Конспект лекцій по дисципліні ”політична економія”
НазваниеКонспект лекцій по дисципліні ”політична економія”
страница19/19
Дата12.11.2012
Размер3.14 Mb.
ТипКонспект
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

3. Підприємництво: головні умови та принципи його здійснення.

До умов формування підприємницького середовища належить наступне:

1) наявність прав власності і господарюючих суб'єктів на засоби виробництва, його продукт і дохід;

2) наявність певної сукупності прав і свобод (наприклад, вибі вида господарської діяльності, джерел фінансування, доступ до ресурсів, збут продукції та інше), тобто економічної незалежності суб'єктів господарської діяльності;

3) наявність певного господарського середовища, яке б забезпечувало реалізацію перших двох умов (ринково-конкурентний режим господарювання);

4) наявність сприятливого клімату серед населення;

5) правовий захист підприємництва;

6) державна підтримка підприємства в області фінансового та матеріально-технічного забезпечення.

Закон України "Про підприємництво" передбачає виконання у країні наступних принципів:

1) вільний вибір діяльності;

2) добровільне залучення до здійснення підприємницької діяльності;

3) самостійне формування програми діяльності, вибір постачальників та споживачів виробленої продукції, установлювання цін відповідно до законодавства. При цьому "втручання" державних органів у господарську діяльність підприємців не допускається. У цьому випадку дуже важливим є вибір форм взаємодіяльності господарюючих суб'єктів. В індустріально розвинутих країнах такою формою є контрактна система взаємовідносин між товаровиробниками. Це означає, що більшість угод здійснюється на основі письмової чи усної домовленості. У нашій же країні набуває розвитку така форма, як прямий договір між підприємствами;

4) вільне найняття робітників. Мається на увазі, що законодавство повинно бути так відпрацьовано, щоб робітник мав змогу запропонувати свою робочу силу відповідно до своїх бажань з одного боку. З другого боку, під час укладення трудового договору підприємець повинен забезпечити умови та охорону праці, його оплату не нижче встановленого мінімального рівня, а також інші соціальні гарантії;

5) залучення та використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не заборонено чи необмежено законодавством. Для реалізації цього принципу дуже важливою є роль держави. Саме вона:

а) дає підприємцю землю;

б) передає державне майно (протягом приватизації);

в) сприяє організації матеріально-технічного забезпечення;

г) допомагає у підготовці та перепідготовці кадрів;

д) забезпечує інформаційне обслуговування підприємців.

6) вільне розпорядження прибутком, який залишається у фірмі після внесення платежу, встановленого законодавством. Виключаються з практики будь-які нормативні розподілення прибутку;

7) самостійне здійснення підприємцем-юридичною особою, зовнішньоекономічною діяльності, використання підприємствами належної йому частки валютного прибутку за власним розсудом.

Якщо проаналізувати мировий досвід, то перш за все потрібно відзначити серйозну підтримку дрібного бізнесу крупними підприємствами.

(Франчайзинг).

Ця система співпраці крупного та дрібного підприємництва здобула широке розповсюдження у США, країнах Західної Європи. Конкретно ця співпраця виявляє себе в:

1) виділення дрібному бізнесу кредитів на пільгових умовах;

2) консультування;

3) надання рекламних послуг;

4) надання права використання торгівельної марки;

5) здавання в оренду обладнання.

Наприклад, у США на основі системи франчайзингу в 1988р. функціонувало більше 0,5 млн. підприємств дрібного бізнесу, число зайнятих - 7,3 млн. ос.; сума продажу - 640 млрд. дол. за рік.


4. Основні типи і форми підприємства.

В країнах розвиненою ринковою економікою підприємництво може бути виражено трьома основними типами:

1) дрібний бізнес, який засновується на приватній власності назасоби виробництва;

2) спільне підприємництво чи партнерство;

3) корпоративне підприємництво, яке засновується на акціонерній власності. Структура недержавного бізнесу у США

Типи

підприємств

Кількість фірм %

Валовий дохід %

1970

1980

1990

1970

1980

1990

Приватні

фірми

78,3

73,8

68,4

11,4

7,1

4,9

Партнерство

7,8

8,8

10,3

4,5

3,5

4,4

Корпорація

13,9

13,9

21,3

84,1

89,7

90,7

Разом

101%

100%

100%

100%

100%

100%


За типом власності розпізнають наступні форми виробництва:

1) приватні фірми;

2) колективні підприємства з необмеженою відповідальністю;

3) товариства з обмеженою відповідальністю;

4) державні та муніципальні підприємництва (на Заході до їх числа також відносять підприємства зі змішаним капіталом);

5) об'єднання підприємств.


Під приватною фірмою розуміють індивідуальне підприємство, яке належить громадянину на правах власності, або членам його родини на правах спільної часткової власності.

По суті, це дрібне підприємництво.

В США у с/г - 11 млн. приватних фірм з доходом від 3,5 - 65 млн. дол. і лише 40 тис. - 3 млн. дол., а чистий дохід - 200 -300 тис. дол.

Під колективною формою підприємств і необмеженою відповідальністю розуміють таку організаційно-правову форм підприємницької діяльності, коли усі члени колективу несуть необмежену солідарну відповідальність по зобов'язанням підприємства усім своїм майном.

В країнах з розвиненою ринковою економікою ця форма подається партнерствами, кооперативами і колективами народними підприємствами. Наприклад, в США - 2млн. партнерств(близько 10% підприємств у сфері дрібного підприємництва). Кооперативи охоплюють лише 5 - 6 % виробленої продукції. Народні підприємства складають 3 - 4% . До колективних підприємств з необмеженою відповідальністю відносять також просте товариство і повне товариство.

Під простим товариством розуміють підприємство, яке засноване на взаємних зобов’язаннях учасників спільної справи про з'єднання капітальної та спільної діяльності.

Повне товариство - це така господарська форма, всі учасники якої (ті, що займаються торгівлею чи промислом у рамках однієї спільної фірми) відповідають, як солідарні боржники . Товариства обмеженої відповідальністю (ця форма популярна на Заході) - це така форма підприємницької діяльності, учасники якої - громадяни чи юридичні особи - об'єднуються для спільної господарської діяльності та відповідають по зобов’язаннях фірми лише у розмірі своєї частки у капіталі цієї фірми. При укладенні комерційних угод і визначенні виробничої програми достатньо чітко визначається міра фінансової та майнової діяльності кожного власника у процесі роботи фірми. У практиці Західних фірм обмеженою відповідальністю склад власників формується: або на основі установчого договору ; або між юридичними особами; або між окремими громадянами (керують громадяни).

У тому випадку, коли фірми обмеженою відповідальністю засновуються юридичними особами, керування фірмою здійснюється винятково найманими службовцями управління від власності. Визначення "Alt" - означає товариство з обмеженою відповідальністю. До товариств з обмеженого відповідальністю також відносять змішані товариства. Вони об’єднаннями кількох громадян чи юридичних осіб, які створені на основі договору між ними для спільної господарської діяльності та включають: дійсних членів ; членів - власників.

Дійсні члені несуть повну солідарну відповідальність по зобов’язанням товариства усім своїм майном, а члени - вкладники несуть відповідальність по зобов’язанням товариства у розмірі їх вкладів у капітал товариства. Цей різновид підприємства на заході визначається як "одномандатне товариство ".

Наступними різновидом фірм з обмеженою відповідальністю є акціонерне товариство, тобто об'єднання громадян чи юридичних осіб для спільної господарської діяльності. Його майно формується в основному за рахунок продажу акцій, які засвідчують право їх володаря на фіксовану частину капіталу акціонерного товариства. Акціонери несуть відповідальність по зобов’язанням лише у розмірі свого вкладу.

Існує 2 типи АТ: закриті та відкриті.

1). Закриті АТ - це форма, капітал якої розподілен на частини серед деякого числа власників. За кордоном ця форма стимулюється державою за допомогою знижування податкової ставки, наприклад в США на 5-25%.

2).АТ відкритого типу - це така форма , капітал якої розповсюджується шляхом відкритої підписки. Тому купити акцію може будь-яка людина .На Україні створення АТ здійснюється двома гіляками :

а). гіляком створення нових фірм на основі добровільного об'єднання капіталів незалежних підприємців;

б). шляхом перетворенням державних підприємств в АТ.

Державні та муніципальні підприємства.

Хочу відзначити, що за кордоном державних підприємств радянського типу дуже мало від 0-2%, але вони позбавлені можливості "робити бізнес "- тобто не мають ні юридичної, ні господарської незалежності. Ці підприємства, не сплачують податків на прибуток, тому що всі їх доходи та витрати належать державі.

У розвинених країнах є й інший тип державних підприємств, які визначають державний сектор. В Англії наприклад, держсектор припадає -25% ВВП і зайнято 25% самодіяльного населення. В США на частку держави припадає 20% основного капіталу, 40% - землі, 45% усіх електростанцій.

Державний бізнес у цьому випадку виступає у формах суспільних "публічних" корпорацій, або змішаних акціонерних товариств. Найбільш розповсюдженою формою є публічні корпорації (ПК). ПК засновуються урядовим наказом у формі АТ усі акції яких належать державі. Проте всі корпорації входять до системи органів державного самоуправління, вони лише узгоджують з ними плани своєї діяльності, контролюються ними. Щодо змішаних фірм, то їх акції належать як державі, так і приватним вкладникам.

Наступна форма підприємництва - об'єднання підприємств. Сюди відносять також їх види: асоціації; консорціуми; міжгалузеві і міжрегіональні союзи. У цьому випадку підприємства, що входять до составу об'єднання, зберігають свою самостійність і права юридичної особи.

Керуючі органи об'єднання, не володіють владою розпорядження щодо підприємств, які входять до об'єднання, і виконують свої функції на основі договорів з підприємствами.

Господарська асоціація - це договірні об'єднання організацій та підприємств, з метою господарських функцій. Учасники асоціації зв'язані менш жорстко, ніж у концерні.


Різновиди асоціації:

1) соціальна асоціація - це об'єднання підприємств, організацій та громадян, а інколи й державних інститутів для захисту громадян в будь-яких сферах діяльності.

2) змішана асоціація: для неї характерна як виробничо-господарська, так і соціальна діяльність.


5. Особливості підприємницької діяльності і функціонування капіталу в різних сферах економіки

Істотні відмінності в характері та джерелах зростання капіталу, структурі авансованого капіталу спричинені умовами його функціонування. Розглянемо ці відмінності на прикладі підприємств аграрного сектора, торгівлі та грошово-кредитної сфери.

Капітали, що функціонують в аграрній сфері, мають суттєві особливості порівняно з іншими капіталами виробничої сфери. По-перше, основним об'єктом прикладання їх є такий невідтворюваний фактор, як земля; по-друге, чітко виражена сезонність виробництва; по-третє, через обмеженість землі як виробничого фактора одним з елементів витрат може бути земельна рента.

Розглянемо послідовно кожну з названих особливостей.

Земля як фактор виробництва відіграє в сільському господарстві провідну роль. Здатність її відтворювати продукт залежно від родючості є найважливішим чинником, що впливає на ефективність сільськогосподарського виробництва. Проте інтенсивне використання землі може призвести до зниження родючості. Отже, запорукою успіху є проведення заходів щодо її підвищення. Незважаючи на технічний прогрес в аграрному секторі, тут застосовується, порівняно з іншими галузями економіки, більше живої праці внаслідок досить високої трудомісткості виробничих процесів. Це зумовлює ефективність у цій галузі відносно невеликих підприємств. Розміри капіталів порівняно з промисловістю тут менші, тому в сільському господарстві країн ринкової економіки значну частину продукції виробляють сімейні фермерські господарства.

Оборотний капітал аграрного підприємства обертається лише один раз на рік. Отже, для безперервного фінансування виробничого процесу через сезонність виробництва ці підприємства вдаються до кредиту.

На індивідуальну вартість продукту впливають різна родючість землі, а також близькість до ринків збуту. Це стає важливою передумовою появи специфічної частини чистого доходу — ренти (див. докладно розд. 26, § 2).

Ведення сільського господарства незначними за розміром виробничими ланками може змінити мотивації: підприємство може функціонувати не заради додаткової вартості, а лише для самозабезпечення сім'ї. Тому збитковість підприємства не завжди буде означати, що його власник закриє його або скоротить обсяг виробництва.

Капітал у сфері торгівлі зайнятий в основному лише купівлею-продажем (оптовим чи роздрібним) виготовлених товарів. Проте частина персоналу на торговому підприємстві виконує операції, що продовжують процес виробництва в сфері обігу: фасування, перевезення, зберігання тощо. Капітал торгового підприємства складається з трьох частин: а) капіталу для закупівлі товару; б) основного капіталу (будівлі, устаткування, торгове обладнання); в) оборотного капіталу (в основному заробітної плати працівників). В цілому капітал торгового підприємства складається переважно з капіталу обігу (а + Ь).

Природа торгової діяльності визначає також дуже швидкий оборот капіталу: один оборот торгового капіталу обслуговує оборот кількох промислових (тобто підприємців сфери виробництва).

Додаткова вартість, яку привласнює торгове підприємство, це, з одного боку, результат праці найманих працівників, а з іншого — частина додаткової вартості, створеної на підприємствах, продукцію яких реалізує торгівля. Через торгових посередників у виробничих підприємствах скорочується розмір капіталу, зайнятого у сфері обігу, а також зменшуються витрати живої та уречевленої праці на виконання функцій грошового і товарного капіталу. Вони зосереджуються на виробничій діяльності, сплачуючи послуги торгових підприємств, утворюючи у такий спосіб чистий доход для останніх.

У багатьох країнах реалізація товарів та послуг все більше зосереджується у самостійних або орендованих невеликих торгових підприємствах, що уклали договір франчайзингу (від фр. frапспіsi — привілей) з великими промисловими або торговими компаніями.

Сутність франчайзингу полягає в тому, що велика компанія (франчайзер) надає невеликому підприємству (оператору) виключне право на реалізацію своєї продукції або послуг. Укладаючи договір франчайзингу, невелике підприємство бере на себе певні зобов'язання, порушення хоча б одного з яких призводить до розриву договору з боку фірми-франчайзера. Фірми-оператори, що орендують торгову точку, отримують доход у вигляді відсотка від обороту.

Така форма функціонування торгового підприємства вигідна як суспільству, так і фірмам. Що ж до суспільства, то знання особливостей Сервісного ринку збуту допомагає населенню повніше задовольняти свої потреби: фірмі-франчайзеру це дає можливість без зростання капіталу збільшувати оборот і отримувати додатковий прибуток; для фірми-оператора це гарантоване постачання і фінансова підтримка з боку франчайзера, а отже, більша стійкість у конкурентній боротьбі.

Сучасна економіка характеризується дуже високим рівнем розвитку кредитних відносин. Кредит — це система відносин, за якими капітал надається на позиковій основі. Надаючи кредит, власник капіталу обумовлює:

а) повернення капіталу через певний строк, б) отримання доходу на цей капітал у вигляді відсотка. Відповідно до суб'єктів та об'єктів кредитних відносин розрізняють такі види кредиту: комерційний (між функціонуючими підприємствами, наприклад коли торгове підприємство купує в кредит товари у промислового підприємства); банківський (коли банк надає позику своєму клієнту під певні гарантії або без них); іпотечний (коли кредит надається під заставу нерухомого майна — землі, будівель тощо); споживчий (для купівлі дорогих предметів споживання —земельної ділянки, будинку, автомобіля тощо); державний (державі для покриття витрат державного бюджету, що не покриваються його доходами).

Головна роль належить банківському кредиту, а банківська система є центром розвиненої ринкової економіки. В центрі банківської системи стоїть державний національний банк, що є емісійним, касовим і резервним центром. Проте кредитне обслуговування функціонуючих капіталів здійснюють комерційні банки.

Комерційні банки створюють свій капітал переважно за рахунок депозитів (вкладів, позик клієнтів), а їхній капітал зростає завдяки наявності розбіжності між відсотком, що береться за наданий кредит, і відсотком, що сплачується за депозитами (маржа).

Операції щодо залучення депозитів називають пасивними, а прибуткового розміщення капіталу — активними. Саме сальдо між результатами цих операцій дає банку можливість отримувати прибуток.


Висновки.

1. Капітал – авансована вартість, що в процесі свого руху приносить більшу вартість, тобто самозрастає. Дане трактування капіталу може бути визначене як соціально-економічне.

2. Капітал проходить три стадії і набиває відповідно трьох форм – грошової, виробничої і товарної.

3. Фіктивний капітал є капітал, що уречевлений у різноманітних цінних паперах.

4. Основним капіталом називають частину капіталу у вигляді знарядь праці, що зберігає свою споживчу вартість упродовж кількох циклів виробництва, переносячи її на продукт частинами, в міру зносу, яка також частинами повертається і утворює грошовий фонд амортизації.

5. Форми виробництва за типом власності: приватні фірми; колективні підприємства з необмеженою відповідальністю, товариства з обмеженою відповідальністю, державні та муніципальні підприємства, об’єднання підприємств.

6 Капітали, що функціонують в аграрній сфері, мають суттєві особливості порівняно з іншими капіталами виробничої сфери. По-перше, основним об’єктом прикладання їх є такий невідтворюваний фактор, як земля;

Контрольні запитання й завдання:

1. Які умови необхідні для зростанню капіталу ?

2. Розкрийте роль змінного і постійного капіталу у виробництві додаткової вартості ?

3. Що являє собою капітал, як матеріальний, вартісний і соціально – економічний чинник ?

4. Чому відносна додаткова вартість є за сучасних умов провідною формою додаткової вартості ?

5. Перелічіть фази кругообігу капіталу та функції в кожній з них ?

6. Які фактори впливають на розмір капіталу і співвідношення його частин ?

7. У чому полягає різниця в поділі капіталу на постійний та змінний і основний та оборотний?

8.Розкрийте особливості підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки.

9. Як функціонує капітал в сфері торгівлі ?

10. Які особливості підприємницької діяльності у грошово – кредитній сфері ?


Тести:

1. До якого типу підприємства належать:

а) підприємство, створене в результаті акумуляції коштів великої кількості власників;

б) підприємство, за стан якого засновники несуть відповідальність в межах свого внеску;

в) підприємство, трудовий колектив якого одержує за плату у тимчасове користування і володіння основні виробничні та невиробничі фонди;

г) договірні об’єднання підприємств, створенні з метою координації господарської діяльності;

д) статутні об’єднання підприємств, створені на основі фінансової залежності.

2. Що є метою підприємницької діяльності ? Пронумеруйте у порядку першочерговості:

а) прибуток;

б) задоволення потреб споживача;

в) задоволення власних потреб;

г) потреба бути потрібним суспільству.

3. Як ви вважаєте від чого залежить швидкість амортизації:

а) фізичного зносу;

б) морального зносу.

4. Назвіть переваги та недоліки:

а) індивідуального бізнесу;

б) партнерств;

в) акціонерних товариств ?

7. Як називається:

а) частина фондів, яка повністю переносить свою вартість на

виготовлену продукцію;

б) частина капіталу, яка не змінює своєї вартості у процесі створення

нової вартості;

в) фонд грошових ресурсів, призначений для відновлення основних

фондів ?


Література для заглибленого вивчення даного розділу


Полкер Г. “ Что и как нужно делать чтобы стать предпринимателем. “ Минск –М.; 1991

Гэлбрэйш Дж. К. Экономические теории и цели общества . Гл. VIII, XXVII – М.; 1976

Маркс К. Капитал Г1. Гл. 4,5. – Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. т23

Кларк Дж. Б. Распределение богатства. М.; 1992

Хойзер В. Как делать бизнес в Европе. М.;1991
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Похожие:

Конспект лекцій по дисципліні ”політична економія” iconКонспект лекцій
Руденко П. О. Техніка І технологія промислового виробництва. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Менеджмент організіцій”....
Конспект лекцій по дисципліні ”політична економія” iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 020303 “Переклад”
Спецрозділи перекладу : конспект лекцій / укладач С. В. Баранова. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 86 с
Конспект лекцій по дисципліні ”політична економія” iconКонспект лекцій Частина II суми
Стратегічний маркетинг : конспект лекцій / укладачі: В. В. Божкова, Ю. М. Мельник, Л. Ю. Сагер. – Суми : Сумський державний університет,...
Конспект лекцій по дисципліні ”політична економія” iconКонспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” для студентів спеціальності 040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та
Конспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” / укладач Р. А. Васькін. – Суми: Сумський державний університет, 2010. – 115 с
Конспект лекцій по дисципліні ”політична економія” iconКонспект лекцій з курсу «психологія»
Конспект лекцій з курсу «Психологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец.: 092100 – «Промислове та цивільне будівництво»,...
Конспект лекцій по дисципліні ”політична економія” iconКонспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту»
Економіка підприємств електротранспорту: Конспект лекцій для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей 092202...
Конспект лекцій по дисципліні ”політична економія” iconКонспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг”
Конспект лекцій з дисципліни „Управління інноваційним розвитком” / Укладачі: С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Конспект лекцій по дисципліні ”політична економія” iconКонспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями»
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 000014 «Управління інноваційною діяльністю»...
Конспект лекцій по дисципліні ”політична економія” iconКонспект лекцій за курсом «інформатика та комп’ютерна техніка»
Конспект лекцій за курсом «інформатика та комп’ютерна техніка» / Укладачі: Борисенко І.І., Граб В. А., Лебедєва О. Ю., Абросімов...
Конспект лекцій по дисципліні ”політична економія” iconМетодичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни "Політична економія" [Текст]: для студ напряму підготовки 030509 "Облік І аудит" / В. С. Біляєв. Миколаїв: мдау, 2008. 34 с. + Ел копія. Держава І право
Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології. [Текст]: Підручник / Автор кол.: В. А. Баженов, П. С. Венгерський та ін. – 2-ге вид....
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница