: методи побудови алгоритмів та їх аналіз: обчислювальні алгоритми: .: Навч. посіб. для 9-10 кл. із поглибл. вивч. інф-ки –- 333 с.

Київ Генеза .

2008

Навчальний посібник містить достатньо повний об’єм матеріалу, необхідного для оволодіння навичками побудови алгоритмів різної складності: алгоритми для роботи з довгими числами, елементи комбінаторики в алгоритмічних задачах, NP-повні задачі, алгоритми на графах, основи лінійного та динамічного програмування, жадібні алгоритми, алгоритми обчислювальної геометрії, алгебраїчні методи розв’язування алгоритмічних задач.

Даний навчальний посібник може бути корисним як при вивченні алгоритмізації у шкільному курсі поглибленої інформатики, так і при підготовці учнів інших навчальних закладів до олімпіад, турнірів, конкурсів з інформатики.

Рекомендується також як навчальний посібник для самостійного вивчення.

Для широкого кола читачів, а також для учнів, студентів, учите­лів и викладачів загальноосвітніх навчальних закладів.


13.

Кирюхин В. М.


Методика решения задач по информатике. Международ­ные олимпиады / В. М. Кирюхин, С. М. Окулов. 600 с. ил. ISBN 978-5-94774-680-8

Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний

2007

Приведен анализ решений задач 18 международных олимпиад по информатике для школьников (1989—2006 гг.). Основной акцент сде­лан на обсуждении методики решения задач и на самостоятельной подготовке школьников (студентов) при решении задач по олимпиад-ной информатике.

Книга предназначена для школьников и студентов, увлекающихся информатикой и желающих сделать информатику своей профессией, а также для преподавателей информатики, не ограничивающихся в своей работе рамками стандартных образовательных программ.

14.

Кірюхін В.М., Лапунов А.В., Окулов С.М.

Задачі з інформатики. Міжнародні олімпіади 1989-1996 рр.– 272 с. ISBN5-87484-060-5

М.:АВF

1996.

В книзі зібрані всі задачі І-VІІІ міжнародних олімпіад з інформатики, які були проведені 1989-1996 рр.

15.

Зарецька І.Т.,

Гуржій А.М.,

Соколов О.Ю.


Інформатика: Підручник для 10-11 класів загально-освітніх навчальних закла-дів. У двох частинах.

Частина 1.


Київ: Навчальна книга

2006

Частина 1 підручника містить курс інформатики для старших класів загальноосвітніх навчальних закладів; відповідає чинній програмі. Розрахований на підготовку кваліфікованих користувачів, які знають будову й основні принципи роботи комп‘ютера, володіють навичками його використання.

Для учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, зокрема й фізико-математичного профілю

16.

Зарецька І.Т.,

Гуржій А.М.,

Соколов О.Ю.


Інформатика: Підручник для 10-11 класів загально-освітніх навчальних закла-дів. У двох частинах.

Частина 2.


Київ: Навчальна книга

2006

Частина 2 підручника – курс інформатики старших класів загальноосвітніх навчальних закладів; відповідає чинній програмі. Його призначення – дати учням знання з використання електронних таблиць, розробки баз даних і систематизації процесу розв‘язування будь-якого завдання за допомогою комп‘ютера, ознайомити з принципами і методами алгоритмізації та основами програмування.

Для учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, зокрема й фізико-математичного профілю

17.

Караванова Т.П.

Інформатика. Основи

алгоритмізації та

програмування.

Шепетівка: Аспект


2003

Матеріал, викладений у посібнику, відповідає вимогам програми „інформатика. 10-11 класи” для загальноосвітніх навчальних закладів. Рекомендується як посібник і для самостійного вивчення.

Містить вправи і практичні роботи для закріпленні набутих знань і навичок

18.

Караванова Т.П.

Інформатика. Збірник вправ та задач з алгоритмізації та програмування.

Шепетівка: Аспект


2004

Збірник містить достатню кількість різноманітних за складністю вправ та задач, що охоплюють всі ключові теми алгоритмізації.

Кожний розділ збірника починається з вправ по даній темі. В збірнику для кожного типу задач пропонуються ідеї їх розв‘язання та фрагменти алгоритму.

Для широко кола читачів, а також для учнів, студентів, вчителів та викладачів навчальних закладів

19.

Хвищун І.О.


Програмування і математичне моделювання: Підручник. 544 с.: іл.. ISBN 978-966-613-5165-5, ISBN978-966-313-315-5

Київ: Ін Юре

2007

У підручнику викладено основи програмування мовою Borland Pascal.


20.
Готуємося до олімпіади з інформатики.


Бібліотека шкільного світу21.

Меньшиков Ф. В.


Олимпиадные задачи по программированию (+CD). 315 с: ил. ISBN 5-469-00765-0

СПб.: Питер

2006

Цель этой книги — познакомить читателей с некоторыми часто встречающимися типами задач, предлагаемых на олимпиадах по программированию. В разных источниках можно найти немало олимпиадных задач, но примеры решений публикуются далеко не всегда, а без них начинающему программисту-олимпийцу подготовиться к реальным соревнованиям бывает тяжело. В этой книге опубликован детальный разбор задач, взятых из ранее проводившихся олимпиад. Кроме примеров решения, автор обращает внимание читателей на особенности языков программирования, которые часто упускают из виду, но которые очень важны для успешного решения задачи. К книге прилагается компакт-диск с набором тестовых данных и тестирующей системой, позволяющими проверить правильность решения каждой из 90 задач.

22.

Долинский М.С.


Решение сложных и олимпиадных задач по программированию. 364с.

Питер

2006

У посібнику розглядаються розв’язки задач олімпіадного рівня.


23.

Порублев И.Н., Ставровский А.Б.


Алгоритмы и программы (решение олимпиадных задач). 470с.


Диалектика

2007

У посібнику розглянуті методи розв’язання олімпіадних задач.

24.

Окулов С. М.


Основы программирования.

424 с: ил.

ISBN 5-94774-003-6


М.: ЮНИМЕДИАСТАЙЛ

2002

В учебнике рассмотрены основные управляющие конструкции сис­темы программирования Турбо Паскаль, процедуры и функции, стро­ковый, вещественный и файловый типы данных. Приводится матери­ал для изучения массивов, методов сортировки и поиска, а также по динамическим структурам данных. Рассмотрены следующие структу­ры данных: списки, стеки, очереди, двоичные деревья, АВЛ-деревья и £-деревья. В материалах для чтения обсуждаются практически все во­просы, входящие в школьный минимум знаний по информатике.

Книга является достаточно полным учебником по программиро­ванию, реализующим сложную задачу — формирование у читателя структурного стиля мышления. Учебным материалом является сис­тема программирования Турбо Паскаль, а также большое число за­дач, включая задачи на алгоритмы сортировки и поиска.

Достаточно подробно рассмотрена работа с динамическими струк­турами данных.

Книга рассчитана на широкий круг читателей от школьника и студента до специалиста, решающего с помощью программирования прикладные задачи.


25.

Окулов С. М.


Программирование в алгоритмах. 341 с:

ил. ISBN 5-94774-010-9

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний

2002

Искусство программирования представлено в виде учебного курса, раскрывающего секреты наиболее популярных алгоритмов. Освещены такие вопросы, как комбинаторные алгоритмы, перебор, алгоритмы на графах, алгоритмы вычислительной геометрии. Приводятся избранные олимпиадные задачи по программированию с указаниями к решению. Практические рекомендации по тестированию программ являются не­обходимым дополнением курса.

Предназначен для школьников, студентов и специалистов, серьез­но изучающих программирование, а также для преподавателей учеб­ных заведений.

26.

Скиена С. С,

Ревилла М. А. с.


Олимпиадные задачи по программированию. Руководство по подготовке к соревнованиям/ Пер. с англ. 416 с.

М: КУДИЦ-ОБРАЗ

2005

Книга представляет собой перевод учебника по подготовке к международным соревнованиям по программированию, написанный по материалам АСМ - олимпиад.

Бестселлер, признанный Journal of Object Technology как «Лучшая книга 2003г.», в своих 14 главах книга охватывает все основные категории задач международных соревнований. Каждая глава содержит необходимое теоретико-алгоритмическое введение, разбор типовых задач и серию тренировочных заданий уровня АСМ.

Поддержка книги осуществляется сайтом: http://www.programmmg-challenges.com, а также по­пулярным тренировочным сайтом http://onHne-judge.uva.es.

«Эта книга вызывает восхищение любого, кто способен оценить красивую программу или кто имеет интерес к решению задач, структурам данных или алгоритмам...» - таков отзыв о книге известного теоретика и практика программирования, тренера сборной АСМ А. М.Тененбаума, опубликованный в АСМ Computing Reviews вскоре после ее выхода в свет. Так ли это - предостав­ляется судить читателю.

Книга предназначена для учащихся, их преподавателей и тренеров, а также других специали­стов, интересующихся олимпиадным программированием и алгоритмами.

27.

Долинский М. С.


Решение сложных и олимпиадных задач по программированию:

Учебное пособие.366 с:

ил.ISBN 5-469-00794-4

СПб.: Питер

2006

В книге рассматриваются решения оригинальных задач международных и национальных олимпиад по информатике и программированию для школьников и студентов. Задачи сгруппированы по темам: максимальный поток, минимальное остовное дерево, деревья, скрытые графы, стратегические игры, табло Янга. В начале каждой главы лаконично, но доступно излагается необходимый теоретический материал по теме, затем для каждой задачи приводятся условие, идея решения и описание конкретной реализации на языке программирования Паскаль. Для школьников, студентов и их преподавателей.

28.

Долинский М. С.


Алгоритмизация и программирование на Turbo Pascal: от простих до олимпиадных задач: Учебное пособие.237 с: ил.ISBN 5-469-00444-9

СПб.: Питер

2005

Книга содержит введение в язык программирования Паскаль и систему программирования Turbo Pascal. He предполагается знание каких бы то ни было сведений из курса информатики — все необходимое, в полном объеме, но в компактной форме, излагается в тексте. С первых страниц читатель ориентируется на самостоятельную работу в среде системы Turbo Pascal и практическое закрепление изученного материала. Основное содержание книги — обучение решению задач: от простейших до олимпиадного уровня сложности. Рассмотрены фундаментальные алгоритмы, приемы их программирования и примеры их применения: очередь, стек, рекурсия, рекуррентные соотношения, динамическое программирование, графы, генерация комбинаторных объектов. Книга предназначена как для школьников и студентов, начинающих обучение программированию, так и для тех, кого заинтересует решение олимпиадных задач. Книга безусловно будет полезна и преподавателям.

29.

Абрамов С.А., Гнєзділова Г.Г., Капустіна Є.Н., Селюн

Задачі з програмування. 224 с.

ISBN 5-02-013774-Х.

М.: Наука. Головний редактор фізико-математичної літератури

1988

Містить збір задач (більше тисячі), призначених для вироблення основних прийомів програмування

30.

Пільщиков В.Н.


Збірник вправ з мови Паскаль. Навчальний посібник для вузів. 160 с. – ISBN 5-02-013995-5

М.: Наука. Головний редактор фізико-математичної літератури

1989-

Представленні вправи та задачі з мови Паскаль та програмування в ньому.


31.

Шень А.Програмування: теореми і задачі. – 2-ге видання, виправлене та доповнене. 296 с.: ілл. ISBN 5-94057-144-1


М.: МЦНМО

2004

Книга містить задачі з програмування різної складності.

32.

Меньшиков Ф.


Олимпиадные задачи по программированию.

Питер

2006

Посібник містить 90 задач до яких є коментарі, а також диск із тестами і тестуючою програмою.

33.

Шестопалов Є.А.

Інформатика, комп‘ютерні тести, практичні роботи.

Шепетівка: Аспект


2004

Матеріал, викладений у книзі, відповідає вимогам діючих програм з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів 12-баліній системі оцінювання знань учнів.

Рекомендується при вивченні інформатики з використанням сучасних комп’ютерів, що працюють під керуванням операційної системи Windows. Містить єдині для всіх профілів загальноосвітніх навчальних закладів комп‘ютерні тести та практичні роботи для перевірки знань і навичок учнів.

Для вчителів і учнів загальноосвітніх навчальних закладів


34.

Шестопалов Є.А.

Word’97&2000 для почат-ківця.

Шепетівка: Аспект


2004

Просто, доступно і досить повно описана робота з текстовими редакторами Word ’97 або Word‘2000.

Рекомендується для вивчення роботи з текстовими документами на ІВМ-сумісних комп‘ютерах, які працюють під керуванням операційної системи Windows. Містить багато вправ, послідовне виконання яких допоможе навчитися створювати різноманітні текстові документи. Людині без спеціальної освіти текст книги цілком доступний.

Для широко кола читачів і різного роду комп‘ютерних курсів, а також для учнів, студентів, вчителів та викладачів навчальних закладів

35.

Шестопалов Є.А.,

Пилипчук О.П.


Інформатика. Базовий курс. 9 клас.

Шепетівка: ПП Шестопалов Є.А.

2008

Рекомендується для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів різних профілів з 12-річним навчанням. Відповідає вимогам діючих програм з інформатики та 12-бальній системі оцінювання знань учнів.

У зручній та доступній формі викладені основи роботи з графічним редактором CorelDRAW, програмами Excel (електронні таблиці), Access (система управління базами даних). В кінці кожної теми є питання для самоконтролю і вправи для закріплення набутих знань


36.

Шестопалов Є.А.

Інформатика, базовий курс.

Шепетівка: Аспект


2004

Матеріал, викладений у книзі, відповідає вимогам діючих програм з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів та 12-бальній системі оцінювання знань учнів.

Рекомендується як посібник для загальноосвітніх навчальних закладів і для самостійного вивчення. Просто і доступно описані основні відомості про бази даних Access і всесвітню мережу Internet.

До кожної теми є вправи для закріплення набутих знань і навичок


37.

Шестопалов Є.А.

Інформатика, базовий курс.

Шепетівка: Аспект


2004

Матеріал, викладений у книзі, відповідає вимогам діючих програм з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів та 12-бальній системі оцінювання знань учнів. Рекомендується як посібник для загальноосвітніх навчальних закладів і для самостійного вивчення.

Просто і доступно описані основні відомості про графічний редактор Paint, текстовий редактор Word, електронні таблиці Excel.

До кожної теми є вправи для закріплення набутих знань і навичок. Для широко кола читачів, а також для учнів, студентів, вчителів та викладачів навчальних закладів38.

Глинський Я.М.

Інформатика: 8-11 класи

Львів :Деол

2002

Посібник складається з двох книжок. У першій книжці вивчаються основи алгоритмізації і програмування з застосуванням мови Паскаль і засобів візуального програмування Delphi для розв‘язування типових навчальних задач.

У другій подані головні поняття інформатики, описано будову і принципи функціонування комп’ютерів, операційні системи MS-DOS, Windows 9x та Unix, правила створення та використання текстових документів, електронних таблиць і баз даних


39.

Арсак Ж.


Программирование игр и головоломок: Пер. с франц. 224 с.

М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит.,

1990

Рассматриваются способы программирования различных занимательных игр и головоломок с числами, геометрическими фигурами и др. Изложение большинства игр и головоломок ведется в несколько этапов. Сначала разъясняется сама постановка задачи и требования, предъявляемые к алгоритму ее решения.

В следующем разделе книги обсуждается сам алгоритм и возможные пути его реализации.

В конце книги по многим играм и головоломкам даются наброски их программной реализации. Используемый при этом язык типа Паскаля допускает перевод на другие широко распространенные языки программирования.

Для начинающих программистов, студентов вузов и техникумов.


40.

Ахо А.,

Хопкрофт Д., Ульман Д.


Структуры данных и алгоритмы. Пер. с англ. Уч. пос. 384 с., ил.

М.: Издательский дом “Вильямс”

2000

В этой книге подробно рассмотрены структуры данных и алгоритмы, которые являются фундаментом современной методологии разработки программ. Показаны разнообразные реализации абстрактных типов данных, начиная от стандартных списков, стеков, очередей и заканчивая множествами и отображениями, которые используются для неформального описания и реализации алгоритмов. Две главы книги посвящены методам анализа и построения алгоритмов; приведено и исследовано множество различных алгоритмов для работы с графами, внутренней и внешней сортировки, управления памятью.

Книга не требует от читателя специальной подготовки, только предполагает его знакомство с какими-либо языками программирования высокого уровня, такими как Pascal. Вместе с тем она будет полезна специалистам по разработке программ и алгоритмов и может быть использована как учебное пособие для студентов и аспирантов, специализирующихся в области компьютерных наук.

41.

Бондарев В.М., Рублинецкий В.И., Качко Е.Г.


Основы программирования. 368 с.

Харьков: Фолио; Ростов н/Д: Феникс,

1997

В компактной форме изложен мастерски написанный курс обучения основам программирования. Первая часть книги представляет собой учебник Паскаля и тренировочный курс программирования вообще. Во второй части описаны разнообразные алгоритмы обработки данных. Часть третья представляет собой учебник по ассемблеру и системному программированию.

Книга предназначена для школьников старших классов, студентов и всех желающих освоить программирование. Специальных знаний для чтения книги не требуется.

42.

Вентцель Е.С.


Исследование операций: задачи, принципы, методология. 2-е изд. 208 (Пробл. науки и техн. прогресса)

М.: Наука.

Гл. ред. физ.-мат. лит.,

1988

Популярно излагаются основы исследования операций  науки о выборе разумных, научно обоснованных решений во всех областях человеческой деятельности. Главное внимание уделяется не математическому аппарату, а вопросам методологии.

Для инженеров, научных работников, руководителей предприятий, интересующихся проблемами выбора решений.

43.

Вирт Н.


Алгоритмы и структуры данных: Пер. с англ. 2-е изд., испр.352 с., ил.

СПб.: Невский Диалект

2001

Книга известного швейцарского специалиста посвящена изложению фундаментальных принципов построения эффективных и надежных программ. В ней содержится также описание и анализ основных алгоритмов. Изложение ведется с использованием языка Модула-2, что, однако, не снижает ценность излагаемого материала для пользователей других языков программирования.

Для программистов разной квалификации, преподавателей и студентов

44.

Грузман М.


Эвристика в информатике. 308 с.

Винница: Арбат,

1998

Эта работа ориентирована на читателя, который желает не только постигнуть основы информатики, но также и приобрести навыки самостоятельного решения задач.

Эвристика – не совсем точно очерченная область исследования, относимая то к логике, то к философии, то к психологии. Цель эвристики  исследовать методы и правила, как делать открытия и изобретения – решать задачи.

Книга посвящена методике решения задач «по информатике», и потому называется: «Эвристика в информатике».

Издание ориентировано в первую очередь на учителей информатики и студентов – будущих учителей, а также на широкий круг любителей задач «по информатике».

45.

Зубов В.С.


Справочник программиста. Базовые методы решения графовых задач и сортировки. 256 с.

М.: Информационно-издательский Дом «Филинъ»

1999

В книге рассматриваются распространенные структуры данных и оригинальные композиции для сортировки и решения графовых задач. Более 90 примеров и ответов к заданиям иллюстрируют методы и технологию программирования. В книгу включены наиболее быстродействующие алгоритмы, минимальные по затратам памяти и дискового пространства. Прилагаемая к книге дискета содержит оттестированные примеры и программы приложений, реализованные на языке Турбо Паскаль, которые можно использовать как блоки создаваемых программ.

Для студентов и преподавателей вузов, лицеев и техникумов, а также для программистов-практиков.

46.

Кармен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р.

Алгоритмы построение и анализ.957с.

Москва: МЦНМО

2002

У книзі розглянуто теоретичні основи побудови алгоритмів.

47.

Касаткин В.Н., Владыкина Л.И.


Алгоритмы игры. 80 с.

Київ: Рад. шк.,

1984

Увлекательное, доступное и эффективное продвижение вглубь математики предлагается осуществить читателю при работе с этой книгой. Здесь описаны занимательные математические игры – неисчерпаемый источник разнообразнейших задач, игры древние и совсем молодые, игры, секрет которых уже известен, и игры, беспроигрышная стратегия для которых еще ожидает своего первооткрывателя. От необычных примеров применения двоичной системы счисления и использования чисел Фибоначчи до граф-схем алгоритмов, по которым игровой поединок с человеком ведет ЭВМ, – таков диапазон тем, обсуждаемых в книге.

Предназначен учащимся 8-10 классов.

48.

  1. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р.
Алгоритмы: построение и анализ. 960 с., 263 ил.

М.: МЦНМО

2001

Книга представляет собой перевод учебника по курсу построения и анализа эффективных алгоритмов, написанного в Массачусетском технологическом институте; в ней разбираются важнейшие классы быстрых алгоритмов и приемы их построения.

Изложение подробное и математически строгое. Книгу можно использовать в качестве учебника и справочника; она будет полезна как студентам, так и профессионалам в области computer science и программирования.

49.

  1. Липский В.
Комбинаторика для программистов: Пер. с польск. 213 с., ил.

М.: Мир

1988

Книга польского специалиста по программированию знакомит читателей с широким спектром комбинаторных и теоретико-графовых алгоритмов. Описание алгоритмов дано на языке Паскаль; стиль изложения близок к справочному  постановка задачи, алгоритм ее решения, комментарии, трудоемкость, примеры. Русское издание дополнено новыми результатами.

Для специалистов в области информатики, исследования операций, методов оптимизации, а также для студентов вузов как учебное пособие.

50.

Макконнелл Дж.


Анализ алгоритмов.Вводный курс. 304 с.

Москва: Техносфера

2002

По истечении десятилетия элементная база компьютеров, операционные системы, средства доступа и внешний вид программ меняются коренным образом. Однако структуры и алгоритмы, лежащие в их основе, остаются неизменными в течении гораздо большего времени. Эти основы начали закладываться тысячелетия назад, когда были разработаны первые алгоритмы. В предлагаемой вниманию читателя книге обсуждаются алгоритмы решения наиболее распространенных классов задач, покрывающих практически всю область программирования: поиск и сортировка, численные алгоритмы и алгоритмы на графах. Особое внимание уделено алгоритмам параллельной обработки, редко освещаемым в литературе на русском языке.

Книга носит учебный характер. Она может быть использована как вузовскими преподавателями для организации семестрового курса  так и для самостоятельного изучения. Изложение неформальное и чрезвычайно подробное, с большим количеством упражнений, позволяющих вести самоконтроль. Книга может заинтересовать всех, кому приходится самостоятельно писать программы  от программистов банковских систем до научных работников.

51.

Мозговой. М.


Занимательное программирование. 208с

Питер

2004

У книзі викладені основи комп’ютерної геометрії та теорії графів.

52.

Седжвик Роберт


Фундаментальні алгоритми на С++. (т.1,2,3,4,5).


53.

Ставровський А.Б., Карнаух Т.О.


Перші кроки програмування. 390с.

Диалектика.

2005

У підручнику викладено основи програмування мовою Borland Pascal.

54.

Шестопалов Є.А.

Інформатика, комп‘ютерні тести, практичні роботи.

Шепетівка: Аспект


2004

Матеріал, викладений у книзі, відповідає вимогам „Програми з інформатики, 10-11 класи” для загальноосвітніх навчальних закладів та 12-бальній системі оцінювання знань учнів. Рекомендується при вивченні інформатики з використанням сучасних комп‘ютерів, що працюють під керуванням операційної системи Windows. Містить комп‘ютерні тести та практичні роботи для перевірки знань і навичок.

55.

Шестопалов Є.А.

Internet для початківця.

Шепетівка: Аспект


2004

Просто, доступно, лаконічно і досить повно описана робота у всесвітній мережі Internet з електронною поштою, групами новин та Web-сторінками за допомогою програм Outlook Express та Internet Explorer. Містить вправи, послідовне виконання яких допоможе навчитися працювати у всесвітній мережі Internet.

56.

Шестопалов Є.А.

Excel‘2000&XPдля початківця.

Шепетівка: Аспект2004

Просто, лаконічно і доступно описана робота з програмним продуктом Excel‘2000 і Excel‘XP. Рекомендується для різноманітних курсів або самостійного вивчення роботи з електронними таблицями на комп‘ютерах, які працюють під керуванням операційної системи Windows’98 (NT, 2000, XP).

Містить вправи, послідовне виконання яких допоможе навчитися створювати різноманітні табличні документи за допомогою Excel.

Для широко кола читачів, а також для учнів, студентів, вчителів та викладачів навчальних закладів.

57.

Шестопалов Є.А.

Інформатика. Базовий курс.

Шепетівка: Аспект


2005

Просто і доступно описані основні відомості про інформацію та інформаційні процеси, інформаційну систему Windows, основи роботи з графічним редактором Paint, текстовими редакторами „Блокнот” і Word, програми Excel (електронні таблиці), PowerPoint (комп‘ютерні презентації), Access (система управління базами даних), всесвітньою мережею Internet. До кожної теми є питання для самоконтролю і вправи для закріплення набутих знань. Рекомендується для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного,природничого та технологічного профілів. Відповідає вимогам з інформатики та 12-бальній шкалі оцінювання знань учнів


58.

Шестопалов Є.А.

Word’97&2000 для почат-ківця.

Шепетівка: Аспект


2005

Просто, доступно і досить повно описана робота з текстовими редакторами Word ’97 або Word‘2000.

Рекомендується для вивчення роботи з текстовими документами на ІВМ-сумісних комп‘ютерах, які працюють під керуванням операційної системи Windows. Містить багато вправ, послідовне виконання яких допоможе навчитися створювати різноманітні текстові документи. Людині без спеціальної освіти текст книги цілком доступний.

Для широко кола читачів і різного роду комп‘ютерних курсів, а також для учнів, студентів, вчителів та викладачів навчальних закладів

59.

Шестопалов Є.А.

Інформатика, базовий курс.

Шепетівка: Аспект


2005

Матеріал, викладений у книзі, відповідає вимогам діючих програм з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів та 12-бальній системі оцінювання знань учнів. Рекомендується як посібник для загальноосвітніх навчальних закладів і для самостійного вивчення. Просто і доступно описані основні відомості про інформацію та інформаційні процеси, інформаційну систему, клавіатуру комп‘ютера, операційну систему Windows‘ХР, основи роботи з дисками. Майже до кожної теми є вправи для закріплення набутих знань і навичок. Для широко кола читачів, а також для учнів, студентів, вчителів та викладачів навчальних закладів

60.

Шестопалов Є.А.,

Сальнікова І.І.

Інформатика. Базовий

курс. 8 клас.

Шепетівка: Аспект


2006

Рекомендується для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів різних профілів з 12-річним навчанням. Відповідає вимогам діючих програм з інформатики та 12-бальній шкалі оцінювання знань учнів.

Навчальний посібник у зручній та доступній формі містить закінчення базового курсу операційної системи Windows‘ХР і текстового процесора Word‘ХР.

Крім того в ньому описані створення презентацій за допомогою програми PowerPoint та користування глобальною мережею Internet. І кінці кожної теми є питання для самоконтролю, вправи для закріплення набутих знань, практичні і тематичні роботи

ЕКОНОМІКА

1   2   3   4   5   6

Похожие:

Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти icon01135, м. Київ, проспект Перемоги,10, тел.(044)486 2442, факс (044)236-10-49
Міністерство освіти І науки України надсилає Перелік навчальних програм, підручників та навчальних посібників для предметів загальноосвітнього...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconАлгебра 7-9 клас [Електронний ресурс]: для загальноосвітніх закладів / Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства освіти І науки України. Версія Х., 2006. 1 Сd. (Бібліотека електронних наочностей)
Астрономія,11 клас:[Електронні ресурси]: педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх закладів. К.:Інститут педагогіки апн...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconОсновні підручники та навчальні посібники
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України та Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти для використання у вищих...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconМетодичні рекомендації щодо проведення інструктажів з бжд з учнівською молоддю перед початком канікул
Панченко В. В., методист вищої категорії відділу безпеки життєдіяльності Інституту інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconНаціональна академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини намн україни» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання та спорту України
Перспективи застосування клітинних та генних технологій в регенеративній медицині
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconТеорія І практика професійно-технічної освіти в контексті інтеграції україни в європейській освітній простір 23-24 квітня 2008 року Київ 2008
У матеріалах звітної науково-практичної конференції викладено сучасні підходи до модернізації професійно-технічної освіти в умовах...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерству освіти І науки Автономної Республіки Крим, управлінню освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconІнститут інноваційних технологій І змісту освіти №4/18-3001 від 04. 12. 2008 року Ректорам (директорам) Інститутів після
Направляємо на допомогу організаторам Всеукраїнських учнівських олімпіад та їх учасникам анотований огляд навчальної та науково-методичної...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Міністерства освіти І науки України №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconЗавдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів
Головне управління змісту освіти департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Міністерства освіти...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница