Вступ
НазваниеВступ
страница1/15
Дата11.11.2012
Размер1.05 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці

Тексти лекцій
для студентів 4 і 5 курсів денної і 5 і 6 курсів заочної форм навчання спеціальності 090603 „Електротехнічні системи електроспоживання”


Харків — ХНАМГ — 2007

Комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці (тексти лекцій для студентів 4 і 5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання”). Укл. Бородін Д.В. — Харків: ХНАМГ, 2007. – с.


Укладач: Дмитро Вікторович Бородін


Рецензент: д.т.н., проф. О.Г. Гриб


Рекомендовано кафедрою електропостачання міст,

Протокол № 6 від 26.01.07

ЗМІСТ

1. ВСТУП 5

2. БАЗИ ДАНИХ 10

3. ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЕНЕРГЕТИЦІ 14

4. ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. RAID-ТЕХНОЛОГІЇ. 17

5. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ 21

6. АСУ ТП ПС І МІКРОПРОЦЕСОРНЕ обладнАННЯ ПС 23

7. СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ Й ПОТУЖНОСТІ 30

8. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО управління РІВНЯ району електричних мереж (РЕМ) 33

9. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО управління РІВНЯ підприємства електромереж (ПЕМ) І ОБЛЕНЕРГО 36

10. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ мережами 220-750 кВ 39

11. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 45

12. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 66

13. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМИ РОЗРАХУНКУ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ Й СПОЖИВАЧАМИ (БІЛІНГОВІ СИСТЕМИ) 77

14. ІНТЕГРОВАНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ 85

Додаток П1. Найбільш розповсюджені операційні системи 91

Додаток П2. Система GPS 96

Додаток П3. Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку (2000 р.). Фрагмент - розділ 2. 98

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 103

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 106


 1. ВСТУП


  1. Огляд завдань, розв'язуваних за допомогою КІТ.

  2. Поняття про автоматизовані системи.

  3. Основні типи АС в енергетиці.

  4. Термінологія.

  5. Програмне забезпечення, операційні системи, мережі.

Термінологія:

КЕС, ТЕС, ДРЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС, АЕС, ПЕС, СЕС (гелиотермальні) - генеруючі об'єкти;

НЭК, ЭС, МЭС, ОЭ, ПЭС, РЭС, РГЭС - мережні підприємства й організації;

ПС, РП, ТП, УП - розподільні вузли мережі;

ГОСТ, ДСТУ, РД, МІ - види нормативних документів.

Завдання енергетики:

 • Диспетчерське керування.

 • Облік електроенергії.

 • Розрахунки з постачальниками й споживачами (білінг).

 • Контроль і керування роботою встаткування станцій і підстанцій.

 • Регулювання частоти й потужності енергосистем.

 • Навчання й тренування персоналу.

 • Моделювання режимів мережі й перехідних процесів у мережі.

 • Документообіг і обмін інформацією.

 • Складський і бухгалтерський облік.

 • Керування підприємством і планування ресурсів.

Автоматизована система (АС) – сукупність апаратних засобів і програмного забезпечення (ПЗ), використовуваних для рішення цільових завдань і керована людиною.

Основні типи АС:

 • АСДУ (ОІК, АСЗТІ, ТМ) – автоматизована система диспетчерського управління (підсистеми: оперативно-інформаційний комплекс, автоматизована система збору телемеханічної інформації, телемеханіка);

 • АСКОЕ – автоматизована система комерційного обліку електроенергії;

 • АСРС – автоматизована система розрахунків зі споживачами;

 • АСУ ТП – автоматизована система управління техногічними процесами;

 • САРЧП – система автоматичного регулювання частоти та потужності;

 • ІСУП – інтегрована система управління підприємством.

Операційні системи й прикладне програмне забезпечення

Операційна система — основний вид системного ПЗ, комплекс програм що забезпечує керування апаратними засобами комп’ютера, роботу з файлами, введення й вивід даних, а також виконання прикладних програм і утиліт.

Загальними словами, операційна система — це перший і основний набір програм, що завантажується в комп'ютер. Крім вищевказаних функцій ОС може здійснювати й інші, наприклад надання користувальницького інтерфейсу, мережна взаємодія й т.п.

З 1990-х найпоширенішими операційними системами є ОС сімейства Microsoft Windows і UNIX-подібні системи. Також використовують сервер­ні ОС VAX/VMS. Види ОС:

 • одно- і багатозадачні,

 • одно- і багатокористувальницькі,

 • реального часу й інші,

 • серверні, персональні й такі що вбудовують ( ROM-DOS, RTKernel, QNX, WinCE, WinNT Embedded, WinXP Embedded).

Типи користувальницького інтерфейсу (текстовий, графічний) й засоби введення-виводу (дисплей, клавіатура, маніпулятор).

Основні сімейства ОС і програмний інтерфейс прикладних програм.

DOS, Windows, Unix і ін. DOS API, Win32 API, POSIX.

Додаткові дані про ОС наведено в додатку П1.

Способи обміну даними між додатками: DDE, OLE, COM/DCOM, .net.

Багатозадачність — властивість операційної системи, коли забезпечується можливість паралельної обробки декількох завдань

Властивості багатозадачного середовища

Примітивні багатозадачні середовища забезпечують тількі «поділ ресурсів», коли за кожним завданням закріплюється певна ділянка пам'яті, і зав­­дання активізується в строго певні інтервали часу. Більше розвинені багатозадачні системи проводять розподіл ресурсів динамічно, коли завдання стартує в пам'яті або залишає пам'ять залежно від його пріоритету й від стратегії системи. Таке багатозадачне середовище має наступні особливості:

 • кожне завдання має свій пріоритет, відповідно до якого одержує час і пам'ять,

 • система організує черги завдань так, щоб усі завдання одержали ресурси, залежно від пріоритетів і стратегії системи,

 • система організує обробку переривань, також завдання можуть активуватися, деактивуватися й віддалятися

 • по закінченні кванта часу завдання може тимчасово викидатися з пам'яті, віддаючи ресурси іншим завданням, а потім через наданий системою час, відновлюватися в пам'яті (свопинг),

 • система забезпечує захист пам'яті від несанкціонованого втручання інших завдань,

 • система розпізнає збої й зависання окремих завдань і припиняє їх,

 • система вирішує конфлікти доступу до ресурсів і пристроїв, не допускаючи тупикових ситуацій загального зависання від очікування заблокованих ресурсів,

 • система гарантує кожному завданню, що рано чи пізно воно буде активовано,

 • система обробляє запити реального часу,

 • система забезпечує комунікацію між процесами.

Мережні технології

Мережа складається з вузлів (комп’ютерів, мікропроцесорних пристроїв) і каналів зв’язку між ними.

Мережні з’єднання: 1) точка-точка 2) точка-многоточка. Для другого типу адресація інформації виконується 2 способами: 1) комутація каналів (як у телефонній мережі) 2) комутація пакетів (як у обчислювальних мережах). В енергетиці використовують мережі збору даних/керування (наприклад, телемеханічні) й обчислювальні комп’ютерні мережі.

Види комп’ютерних мереж:

 • локальні (ЛОМ – локальна обчислювальна мережа): вузли розташовані на відстані 10-100 м, швидкість передачі даних максимальна, досягає 1-10 Гбіт/с; окрема частина локальної мережі є сегментом; мережне обладнання ЛОМ складаеться з пасивного (кабелі зв’язку) й активного (концентратори, комутатори, маршрутизатори);

 • глобальні (відстань не обмежена, швидкість обмежена каналом зв’язку, в сучасних мережах 64-2048 кбіт/с).

Топологія мереж: 1) радіальна («зірка»), 2) магістральна (шина, централь), 3) кільце. В сучасних ЛОМ використовують радіальну топологію.

Фізичне середовище: для дротяних мереж – мідна вита пара (TP – twisted Pair), оптоволокно (FO – Fiber Optics). Як правило, оптоволокно використовують для магістральних каналів зв’язку, а також при наявності завад.

Види ЛОМ: найбільш розповсюджений стандарт Ethernet. Він має декілька версій: Ethernet 10BaseT (10 Мбіт/с), FastEthernet 100BaseTX, 100BaseFX (100 Мбіт/с), Gigabit Ethernet (1000 Мбіт/с). Ethernet також використовують в найбільш сучасних мережах збору даних нижнього рівня, але ці мережі як правило побудовані на базі RS485/RS422 (до 115200 біт/с).

Мережні протоколи: TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX для ЛОМ, для мереж збору даних найбільш розповсюдженим є Modbus.

Багато мереж з протоколом TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) об’єднані в глобальну мережу Інтернет, яка надає декілька способів обміну інформацією, найбільш відомий - WorldWideWeb, що базується на мові гіпертекстових посилань HTML.

Існуюча в Україні галузева телекомунікаційна мережа «Енергія» призначена для забезпечення обміну інформацією підприємств енергетики.

Термінальний доступ

Це таке використання комп’ютерної системи, що складається з центральної ЕОМ (сервера чи мейнфрейма) і користувацьких терміналів, коли термінал використовують тількі для введення та виводу інформації (у тому числі для підтримки зв’язку мережею), а всю обробка виконують на сервері.

Види термінального доступа: текстовий і графічний. Найбільш розпов­сюдже­ний вид термінального текстового доступу мережею TCP/IP - Telnet. Переваги й недоліки термінального доступу: мінімальні вимоги до апаратних ресурсів терміналів і просте обслуговування (адміністрування) системи, тому що всі прикладні програми встановлені та працюють на сервері, а на терміналах працюють тількі комунікаційні програми й програми інтерфейсу ЕОМ-людина. Але не всі прикладні програми придатні для використання в режимі термінального доступу, також затримки при роботі залежать від каналу зв‘язку й можуть досягти декілька секунд.

Програмне забезпечення термінального доступу: серверне та клієнтське. Серверне ПЗ графічного термінального доступу:

 • Windows Terminal Services (NT, 2000, 2003, протокол RDP).

 • Citrix Metaframe (сумісно з Windows Terminal Services, протокол ICA).

 • UNIX: X-Window, X-термінали.

Сервер прикладних програм – це стратегія використання прикладних прог­рам на центральнії ЕОМ (сервері), коли клієнтські робочі станції використовують для введення-виводу даних. Реалізуєтья за допомогою технологій WEB, термінального доступу, клієнт-серверної архітектури.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Похожие:

Вступ iconКочерган М. П. Вступ до мовознавства
Дорошенко С.І., Дудик П. С. Вступ до мовознавства: Навчальний посібник. – К.: Вища шк., 1974
Вступ iconРобоча навчальна програма з дисципліни: Принципи І методи аналізу художнього твору Спеціальність
Враховується знання студентів, набуті при вивченні курсів "Вступ до літературознавства", "Вступ до мовознавства" та ін. Безсумнівний...
Вступ iconКонкурсах
Вступ
Вступ iconВступ 2 висновки 14

Вступ iconЗміст
Вступ
Вступ iconЗміст
Вступ
Вступ iconВертгеймер М. В 35 Продуктивное мышление: Пер с англ./Общ ред. С. Ф. Горбова и В. П. Зинченко. Вступ ст. В. П. Зин­ченко
В 35 Продуктивное мышление: Пер с англ./Общ ред. С. Ф. Горбова и В. П. Зинченко. Вступ ст. В. П. Зин­ченко. — М.: Прогресс, 1987....
Вступ icon1. Свідомість: визначення та структура
Вступ
Вступ iconТеоретичні засади добросовісної конкуренції ст. 7
Вступ ст. 4
Вступ iconHeaded by Hetman Pavlo Skoropads’ky
Вступ
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница