Web Technologies and Multimedia
Скачать 31.61 Kb.
НазваниеWeb Technologies and Multimedia
Дата03.11.2012
Размер31.61 Kb.
ТипДокументы

XX37BKS

Bezdrátové komunikační systémy

Rozsah:

2+2
Web Technologies and Multimedia

Počet kreditů:

4

Garant předmětu:
Zakončení:

Zk.

Katedra:

K13137

Typ předmětu:

S

Semestr:

L !!!

Prerekvizity:
Obor:

IT

Dop. semestr:Anotace:

Úkolem předmětu je dát základní přehled o současných a perspektivních bezdrátových komunikačních systémech studentům oboru Web a multimédia. V přednáškách a cvičeních získají studenti představu o limitech a možnostech systémů především vzhledem k multimediálnímu obsahu. Důraz je kladen na systémy přenášející hlas, zvuk, obraz (statický), video a obecně data (internet). Studenti se postupně seznámí s pozemními stacionárními a mobilními komunikačními systémy, výklad zahrnuje družicové spoje. Přednášky se také dotýkají interaktivity a konvergence systémů. Cvičení jsou laboratorní, důležitá pro pochopení přednášených témat, praktickým způsobem doplňující přednášky.
Osnova přednášek:

 1. Kmitočtová pásma pro bezdrátovou komunikaci.

 2. Radiový spoj – typy, charakteristiky, příklady.

 3. Technické prostředky pozemních bezdrátových komunikací.

 4. Měření v bezdrátových komunikačních systémech.

 5. Požadavky na komunikační systémy pro multimediální aplikace.

 6. Pozemní broadcasting, DVB-T (TV, rozhlas, internet), DVB-H, pozemní stacionární spoje.

 7. Pozemní mobilní sítě krátkého dosahu – PAN (Bluetooth, UWB), WLAN (WiFi).

 8. Pozemní mobilní sítě velkého dosahu – WMAN, WWAN.

 9. Celulární sítě 2G a 3G – GSM, UMTS.

 10. Technické prostředky družicové komunikace.

 11. Družicový broadcasting, družicové komunikační služby.

 12. Navigační systémy.

 13. Interaktivita v bezdrátové komunikaci a konvergence systémů.

 14. Rezerva.Osnova cvičení:

 1. Seznámení s laboratoří, bezpečnost práce.

 2. Zásady při měřeních na komunikačních systémech.

 3. Přístroje pro komunikační měření.

 4. Měření na mikrovlnném spoji.

 5. Měření na vzorkovacím obvodu, AD převod, vzorkovací teorém.

 6. Měření v síti PAN (Bluetooth) – centralizovaný systém.

 7. Měření v síti PAN (Bluetooth) – AdHoc systém.

 8. Monitorování radiového rozhraní GSM/UMTS – přenosové rychlosti datového spojení.

 9. Měření na systému digitální televize – přenosové rychlosti systému.

 10. Měření na systému digitální televize – multimediální aplikace.

 11. Měření na přijímači družicového spoje.

 12. Měření na přijímači družicové navigace.

 13. Simulátor signálu družicových navigačních systémů.

 14. Zápočet.Požadavky:

Žádné speciální požadavky
Literatura:

 1. Žalud, V.: Moderní radioelektronika, BEN, 2000.

 2. Dobeš, J. – Žalud, V.: Moderní radiotechnika, BEN, 2005.

 3. Sun, Y.: Wireless Communication Circuits and Systems, IEE, 2004.

 4. Rohde, L. U. – Whitaker, J. R.: Communication Receivers, McGraw-Hill, 1997.


Syllabus:

The goal of the course is to give a basic overview of current and perspective wireless communication systems used for data transmission, especially for students of field Web Technologies and Multimedia. Limits and possibilities of systems are discussed in lectures and seminars, in respect of multimedia content – mainly voice, audio, video, data (internet). Students are sequentially met with terrestrial – mobile and stationary – communication systems and with satellite links. The lectures also include topics about interactivity and convergence. The exercises are laboratory ones, important for understanding all the themes.
Lectures:

 1. Frequency bands for wireless communication.

 2. Radio link – types, characteristics, calculations.

 3. Devices for terrestrial wireless communications.

 4. Measurement on wireless communication systems.

 5. Multimedia applications requirements in wireless communication.

 6. Terrestrial broadcasting, DVB-T (audio, video, internet), DVB-H, terrestrial stationary links.

 7. Short distance terrestrial mobile networks – PAN (Bluetooth, UWB), WLAN (WiFi).

 8. Long distance terrestrial mobile networks – WMAN, WWAN.

 9. Cellular networks 2G and 3G – GSM, UMTS.

 10. Devices for satellite communications.

 11. Satellite broadcasting, satellite communication services.

 12. Navigation systems.

 13. Interactivity in wireless communication and convergence of the systems.

 14. Reserve.Seminars/Labs:

 1. Guide to the laboratory, safety of work.

 2. Rules at communication system measurement.

 3. Instruments for communication measurement.

 4. Microwave link measurement.

 5. Measurement on analog-digital converter, sampling theorem.

 6. Measurement on PAN (Bluetooth) – centralized system.

 7. Measurement on PAN (Bluetooth) – AdHoc system.

 8. Monitoring the GSM/UMTS radio interface – data rates.

 9. Measurement on digital video broadcasting system – data rates.

 10. Measurement on digital video broadcasting system – multimedia applications.

 11. Measurement on satellite receiver.

 12. Measurement on satellite navigation receiver.

 13. Signal simulator of satellite navigation systems.

 14. Credits.Requirements:

No special requirements
Literature:

 1. Žalud, V.: Moderní radioelektronika, BEN, 2000.

 2. Dobeš, J. – Žalud, V.: Moderní radiotechnika, BEN, 2005.

 3. Sun, Y.: Wireless Communication Circuits and Systems, IEE, 2004.

 4. Rohde, L. U. – Whitaker, J. R.: Communication Receivers, McGraw-Hill, 1997.
/2

Похожие:

Web Technologies and Multimedia iconUsing Interactive Multimedia Technologies to Improve Student Understanding of Spatially-Dependent Engineering Concepts

Web Technologies and Multimedia iconWeb based multimedia support in computer networks course: a case study

Web Technologies and Multimedia iconKeeping a course updated using collaborative Web 0 technologies

Web Technologies and Multimedia iconКурс ms 2543 Core Web Application Technologies with Microsoft Visual Studio 2005, (Базовый курс по технологии разработки Web приложений с использованием Microsoft Visual Studio 2005) Продолжительность курса
Цель данного курса — получение знаний и навыков по разработке Microsoft asp. Net 0 Web приложений с использованием Microsoft Visual...
Web Technologies and Multimedia iconValentina Janev, Sanja Vranes, Semantic Web Tools and Technologies for Competence Management, Lambert Academic Publishing GmbH, isbn: 978-8454-4166-5, Sarbrucken, Germany, 2011

Web Technologies and Multimedia iconUsing Technologies: Analysis and Simulation New Technologies (NT) and the professions of Town and Regional planners and the like

Web Technologies and Multimedia iconWeb dizains web design
Основные компоненты web-страницы и способы их визуального представления на страницах сайта
Web Technologies and Multimedia icon«Графический дизайн для web»
Государственных требований к минимуму содержания и уровню требований к специалистам для получения дополнительной квалификации «Специалист...
Web Technologies and Multimedia iconМетодическое пособие по выполнению курсовых работ по дисциплине «web-дизайн и web-программирование»
Методическое пособие по выполнению курсовых работ по дисциплине «Web-дизайн и Web-программирование» для студентов очной и заочной...
Web Technologies and Multimedia iconЧто такое web-сайт?
Переходы между экранами хозяин (или его Web-мастер) также устраивает по своему усмотрению. Главное заключается в том, что если все...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница