Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium)
Скачать 281.98 Kb.
НазваниеŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)
страница4/4
Дата02.11.2012
Размер281.98 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4
Literatúra:

Rákoš: Rádiospektroskopické metódy.

Tirpák: Vysokofrekvenčná spektroskopia (učebné texty KRF).

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYEL-001 Základy elektroniky

doc. RNDr. Andrej Jaroševič, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P4,C2

Priebežné hodnotenie: 40 %

Záverečné hodnotenie: 60 %

7 kreditov; povinne voliteľný v 3/L

Cieľ predmetu: Pripraviť poslucháčov pre ďalšie samostatné štúdium literatúry najmä z oblasti analógovej elektroniky. Naučiť sa analyzovať najmä lineárne elektronické obvody s operačnými zosilňovačmi a tranzistormi. Získať predstavu o možnostiach a hraniciach použitia elektroniky vo fyzikálnom experimente.

Stručná osnova predmetu:

Úvod: pojem signál, systém, obvod, prvok, rozdelenie elektronických obvodov a ich základné funkcie.

Signál: spojité, diskrétne, číslicové signály, popis signálov v časovej a kmitočtovej oblasti.

Elektronický systém: charakteristiky systému v časovej a kmitočtovej oblasti.

Analýza elektronických obvodov: metódy analýzy lineárnych a nelineárnych obvodov.

Harmonické generátory: princípy generátorov harmonických kmitov, stabilita kmitočtu a amplitúdy.

Princípy regulačných systémov: štruktúra regulačného systému, statická presnosť a stabilita systému.

Spracovanie slabých signálov: charakteristiky náhodných signálov, filtrácia, synchrónna detekcia.

Literatúra:

Balmer, L.: Signals and Systems, Prentice Hall 1997

Lancaster, G.: Introduction to Fields and Circuits, Oxford Science Publications 1992

Horrowitz, P., Hill, W.: The Art of Electronics, Cambridge University Press 1990

Paul, C. R.: Analysis of Linear Circuits, McGraw Hill 1989

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYFP-006 Základy fyziky plazmy

prof. RNDr. Viktor Martišovitš, DrSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P3,C1

Priebežné hodnotenie: 20 %

Záverečné hodnotenie: 80 %

5 kreditov; povinne voliteľný v 3/L

Cieľ predmetu: Vybudovať systém vedomostí z fyziky plazmy.

Stručná osnova predmetu:

Pojem plazma, Debye-Hückelova teória, nerovnovážna plazma, prenosové javy (zrážky častíc, pohyblivosť, difúzia). Výboje v plynoch (lavína, zapaľovanie výboja, tlecí výboj, oblúk, iskra), diagnostika plazmy, aplikácie.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYFP-002 Základy fyziky tuhých látok (1)

doc. Ing. Vladimír Gašparík, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 0 %

Záverečné hodnotenie: 100 %

3 kredity; povinne voliteľný v 3/Z

Cieľ predmetu: Pochopenie štruktúrnych, tepelných a elektrických vlastností tuhých látok.

Stručná osnova predmetu:

Základy kryštalografie, difrakcie a štruktúrnej analýzy.

Tepelné vlastnosti tuhých látok (TL). Základné vzťahy termodynamiky TL. Teórie merného tepla TL. Šírenie kmitov v kryštálovej mriežke.

Elektróny v tuhých látkach. Základy pásmovej teórie TL. Voľné elektróny v kovoch. Polovodiče. Základné fyzikálne javy v polovodičoch. Elektróny v izolátoroch a polovodičoch. Kontaktné javy v polovodičoch.

Literatúra:

Kittel Ch.: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha, 1985

Kalavský S.: Štruktúra a vlastnosti tuhých látok, skriptá, MFF UK Bratislava, 1992

Valvoda V.: Roentgenova strukturní analýza, skriptá, SPN, Praha, 1982

Valvoda V.: Roentgenografické difrakční metody, SPN, Praha, 1983

Pasynkov V.V.: Poluprovodnikovije pribory, Vyššaja škola, Moskva, 1981

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYFP-003 Základy fyziky tuhých látok (2)

RNDr. Silvia Maťašovská, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 0 %

Záverečné hodnotenie: 100 %

3 kredity; povinne voliteľný v 3/L

Cieľ predmetu: Pochopenie elektrických a magnetických vlastností tuhých látok.

Stručná osnova predmetu:

Elektrón v periodickom potenciálovom poli. Metóda tesnej väzby. Určenie efektívnej hmotnosti - cyklotrónová rezonancia. Kmity kryštalickej mriežky v harmonickej aproximácii. Diamagnetizmus, paramagnetizmus a feromagnetizmus.

Literatúra:

Kittel Ch.: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha, 1985

Anseľm A.J.: Úvod do teórie polovodiču, Academia, Praha, 1967

Ashcroft N.W., Mermin N.D.: Fizika tverdovo tela, Mir, Moskva, 1979

Hrivnák Ľ., Bezák V., Foltin J., Ožvold M.: Teória tuhých látok, Veda, Bratislava, 1985

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYOP-037 Zdroje, parametre a detekcia optického žiarenia

doc. RNDr. Vladimír Mesároš, CSc., RNDr. Pavel Vojtek, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 10 % výpočet príkladov

Záverečné hodnotenie: 90 % kolokvium

3 kredity; výberový v 4/Z

Cieľ predmetu: Osvojenie základných princípov generácie a detekcie optického žiarenia.

Stručná osnova predmetu:

Najčastejšie používané zdroje optického žiarenia a ich charakteristiky. Polovodičové detektory, detektory s polovodičovými fotodiódami, CCD fotodetektory.

Literatúra:

Hábovčík P.: Lasery a fotodetektory, Alfa, Bratislava 1989

Rami Arieli: The Laser Adventure, Internet

časopisecká literatúra

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský
1   2   3   4

Похожие:

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: matematika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: matematika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: fyzika (neblokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 1 Fyzika a 1 Všeobecné lekárstvo

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný program: Fyzika životného prostredia

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 8 Umelá inteligencia

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница