Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачать 319.51 Kb.
НазваниеСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
страница1/4
Дата05.11.2012
Размер319.51 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4
Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0-542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net
Проблеми вищої школи

Поточний інформаційний список

за березень 2010 року

  1. Вища освіта


Україна. Міністерство освіти і науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи: наказ Міністерства освіти і науки України від 1 жовтня 2009 р. № 943 / Україна. Міністерство освіти і науки

// Вища школа. – 2010. – № 1. – С. 75-83.

Барчій, М.С. Формування психологічного простору взаємостосунків при модульно-розвивальному навчанні у вищій школі / М.С.Барчій // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2009. – № 7. – С. 102-110.Биганова, Э. Доцент задержан за взятки: сотрудники службы БЭП задержали доцента одного из сумских вузов

/ Э.Биганова // Ваш шанс. – 2010. – № 8.- 24 февраля-3 марта. –

С. 12А.В СумГУ запретили пересдачу: студенты СумГУ считают, что руководство вуза ущемляет их права и лишает возможности получать стипендии // Ваш шанс. – 2010. – № 9.- 3 марта. – С. 7А.Вахович, І.М. Дослідження теоретичних аспектів доцільності процесу укрупнення ВНЗ в Україні / І.М.Вахович, Ю.В.Волинчук // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2. – С. 101-107.Верхогляд, О. Проблеми міжнародної співпраці у сфері вищої освіти: контроль за якістю освіти. Національний і міжнародний аспекти / О.Верхогляд, Ю.Романовська, О.Романовський // Вища школа. – 2010. – № 1. – С. 15-23.Відрядження учнів, студентів, аспірантів // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 17.- 17 лютого. – С. 40.Володина, М. Студенты будут жить по-новому: Президент подписал соответствующие изменения в Закон о высшем образовании / М.Володина // Панорама. – 2010. – № 11.-

10-17 марта. – С. А15.Завершилися інформаційні дні програми Темпус: у січні завершилися інформаційні дні програми Темпус. Вони стартували ще на початку грудня 2009 року і пройшли в усіх регіонах України // Євробюлетень. – 2010. – № 2. – С. 12.Звітна доповідь про науково-організаційну діяльність президії АН ВО України в 2009 році // Науково-інформаційний вісник. – 2010. – № 1(67). – С. 13-53.Ісіпчук, Н. Говорімо китайською!: у Сумському державному університеті відтепер вивчатимуть китайську мову / Н.Ісіпчук

// Сумщина. – 2010. – № 28-29.- 5 березня. – С. 4.Лавренюк, С. Система высшего образования приближается к точке саморазрушения: беседа с Сергеем Квитой, президентом Национального университета "Киево-Могилянской академии"

/ С.Лавренюк // Голос Украины. – 2010. – № 50.- 20 марта. – С. 11.Лісогор, Л.С. Працевлаштування випускників в умовах економічної кризи / Л.С.Лісогор // Демографія та соціальна економіка. – 2009. – № 2. – С. 58-67.Луговий, В. Інтеграція в європейські простори вищої освіти і досліджень як складова геополітики України: успіхи і труднощі реалізації / В.Луговий // Геополітика України: історія і сучасність. – 2010. – Вип. 1. – С. 255-270.МОН роз'яснило питання переведення студентів на вакантні місця державного замовлення // Вища школа. – 2010. – № 2. – С. 4.Русаков, С. ВНЗ - це впливати, надихати, залучати: 7 березня 2010 року вперше в Україні відбулась студентська конференція у форматі "СтудКемпа". Усі заходи були присвячені розвитку молоді та покликані показати можливості використання новітніх сучасних технологій / С.Русаков // Освіта. – 2010. – № 11.- 3-10 березня. – С. 3.Савельєв, В. Вища освіта України і європейські стандарти: соціологічний аспект / В.Савельєв // Соціальна психологія. – 2009. – № 6. – С. 93-105.Учения Конфуция - для всех: для желающих изучать китайский язык и культуру в СумГУ открывают "Класс Конфуция" // Данкор. – 2010. – № 8.- 24 февраля. – С. А3.Шаповалова, Л. Професіоналізація як один із напрямів розвитку сучасної вищої освіти у Франції / Л.Шаповалова // Вища школа. – 2010. – № 1. – С. 59-70.Ярыжко, В. Вадим Шипулин: "Украинское медицинское образование сейчас на ужасном уровне": [Национальный музей медицины Украины] / В.Ярыжко // Кампус. – 2010. – № 1. –

С. 14-23.Ярыжко, В. Григол Катамадзе: "Я убежден, что у нас - светлое будущее": беседа с господином Послом об образовании в Грузии и в Украине, о востребованных профессиях и необходимых нашим странам реформах / В.Ярыжко // Кампус. – 2010. – № 1. –

С. 8-13.

2. Болонський процес
37(477:100) В54

Вітчизняний та зарубіжний досвід упровадження Болонської системи: успіхи і проблеми : Науковий вісник Закарпатського державного університету / Упоряд. К. Мовчан. – Ужгород : Ліра, ЗакДУ, 2009. – 436 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

Болонський процес очима студентів: пошук відповідей на актуальні питання вищої освіти: відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Болонський процес очима студентів"

// Освіта. – 2010. – № 11.- 3-10 березня. – С. 2.Репида, В.Б. Из опыта вхождения Молдовы в Болонский процесс: на примере Славянского университета / В.Б.Репида

// Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2. – С. 48-60.Рокосовик, Н. Болонський процес і дистанційне навчання в системі вищої освіти / Н.Рокосовик // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2009. – Вип. 16-17. – С. 83-84.Скочиляс-Павлів, О. Чи вирішить впровадження Болонського процесу проблему корупції у сфері вищої освіти

/ О.Скочиляс-Павлів // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 1. – С. 29-32.

3. Післядипломна освіта
Марченко, В.Г. Особливості викладання лекцій на опорних кафедрах у системі післядипломної освіти / В.Г.Марченко, С.І.Ткач, І.О.Крамний // Проблеми сучасної медичної науки та освіти. – 2009. – № 3. – С. 7-9.Никифорова, Л.Н. Дистанционное образование и кредитно-модульная система последипломного обучения - европейский выбор / Л.Н.Никифорова // Проблеми сучасної медичної науки та освіти. – 2009. – № 3. – С. 10-11.Савво, В.М. Актуальність післядипломної підготовки спеціалістів за фахом ''Педіатрія'' та ''Дитяча кардіоревматологія'' в сучасних умовах / В.М.Савво, Н.І.Мамалуй // Проблеми сучасної медичної науки та освіти. – 2009. – № 3. – С. 12-13.

4. Факультети
Гриньова, М. Полтавські знавці природи: природничому факультету Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка - 90! / М.Гриньова // Освіта. – 2010. – № 9.- 10-17 лютого. – С. 4-5.

5. Організація вищої освіти
Ващук, Ф. Актуальні аспекти і особливості інтеграції вищої школи України в Європейський освітній простір / Ф.Ващук

// Геополітика України: історія і сучасність. – 2010. – Вип. 1. –

С. 238-254.Зіньковський, Ю. Стандартизація освіти як імператив реформування вищої школи / Ю.Зіньковський // Вища школа. – 2010. – № 1. – С. 24-30.Михайльова, К. Європейські освітні норми у практиці вітчизняних ВНЗ: студентські оцінки перших років упровадження

/ К.Михайльова, Т.Зверко // Вища школа. – 2010. – № 2. – С. 34-40.

6. Професорсько-викладацький склад
Астахова, К. Університетський викладач в умовах переходу суспільства до інноваційної економіки: вектори змін / К.Астахова

// Вища школа. – 2010. – № 2. – С. 41-47.

7. Підготовка професорсько-викладацького складу
Варга, Л.І. Особливості застосування інтерактивних методів у процесі формування комунікативної компетенції майбутнього вчителя німецької мови / Л.І.Варга // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2009. – № 7. –

С. 111-116.Плескач, В. Проблеми підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у технічних вищих навчальних закладах

/ В.Плескач // Вища школа. – 2010. – № 2. – С. 48-51.

8. Організація навчальної роботи
Бендера, І. Паспортизація вищих навчальних закладів та їх підрозділів / І.Бендера // Вища школа. – 2010. – № 2. – С. 14-21.Горілик, А.В. Впровадження комбінованої освітньої технології для вищої фармацевтичної освіти / А.В.Горілик, С.І.Терещук, Б.П.Громовик // Медична освіта. – 2009. – № 4. –

С. 10-14.Досвід кафедри педіатрії щодо шляхів удосконалення організації навчального процесу за кредитно-модульною системою при викладанні дисципліни на медичному факультеті / О.В.Тяжка, А.М.Антошкіна, Т.В.Починок, В.І.Боброва // Медична освіта. – 2009. – № 4. – С. 8-9.Степанюк, Ю. Ведичні знання про здоров'я: навчальна дисципліна для студентів ВНЗ та предмет за вибором для 10-12-х класів / Ю.Степанюк // Освіта. – 2010. – № 12.- 10-17 березня. –

С. 8.Ткач, І.І. Формування глобального інтерактивного навчального середовища в умовах побудови інформаційного суспільства / І.І.Ткач // Актуальні проблеми економіки. – 2010. –

№ 2. – С. 261-267.

9. Зарахування у ВНЗ
Вступительные экзамены могут вернуть? // Голос України. – 2010. – № 45.- 13 марта. – С. 1.Змінено правила вступу: наказом міністра освіти і науки змінено умови прийому для вступу на навчання до вищих навчальних закладів МВС України (коротко) // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 41.- 4 березня. – С. 2.МОН затвердило зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів України // Вища школа. – 2010. – № 2. – С. 3.

10. Плата за навчання
Податковий кредит: навчений броду шукає [податковий кредит із навчання] // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 53.-

23 березня. – С. 12.Циганенко, В. Податковий кредит із навчання: нюанси відшкодування / В.Циганенко // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 17.- 17 лютого. – С. 10-12.

11. Методи навчання
Астахова, В. Неперервна освіта: народна українська академія як експериментальна модель / В.Астахова // Освіта. – 2010. – № 12.- 10-17 березня. – С. 2.Богуцька, Н.К. Ефективність елементів модульної системи навчання у підготовці студентів до ліцензійного іспиту "Крок 2. Загальна лікарська підготовка" / Н.К.Богуцька, С.І.Прунчак

// Медична освіта. – 2009. – № 4. – С. 15-17.Зайчук, Г. Педагогічні технології формування професійної компетенції майбутнього маркетолога туристичної сфери

/ Г.Зайчук // Вища школа. – 2010. – № 1. – С. 37-42.Ковальова, К. Методологічні аспекти методу case-study при викладанні економічних дисциплін / К.Ковальова, В.Ковальов

// Вища школа. – 2010. – № 2. – С. 68-75.Мішак, В.М. Особливості викладання німецької мови як другої іноземної у вищих навчальних закладах / В.М.Мішак

// Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2009. – № 7. – С. 63-69.Пішак, В.П. До концепції підготовки бакалаврів медицини за спеціальністю "Лабораторна діагностика" / В.П.Пішак, Ю.Т.Ахтемійчук, І.Ю.Олійник // Медична освіта. – 2009. – № 4. – С. 5-7.Побережна, Н. Діагностика впровадження інформаційних технологій у процес навчання студентів / Н.Побережна // Вища школа. – 2010. – № 1. – С. 43-52.Швалб, Ю. Психологічні аспекти компетентнісного підходу в освіті / Ю.Швалб // Вища школа. – 2010. – № 1. – С. 31-36.Як використовувати газети в освіті: : "Газети в освіті" (Newspapers in Education) - всесвітній проект, метою якого є використання газет в системі навчання (школи, університети, коледжі тощо) в якості інструменту і джерела інформації практично для будь-якої дисципліни // Журналіст України. – 2010. – № 2. – С. 9-10.

12. Самостійна робота
Деякі особливості індивідуальної та самостійної роботи студентів-іноземців під час викладання курсу нервових хвороб

/ А.С.Сон, В.В.Добровольський, Ю.І.Горанський, Г.В.Перькова

// Медична освіта. – 2009. – № 4. – С. 25-28.Мельничук, І. Інноваційні підходи до впровадження результатів самостійної роботи студентів у професійній підготовці

/ І.Мельничук // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2009. – Вип. 16-17. – С. 66-68.

13. Будівлі, приміщення
Отказались от аукциона в пользу СумГУ: городские депутаты поддержали СумГУ, дав 24 февраля добро на разработку проекта отвода участка на перекрестке ул. Харьковской и Ахтырской с дальнейшим оформлением этой земли в постоянное пользование // Ваш шанс. – 2010. – № 9.- 3 марта. – С. 5А.

14. Студентське життя
Бондаренко, З. Виступають студенти-іноземці: у СумДУ відбувся щорічний "Фестиваль творчості іноземних студентів"

/ З.Бондаренко // Ярмарок. – 2010. – № 10.- 11 березня. – С. 3.Вертіль, О. Подорожі віртуальні, відчуття реальні: у Сумському державному університеті відбувся фестиваль національної творчості / О.Вертіль // Урядовий кур'єр. – 2010. –

№ 45.- 11 березня. – С. 11.Володина, М. Вернись в альма-матер: в Педуниверситете создали Ассоциацию выпускников / М.Володина // Панорама. – 2010. – № 9.- 24 февраля-3 марта. – С. А6.Гвоздик, А. В Сумах начали снимать настоящее кино: заметки с первого фестиваля молодежного любительского видео: 1 марта в СумГУ прошел первый фестиваль молодежного короткометражного любительского видео "Мотор!" / А.Гвоздик // В двух словах. – 2010. – № 11.- 12 марта. – С. 18.Евтушенко, В. Гопак по танзанийски: в СумГУ состоялся Первый фестиваль творчества иностранных студентов

/ В.Евтушенко // В двух словах. – 2010. – № 9.- 26 февраля. – С. 15.Ісіпчук, Н. Мандруємо країнами світу разом із СумДУ: в СумДУ відбувся Фестиваль творчості іноземних студентів

/ Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2010. – № 27.- 3 березня. – С. 4.Ісіпчук, Н. Який він - сучасний принц?: нещодавно у СумДУ відбувся конкурс "Містер-2010" серед учнів загальноосвітніх шкіл міста і студентів Сумського машинобудівного коледжу / Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2010. – № 33.- 19 березня. – С. 8.Камера, мотор... Снято! В СумГУ прошел первый в нашем городе молодежный фестиваль любительского видео "Мотор"

// Данкор. – 2010. – № 10.- 10 марта. – С. А14.Карпенко, Ю. Известны полуфиналисты турнира "Большая игра знатоков": с 24 по 27 февраля в актовом зале машколледжа СумГУ состоялись соревнования одной четвертой финала "Большой игры знатоков" / Ю.Карпенко // Панорама. – 2010. –

№ 10.- 3-10 марта. – С. А3.Мистер-2010: Александр Проценко студент третьего курса машколледжа признан "Мистером" среди учеников средних учебных заведений Сум. Конкурс прошел 12 марта в актовом зале СумГУ // Данкор. – 2010. – № 11.- 17 марта. – С. А14.Онищенко, С. Разные и одинаковые: фестиваль творчества иностранных студентов в СумГУ прошел "на ура" / С.Онищенко

// Панорама. – 2010. – № 9.- 24 февраля-3 марта. – С. А3.Подольська, Є. Соціологічний портрет сучасного студента: теоретико-методологічні підходи / Є.Подольська // Вища школа. – 2010. – № 2. – С. 22-33.Суярко, Е. Стоп! Снято!: в Сумах состоялся первый фестиваль короткометражного видео: в понедельник 1 марта в актовом зале СумГУ собрались любители аматорских фильмов, люди с чувством юмора, чтобы поддержать первый в Сумах фестиваль короткометражного видео "Мотор" / Е.Суярко

// Панорама. – 2010. – № 11.- 10-17 марта. – С. А3.Цветной фестиваль: фестиваль творчества иностранных студентов, где ребята из разных стран презентовали свои национальные танцы, песни и блюда, прошел в СумГУ 19 февраля // Данкор. – 2010. – № 8.- 24 февраля. – С. А14.
  1   2   3   4

Похожие:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Рідкісні книги (1835-1950) з фондів бібліотек Сумського обласного краєзнавчого музею та Сумського обласного художнього музею ім....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вітальченко М. Рейдерів зацікавили "знання"// Персонал Плюс. 2007. №22 28 лютого. С. 9
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Высшее образование в Республике Казахстан. – Oecd; The world bank, 2007. – 256 с. – Дар
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Академічна наука Харківщини. До 90-річчя Національної академії наук України / Уклад. К. К. Прядкін. – Х., 2008. – 31 с. – Дар
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Ред кол.: О. М. Акмалдінова О. Д. Гнідан та ін. – Вип. 18. – К. Дп "Інформ аналіт агенство", 2009. – 262 с. – З обмінного фонду
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Бабич, Т. Рейдерство в Україні загроза національній безпеці / Т. Бабич // Віче. – 2010. – №14. – С. 2-5
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Бантон, В. Д. Л. Природа та особливості економічної нестабільності в Україні / В. Д. Л. Бантон // Економіка та держава. – 2010. –...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница