Про проходження педагогічної практики
Скачать 122.32 Kb.
НазваниеПро проходження педагогічної практики
Дата07.11.2012
Размер122.32 Kb.
ТипДокументы
Варіант (ІV)

Характеристика

На студента 4 курсу __ групи історичного факультету Київського національного університету імені Т. Шевченка


(Прізвище, ім’я, по-батькові)

Студентка ___________________________проходила педагогічну практику в


(Прізвище, ім’я, по-батькові)

загальноосвітній середній школі № ___ міста _______ з __ по __ лютого 200__ року. Вона добре вивчила структуру навчального закладу та особливостей навчального процесу. За цей час вона відвідала 5 уроків історії України у 8 та 9 класах. Особисто _____________________ провела 7 уроків, серед

(Прізвище, ім’я, по-батькові)

яких 2 пробних і 5 залікових по таких темах:


10 клас

«Релігійне життя в Україні. Виникнення Української Православної церкви (УАПЦ)»

«Церковна політика. Ліквідація УАПЦ».


8 клас

«Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої сер. 17 ст. Відродження української держави»

«Передумови і початок Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої»

«Розгортання Національно-визвольної війни в 1964 р.”»


7 клас

«Київська держава за перших князів» “Київська держава за Ярослава Мудрого» «Київська Русь за князювання Володимира Великого. Запровадження християнства як державної релігії»


Студентка ___________________ прийняла участь у підготовці сценарію вечора (Прізвище, ім’я, по-батькові)

пам'яті «Випробування Чорнобилем», де проявляла творчу ініціативу та наполегливість. ____________________ сумлінно відносилась до підготовки уроків,

(Прізвище, ім’я, по-батькові)

використовувала великий додатковий матеріал, під час занять зуміла завоювати повагу учнів і зацікавити їх до предмету історія.

На уроках ефективно застосовувались методи контролю знань учнів, доцільне використання додаткового матеріалу. Уроки проводились на достатньо методичному рівні та вміло пов'язувались із сучасністю.

Студент-практикант____________________показала себе дисциплінованою

(Прізвище, ім’я, по-батькові)

та працьовитою людиною яка з відданістю ставиться до поставлених завдань. Серед проведених 5 залікових уроків п'ять оцінені “відмінно”. Треба зазначити, що ______________________ слід більш вимогливо ставитись до порушників (Прізвище, ім’я, по-батькові)

дисципліни. Враховуючи вище зазначене, педагогічна практика студентки _______________________ оцінюється на “відмінно”.

(Прізвище, ім’я, по-батькові)


Директор школи _________________________

(Прізвище, ініціали)


Керівник практики __________________________

(Прізвище, ініціали)


Звіт

про проходження педагогічної практики


в загальноосвітній середній школі № _____ м.______

студентом 4 курсу ____групи ______________________

(Прізвище, ім'я, по-батькові)


Керівник практики від історичного факультету ______________________________

(Вчене звання, прізвище, ініціали)

Керівник практики від школи вчитель-керівник _____________________________

(Прізвище, ініціали)

Педагогічна практика проходила в загальноосвітній середній школі № ___ з ___________ по ___________ 200__ р.

Практика поділялась на пасивну та активну. У зв'язку з тим, що більша частина моєї педагогічної практики проходила в період карантину, я зуміла ознайомитись з учительським колективом, планами та темами уроків, проблемами виховання учнів та вплив на них сучасної молоді. Отже, під час пасивної практики я вивчила структуру навчального закладу та особливості організації навчального процесу.

Відвідала 5 уроків вчителя-керівника ___________________________ :

(Прізвище, ініціали)

8кл

«Національно-культурний рух України 16 ст. – перш. пол. 17 ст.» (дата проведення)

«Церковне життя в 16 ст. Берестейська церковна унія.» (дата проведення)

«Культура України перш. пол. 16 – перш. пол. 17 ст.» (дата проведення)


9кл

«Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848 – 1849 pp. у Австрійській імперії» (дата проведення)

«Наслідки та значення подій 1848 – 1849 pp. на західноукраїнських землях» (дата проведення).

Під час активної практики


1. Провела 7 уроків :

10 кл

«Релігійне життя в Україні. Виникнення Української Православної церкви (УАПЦ)» (дата проведення)

«Церковна політика. Ліквідація УАПЦ» (дата проведення).


8кл

«Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої сер. 17 ст. Відродження української держави» (дата проведення)

«Передумови і початок Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої» (дата проведення)

«Розгортання Національно-визвольної війни в 1648р .» (дата проведення)


7 клас

«Київська держава за перших князів» (дата проведення)

«Київська держава за Ярослава Мудрого» (дата проведення)

«Київська Русь за князювання Володимира Великого. Запровадження християнства як державної релігії» (дата проведення)


2. Брала участь у підготовці сценарію вечора пам'яті «Випробування Чорнобилем», який додаю до звіту.


_______ Підпис студента-практиканта ____________

Дата

Підпис вчителя-керівника ____________

Рецензія

на урок, проведений в загальноосвітній школі № ___, м.______

вчителем історії ________________________________________

(Прізвище, ініціали)

Рецензент – студент 4 курсу _____ групи історичного факультету

___________________________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові)

Керівник практики від школи вчитель-методист

_____________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові)


Урок було проведено _________ 200__ року в 9Б класі на тему «Наслідки та значення подій 1848 – 1849 pp. на західноукраїнських землях». Для проведення уроку історії вчителем був обраний комбінований тип викладання. Це дало можливість зосередити увагу учнів на період, що вивчається, мобілізувати їхні попередні знання, що обумовило гарне засвоєння нового матеріалу, зрозуміти історичні причини і наслідки революції на західноукраїнських землях і початку національно-визвольної боротьби.

Учні зрозуміли причини, що призвели до початку активності українців у Східній Галичині та неухильного загострення українсько-польського антагонізму.

Намічений план уроку був виконаний у повному обсязі. Треба відмітити також велику освітню роботу, яку провів учитель, розкриваючи перед учнями зміни в суспільних та політичних сферах життя імперії.

Вчитель зумів зрозуміло пояснити учням велике значення того періоду та повністю досягнув мету уроку, раціонально використовуючи час.

Протягом уроку вчитель використовував карту західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської імперії, що дало змогу учням засвоїти новий матеріал. Вчитель також вдало використовував індивідуальні особливості учнів завдяки знанню їхньої психології. В ході уроку вчитель задавав допоміжні питання, що давали змогу учням орієнтуватися в новому матеріалі, утримувати увагу учнів на належному рівні та підтримувати дисципліну без зайвих зауважень.

В ході уроку було опитано 6 учнів, об'єктивно оцінені їхні знання та виставлені оцінки, на які вони заслуговували. Учнями були допущені незначні помилки щодо встановлення точних дат. Вчитель вміло виправляв помилки, не даючи учню відчути провину, намагаючись асоціювати певну дату із знайомою вже для нього подією.

При проведенні уроку вчитель показав високу професійну майстерність, любов до дітей, знання психології взаємовідносин в колективі. Тому я вважаю, що урок пройшов на належному рівні і викладач заслуговує на оцінку «відмінно».


__________ Підпис студента-практиканта ______________

Дата


План-конспект уроку


з історії України у 7 класі загальноосвітньої середньої школи № __ міста _______,

проведений ____________ 200__ року студентом-практикантом 4 курсу __ групи

історичного факультету __________________________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові)


Керівник практики від історичного факультету ______________________________

(Вчене звання, прізвище, ініціали)


Керівник практики від школи, вчитель-методист _____________________________

(Прізвище, ініціали)


У р о к № 4

Тема: «Київська Русь за часів князювання Володимира Великого. Запровадження християнства як державної релігії»

Мета: ознайомити учнів з діяльністю князя Володимира Святославича; з'ясувати, які реформи запровадив Володимир, проаналізувати внутрішню і зовнішню політику; розвивати історичне мислення, розвивати логічні компетенції учнів (аналіз історичних фактів, подій, визначення причинно-наслідкових зв'язків між ними), сприяти формуванню патріотичної свідомості, шанобливому ставленню до історичного минулого.

Обладнання: підручник, портрет князя Володимира Великого, атласи, історична карта.

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку.

 1. Організаційний момент.

 2. Актуалізація опорних знань.

 1. Вивчення нового матеріалу за планом:

1) Початок правління князя Володимира.

2) Зміцнення державних рубежів.

3) Зміцнення великокнязівської влади. 4) Хрещення Русі.

5) Висновки.

 1. Закріплення.

 2. Підсумки уроку.

VI. Домашнє завдання.


Хід уроку

Головна риса діяльності Володимира полягає у захисті Руської землі, але, крім того, власний характер Володимира був здатний викликати сильну народну приязнь.

С.М.Соловйов «Русь изначальная».

І. Організаційний момент.

Учитель. Ми з вами продовжуємо дослідження історії Київської Русі. Та, перш ніж перейти до нових подій, давайте вибудуємо логічний ланцюжок подій.

П. Актуалізація опорних знань. П'ятихвилинка.

1 варіант.

375р., IX ст., 839 p., 882 p., 945 р., погост, варяги, «Іду на ви».

2 варіант.

V ст., 602 p., 860 p., 907 p., 946 p., погост, нормани, «Мертві сраму не імуть».

Бліц опитування.

 • Що означає назва «Київська Русь»?

 • Назвіть імена перших князів, що будували Русь.

 • Які племена жили на території Русі в ті часи?

 • Чим є для України Київська Русь?

 • Що таке держава?

 • Що таке язичництво?

 • Що таке християнство?

 • Яку дату вважають датою народження Христа?

 • У якому сторіччі християнство стало державною релігією Римської імперії?

Ш. Вивчення нового матеріалу.

Учитель. Не випадково ми з вами на початку уроку згадали про християнство. Бо мова піде про славетного князя, і'мя якого означає «володар миру» - про Володимира і хрещення Русі. Князь Володимир був обдарованою, неординарною людиною (звертаємо увагу на епіграф). У нас є два експерти, які хочуть розкрити дві сторони особи князя. Послухайте уважно, зробіть нотатки «Володимир: людина і політик».


Позитивні риси

Негативні риси(Виступають два доповідачі, по ходу доповіді учні роблять примітки, по закінченні виступів зачитують результати).

Висновки: Володимир переміг у жорстокій боротьбі за владу, прийшов до неї по трупах
близьких людей. Які якості Володимир виявив у цій боротьбі за київський престол?
Убивство суперників - трагічна випадковість чи поширене явище в епоху середньовіччя?
Володимир був язичником. Чи засуджувало язичництво вбивство? Як ставилося до цього
християнство? (Відповіді учнів узагальнюються).

Так страшну данину заплатив Володимир за владу над Києвом. Але відкриваємо «Повість минулих літ» і читаємо: «Подиву гідно, скільки добра вчинив він на Руській землі». Будь ласка, за допомогою підручника й атласу доведіть або спростуйте слова літописця.

(Учні працюють з § 10 підручника і картою атласа «Київська Русь IX–XI ст.», заповнюють таблицю «Діяльність князів Київської Русі», зачитують).

Висновки: князь Володимир, на відміну від свого батька, не здійснив далеких походів, але остаточно об'єднав східнослов'янські племена в кордонах великої держави, ліквідував владу племінних князів, зміцнив центральну владу, удосконалив централізовану систему управління.

Але найбільшого значення мала релігійна реформа князя. До речі, я не розумію, навіщо було відмовлятися від традиційної політеїстичної релігії і змінювати її на незнайому і не зрозумілу русичам монотеїстичну?

(Учні жваво реагують на цю провокацію і наводять аргументи проти такого твердження: монотеїзм більш відповідає централізованій державі, яка керується єдинодержцем, відхід від язичництва ставить Київську Русь на одну дошку з іншими європейськими країнами, перші християни з'явились на Русі давно, діяли декілька християнських храмів, і серед русичів на той час було вже багато прихильників цієї релігії).

У ч и т е л ь. На той час Володимир мав вибирати із числа чотирьох відомих релігій. Але було обрано саме християнство. Про це – докладніше. (Коротка доповідь учня про вибір релігії). Отже, вибір зроблено. Як ви вважаєте, які ще причини могли спонукати Володимира віддати перевагу православ'ю?

(Учні називають: близькість одного з християнських центрів ~ Константинополя, поширення християнства на теренах Київської Русі й авторитет княгині Ольги. Як доказ можна зачитати цитату з «Повісті минулих літ»: « Якби поганий був закон грецький, то не перейняла б його твоя баба Ольга, а вона була мудріша з усіх людей»).

Чому князь охрестився не в Царгороді, а в Корсуні? (Це питання складне, але учні, як правило здогадуються, що держава, яка приймає православ'я у Константинополі, перетворюється на провінцію Візантії). Але чому ж тоді Ольга охрестилася в Царгороді? (Відповідають, що вона приймала нову віру особисто, а Володимир - для всієї держави, це був державний акт).

Яке значення для Київської Русі мало запровадження християнства? (Відповіді учнів, вчитель трохи корегує відповіді, вони записуються в зошитах).

Висновки. Київська Русь за часів Володимира Великого стала однією з наимогутніших держав Європи. Прийняття християнства долучило Русь до кола цивілізованих країн. Поріднитися з київським князем володарі багатьох європейських країн вважали за честь.

IV. Закріплення знань.

 • З якого князівства починалось князювання Володимира Великого?

 • Чому Володимир Святославович взяв участь у братовбивчій війні?

 • Яку зовнішню загрозу усунув князь Володимир?

 • Які головні внутрішньополітичні реформи здійснював Володимир Великий?

- Коли було запроваджено християнство на Русі?

- За яких обставин відбулося запровадження християнства?

- Яке значення для Русі мало запровадження християнства?

V. Підсумки уроку.

Оцінювання роботи учнів.

VI. Домашнє завдання.

§ 10 - читати, вчити таблиці, терміни, дати. Заповнити контурну карту.


__________ Підпис студента-практиканта ___________

Дата

Підпис вчителя-керівника ___________

Похожие:

Про проходження педагогічної практики iconМетодичні рекомендації для проходження
Навчальним планом підготовки фахівців зі спеціальності 030601 Менеджмент передбачається проходження студентами управлінської практики...
Про проходження педагогічної практики iconПрограма науково-дослідної та педагогічної практики
Програма науково-дослідної та педагогічної практики студентів спеціальності 050. 102 «Економічна кібернетика» / Укладачі : д ф м...
Про проходження педагогічної практики icon2. Програми практик: програма з педагогічної практики з другої іноземної мови
Програма педагогічної та науково-асистентської практики (освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст») затверджена на засіданні другої...
Про проходження педагогічної практики iconЗавдання студентів під час педагогічної практики
Підготовка до написання бакалаврських робіт з методики викладання іноземної мови
Про проходження педагогічної практики iconМетодичні рекомендації для проходження
Програма управлінської практики відповідає навчальному плану підготовки спеціалістів напряму підготовки: 030601 – менеджмент, професійне...
Про проходження педагогічної практики iconПрограма «виробничо економічної» практики
Загальні положення та вимоги щодо проведення практики «Вступ до фаху» студентів зі спеціальності “Менеджмент організацій” викладені...
Про проходження педагогічної практики iconПедагогічна практика студентів-філологів
Методичні вказівки до проведення педагогічної практики з української мови та літератури для студентів 4-5 курсів
Про проходження педагогічної практики iconПро затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті
Про додаткові заходи на виконання рішення Ради національної безпеки І оборони України від 27 вересня 2000 року, з метою створення...
Про проходження педагогічної практики iconМетодичні матеріали для вчителів загальноосвітніх шкіл щодо викладання євроатлантичної інтеграції
Доступно про нато”, що був проведений 27-28 серпня 2010 року організацією „Демократичні перетворення України” на базі Рівненського...
Про проходження педагогічної практики iconМетодичні матеріали для вчителів загальноосвітніх шкіл щодо викладання євроатлантичної інтеграції
Доступно про нато”, що був проведений 27-28 серпня 2010 року організацією „Демократичні перетворення України” на базі Рівненського...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница