Начальникам управлінь освіти
Скачать 70.46 Kb.
НазваниеНачальникам управлінь освіти
Дата07.11.2012
Размер70.46 Kb.
ТипДокументы

15.02.2012 № 01-31/437На № ____________ від _________

Начальникам управлінь освіти


Чернівецької міської ради,

Глибоцької, Кельменецької

та Сторожинецької райдержадміністрацій,

відділів освіти Новодністровської

міської ради, райдержадміністрацій


Про проведення державної підсумкової

атестації у 4-х класах загальноосвітніх

навчальних закладів області в 2011/2012 н.р.


На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.01.2012 № 1/9-61 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році» та наказу Головного управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації від 06.02.2012 № 75 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах області в 2011/2012 навчальному році» державна підсумкова атестація в початковій школі проводиться відповідно до вимог Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти (наказ МОНУ № 94 від 18.02.2008).

Відповідно до розділу 4 Положення про державну підсумкову атестацію проводиться за результатами навчальної діяльності учнів 4-го класу з української (мови і читання) та математики у всіх загальноосвітніх навчальних закладах області, а в школах з навчанням мовами національних меншин – з мови навчання і читання, української мови і читання та математики.

На виконання наказу Головного управління освіти і науки від 06.02.2012 № 75 п. 1.1.4 кожну з вище зазначених контрольних робіт рекомендуємо провести з 11 по 18 травня 2012 року. А саме:

  • 11.05.2012 (п’ятниця) – українська мова (читання) у всіх загальноосвітніх навчальних закладах області;

  • 15.05.2012 (вівторок) – математика у всіх загальноосвітніх навчальних закладах області;

  • 16.05.2012 (середа) – румунська, російська мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням румунською та російською мовами;

  • 17.05.2012 (четвер) – українська мова у всіх загальноосвітніх навчальних закладах області;

  • 18.05.2012 (п’ятниця) – румунська, російська мови (читання) у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням румунською та російською мовами.

Завдання для підсумкових контрольних робіт будуть надіслані у навчальні заклади електронною поштою о 900 годині ранку.

Тести підсумкових контрольних робіт визначаються за збірниками підсумкових контрольних робіт для 4-их класів загальноосвітніх навчальних закладів рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист МОНМСУ від 27.01.2012 № 1/9-61).

Особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році додаються.


Додаток: в 1 прим. на 3 арк.

Начальник Головного управління М.Й.Бауер


Білянін Г.І.

52-73-36


Додаток до листа

Головного управління освіти і науки облдержадміністрації

15.02.2012 № 01-31/437


Особливості проведення державної підсумкової атестації

у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році


Державна підсумкова атестація в початковій школі

У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української мови (мова і читання) та математики.

Державна підсумкова атестація з української мови проводиться з метою перевірки мовленнєвих умінь учнів будувати речення, зв’язні тексти, висловлювати міркування, власну думку за допомогою різних мовних засобів, практично застосовувати мовні знання з фонетики, лексики, граматики, орфографії відповідно до державних вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів із зазначеного предмета.

Атестація проводиться за посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 4 клас» (авт. Пономарьова К.І., Вашуленко М.С., Дубовик С.Г. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012).

Атестаційні роботи з української мови складаються із семи завдань, різних за рівнем складності, серед яких: чотири тестові завдання закритого типу, що передбачають вибір однієї правильної відповіді з трьох запропонованих; одне відкрите завдання, виконання якого вимагає короткої письмової відповіді; текст для списування (55-60 слів); одне творче завдання – письмове зв’язне висловлювання на задану тему (5-7 речень).

Державна підсумкова атестація з читання спрямована на перевірку розуміння учнями змісту прочитаного тексту; володіння літературознавчими поняттями на елементарному рівні; уміння узагальнювати зміст прочитаного (розкривати головну думку); практичних умінь роботи над текстами різних жанрів (казкою, оповіданням, віршем, байкою, легендою); умінь виконувати творчі завдання на основі прочитаного, висловлювати власну думку з приводу прочитаного.

Атестація проводиться за посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 4 клас» (авт. Вашуленко О.В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012).

Атестаційна робота з читання складається з тексту для самостійного читання та восьми завдань тестового характеру, а саме: 5 завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді з трьох запропонованих; 2 завдання відкритого типу з короткою письмовою відповіддю, на встановлення відповідності, на встановлення правильної послідовності, одне завдання відкритого типу з розгорнутою письмовою відповіддю.

Державна атестація з української мови та читання для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською, румунською мовами проводиться за посібниками: «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин. 4 клас» (авт. Воскресенська Н.О., Харченко О.Я. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012); «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання українською мовою для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин. 4 клас» (авт. Воскресенська Н.О., Харченко О.Я. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012).

Атестаційна робота з української мови складається із семи завдань різних рівнів складності, серед яких: тестові завдання закритого типу з вибором однієї правильної відповіді з трьох запропонованих варіантів; тестові завдання відкритого типу, виконання яких передбачає коротку письмову відповідь; завдання на переклад українською мовою; творче завдання – письмове висловлювання (5-6 речень на задану тему).

Атестаційна робота з українського читання для цих типів закладів складається із восьми завдань різних типів складності, серед яких: тестові завдання закритого типу з вибором однієї правильної відповіді; тестові завдання відкритого типу з короткою відповіддю; тестове завдання відкритого типу з розгорнутою відповіддю (творче завдання).

Державна підсумкова атестація з математики проводиться з метою перевірки рівня засвоєння учнями математичних знань, сформованості умінь і навичок застосовувати вивчений матеріал під час виконання завдань з числами, числовими і буквеними виразами, рівностями, нерівностями, рівняннями, величинами, геометричними фігурами, розв’язування сюжетних задач.

Атестація проводиться за посібниками: «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 4 клас» (авт. Онопрієнко О.В., Пархоменко Н.Є., Листопад Н.П.– К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012); «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання (російською мовою). 4 клас» (авт. Онопрієнко О.В., Пархоменко Н.Є., Листопад Н.П. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012).

Атестаційна робота складається з восьми завдань – п’яти тестових завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді із запропонованих варіантів; двох завдань відкритого типу з короткою письмовою відповіддю; одного завдання відкритого типу з розгорнутою письмовою відповіддю – сюжетної задачі.

Для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою переклад завдань з математики здійснюється Інститутом післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.

У навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин можуть підлягати атестації результати навчальної діяльності з мови навчання (мова і читання).

Атестаційні роботи з російської мови та читання (мова навчання) укладені за аналогією з роботами з української мови та читання (мова навчання).

Атестація проводиться за посібниками: «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з російської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання (російською мовою). 4 клас» (авт. Сільнова Е.С., Каневська Н.Г., Олійник В.Ф. – К.: Центр навчально-методичної літератури , 2012); «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання (російською мовою). 4 клас» (авт. Лапшина І.М., Попова Т.Д. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012).

Зміст завдань для державної підсумкової атестації сформовано відповідно до вимог, зазнчених у програмах для 1–4 класів середньої загальноосвітньої школи (К.: Початкова школа, 2006).

У разі проведення державної підсумкової атестації з рідної мови та читання для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із навчанням румунською мовою завдання для її проведення розроблений «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з румунської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання. 4 клас» (авт. Пілігач О.Г., Скріпа О.К., Г. Схвалено Вченою радою ІППОЧО)

Державна підсумкова атестація проводиться в усіх загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка та п’ятниці.

В один день можна проводити атестацію лише з одного предмета.

На проведення атестації з кожного предмета відводиться 1 академічна година.


Директор ІППОЧО Г.І. Білянін

Похожие:

Начальникам управлінь освіти iconМ муниципальных образований. Начальникам гарнизонов пожарной охраны. Начальникам управлений (отделов) го и чс. Руководителям организаций тп рсчс

Начальникам управлінь освіти iconМ муниципальных образований. Начальникам гарнизонов пожарной охраны. Начальникам управлений (отделов) го и чс. Руководителям организаций тп рсчс

Начальникам управлінь освіти iconТема № Система освіти в Україні та навчання іноземних мов > Основні принципи освіти І зміни у навчанні іноземних мов
До основних принципів освіти відносять: пріоритетність освіти, демократизацію освіти, гуманізацію освіти, гуманітаризацію освіти,...
Начальникам управлінь освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерству освіти І науки Автономної Республіки Крим, управлінню освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Начальникам управлінь освіти iconA000 Державні, обласні, міські педагогічні бібліотеки, бібліотеки міністерств та управлінь обласних, міських, районних державних адміністрацій
...
Начальникам управлінь освіти icon1. Удосконалення змісту І технологій освіти
Виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки управлінням освіти та навчальними закладами Фрунзенського...
Начальникам управлінь освіти iconЗавдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів
Головне управління змісту освіти департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Міністерства освіти...
Начальникам управлінь освіти iconПлан роботи управління освіти на 2011-2012 навчальний рік Затверджено рішенням колегії управління освіти
Головного управління освіти І науки Полтавської ода, за пропозиціями працівників апарату управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької...
Начальникам управлінь освіти iconУкра ї н а відділ освіти радивилівської районної державної адміністрації наказ
З метою підвищення ефективності роботи навчально – методичного центру відділу освіти, на виконання Положення про навчально-методичний...
Начальникам управлінь освіти iconЦиркулярное письмо
Начальникам республиканских и территориальных объединений автомобильного транспорта
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница