Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг”
НазваниеКонспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг”
страница1/13
Дата12.11.2012
Размер1.99 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни


Управління інноваційним

розвитком”


для студентів факультету економіки та менеджменту

спеціальності 6.050100 „Маркетинг”

усіх форм навчання


Затверджено

на засіданні кафедри маркетингу

з дисципліни „Управління інноваційним розвитком”

Протокол №6 від 17.10.2006 р.


Суми

Вид-во СумДУ

2006

Конспект лекцій з дисципліни „Управління інноваційним розвитком” / Укладачі: С.М. Ілляшенко, О.А. Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 129 с.


Кафедра маркетингу

ЗМІСТ

С.

Вступ………………………………………………………………………………

4

Розділ 1 Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку…………………………………………………………….


6

Тема 1 Управління інноваційним розвитком підприємств: основні поняття, принципи, методи та функції ……………………………………………………..


6

Тема 2 Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком………………………………...........................................


19

Список літератури до розділу 1…………………………………………………

36

Розділ 2 Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств…………………………………………………………........................


39

Тема 1 Напрямки інноваційного розвитку: поняття, класифікація та порівняльна характеристика……………………………………………………….


39

Тема 2 Вибір напрямків інноваційного розвитку ………………………………..

43

Тема 3 Критерії і методичні основи вибору напрямків інноваційного розвитку підприємств………………………………………………………………


49

Список літератури до розділу 2………………………………………………………..

61

Розділ 3 Управління розробленням інновацій……………………........................

63

Тема 1 Маркетинговий підхід до розроблення і виведення інновацій на ринок………………………………………………………………………………...


64

Тема 2 Розроблення ідей і задумів інновацій та їх аналіз……………………….

71

Список літератури до розділу 3………………………………………………....

74

Розділ 4 Управління ресурсним та інформаційним забезпеченням інноваційного розвитку…………………………………………………………….


75

Тема 1 Джерела і механізми інвестування інновацій …………………………...

75

Тема 2 Формування та оптимізація інвестиційних ресурсів…………………….

81

Тема 3 Інформаційна база для управління інноваційним розвитком підприємств……………………………………………………………....................


86

Тема 4 Інформаційні моделі взаємодії інформаційних потоків на етапах ухвалення рішень з вибору напрямків інноваційного розвитку……………………………………………………………………………..92

Список літератури до розділу 4…………………………………………………

100

Розділ 5 Стратегії інноваційного розвитку підприємства……………………….

102

Тема 1 Розроблення інноваційної стратегії розвитку підприємства....................

102

Тема 2 Інвестиційна та маркетингова стратегії інноваційного розвитку ……..

107

Список літератури до розділу 5…………………………………………………

115

Додаток А Систематизація підходів щодо визначення сутності інновації……………………………………………………………………………..


116

Додаток Б Методологія вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства………………………………………………………………………..


121

Додаток В Аналіз етапів інноваційного циклу…………………………………...

127

ВСТУП


Необхідність цілеспрямованої взаємодії окремих суб'єктів господарської діяльності один із одним і зовнішнім середовищем потребує орієнтувати маркетингову, а через неї інноваційну, інвестиційну і виробничо-збутову діяльність суб'єктів господарювання на виявлення і всебічне використання існуючих і перспективних ринкових можли­вос­тей з метою досягнення успіху в конкуренції, максимізації поточних і перспективних доходів. З цих позицій дисципліна „Управління інноваційним розвитком”, спрямована на формування у студентів навичок і знань, необхідних для ухвалення економічно обґрунтованих рішень з управ­лін­ня проектами інноваційного розвитку (розвитку на основі інновацій), займає важливе місце у системі підготовки фахівців з маркетингу.

Метою вивчення дисципліни " Управління інноваційним розвитком " є формування у студентів ринково орієнтованих пріоритетів соціально-економічного розвитку суспільства на основі динамічної гармонізації внутрішніх і зовнішніх (які генеруються ринковим середовищем) можливостей розвитку суб’єктів господарювання шляхом постійного пошуку і реалізації нових способів і сфер використання їхнього потенціалу.

Основними завданнями дисципліни "Управління інноваційним розвитком" є:

  • вивчення понятійного апарата дисципліни;

  • освоєння методологічних основ формування організаційно-економічного механізму управління процесами інноваційного розвитку;

  • вивчення теоретичних основ і оволодіння методичними підходами щодо управління вибором напрямків інноваційного розвитку та розробленням інновацій, ресурсним та інформаційним забезпеченням, формуванням стратегії еколого-збалансованого інноваційного розвитку суб’єктів господарювання.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг” iconКонспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями»
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 000014 «Управління інноваційною діяльністю»...
Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг” iconКонспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності 030301 «Журналістика»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи журналістикознавчих досліджень» для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг” iconКонспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” для студентів спеціальності 040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та
Конспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” / укладач Р. А. Васькін. – Суми: Сумський державний університет, 2010. – 115 с
Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг” iconКонспект лекцій з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів І установок»
Конспект лекцій з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів І установок» для студентів 5 курсів усіх форм навчання зі спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг” iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 020303 “Переклад”
Спецрозділи перекладу : конспект лекцій / укладач С. В. Баранова. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 86 с
Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг” iconКонспект лекцій
Руденко П. О. Техніка І технологія промислового виробництва. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Менеджмент організіцій”....
Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг” iconКонспект лекцій для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання
Операційні системи. Конспект лекцій для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання. / проф. Бурчак І. Н., Здолбіцький...
Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг” iconМіністерство аграрної політики україни вінницький державний аграрний університет
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електронна комерція" для студентів спеціальності 050102 “Економічна...
Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг” iconКонспект лекцій дисципліни «основи біотехнології рослин» для студентів агрономічного факультету внау
Використання біотехнології в рослинництві та інших галузях народного господарства
Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг” iconКонспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит»
Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах. Частина Для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» рівня підготовки...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница