Тематика випускних робіт, творчих проектів, рефератів І література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів музики
Скачать 215.31 Kb.
НазваниеТематика випускних робіт, творчих проектів, рефератів І література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів музики
Дата07.11.2012
Размер215.31 Kb.
ТипРеферат

ТЕМАТИКА
випускних робіт, творчих проектів, рефератів і література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів музикиТематика випускних робіт


1. Діагностика музичних здібностей учнів шкільного віку.

2. Розвиток творчого потенціалу молодих учителів музики.

3. Організація і зміст роботи методичного об’єднання учителів музики, творчих груп.

4. Впровадження в практику роботи вчителів музики перспективного досвіду з актуальних питань музично-естетичного виховання.

5. Аналіз державної та альтернативних програм з музики.

6. Аналіз авторської регіональної програми з музики.

7. Аналіз авторської регіональної програми з художньої культури.

8. Аналіз та вдосконалення професійної майстерності вчителя музики.

9. Розвиток творчої особистості вчителя музики.

10. Впровадження у практику роботи досягнень педагогічної науки з питань музично-естетичного виховання.

11. Роль та специфіка аналізу навчально-виховного процесу у професійній діяльності вчителя музики.

12. Організація і зміст роботи музично-естетичного виховання.

13. Формування творчої пізнавальної активності і самостійності учнів у процесі музичного виховання.

14. Музичний твір як інтонаційно-образна структура:

До проблеми розуміння мови музичного мистецтва.

15. Формування звуковисотних уявлень школярів у процесі вокально-хорової роботи на уроках музики.

16. Творчі зв’язки шкіл з мистецькими закладами.

17. Відродження національної культури засобами мистецтва.

18. Характеристика видів діяльності на уроках музики.

19. Прийоми аналізу емоційно-образного змісту музичних творів на уроках музики.

20. Розвиток і збагачення культури почуттів.

21. Вимоги до змісту сучасного уроку музики як у року мистецтва. Проблеми синтезу мистецтв у процесі викладання музики.

22. Використання кращих зразків народно-пісенної творчості регіону в процесі музичного виховання.

23. Розвиток інтонаційного мислення школярів на уроках музики (на ґрунті власного досвіду).

24. Дидактичні ігри як засіб активізації музичного сприймання учнів.

25. Розвиток музикальності дітей при виконанні музично-ритмічних рухів.

26. Формування гуманістичних ідеалів засобами мистецтва.

27. Взаємодія видів мистецтва в художньо-естетичному розвитку дитини.

28. Формування музичного смаку учнів через використання класичної та молодіжної музики на уроках та в позакласній музично-виховній роботі.

29. Релігійні образи в мистецтві.

30. Формування уявлень учнів про регіональні, національні, загальнолюдські художні цінності засобами музичного мистецтва.

31. Формування уявлень про історичний розвиток музичного мистецтва та художньої культури на уроках музики.

32. Актуальні проблеми музичного сприймання в діяльності вчителя музики.

33. Проблеми та перспективи інтегрованих занять з мистецтва.

34. Історія розвитку музичного виховання та методика його здійснення.


Зміст та тематика творчих проектів (за вибором учителя)


 1. Тематика творчого проекту повинна бути актуальною, відповідати сучасному стану та перспективам розвитку педагогічної науки.

 2. Творчий проект може бути представленим у вигляді:

 • авторської програми навчального курсу з мистецьких дисциплін загальноосвітньої школи;

 • матеріалів тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • планів-конспектів уроків;

 • сценаріїв позакласних та позашкільних заходів;

 • навчальних таблиць;

 • авторських розробок навчальних посібників та підручників з музики, художньої культури;

 • розробок репертуарних посібників для вчителів музики, художніх керівників шкільного хору та вокального (фольклорного) ансамблю, камерного оркестру, ВІА;

 • розробок уроків музики, уроків мистецтва, дидактичного музичного матеріалу тощо.


Тематика рефератів


1. Тематична побудова програми з музики за авторським варіантом вчителя.

2. Інтегрований урок як форма взаємодії мистецтв (з досвіду роботи).

3. Художньо-естетичне виховання в системі профільного навчання старшокласників.

4. Роль вокально-хорових навичок у формуванні дитячих голосів.

5. Музичне виховання за методикою Д. Огороднова (з досвіду роботи).

6. З досвіду поглибленого вивчення музики та використання методу відносної сольмізації.

7. Фонопедичний метод вокального виховання дітей у практиці шкільного хору, ансамблю.

8. Використання сопілки на уроках музики.

9. Авторська пісня на уроках музики.

10. Дитяча опера на уроках музики за авторською музикою або музичною обробкою автора.

11. Творчі домашні завдання з музики та їх вплив на результативність музично-естетичного виховання.

12. Система послідовного використання наочних посібників на уроках музики з метою активізації розвитку музичної діяльності та формування творчих здібностей школярів (з досвіду роботи).

13. З досвіду збирання та вивчення народних пісень, звичаїв, обрядів регіону.

14. Організація пошуково-експедиційної роботи юних фольклористів, збирачів музичного фольклору (щодо збирання українських народних пісень, звичаїв, обрядів свого регіону)

15. Шкільний хор та ефективність роботи з ним.

16. Фольклорний ансамбль у школі. Форми і методи роботи з ним.

17. Ансамбль сопілкарів у школі та досвід роботи з ним.

18. Вокальний ансамбль у школі (досвід роботи з ним за новими традиційними та нетрадиційними методиками).

19. Ансамбль народних інструментів у школі (досвід початкового музикування та формування оркестрового репертуару).

20. Шкільний ансамбль бандуристів. Історія розвитку та досвід ефективної роботи з ним.

21. Духовий оркестр у школі і робота з ним (форми і методи організації та формування репертуару).

22. Вокально-інструментальний ансамбль (ВІА) або естрадний оркестр (ансамбль) у школі та ефективність роботи з ним.

23. З досвіду організаційно-методичної роботи зразкового хору (ансамблю) у школі.

24. Досвід побудови шкільного кабінету музики та ефективність роботи в ньому.

25. Ансамбль баяністів у школі (з досвіду роботи)

26. Формування музично-естетичного фонду вчителя музики.

27. Аранжировка пісень та хорових творів, музична та оркестрова обробка збірки пісень, музичних творів (з досвіду роботи у формуванні художньо-естетичного репертуару вчителя музики).


Література


 1. Арчажникова Л.Г. Профессия - учитель музыки. – М.: Просвещение, 1984.

 2. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. – 2-е изд. – Л.: Музыка, 1973.

 3. Бервецький З.Т., Хлєбникова Л.О. Виховувати музичну культуру / Грані творчості: Кн. для вчителя. – К., 1990.

 4. Библер В.С. Мышление как творчество / Введение в логику мысленного диалога. – М.: Политиздат, 1975.

 5. Бороздин А.О. Применение музыкально-компьютерных технологий на уроках музыки в общеобразовательной школе // Музыка в школе. – 2006. – №1. – С. 27-31.

 6. Букреєва Г. Музичні ігри // Мистецтво та освіта. – 2003. – №2 (28). – С. 44-49.

 7. Велікандо А.І., Мальцев Л.Л. Загальні питання та проблеми профільного навчання і художньо-естетична освіта // Освіта на Луганщині. – 2003. – №1 (18). – С. 88-91.

 8. Верховинець В.М. Весняночка. – К., 1989.

 9. Ветлугина Н.А. Детский оркестр. – М., 1976.

 10. Волошина О.В. Музичне мистецтво: 5 кл.: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладах / О.В. Волошина, О.В. Мільченко. – К.: ІРПІНЬ: ВТФ “Перун”, 2005. – 144 с.; іл.

 11. Волошина О.В. Музичне мистецтво: 6 кл.: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / О.В. Волошина, А.В. Левченко, О.В. Мільченко. – К.: Ірпінь: ВТОР “Перун”, 2006. – 192 с.; іл.

 12. Воспитание музыкой: Из опыта работы / Сост. Т.Е. Вендрова и В. Пигарева. – М.: Просвещение, 1991. – 205 с.

 13. Гайдамака О., Калініченко О., Масол Л. Календарне планування до програми “Мистецтво”, 1 клас // Початкова школа. – 2003. – № 5 (Тема: 3-4).

 14. Гайдамака О.В., Дверій Р.Е., Корнілова О.В. та ін. Музика 1: Посібник для учнів 1 кл. – Львів: Видавничий дім “Богема”, 2004. – 64 с.

 15. Горошко Н.П., Бусарева В.Р. Интегрованные уроки по музыке и литературе (с применением новых средств обучения) // Музыка в школе. – 2006. – № 1. – С 32-39.

 16. Горюнова Л. На пути к педагогике искусства // Музыка в школе. – 1988. – № 2.

 17. Дверій Р.Є. Вивчення музики у першому класі: Навчально-методичний посібник для вчителів. – Львів: ЛОІППО, 2006. – 28 с.

 18. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Освітня галузь “Естетична культура” // Інформаційний збірник МОН України. Спецвипуск. – К.: Педагогічна преса. – 2004. – № 1-2. – С. 27-30.

 19. Джола Д.М., Щербо А.Б. Теорія і методика естетичного виховання школярів: Навчально-методичний посібник. – К.: ІЗМН, 1998. –392 с.

 20. Дмитракова Л. Інструментарій шкільного педагогічного моніторингу з музики (5-6 класи) // Мистецтво та освіта. – 2003. – №3. – С. 50-52.

 21. Дубров А. Музыка сердца. Песни на стихи поэтов Луганщины. – Луганск: Знание, 2003. – 112 с.

 22. Дубров А. Улыбка весны. Детские песни на стихи поэтов Луганщины. – Луганск: Знание, 2004. – 40 с.

 23. Естетика: Підручник / Л.Т. Левчук, В.І. Панченко, О.І. Оніщенко, Д.Ю. Кучерюк; За заг. ред. Л.Т. Левчук. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К.: Вища школа, 2005. – 431 с.; іл.

 24. Жданов А.Ю. Индивидуальное и групповое восприятие рок-музыки // Сов. педагогика. – 1991. – № 9. – С. 67-72.

 25. Житомирский Д. Поп-музыка. – М.; Л.: Музыка, 1977. – 146 с.

 26. Збірка пісень для дітей молодшого та середнього віку “Подарунок” / А. Мічай, Н Кулик. Книга видана за сприймання народних депутатів України Шпака О.Г., Дашутіна Г.П.

 27. Из истории музыкального воспитания: Хрестоматия / Сост. О.А. Апраксина. – М.: Просвещение, 1990. – 207 с. – (Б-ка учителя музыки)

 28. Інтегровані уроки з предметів естетичного циклу / Упоряд. Л. Шелестова, Н. Чиренко. – К.: Вид. дім “Шкільний світ”: Вид. Л. Галіцина, 2006. – 128 с. – (Бібліотека “Шкільного світу”).

 29. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. – М.: Просвещение, 1984.

 30. Кабалевський Д.Б. Як розповідати дітям про музику. – К., 1981.

 31. Кадцын Л.М. Музыкальное искусство и творчество слушателя: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 1990. – 303 с.

 32. Каліниченко О., Масол Л. Календарне планування до програми “Мистецтво”, 1 клас. // Початкова школа. – 2003. – № 6. (Тема: 1-2).

 33. Катричко М.О. Даруйте дітям радість: Пісенна збірка та мінусова касета (навч.-метод. комплект). – К.: МагістрS, 2001. – 40 с.

 34. Катричко М.О. Шкільна моя пора: Пісенна збірка та мінусова касета (навч.-метод. комплект). – К.: МагістрS, 2001. – 40 с.

 35. Кеериг О.П. Детский хор. Методика работы в условиях самодеятельности. Учебное пособие. – Ленинград, 1991. – 49 с.

 36. Кібалова Т. Комплекс вправ для музичного розвитку учнів // Мистецтво та освіта. – 2006. – № 1. – С. 26-28.

 37. Книш В., Грицюк С. Дзвінке джерельце. Збірник пісень. – К.: Котигорошко, 2000. – 160 с.

 38. Ковалів В. Методика музичного виховання на релятивній основі. – К., 1973.

 39. Комаровська О. Художня творчість в позаурочний час // Мистецтво та освіта. – 2003. – №3. – С. 20-25.

 40. Кондратська Л. Сучасні технології підготовки майбутнього вчителя мистецтва // Мистецтво і освіта. – 2003. – № 2. – С. 7-11.

 41. Корнілова О.В. Методичні рекомендації до вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу у 2006-2007 н.р. // Мистецтво та освіта. – 2006. – № 3 (41). – С. 57-61.

 42. Кошмина И.В. Русская духовная музыка: Пособие для студ. муз.- пед. училищ и вузов: В 2-х кн. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2001. – Кн. 1., История. Стиль. Жанры. – 224 с.: Ноты, кн. 2: Программы. Методические рекомендации. – 160 с.: Ноты.

 43. Кушка Я.С. Методика музичного виховання дітей. Навч.-метод. посібник. – Видавництво Вінницької обласної Ради “Тірас”, 2003. – 224 с.

 44. Левченко А. Інтонація (урок у 3 кл.) // Мистецтво та освіта. – 2005. – № 4. – С. 23-25.

 45. Левчук Л.Т., Оніщенко О.І. Основи естетики: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2000. – 271 с.; іл.

 46. Леонтович М.Д. Практичний курс навчання співу в середніх школах України (з педагогічної спадщини композитора). – К., 1989.

 47. Лобова О.В. Музичне мистецтво: Підручник для 5 кл. – К.: Школяр, 2005. – 160 с.

 48. Лобова О.В. Музичне мистецтво: Підручник для 6 кл. – К.: Школяр, 2006. – 160 с.

 49. Лосев А.Ф. Дерзание духа. – М.: Политиздат, 1988. – 366 с. – (Личность. Мораль. Воспитание).

 50. Лукьянов Б.Г. В мире эстетики: Кн. для учащихся. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Просвещение, 1988. – 272 с.

 51. Лысяная О.Г. Пути развития русской и украинской музыкальной культуры: от средневековья к XIX веку: Монография. – Х.: Основа, 1993. – 270 с.

 52. Майонис В.П. Музыкально-эстетическое воспитание личности. – Л.: Музыка, 1988. – 88 с.

 53. Максимов В.Н. Анализ ситуации художественного восприятия // Восприятие музыки. – М.: Музыка, 1980. – С. 54-90.

 54. Малькович І. Нова радість настала. Колядки та щедрівки. – К.: Веселка, 1991.

 55. Мальцев С. О психологии музыкальной импровизации. – М.: Музыка, 1991. – 88 с., нот.

 56. Масол Л. Медіакультура як компонент освіти // Мистецтво та освіта. – 2003. – № 2 (28). – С. 2-7.

 57. Масол Л. Особливості впровадження програми “Мистецтво” у контексті предметно-інтегративної освіти // Початкова школа. – 2003. – № 4. – С. 42-44.

 58. Масол Л.М. Діагностика і оцінювання художньо-освітніх результатів учнів старшої школи // Мистецтво та освіта. – 2006. – № 3 (41). – С. 8-13.

 59. Масол Л.М. та ін. Вивчення музики в 1-4 кл.: Навчально-методичний посібник для вчителів. – Х.: Скорпіон, 2003. – 144 с.

 60. Масол Л.М. та ін. Вивчення музики в 5-8 класах: Навч.-метод. посібник для вчителів. – Х.: Скорпіон, 2003. – 128 с.

 61. Масол Л.М., Бєлкіна Е.В. Мистецтво: Підручник для 2-го класу. – К.: Адеф-Україна, 2004. – 80 с.; іл.

 62. Масол Л.М., Бєлкіна Е.В. Мистецтво: Підручник для 3-го класу, Видання 2-ге доповнене і перероблене. – К.: Адеф-Україна, 2004. – 152 с.; іл.

 63. Масол Л.М., Гайдамака О.В., Комаровська О.А., Руденко І.В. Мистецтво: Підручник для 6-го кл. загальноосвітіх навчальних закладів / За заг. ред. Л.М. Масол. – К.: Генеза, 2006. – 208 с.; іл.

 64. Мелик-Пашаев А. и др. Концепция образовательной области «Искусство» // Искусство в школе. – 2006. – № 1. С. 3-6.

 65. Мінасян Н. Гра – це серйозно (творчо-ігрові завдання для учнів 5-8 кл.) // Мистецтво та освіта. – 2005. – № 3. – С. 38-40.

 66. Музика в школі: Розробки уроків та позакласних заходів // Шкільний світ. – 2006. – №29. – 71 с.

 67. Музика. 1-8 кл. Експериментальна програма для середньої загальноосвітньої школи / Укл. О.О. Нижник. – К.: ІЗМН, 1997. – 40 с.

 68. Музика. 1-8 кл. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів / Упор. Г. Марченко, О. Ростовский та інш. – К.: Шкільний світ, 2001. – 239 с.

 69. Музыка и воспитание / Сост. Т.Е. Заводова. – Мн.: Изд. ООО «Красико-Принт», 2005. – 176 с. – (Пед. мастерская).

 70. Мясищев В.Н.,Готсдинер А.Л. Проблема музыкальных способностей и её социальное значение // Роль музыки в эстетическом воспитании детей и юношества. – Л., 1981.

 71. Навчальні програми художньо-естетичного циклу для ЗНЗ (5-11 кл.) / Директор школи. Газета для керівників шкіл. № 25-26 (361-362), липень 2005. – К.: Шкільний світ. Спецвипуск.

 72. Науменко С.І. Психологія музичності та її формування у молодших класах. Навч. посібник. – Київ. КДПІ, 1993. – 158 с.

 73. Національна Доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – № 33 – С. 4-5.

 74. Никитина Л.Д. История русской музыки: Популярные лекции: Для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 272 с.

 75. Новое педагогическое мышление / Под ред. А.В. Петровской . – М.: Педагогика, 1989. – 278 с.

 76. Оголь А. Інтонація . (Розробка уроку в 2-му класі з поглибленим вивченням музики) // Мистецтво та освіта. – 2003. – № 1 (27). – С. 17-19.

 77. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації вчителів художньо-естетичного профілю “Зміст і методика викладання інтегрованого курсу “Художня культура” / Л.М. Масол. – К.: ІЗМН, 2004. – 12 с.

 78. Основи художньої культури / За ред. В.О. Лозового, Л.В. Анучиної. – Ч. І-ІІІ. – Харків: Основа, 1997-1999.

 79. Островський В.М., Сидір М.В. Музика 5 кл.: Посібник-зошит. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2005. – 80 с.

 80. Приходько М. Бандура в національному вихованні на уроках музики // Мистецтво та освіта. – 2005. – № 1. – С. 41-42.

 81. Програма “Музичне мистецтво”5 – 8 класи. – К.: Перун, 2005.

 82. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів “Мистецтво” /5-8 класи/ /Л.М. Масол. – К.: ІЗМН, 2004. – 32 с.

 83. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів “Музичне мистецтво” /5-8 класи/. – К.: ІЗМН, 2003. – 30 с.

 84. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів “Художня культура” /9-11 класи/ /Л.М. Масол, Н.Є. Миропольська. – К.: ІЗМН, 2003. – 35 с.

 85. Програма іниегрованого курсу етико-естетичного розвитку особистості школяра для 5-11 класів /проект/ /Автор-укладач А.М. Альохіна. – К.: ІЗМН, 1997. – 44 с.

 86. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Художньо-естетичний цикл, 5-11 кл. – Київ-Ірпінь: Перун, 2005. – 232 с.

 87. Проців Л. “Історія української музичної педагогіки” як навчальна дисципліна в педагогічних вищих навчальних закладах // Мистецтво і освіта. – 2003. – № 2. – С. 14-17.

 88. Радомская О., Куракова Л. Музейная педагогика в начальной школе // Искусство в школе. – 2005. – № 6. С. 54-57.

 89. Сапожнік О. Популярна естрадна музика в Україні: Історичний екскурс // Мистецтво та освіта. – 2003. – №1 (27). – С. 7-10.

 90. Сегеда Н. Профільне самовдосконалення вчителя музики // Мистецтво та освіта. – 2003. – № 1 (27). – С. 2-6.

 91. Семашко О. Соціологія естетичного виховання // Мистецтво та освіта. – 2003. – № 3. – С. 7-11.

 92. Серебрянський В.І. Орієнтовне календарно-тематичне планування інтегрованого курсу “Художня культура” (10-11 кл.): Методичний посібник для вчителів / За ред. А.І. Велікандо; вступ. ст. Л.Л. Мальцева. – Луганськ: Знання, 2005. – 90 с.

 93. Сорочан Т.М. Науково-методичний супровід розвитку професіоналізму керівників шкіл // Освіта на Луганщині. – 2002. – № 2 /17/. – С. 23-25.

 94. Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных способностей: НИИ дошкольного воспитания АПН СССР. – М.: Педагогика, 1988. – 176 с.

 95. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – В 2-х т. – т.1. – М.: Педагогика, 1985. – С. 72-222.

 96. Фонохрестоматія з музичного мистецтва для загальноосвітніх навчальних закладів на аудіокасетах, 5 кл. / Бризгалова Т.Є., Конілова О.В. – Київ, Україна: Гроно, 2005.

 97. Хрестоматія з музичного мистецтва для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 кл. / Упор. Корнілова О.В. – К.: Видавництво “Гроно”, 2005. – 152 с.

 98. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навч. посіб. / Н.Є. Миропольська, Е.В. Бєлкіна, Л.М. Масол, О.І. Оніщенко. – К.: Вища шк., 2001. – 191 с.

 99. Художня культура світу: Культурні регіони: Навч. посіб. / Н.Є. Миропольська, Е.В. Бєлкіна, Л.М. Масол та ін.; За ред. Н.Є. Миропольської. – К.: Вища шк., 2003. – 191 с.

 100. Художня культура України / Від найдавніших часів до ХІХ ст./ /С. Ничкало, Л. Масол, О. Комаровська. – К.: Вища шк., 2001. – 187 с.

 101. Художня культура України: Навчальний посібник / Л.М. Масол та ін., За заг. ред. Л.М. Масол. – К.: Вища школа, 2006. – 239 с.; іл.

 102. Черемисина А.М. “Дежа вю или феномен Солнца” (урок музыки в 5 класе) // Музыка в школе. – 2005. – № 2. – С. 37-46.

 103. Школа диалога культур: Идеи. Опыт. Проблемы / Под общей ред. В.С. Библера. – Кемерово: «АЛЕФ» Гуманитарный Центр, 1993. – 146 с.

 104. Школяр Л. Освітня галузь “Мистецтво” у системі культуровідповідної освіти // Мистецтво та освіта. – 2006. – № 3 (41). – С. 6-8.

 105. Эстетика: Словарь / Под общ. ред. А.А. Беляева и др. – М.: Политиздат, 1989. – 447 с.

 106. Юцевич Ю.Є. Теорія і методика розвитку співацького голосу: Навч. – метод. посібник для викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів, учителів шкіл різного типу. – К.: ІЗМН, 1998. – 160 с.

ТЕМАТИКА
випускних робіт, рефератів і література для слухачів курсів підвищення кваліфікації музичних керівників
дошкільних навчальних закладів

Тематика випускних робіт та творчих проектів


 1. Активізація творчих проявлень у танці дошкільників старшої групи.

 2. Роль поступового програмування занять і облік його підсумків у підвищенні музичного виховання дітей 6-7 років.

 3. Індивідуально-диференційний підхід до співацької діяльності дітей 6-7 років у процесі колективних занять у дитячому садку.

 4. Формування самостійності у співах дітей 5-го та 6-го років життя.

 5. Формування сприйняття музики у дошкільників.

 6. Розвиток музичного слуху та співацького голосу у нечисто інтонуючих дошкільників.

 7. Педагогічні умови формування співацької діяльності дітей 5-7 років.

 8. Музична гра як один із засобів музичного виховання в дитячому садку.

 9. Наочні засоби і методи музичного виховання дітей 6-7 років.

 10. Варіативність типів занять музикою як умова активізації музичного розвитку дітей старшого дошкільного віку.

 11. Музично-дидактична гра як засіб виховання і розвитку дітей 4-7 років.

 12. Зміст навчання і методи прилучення дошкільників (4-7 років) до гри на дитячих музичних інструментах.

 13. Система вправ до формування співацьких навичок у дітей 5-7 років.

 14. Навчання співам дітей старших груп дитячого садка.

 15. Формування відчуття ритму у дітей 5-7 років на заняттях з ритміки в дитячому садку.

 16. Формування пісенного творчого процесу у дітей 6-7 років.

 17. Формування музичного смаку у дітей 5-6 років.

 18. Формування початкових знань з музики у дітей 6-7 років.

 19. Формування сприйняття музики у 6-7 років.

 20. Використання дидактичних ігр як засіб активізації музичного сприйняття дошкільників.

 21. Відродження національної художньої культури для дітей засобами мистецтва.

 22. Взаємодія видів мистецтва в художньо-естетичному розвитку дитини.

Тематика рефератів


 1. Характеристика основ теорії музичного виховання у дитячому садку.

 2. Становлення і розвиток теорії і методики дошкільного музичного виховання у дитячих садках на різних етапах (дати характеристику одного з етапів).

 3. Характеристика проблематики сучасних досліджень у галузі дошкільного музичного виховання.

 4. Зміст і структура програми музичного виховання як показника її методичної системи.

 5. Дитячий музичний репертуар і його класифікація.

 6. Вікові особливості музичних проявлень дітей.

 7. Характеристика структури музичності дитини.

 8. Характеристика загальних засобів музичної діяльності та їх значення для музичного розвитку дітей.

 9. Особливості розвитку музичного сприймання у процесі слухання музики.

 10. Різні види музичної виконавчої діяльності дітей.

 11. Можливості і необхідність прилучення дітей до музичної творчості.

 12. Дитяча виконавча діяльність під керівництвом педагога як метод розвитку музичних і творчих здібностей дитини.

 1. Отримання рівня творчо-виконавчої діяльності дітей як підсумок цілеспрямованого педагогічного керівництва у системі музичних занять.

 1. Комплексне музичне заняття як один із показників художнього творчого розвитку дитини.

 2. Формування творчого відображення і почуття артистичності у дітей в процесі сюжетних музичних ігр.

 3. Характеристика особливостей музичної самостійної діяльності та різних форм її організації.

 4. опосередковані методи керівництва музичною самостійною діяльністю дітей.

 5. Благотворний вплив музики, яка супроводжує людину в дитинстві.

 6. Краса музики має своїм витоком красу навколишнього світу (В.О. Сухомлинський).

 7. Розвага — один із яскравих компонентів змісту повсякденного життя дітей

 8. Театралізовані музичні вистави як деякі з обов’язкових видів мистецтва для дітей.

 9. Вплив концертів на виховання у дітей музичної культури та любові до музики.

 10. Музика на дитячому святі у синтезі різних видів мистецтва.

 11. Свято як яскраве і безпосереднє враження, яке прилучає дітей до суспільного життя нашої країни.

 12. Свято новорічної ялинки як стародавня традиція нашого народу.

 13. Комплексний вплив всіх художніх засобів свята як особливість його виховного значення.

 14. Особливості перспективного і календарного планування музичного виховання та їх взаємозв’язок.

 15. Значення і функції поурочного і річного обліку музичного розвитку дітей.

 16. Музичний керівник як організатор всього музичного життя в дитячому садку.

 17. Художньо-естетичне виховання дітей у дошкільному закладі.

Література


 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1983.

 2. Арисменди А.Л. Дошкольное музыкальное воспитание – М., 1989.

 3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. Змістовна лінія «Світ мистецтва» // Дошкільне виховання. – 1999. – №1.

 4. Белевцев П., Жарко А., Чудиновский А. Встала Маша рано-рано // Музыкальный руководитель. – 2006. – № 3. – С. 86.

 5. Васина-Гроссман В.А., М.И. Глинка. – М., 1979.

 6. Великие музыканты Западной Европы. И.С. Бах, Й. Гайдн, В.А. Моцарт. Л. Бетховен. – М., 1982.

 7. Ветлугина Н,А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М., 1983.

 8. Ветлугина Н.А. Детский оркестр. – М., 1976.

 9. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981.

 10. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968.

 11. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. – М., 1989.

 12. Ветлугина Н.А. Развитие музыкальных способностей дошкольников в процессе музыкальных игр. – М., 1958.

 13. Ветлугина Н.А., Дзержинская И.П., Комиссарова Л.Н. Музыкальные занятия в детском саду – М., 1984.

 14. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. – К., 1991.

 15. Восприятие музыки / Ред.-сост. В.Н. Максимов. – М., 1980.

 16. Выготский Л.С. Воображение и творчество в дошкольном возрасте – М., 1967.

 17. Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 1968.

 18. Гайворонський М. Співаник для дітей дошкільного віку. – К., 1993.

 19. Гальперин П.Я., Запорожец А.В., Карпова С.Н. Актуальные проблемы возрастной психологии. – М., 1978.

 20. Григорович В.Б. Слово о музыке: Русские композиторы 19 века. – М., 1977.

 21. Дверій Р.Є. Вивчення музики у першому класі: Навчально-методичний посібник для вчителів. – Львів: ЛОІППО, 2006.  – 28 с.

 22. Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников. – М., 1985.

 23. Дитяча розвага. Українські народні пісні, забави та ігри. – К.: Музична Україна, 1993.

 24. Должанский А.Н. Музыка Чайковского. – М., 1981.

 25. Дошкольная педагогика / Под. ред. Ф.А. Сохина, В.И. Ядэшко. – М., 1978.

 26. Дубров А. Улыбка весны. Детские песни на стихи поэтов Луганщины. – Луганск: Знание, 2004. – 40 с.

 27. Експериментальна базова програма розвитку дитини дошкільного віку / Наук кер. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2004. – 149 с.

 28. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренаж / Оформление обложки А.Лурье. – СПб.: Лань, 1997. – 192 с.

 29. Ефименков Б.П. Традиционное и современное народное музыкальное искусство. – М., 1976.

 30. Збірка пісень для дітей молодшого та середнього віку “Подарунок” / А. Мігай, Н. Кулик. Книга видана за сприяння народних депутатів України Шпак О.Г., Дашутіна Г.П.

 31. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. – М., 1984.

 32. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? – М., 1982.

 33. Кабалевский Д.Б. Педагогические размышления. – М., 1986.

 34. Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный театр – дошкольникам. – М., 1982.

 35. Катричко М.О. Даруймо дітям радість. Пісенна збірка для музичних працівників дошкільних закладів, учителів початкових класів, керівників хорових колективів. – К.: Магістр-S, 2001. – 40 с.; нот.

 36. Катрусина пісня. Пісенник для малят. – К.. 1990.

 37. Кленов А.С. Там, где музыка живет. – М., 1985.

 38. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников – М., 1982.

 39. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М., 1990.

 40. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах України. //"Шкільний світ", №9 (137) березень 2002.

 41. Косенков А., Соловьева Н. Мимозы // Музыкальный руководитель. – 2006. – № 1. – С. 67-70.

 42. Кошмина И. Кто поет эти песни? // Музыкальный руководитель. – 2006. – № 2. – С. 9-12.

 43. Кушка Я.С. Методика музичного виховання дітей: Навчально-методичний посібник. – Вінниця: Тірас, 2003. – 224 с.

 44. Леонтьев Е., Семернин В. Лесная сказка // Музыкальный руководитель. – 2006. – № 2. – С. 19-27.

 45. Мамине свято. Пісенник для дітей дошкільного віку. / Упоряд. Р.С. Амлінська. – К., 1990.

 46. Мартынов И.И. О музыке и ее творцах. – М., 1980.

 47. Мерзлякова С. Приключения красок // Музыкальный руководитель. – 2006. – № 1. – С. 40-48.

 48. Метлов Н.А. Музыка – детям. – М., 1985.

 49. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под ред. Ветлугиной Н.А. – М., 1989.

 50. Методы педагогических исследований / Под ред. А.Й. Пискунова, В.Г. Воробьева – М., 1979.

 51. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997.

 52. Моль А. Социодинамика культуры. – М., 1973.

 53. Музика 1: Посібник для учнів першого класу / Укл. О.В. Гайдамака та ін. – Львів: Втидавничий дім “Богема”, 2004. – 64 с.

 54. Музичне джерельце. Вип. 2 (Для дітей середньої групи дитячого садка). Авт. – укл. Л.Л. Левченко – К.: ІЗМН, 1997.

 55. Музичні свята в дошкільному навчальному закладі. 2 частина. / Укл. І.М. Бєлова. – Миколаїв: ОІППО, 2004. – 96с.

 56. Музыка для утренней гимнастики в детском саду / Сост. Н.А. Метлов. – М., 1973.

 57. Музыка и движения: Упражнения, игры и пляски для детей 3-5 лет (5-6, 6-7 лет) / Авт. –сост. А. Бекина и др. – М., 1983, 1984, 1981.

 58. Музыкальное воспитание в современном мире – М., 1973.

 59. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия – М., 1972.

 60. Науменко С.І. Музично-естетичне виховання дошкільнят – К., Магістр-S, 1996.

 61. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – № 33.

 62. Неменский Б.М. Мудрость красоты – М., 1981.

 63. Огороднов Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе. – К., 1981.

 64. Одаренные дети. Пер. с англ. /Общ. ред. Г.В. Бурменской, В.М. Слуцкого. – М., 1991.

 65. Олифирова Л. Пригласи меня, папа, на вальс // Музыкальный руководитель. – 2006. – № 3. – С. 87-90.

 66. Попова Т.В. Музыкальные жанры и формы. – М., 1980.

 67. Программа по музыке. 1-3 классы / Под ред. Д.Б. Кабалевского. – М., 1982.

 68. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников –М.: Просвещение, 1994.

 69. Радынова О.П. Слушаем музыку. – М., 1990.

 70. Ражников В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М., 1989.

 71. Развлечения в детском саду / Сост. Л.С. Фурмина, А.Е. Шибицкая, Л.В. Пантелеева. – М., 1975.

 72. Разумный В.А. Прекрасное во всем – М., 1988.

 73. Ростовський О.Я. Педагогіка музичного сприймання: Навч.-метод. посібник – К.: І3МН, 1997.

 74. Самостоятельная художественная деятельность дошкольников / Под ред. Н.А. Ветлугиной – М., 1980.

 75. Селезнева Г. Гуси-лебеди // Музыкальный руководитель. – 2006. – № 2. – С. 37-57.

 76. Семенова П., Суслов В. Подарок // Музыкальный руководитель. – 2006. – № 3. – С. 84-85.

 77. Система детского музыкального воспитания Карла Орфа / Под ред. Л.А. Баренбойма. – Л., 1980.

 78. Сорока Т.М. Музичне виховання дітей переддошкільного віку (програма, методичні рекомендації планування та хрестоматія). – Запоріжжя ЛІПС Лтд, 2002. – 84 с.

 79. Сухомлинский В.А. О воспитании. — М., 1985.

 80. Тельчарова Р.А. Музыка и культура — М., 1985.

 81. Теплов Б.М. Психология индивидуальных различий // Избр. труды: В 2-х т. – М., 1985. – Т.1.

 82. Теплов Б.М. Психология музыкальних способностей/ /Избр. труды В 2-х т. –М., 1985 – Т.1.

 83. Утрення гимнастика под музыку / Сост Е.П. Иова, О.Д. Головчиняр – М., 1977.

 84. Учите детей петь: Песни и упражнения для развитня голоса у детей (6-7 лет, 5-6 лет, 3-5 лет) / Сост. Т.М. Орлова, С.Й. Бекина. – М., 1988.

 85. Флорина Е.А. Эстстическое воспитание дошкольников – М., 1961.

 86. Художественное творчество в детском саду / Под ред. Н.А. Ветлугиной – М., 1974.

 87. Художественное творчество и ребенок / Под ред. Н.А. Ветлугиной – М., 1972.

 88. Художня освіта і проблеми виховання молоді Збірник наукових статей / Кол. авт.: Рудницька О.П., Уланова С.І., Ростовський О.Я. та ін. – К.: ІЗМН, 1997.

 89. Шацкая В.Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. – М., 1975.

 90. Шереметьев В. Хоровое пение в детском саду // Музыкальный руководитель. – 2006. – № 1. – С. 11-13.

 91. Шоломович С.М. и др. Методика музыкального воспитания в детском саду Уч. пособие для уч-ся пед. училищ – К., 1985.

 92. Щедрик-ведрик. Нотне видання. Дитячі колядки та щедрівки. / Упоряд. В.Г. Кукловська – К., 1993.

 93. Щербакова Н. Музыкальное воспитание детей с нарушениями речи // Музыкальный руководитель. – 2006. – № 2. – С. 13-18.

 94. Эльконин Д.Б. Психология игры – М., 1978.

 95. Эстетическое воспитание в детском саду / Под ред. Н.А. Ветлугиной – М., 1985.

Янушкевич О.М., Ясакова М.С. Дорога до мами. Пісні для голосу та вокального ансамблю з акомпанементом. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 58 с.

Похожие:

Тематика випускних робіт, творчих проектів, рефератів І література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів музики iconТематика випускних робіт, творчих проектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Тематика випускних робіт, творчих проектів, рефератів І література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів музики iconАвторська програма Навчально-тематичний план курсу «Інтернет для вчителя фізики» для слухачів курсів підвищення кваліфікації Мирошніченко Ю. Б. методист рмк
У сучасних умовах інтенсивного розвитку інформаційних технологій виникає необхідність у створенні іншого освітнього середовища. В...
Тематика випускних робіт, творчих проектів, рефератів І література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів музики iconБ79 Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навч посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти.— К.: Ввп «компас», 1997.— 64с. Isbn 966-7170-06-3
Б79 Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навч посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи...
Тематика випускних робіт, творчих проектів, рефератів І література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів музики iconІ. Кузьменчук Портфоліо як індивідуальна траєкторія підвищення кваліфікації педагога
Кузьменчук Портфоліо як індивідуальна траєкторія підвищення кваліфікації педагога
Тематика випускних робіт, творчих проектів, рефератів І література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів музики iconСпецкурс: «Методика навчання природознавства та основ здоров’я», тт термін: 13. 02. 02. 03
Завдання для самостійного опрацювання вчителями, котрі будуть проходити курси підвищення кваліфікації
Тематика випускних робіт, творчих проектів, рефератів І література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів музики iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівників І фахівців
Професійне навчання персоналу з продажу послуг
Тематика випускних робіт, творчих проектів, рефератів І література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів музики iconНікольченко В. А., Ковалик С. В
Скласти графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників району на курсах при ріпо
Тематика випускних робіт, творчих проектів, рефератів І література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів музики iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівників І фахівців
Адреси та телефони територіально відокремлених структурних підрозділів філії цпо
Тематика випускних робіт, творчих проектів, рефератів І література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів музики iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівників І фахівців товариства у філії “Центр після
Професійне навчання персоналу з продажу послуг
Тематика випускних робіт, творчих проектів, рефератів І література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів музики iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівників І фахівців товариства у філії Центр після
Організація роботи структурного підрозділу з продажу телекомунікаційних послуг
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница