Соціологія у (пост)сучасності




НазваниеСоціологія у (пост)сучасності
страница3/27
Дата01.11.2012
Размер3.69 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Ритуали інтенсифікації у сучасному українському суспільстві:

День Незалежності


У світі налічується близько двохсот незалежних країн з різними культурами, кожна з яких співвідноситься із певним суспільством. Проте далеко не кожен мешканець обізнаний у питаннях культури своєї країни. Звернути увагу на культурні традиції і звичаї, нагадати про витоки, відтворити історію допомагають свята, зазвичай пов’язані з ритуальними діями, що інтенсифікують культурні прояви. Зокрема, для нашої країни таким святом є День Незалежності України.

Отже, об’єктом нашого дослідження є українські державні свята, а предметом – ритуальні аспекти сучасних святкових днів. Метою дослідження є аналіз ритуальних аспектів українських державних свят. Для досягнення мети потрібно вирішити низку задач:

1. Схарактеризувати поняття ритуалу і дати йому визначення

2. Розглянути функції ритуалу

3. Розглянути прояви ритуалу як символічної дії в українському суспільстві

4. Описати державні свята в контексті ритуальних дій

5. Проаналізувати День Незалежності як ритуал інтенсифікації

Згідно з поставленою метою й окресленими задачами, пропонуємо наступну гіпотезу дослідження: державні свята мають ознаки ритуалів інтенсифікації, зокрема, інтегрують місцеві спільноти шляхом звернення до історичної пам’яті.

Соціологічне визначення ритуалу за В. Фуксом звучить так: «Ритуал – це соціально регульована, колективно здійснювана послідовність дій, які не породжують нову предметність і не змінюють ситуацію у фізичному сенсі, а переробляють символи і ведуть до символічної зміни ситуації». Ритуали виконують безліч важливих функцій, без їх існування важко взагалі уявити існування соціальних явищ і процесів, а отже, й суспільства. Так відбувається, бо за кожним ритуалом стоїть певна цінність, яка пов’язана з соціальним інститутом і розділяється багатьма представниками суспільства, і яка об’єктивується завдяки ритуалу. Це, у свою чергу, стимулює певні інтеракції, а значить, існування й розвиток суспільства.

Ритуали інтенсифікації утворюють особливий клас ритуалів. Такі ритуали протистоять порушенню балансу соціального життя, яке може бути викликане різкими структурними змінами, зовнішніми щодо держави подіями, кризами тощо. Крім того, ритуали інтенсифікації посилюють взаємодію у соціальних групах і підвищують ступінь групової згуртованості. В основу свята Дня Незалежності покладено такі важливі цінності, як любов до рідної землі, приналежність до певної групи людей, повага до попередників, гордість за досягнення, відчуття обов’язку та комплексу почуттів, що найчастіше позначаються словами «національна гордість». Усе це пробуджує колективну пам’ять, допомагає бути ближчим до співвітчизників на святкуванні, нагадує про те, ким ми є.

Слід також наголосити на тому, що щорічне святкування в одних і тих самих місцях, надання вихідного дня працівникам 24 серпня закріплює цей ритуал у часі та просторі. Заходи владних інституцій, що закріплюють свято, вказують на важливість (для них) традиції, яка об’єктивізується в ритуалі. Окрім цього, емоційний порив, відчуття приналежності до публіки, що об’єднує людей, коли вони споглядають концерти, виступи різних діячів, феєрверки та ін., теж є могутнім консолідуючим фактором.

Отже, у святкуванні Дня Незалежності поєднуються зв'язок форми й змісту; «гомогенність» ритуальних дій рік у рік; заохочення різними видовищами на площах міст і надання вихідного дня; «оживлення» пам’яті. Крім цих явних функцій, є і латентна. Цей ритуал пов'язаний з інститутом політики, є інструментом нагадування громадянам про існування та специфіку їхнього інституту політики. Свята можна також розглядати як спосіб, або, принаймні, спробу конструювання веберівської традиційної легітимності. Саме тому ритуали на кшталт Дня Незалежності є вкрай важливими для будь-яких, а особливо – для відносно молодих, держав.

Святкування Дня Незалежності є важливим ритуалом, що підтримує єдність та опосередковано забезпечує стабільність українського суспільства. Треба, однак, зазначити, що здійснювані заходи з популяризації цього свята виявляються не досить дієвими: залишається помітно великою кількість людей, котрі сприймають це свято суто утилітарно – як додатковий вихідний; котрі святкують, але не відчувають відповідного пробудження історичної пам’яті; котрі, врешті, зовсім не святкують День Незалежності. Саме тому варто популяризувати його проведення.

Першим кроком до цієї мети може стати проведення досліджень методом фокусованого групового інтерв’ю та \ або експертного опитування «Засоби популяризації святкування Дня Незалежності в Україні». Отримані пропозиції щодо проведення святкування та супровідних заходів після додаткового перегляду експертами передбачається перевірити шляхом соціального експерименту, тобто святкування за новим сценарієм у кількох містах України. Популяризація Дня Незалежності в Україні може відбутися після вироблення відповідних рекомендацій у результаті проведення згаданих соціологічних досліджень.


Акмурзин Андрей

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

(Украина, г. Харьков)


Фокус-группа on-line и off-line: есть ли разница?


Фокусированное групповое интервью на сегодня стало почти классическим методам сбора информации в социологическом исследовании. С развитием технологий и распространением сети Интернет для социологов стал доступен новый инструмент сбора информации – фокусированные групповые интервью on-line (онлайн-ФГИ). Исходя из названия, можно предположить, что онлайн-ФГИ представляет собой тот же метод, адаптированный для применения и реализующийся в виртуальном пространстве сети Интернет. Целью нашей работы является именно сравнение on-line и off-line фокус-групп, рассмотрев преимущества и недостатки каждой.

Первое преимущество on-line фокус-групп состоит в лёгкости поиска участников и привлечения к участию категорий населения, доступ к которым ограничен. Респонденты в данном случае самостоятельно определяют время участия, что позволяет избежать отказов при условии использования при проведении технологии форума. Кроме того, модератор может легко контролировать возможность каждого участника группы подать реплику, а клиент – наблюдать и в ходе интервью корректировать действия модератора. Имеет большое значение и сама специфика виртуального взаимодействия: анонимность и опосредованность коммуникации позволяют участникам быть более искренними и непосредственными в суждениях, не испытывая группового давления. Особенно удобными on-line ФГИ являются для маркетологов, так как не требуют дополнительного оборудования для демонстрации аудиовизуальных и интернет-продуктов.

Компания Gemius, занимающаяся маркетинговыми исследованиями интернет-аудитории, дополняет этот список такими преимуществами, как отсутствие географических ограничений и техническая возможность привлекать к участию в фокус-группах только тех респондентов, которые ранее не принимали в них участие.

К преимуществам off-line фокус-групп можно отнести возможность наблюдения и, следовательно, анализа невербального поведения участников. Например, наблюдение хода такой группы позволяет клиенту сделать выводы относительно имиджа его компании на рынке, мнения потребителей о ней. Непосредственное присутствие участников дает возможность предложить им предметный, имеющий материальное воплощение продукт, опыт потребления которого они могут обсудить здесь же. Кроме того, групповая дискуссия приводит к намного более сильному синергетическому эффекту, чем интервью on-line.

Что касается недостатков on-line и off-line ФГИ, то они являются производными от преимуществ, рассмотренных нами выше. Как можно заметить, характеристики обоих видов фокус-группы позволяют чётко определить уместность on- или off-line её проведения, так как могут быть наиболее эффективно использованы в различных ситуациях. Например, при исследовании интернет-аудитории правильнее будет обращаться к on-line фокус-группе, а необходимость изучения представителей старших возрастных категорий практически исключает ее применение.

Несмотря на общую дешевизну, on-line фокус-группа остается методом, который крайне редко применяется в украинских социологических исследованиях, хотя в маркетинговых исследованиях, проводимых в Украине, он начинает приобретать популярность. По всей видимости, это связано с технической сложностью его применения, необходимостью высокого уровня интернетизации страны и наличия программного обеспечения, отвечающего нуждам исследователя. Однако социологам следует научиться применять этот метод на практике, поскольку в Украине наблюдается стремительный рост интернет-аудитории, в связи с чем в скором времени вырастет спрос на специалистов, способных реализовывать подобные исследования. Способствовать апробации данного метода в современной украинской социологии может сотрудничество со специалистами сферы IT, создание простых, интуитивно понятных программ, помогающих реализовывать метод фокус-группы on-line.


Ардельянова Яна

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

(Россия, г. Москва)


Коррупция как форма девиации в современном трансформирующемся обществе


Под коррупцией понимают «социальное явление, заключающееся в разложении власти, когда государственные (муниципальные) служащие и иные лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, используют свое служебное положение, статус и авторитет занимаемой должности в корыстных целях для личного обогащения или в групповых интересах» [4, с.8]. Коррупция как социальный феномен в своей крайней, разрушительной форме приводит к внутренней деформации государственных институтов, смешивая или заменяя изначальные функции государственных институтов новыми – поддержкой групповых интересов, воспроизводством и поддержанием сложившейся системы. В настоящее время мы наблюдаем второй виток криминализации российского общества с момента распада СССР.

В России в 1995 году было зарегистрировано свыше 14,2 тысячи должностных преступлений. В 1997 году было выявлено свыше 16 тысяч преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. А в 2000 году было зарегистрировано уже более 22,5 тысячи преступлений. В 2010 году было пресечено 40 596 коррупционных преступлений. Таким образом, коррупция стремительно распространяется, превращаясь во все более значимый социально-политический фактор, разрушительно влияющий на дальнейшее развитие России.

Социология определяет коррупцию как форму девиантного поведения. Коррупция в современном российском обществе обрела внутренние социальные нормы (являющиеся девиантными с позиции нормативов государственной власти, но опосредующие взаимодействия всех участников), которые регламентируют коррупционные отношения. Коррупцию можно рассматривать как специфическую форму девиантного социального взаимодействия, которая возникает на основе искажения социально одобряемых ценностей и легитимизации в массовом сознании латентно присутствовавших в нём установок альтернативной самоорганизации в условиях социального кризиса.

Источник коррупции находится в государственных структурах. Чиновники, чувствуя свою безнаказанность, вовлекают в коррупционные сети все большее количество граждан и представителей бизнеса. В борьбе с коррупцией преобладают показательные уголовные судебные дела, ведь сложно представить себе чиновника, который бы сам подписал себе приговор, введя в исполнение действенный антикоррупционный закон. Соответственно, существует проблема бессмысленности законов, их, скорее, показательного, чем реального, практического действия. Борьба с коррупцией только силовыми методами не дает видимых результатов. Чиновники и другие субъекты коррупционных отношений найдут “пути обхода”, а, значит, коррупция будет воспроизводиться, вовлекая в свои сети все большее количество участников.

Стоит также обратить внимание на существование и работу организаций, преследующих коммерческие цели под видом борьбы с мздоимством. Так, еще два года назад в России действовало немногим более 3,5 тыс. организаций по борьбе с коррупцией. За прошедшее время их количество увеличилось в разы. Борьба с коррупцией и в общественной, и в государственной сферах превратилась в прибыльный бизнес.

Выходом из сложившейся ситуации может стать укрепление государственной власти, в том числе регулярная ротация чиновников, увольнения, но не единичные, а системные и справедливые. Закону должны подчиняться все государственные чиновники без исключений и преференций. Для этого необходима действительно прозрачная система специальных органов по борьбе с коррупцией, а также высокая социальная значимость правовых норм, обеспечивающая социальный контроль, порицание коррупционных взаимодействий.

Литература: 1. Богданов И.Я., Калинин А.П. Коррупция в России: социально-экономические и правовые аспекты.- М.: 2001. 2. Гилинский Я.И. Коррупция: теория, российская реальность, социальный контроль // Криминология: вчера, сегодня, завтра. Труды Санкт-Петербургского криминологического клуба. - Бишкек: Изд-во Промтехком, 2003, № 1 (6). - С. 238-255. 3. "Российская газета" - Федеральный выпуск №4792 от 17 ноября 2008 г. 4. Волженкин Б.В. Коррупция. Серия "Современные стандарты в уголовном праве и в уголовном процессе". СПб.: Санкт-Петербургский институт Генеральной прокуратуры РФ, 1998.


Белая Елена

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»

(Россия, г. Белгород)


Взаимодействие общественных организаций и органов социальной защиты населения в решении социальных проблем


Общественные организации взаимодействуют с органами исполнительной власти, реализуя государственную политику в отношении социальной защиты населения. Это выражается в привлечении общественных организаций к разработке и оценке регионального законодательства, использовании их опыта при разработке и экспертизе реабилитационных программ, стандартов и норм доступности жизненной среды для инвалидов.

В наши дни общественные организации участвуют в решении многих социальных проблем различных групп населения. Прежде всего, это проблемы здоровья, социального сиротства, инфраструктуры здравоохранения, образования и других социальных сфер, материального неблагополучия, незащищенности прав граждан, профилактики и рецидива попадания в трудную жизненную ситуацию и т.д.

Общественные организации работают с разными социальными группами. Они ведут разнообразную деятельность, среди направлений которой работа с семьями группы риска для профилактики социального сиротства; социальная адаптация детей-сирот и адаптация выпускников детских интернатных учреждений, включая профориентацию и трудоустройство; долгосрочная опека в негосударственных интернатных учреждениях для детей-сирот; наставничество, в которое вовлекаются добровольцы (эта деятельность создает условия, в которых у ребенка-сироты появляется значимый взрослый-наставник); правовая защита детей-сирот.

Большую работу в данном направлении проводит Белгородское региональное отделение ООБФ «Российский детский фонд». Данная общественная организация реализует программы и модели помощи для нейтрализации сложившейся в конкретной семье ситуации и предотвращения ее дальнейшего ухудшения. Среди них:

– предотвращение усугубления положения проблемной семьи и ее превращения в семью группы риска по социальному сиротству;

– предотвращение лишения родителей прав на ребенка;

– поиск замещающей семьи;

– адаптация ребенка к независимой жизни после выпуска из интернатного учреждения [1].

Для общественных организаций можно выделить следующие основные тенденции в оказании помощи детям в трудной жизненной ситуации:

– продолжение развития и распространения проектов по профилактике социального сиротства, в том числе в организациях, традиционно работающих с воспитанниками детских интернатных учреждений;

– рост потребности в универсальных и тиражируемых механизмах работы по профилактике социальных проблем, в том числе в критериях оценки социального риска детей и их семей, в описании конкретных практик;

– сохранение неудовлетворенной потребности в квалифицированном персонале некоммерческих организаций и волонтерах для проведения комплексной работы с детьми в трудной жизненной ситуации, в том числе для работы по профилактике социального сиротства и ресоциализации детей [2].

На сегодняшний день наиболее востребованными видами оказания помощи в решении проблем со стороны организаций гражданского общества являются: социальная адаптация военнослужащих, уволенных в запас, обучение их гражданским профессиям, профессиональная переквалификация; юридическая, правовая помощь, консультативные услуги; выработка проектов изменений и дополнений в соответствующее законодательство, затрагивающих решение проблем военнослужащих, ветеранов; контроль за реализацией федеральных целевых программ, касающихся решения проблем военнослужащих, ветеранов. Значительная часть некоммерческих организаций свою деятельность ориентирует на решение целого комплекса обозначенных социальных проблем ветеранов и бывших военнослужащих.

Таким образом, общественные организации совместно с государственными учреждениями социальной защиты участвуют в решении социальных задач и оказания поддержки различным категориям граждан, помогают решать их жизненные проблемы.

Литература: 1. Справится ли государство в одиночку? О роли НКО в решении социальных проблем. [Текст] Доклад к XII Междунар.науч.конф. НИУ «ВШЭ» по проблемам развития экономики и общества, Москва, 5–7 апреля 2011 г. / рук. проекта Л.И. Якобсон ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. – 56 с. 2. Солодова И.И. Практики НКО по оказанию помощи детям в сложной жизненной ситуации. – Режим доступа: http://www.hse.ru/data/2011/04/11/Солодова-дети%20в% 20ТЖС.pdf


Белините Алина

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

(Россия, г. Москва)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Похожие:

Соціологія у (пост)сучасності iconІсторія соціології
Соціологія громадської думки”, „Технологія відбору в соціологічних дослідженнях”, „Соціологічний аналіз документів”, „Соціологія...
Соціологія у (пост)сучасності iconІсторія соціології
Соціологія громадської думки”, „Технологія відбору в соціологічних дослідженнях”, „Соціологічний аналіз документів”, „Соціологія...
Соціологія у (пост)сучасності iconСоціологія навчально-методичний посібник
Соціологія: Навчально-методичний посібник (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). Авт.: Бєлова...
Соціологія у (пост)сучасності iconСоціологія соціальної роботи: право на інституалізацію
У статті обґрунтовані підстави для виділення нової галузі соціологічних знань – соціологія соціальної роботи, розкрито її атрибутивні...
Соціологія у (пост)сучасності iconО. Д. Куценко політична соціологія: навчально-методичні розробки
Політична соціологія: навчально-методичні розробки для студентів соціологічного факультету / О. Д. Куценко. – Харків: Харківський...
Соціологія у (пост)сучасності iconПрактическое задание 35 Список используемой литературы 40
«модерна». Префикс «пост» нечто сменяющее, преодолевающее модерн. В XX веке, считает В. Бычков, наступает состояние «пост-культуры»,...
Соціологія у (пост)сучасності iconПрограмма дисциплины «Культурные практики (пост)современности в контексте теории модерна»
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки/специальности...
Соціологія у (пост)сучасності icon"Эволюция пространства-времени". / Вісник Дніпропетровського університету (Соціологія. Філософія. Політологія) Дніпропетровськ, рвв дну, 2002. Вип. С
Базалук О. А. "Эволюция пространства-времени". / Вісник Дніпропетровського університету (Соціологія. Філософія. Політологія) – Дніпропетровськ,...
Соціологія у (пост)сучасності iconДніпропетровська обласна універсальна
Україні як державні або професійні свята, ювілейних дат видатних історичних постатей та визначних діячів сучасності, найбільш значущих...
Соціологія у (пост)сучасності icon1. Основи наукознавства. Предмет та задачі курсу
Базові курси: Вступ до спеціальності, Соціологія, Політекономія, Розвиток виробничих сил
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница