Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти
НазваниеМіністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти
страница2/6
Дата12.11.2012
Размер1.12 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6

ІСТОРІЯ


Програми

1.

авт. кол., керівник Кульчицький С.В.

Програми з історії України. 10-11 класи

Київ: Педагогічна преса

2005

Програма розраховані на вивчення історії України в 10-11 класах суспільно-гуманітарного профілю (3 год. на тиждень), орієнтується на поглиблене вивчення вітчизняної історії, перевага надається різним аспектам соціально-політичної історії (економічне, духовне і повсякденне життя українського народу, його зв'язкам з іншими народами Європи і всього світу)

Рекомендовано МОНУ

2.

авт. кол., керівник Кульчицький С.В.

Програми з всесвітньої історії. 10-11 класи

Київ: Педагогічна преса

2005

Програми розраховані на вивчення всесвітньої історії в 10-11 класах суспільно-гуманітарного профілю (4 год. на тиждень), акцентує увагу на основні тенденції, закономірності історичного процесу другої половини ХХ ст. та його протиріччя; особливості соціально-економічного та політичного розвитку провідних країн і регіонів, становище в яких суттєво впливало на міжнародну обстановку, було проявом глобальних проблем людства Рекомендовано МОНУ

3.

Гупан Н.М., Пометун О.І., Фрейман Г.О.

Історія України

Журнал „Історія школах України”
Програма суспільно-гуманітарного напряму, правового і філософського профілів

4.

Кульчицький С.В., Лебедева Ю.Г.

Історія України

Журнал „Історія в школах України”
Програма суспільно-гуманітарного напряму, історичного профілю


Підручники. Посібники

5.

Бойко О.Д.

Історія України

Київ:Академ-видав

2008

Посібник охоплює період з найдавніших часів до сьогодення. Вирізняється оригінальністю викладу та компактністю тексту


6.

Білоножко С.В.

та інші

Історія епохи очима людини

Київ: Генеза

2004

У навчальному посібнику події української історії ХХ ст. розкриваються на тлі світових та європейських подій. Запропоновано фрагменти текстових та візуальних джерел


7.

Білоусько О.А.

Україна давня: карти, ілюстрації. Євразійський контекст

Київ: Генеза

2002

У виданні подано історію розвитку природи, суспільства і культури з давніх часів до к. V ст., що відображено знаково - у картах, таблицях, супроводжуваних ілюстраціями та коментарями. Показано також синхронність процесів і явищ, які відбувалися в Україні та інших територіях

8.

Грицак Я.Й

Нариси з історії України

Київ: Генеза

2003

Видання, присвячене проблемі формуванні модерної української нації. Охоплює події новітньої історії України


9.

За редакцією

Смолія В.

Нариси з історії України

Київ: Генеза

2002

У навчальному посібнику викладено історію України від перших років ХХ ст. до сьогодення. Наголос зроблено на висвітленні подій другої половини минулого століття.

Особливу увагу приділено діяльності Верховної Ради УРСР, розглянуто політичне, економічне і культурне життя України після здобуття незалежності


10.

За редакцією

Смолія В.

Історія України: нове бачення у ІІ томах

Київ: Наукова думка

2002

У виданні здійснюється огляд історичних подій, що відбувалися на території України з прадавніх часів до початку ХХ ст. Подаються вони у загальнонаціональному контексті розвитку світової цивілізації. Використані кращі здобутки дореволюційної, радянської та зарубіжної історіографії


11.

Гончар Б.М., Козицький М.Ю.,

Мордвінцев В.М., Слюсаренко А.Г.

Всесвітня історія

Київ: Знання

2007

Посібник дає змогу поновити, доповнити, систематизувати знання з всесвітньої історії. Підготовлений авторським колективом науковців Київського національного університету


12.

За редакцією

Смолія В.

Енциклопедія історії України т.1-4

Київ: Наукова думка

2003-2007

Видання враховує останні здобутки історичної науки. Поряд із статтями з історії України у ньому друкуються загальнотеоретичні матеріали, які висвітлюють сучасні досягнення світової історіографії та політології, а також подаються відомості про окремих визначних людей планети та найвпливовіші міжнародні організації

13.

Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф.

Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник

Київ: Наукова думка

1995

Довідник є зібранням фактографічного матеріалу з історії України, упорядкованого за хронологічним принципом. Він відтворює визначні події українського минулого від архаїчних часів.

Події минулого розглядаються в контексті світової історії

14.

Упор.: Підкова І.Р.,

Шуста Р.М.,

Гирич І.Б.

Енциклопедичний довідник: Історія України

Київ: Генеза

2008

Видання третє доповнене. Автори пояснюють основні історичні терміни та поняття, подають короткі довідки про найважливіші події української історії, біографії українських і зарубіжних державних політичних громадських, культурних і військових діячів, учених і митців, життя і діяльність яких було пов’язане з Україною

15.

Кіндер Г.,

Хільгеман В.

Всесвітня історія (переклад з німецької )

Москва: Рыцари

2003

Довідникове видання, в якому подано картографічний і хронологічний виклад історичних подій

16.

Баханов К.О.

Всеукраїнські олімпіади юних істориків: сторінки історії, завдання, підсумки

Запоріжжя: Просвіта

2004

Пропонована книжка містить методичні рекомендації з підготовки школярів до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, приклади завдань та відповіді до них.

17.

Упоряд.:

Черкаська Л.С., Жив’юк А.А.

Готуємось до історичної олімпіади. Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії. у 2 ч.

Київ: Шкільний світ

2006,2007

У посібниках вміщено матеріали з організації та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад юних істориків. До уваги читачів – статті з досвіду проведення різних етапів історичної олімпіади (шкільних районних, обласних та Всеукраїнського), а також зразки завдань та відповіді до них, методичні рекомендації з підготовки школярів до інтелектуальних змагань.

18.

Черкаська Л.С.

Методичний посібник „Олімпіади, турніри, конкурси.”

Газета „Історія України”,

№22-24, 2007

№22-24 2008

Запропоновано завдання ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад юних істориків 2007 та 2008 рр., аналіз їх виконання учасниками олімпіади та подано методичні рекомендації щодо підготовки до інтелектуальних змагань.

19.

Ольхіна Н.І.,

Діденко Н.Г.,

Непран Л.М.,

Черкаська Л.С.

Історичні олімпіади. 8-11 класи

Харків: Основа

2004

Збірник містить матеріали, які використовувалися на ІІ, ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії. Збірник включає нормативні документи, методичні рекомендації щодо підготовки до олімпіад та поглибленого вивчення історії, завдання, тести та зразки відповідей на них.


ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА


Програми

1.

Котюк О.І.,

Котюк І.І.

Правознавство для ліцеїв, гімназій, класів з поглибленим вивченням правознавства

журнал “Історія в шко­лах Украї­ни”

№ 5

2002

Програми розраховані на вивчення правознавства в 10-11 класах з поглибленим вивченням правознавства (3 год. на тиждень). Курс має сприяти формуванню стійкого інтересу до предмету, розвитку відповідних компетентностей і здібностей учнів, їх орієнтації на професійну діяльність.

Рекомендовано МОНУ

2.

Усенко І.Б.,

Наровлянський О.Д.

Правознавство для юридичних ліцеїв і спеціалізованих юридичних класів

журнал “Історія в шко­лах Украї­ни”

№ 3

1999

Програми розраховані на вивчення правознавства в 10-11 класах (3 год. на тиждень). Курс має сприяти формуванню стійкого інтересу до предмету, розвитку відповідних компетентностей і здібностей учнів, їх орієнтації на професійну діяльність

3.

Ратушняк С.П.,

Ремех Т.О.

Правознавство для профільних класів.

10-12 кл.

Вікторія

2008

Програма курсу розрахована на три роки навчання (2 години на тиждень), має на меті формування в учнів розуміння права як відкритої системи, що базується на невід’ємності суспільства від держави, законів від повсякденного життя. Право представлене в курсі елементом цілісного світу, що складається з понять, переживань і практичних дій. Курс спрямований на розвиток правової і громадянської компетентності, відповідних ціннісних орієнтирів, умінь, навичок школярів

4.

Пометун О.І.,

Ремех Т.О.

Права людини

журнал “Історія в шко­лах Украї­ни”

№ 4

2006

Програми розраховані на вивчення в 10-11 класах суспільно-гуманітарного профілю (1 год. на тиждень), орієнтована на реалізацію завдань громадянської освіти та виховання учнів і може бути розглянутий як невід'ємна складова такої системи, яка будується сьогодні в школах України. Рекомендовано МОНУ

5.

Пометун О.І.,

Ремех Т.О. та ін.

Практичне право

журнал “Історія в шко­лах Украї­ни”

№ 5

2003

Програми розраховані на вивчення курсу за вибором в 8 (9) класі (1 год. на тиждень), має на меті зацікавити учнів правознавством, озброїти їх уміннями діяти в життєвих ситуаціях відповідно до вимог законів, закласти основи правових та громадянських знань. Рекомендовано МОНУ

Підручники. Посібники


6.

Дзера О.В.

Правознавство

Київ: Юрінком Інтер

2007

У підручнику висвітлено історію виникнення держави і права, розкрито поняття держави, права, а також системи судових, правоохоронних та правозахисних органів України, основи юридичної деонтології.

Підручник розрахований на учнів профільних (правових) класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та інших навчальних закладів. На абітурієнтів, які складатимуть вступні іспити з основ правознавства до юридичних навчальних закладів; на студентів, які вивчають право в неюридичних вищих і середніх навчальних закладах; на викладачів загальноосвітніх шкіл.

Книга може бути використана для підготовки учнів до Всеукраїнських учнівських олімпіад та зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень


7.

Журавський В.С.

Основи правознавства (підручник)

Київ: Юридична думка

2004

Подається виклад найважливіших положень теорії та історії держави і права та найважливіших галузей права


8.

Котюк І.І.,

Котюк О.І.


Курс правознавства

ч. І. Основи теорії

Київ: Версія

2003

На основі узагальнення теорії і практики сучасного правознавства та новітнього законодавства в системному та адаптованому вигляді викладено головні положення теорії держави і права


9.

Котюк І.І.,

Котюк О.І.


Курс правознавства

ч. ІІ. Основи публічного права

Київ: Версія

2004

Посібник присвячений галузям права України, норми яких регулюють публічні відносини (конституційне, адміністративне, екологічне, кримінальне право).

10.

Котюк І.І.,

Котюк О.І.


Курс правознавства

ч. ІІІ. Основи приватного права

Київ: Версія

2005

Посібник присвячений галузям права України, норми яких регулюють приватні правовідносини (цивільне, господарське, земельне, житлове та трудове право).

11.

Пометун О.І.,

Ремех Т.О.,

Сущенко І.

Права людини

Київ: АСК

2006

У посібник висвітлено основні положення інституту прав людини.

12.

Машіка В.

Сімейне, трудове та кримінальне право у тестах, задачах та іграх

Ужгород-Мукачево

2003

Збірка містить дидактичні матеріали з трьох галузей права (сімейного, трудового, кримінального), які надають змогу учням глибоко засвоїти навчальний матеріал. Більшість тестів, задач, рівнянь, ігор, запитань до брейн-рингу розраховані на школярів з високою освітньою підготовкою


13.

Машіка В.

Кримінальне право: тести, рівняння, відмінності, ігри та задачі.

Київ: Шкільний світ

2005

У книжці містяться практичні завдання п’яти типів розв’язання яких сприятиме оволодінню учнями основами знань з кримінального права. Значна частина завдань розрахована на учнів, які поглиблено вивчають кримінальне право. У книжці подаються і основні статті Кримінального кодексу України, а також враховані ті зміни, які були внесені до кодексу у 2002-2005 роках.

Завдання можуть бути використані при підготовці до олімпіад з правознавства.


14.

За ред. В.Гончаренка

Юридичні терміни. Тлумачний словник

Київ:Либідь

2003

У словнику вміщено понад 1000 основних юридичних термінів з різних галузей міжнародного, трудового, кримінального та цивільного права


15.

Слюсаренко А.Г.,

Томенко М.В.

Історія української конституції

Київ: Знання

1993

У книзі зібрано та проаналізовано конституційно-державні акти України з найдавніших часів до 90-х років ХХ ст.

16.

Євтушенко Р.І.

Методичний посібник „Олімпіади, турніри, конкурси.”

Газета „Історія України”,

№22-24, 2007

№22-24 2008

Запропоновано завдання ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад юних правознавців 2007 та 2008 рр. та подано методичні рекомендації щодо підготовки до інтелектуальних змагань.


1   2   3   4   5   6

Похожие:

Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти icon01135, м. Київ, проспект Перемоги,10, тел.(044)486 2442, факс (044)236-10-49
Міністерство освіти І науки України надсилає Перелік навчальних програм, підручників та навчальних посібників для предметів загальноосвітнього...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconАлгебра 7-9 клас [Електронний ресурс]: для загальноосвітніх закладів / Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства освіти І науки України. Версія Х., 2006. 1 Сd. (Бібліотека електронних наочностей)
Астрономія,11 клас:[Електронні ресурси]: педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх закладів. К.:Інститут педагогіки апн...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconОсновні підручники та навчальні посібники
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України та Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти для використання у вищих...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconМетодичні рекомендації щодо проведення інструктажів з бжд з учнівською молоддю перед початком канікул
Панченко В. В., методист вищої категорії відділу безпеки життєдіяльності Інституту інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconНаціональна академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини намн україни» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання та спорту України
Перспективи застосування клітинних та генних технологій в регенеративній медицині
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconТеорія І практика професійно-технічної освіти в контексті інтеграції україни в європейській освітній простір 23-24 квітня 2008 року Київ 2008
У матеріалах звітної науково-практичної конференції викладено сучасні підходи до модернізації професійно-технічної освіти в умовах...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерству освіти І науки Автономної Республіки Крим, управлінню освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconІнститут інноваційних технологій І змісту освіти №4/18-3001 від 04. 12. 2008 року Ректорам (директорам) Інститутів після
Направляємо на допомогу організаторам Всеукраїнських учнівських олімпіад та їх учасникам анотований огляд навчальної та науково-методичної...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Міністерства освіти І науки України №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconЗавдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів
Головне управління змісту освіти департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Міністерства освіти...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница