Ders Kitabı
НазваниеDers Kitabı
страница14/15
Дата31.10.2012
Размер0.67 Mb.
ТипДокументы
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15Anatomi ve Fizyoloji (2-2) 3


Yarıyılın ilk 10 haftasında Zootekni alt programına ilişkin daha önceki ders programı, son 4 haftasında ise balık anatomi ve fizyolojisine ilişkin olarak balıkların evrimi, taksonomisi ve ekolojisi, başlıca balık gruplarında temel yapı, karşılaştırmalı anatomi ve fizyoloji, balıklarda vücut şekilleri, deri ve ilgili oluşumlar, yüzgeçler, hareket ve kas sistemi, organ sistemleri; solunum, dolaşım, sindirim, endokrin ve üreme sistemleri, boşaltım sistemi ve osmoregulasyon, duyu organları ve algılama, balık ve insan.


Ders Kitabı :

 • Özgüden Bahadır. A. (1997) : Veteriner Anatomi ve İç Organları Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa.

 • Niclcel , R., Schummer, A, Seiferle , E. (1979) The Anatomiy of the Domestic animals. 2. baskı , Verlag Paul Parey, Berlin.

 • Özgüden, T., Yıldız. B: (1998) . Anatomi ve fizyoloji, Ezgi kitapevi, Bursa .


Yardımcı Ders Kitabı :

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar


Hayvan Islahı (2-2) 3


Gen Frekansının Değişimi, Fenotipik Varyans, Varyansın Unsurları, Genotip X Çevre Interaksiyonu, Kalıtım Derecesi, Seleksiyon ve Seleksiyonun Etkileri, Seleksiyon Üstünlüğü, Genetik Ilerleme, Performans Testi, Familya Seleksiyonu, Kardeşlere Göre Seleksiyon, Döl Kontrolü, Pedigriye Göre Seleksiyon, Birden Çok Özellik Için Seleksiyon, Akrabalı Yetiştirme ve Melezleme, Islah Planları ve Gelişmeler.


Ders Kitabı :

 • Düzgüneş, O.; Eliçin, A.; Akman, Numan. 1991. Hayvan Islahı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1212, Ders Kitabı: 349, Ankara

 • Arıtürk, E.; Yalçın, B.C. 1966. Hayvan Yetiştirmede Seleksiyon. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları: 194, Ders Kitabı: 96, Ankara

 • Falconer, D.S. 1989. Introduction to Quantitative Genetics. Longman Scientific & Technical, England.

 • Bourdon, R. M. 1997 Understanding Animal Breeding. Prentice-Hall, Inc., London.


Yardımcı Ders Kitabı :

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar


Hayvan Besleme Biyokimyası (3-0)3


Beslemenin genel esasları, hayvan ve bitkilerin yapıları, lipidler, karbonhidratlar ve proteinler ve sınıflandırılmaları, özellikleri, hayvanlar tarfından değerlendirilmeleri ve ihtiyaç düzeyleri. Su, fonksiyonları, hayvanlar tarafından değerlendirilmesi ve su kalitesi. Makro ve mikro mineraller, vitaminlerin özellikleri, değerlendirilmeleri, kaynakları, gereksinimleri, yetersizlik ve fazlalık semptomları. Enzimler ve hormonlar.


Ders Kitabı:

 • Yeldan, M. 1989. Hayvan Besleme Biyokimyası. A. Ü. Zir. Fak. Yay. No.1160/327.

 • Hart, H. and Schuetz, R.D., 1972. Organic Chemistry. 4th Edition. USA

 • Özen, N., 1994. Hayvan Besleme Biyokimyası. Akdeniz Üniv. Ziraat Fakültesi. Zootekni Bölümü. Antalya.

 • Aksoy, A. Haşimoğlu, S. ve Çakır, A., 1981. Besin Maddeleri ve Hayvan Besleme. Atatürk Üniv. Yayınları No: 256. Ders kitapları serisi no:39. Erzurum.

 • Öğün, S. Ve Yurtman, İ.Y., 1994. Biyokimya. Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Yayın no: 198. Ders kitabı: 22. Tekirdağ.

 • Gökalp, H. Y., Nas, S. and Certel, M., 2002. Biyokimya-I (Temel Yapılar ve Kavramlar). 3. baskı. Pamukkale Üniv. Müh. Fak. Ders kitapları yayın no:001.


Yardımcı Ders Kitabı :

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar


Üreme Biyolojisi ve Çiflik Hayvanlarında Yapay Tohumlama (3-2) 4


Çiftlik hayvanlarında üreme organlarının anatomisi; üreme faaliyetini kontrol eden salgı bezleri ve salgıladıkları hormonlar ile oluşturdukları fizyolojik etkiler; dişi ve erkekte eşey hücrelerinin üretimi; çiftlik hayvanlarında üreme süreçlerine müdahale; memeli ve kanatlı çiftlik hayvanlarda yapay tohumlama üreme ile ilgili kusurlar; çiftlik hayvanlarında türlere özgü üreme özellikleri


Ders Kitabı :

 • Kaymakçı, M., 2002. Üreme Biyolojisi. Genişletilmiş Üçüncü Baskı E.Ü. Ziraat Fakültesi No:503, İzmir

 • Hafez, E.S.E. 1993. Reproduction in Farm Animals. Lea and Febiger, Philadelphia,


Yardımcı Ders Kitabı :

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar


Araştırma ve Deneme Yöntemleri (2-2) 3


Denemelerin planlanması ve düzenlenmesi, tekerrür ve paralel kavramları, F dağılımı, Çoklu karşılaştırma testleri, Varyans analizinin ön şartları, Tek yönlü sınıflandırmalar, Tesadüf Blokları Deneme Düzeni, Latin Karesi Deneme Düzeni, Faktöriyel Denemeler, İnteraksiyon kavramı, Tekrarlanan Ölçümlü Denemeler, Transformasyonlar.


Ders Kitabı :

 • Little T.M., Hills F.J., 1972. Statistical Methods in Agricultural Research. Davis, California.

 • Düzgüneş O., Kesici T., Kavuncu O., Gürbüz F., 1987. Araştırma ve Deneme Metodları (İstatistik Metodları-II). Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yay. 1021, 381 s.

 • Bek Y., Efe E., 1989. Araştırma ve Deneme Metodları I. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Yay. No.71.


Yardımcı Ders Kitabı :

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar


Arı Yetiştirme (2-2) 3


Dünyada ve Türkiye’de arıcılığın durumu, geçmişten günümüze bal arısı ve arıcılık, bal arısı türlerinin tanımı ve sınıflandırılması, bal arısı ırkları, bal arısı kolonisi: bireyler ve koloni yaşamı, bal arısı anatomi ve fizyolojisi, bal arısı faaliyet ve davranışları, bal arısı genetiği ve ıslahı, bal üretiminde koloni yönetimi: kayıt tutma, yöre seçimi, erken ilkbahar, ilkbahar, yaz bakımı, hasat, sonbahar bakımı ve kışlatma, göçer arıcılık, ana arı yetiştirme.


Ders Kitabı :

 • Sönmez, R., Altan, Ö. 1992. Teknik Arıcılık, E.Ü. Basımevi, Bornova- İzmir

 • Doğaroğlu, M. 1999. Modern Arıcılık Teknikleri, Anadolu Matbaa& Ambalaj San.Tic. Ltd.Şti. İstanbul.

 • Grout, R.A. 1992. The Hive and the Honeybee, Dadant&Sons. Inc.IL.


Yardımcı Ders Kitabı :

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar


Büyükbaş Hayvan Yetiştirme (3-2) 4


Büyükbaş hayvan yetiştirme dersinde işlenen konu başlıkları aşağıda sıralanmıştır: Dünya ve Türkiye’de et ve süt üretiminde sığırın yeri ve önemi; Türkiye’de sığırlardan süt üretiminin artırılması ile ilgili konular; Süt sığırcılığında proje hazırlanması ile ilgili konular; Süt sığırcılığında genel konular: Sığırlarda davranım, çevreye uyum, kahyanın görevleri,farklı mevsimlerde işletmedeki belli başlı problemler; Yüksek verimli süt sığırlarının bakım ve idaresi; Memenin anatomi ve fizyolojisi, laktasyon; Üreme ile ilgili işletmecilik problemleri; Süt sığırlarında dış yapıya göre değerlendirme; Sığırlardan et üretimi, sığır besisi, beside karlılık ve barınaklar


Ders kitabı:

 • Akman N. 2003 . Pratik Sığır Yetiştiriciliği. Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Vakfi Yayını.

 • Yener S.M. Süt Sığırcılığı ders notları ( 1973,1987,1992,1995 ve 2000 yıllarına ait kaynaklara dayanmaktadır).


At Yetiştirme ve Besleme (2-0) 2


At yetiştiriciliğinin önemi, atın evrimi, at ırkları, atın anatomi ve fizyolojisi, atlarda üreme, atlarda seleksiyon, atlarda yetiştirme işleri, atlarda bazı kalitatif karakterler, terbiye etme ve idarenin davranışsal ilkeleri, at tavları ve ekipmanları, at yetiştirme işlerinin idaresi. At beslemede kullanılan yem hammaddeleri ve özellikleri. Atların besin maddesi ihtiyaçları ve hesaplanması. At yemlerinin formülasyonu. Atlarda sindirim sistemi ve sindirimi etkileyen faktörler. Atlarda enerji, protein ve mineral metabolizması. Tayların beslenmesi, kısrak ve aygırların beslenmesi, spor atlarının beslenmesi. Beslenmeyle ilişkili metabolik hastalıklar.


Ders kitabı:

 • Şehu, A., 2002. At Besleme. 200 s., Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi.

 • Cunha, T. J., 1980. Horse Feeding and Nutrition. Academic Press Inc. London. 292 s.


Yardımcı Ders Kitabı :

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar


Hayvan Besleme Fizyolojisi (2-2) 3


Fizyolojinin ve besleme fizyolojisinin genel esasları, hücre fizyolojisi; hücre, hücre zarı ve organellerin yapısı; hücre zarında transport; hücrenin fonksiyonları; beslenmesi; besin maddelerinin transportu; intrasellüler ve extrasellüler sıvının iyonik yapısı. Sindirim fizyolojisi; besin maddelerinin vücutta düzenlenmesi; çiftlik hayvanlarında sindirim kanalı ve sindirimde spesifik organlar; tükrük, mide sıvısı, pankreatik sıvı ve safra gibi sindirim salgıları; anabolizma ve katabolizma olayları. Kan fizyolojisi; kan koagülasyon mekanizması; kan grupları. Bağışıklık sistemi, lenfatik sistem, endokrin sistem ile bu sistemlerin fizyolojik fonksiyonları; hormonların ve enzimlerin düzenlenmesi; çalışma mekanizmaları; metabolik etkileri.


Ders kitabı:

 • Çalışkaner (Bakoğlu), Ş., Demir, E., 2002. Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizma. İkinci Baskı. Ders Kitabı No.20. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayın No.55 (XVIII+293). Tokat.


Yardımcı Ders Kitabı :

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar


Balık Besleme (2-0) 2


Balıkların beslenmesinde kullanılan yem hammaddeleri ve yem katkı maddeleri, balıklarda protein, karbonhidrat ve yağ metabolizması, balıkların protein, enerji, vitamin ve mineral ihtiyaçları, besin maddesi ihtiyacını etkileyen faktörler, balık yemlerinin formülasyonu, balıklarda sindirim sistemi, balık yemi üretim teknolojileri, balıklarda yemleme sistemleri, balık eti kalitesini etkileyen faktörler, önemli sıcak ve soğuk su balıklarının beslenme prensipleri


Ders kitabı:

 • Lovell, T. 2002. Nutrition and Feeding of Fish, Springer, Second Edition, 284 p.


Yardımcı Ders Kitabı :

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar


Hayvan Ekolojisi (2-0) 2


Ekolojinin tanımı, ekolojik çevre, ekolojik ilişkiler, canlı ile cansız arasındaki ilişkiler, canlılar arası ilişkiler, sistem, ekosistem, ekosistemlerin işlevleri, ekosistemin enerjisi, tarımda birincil üretim,ve enerji girdileri, tarımda enerji kayıpları, ekolojik döngüler, biyolojik birikim ve canlılara etkileri, populasyon ekolojisi, evrimsel ekoloji, genetik çeşitlilik, gen kaynaklarının korunması, adaptasyon, hayvanların çevresel değişikliklere uyum mekanizmaları, çevrenin hayvanlara uygun şekilde düzenlenmesi, çevresel etkenler, çiftlik hayvanlarının çevre istekleri, hayvansal üretim – çevre kirliliği ilişkileri, çevre kirliliğinin hayvancılığa etkisi, hayvancılığın çevre kirlililiğine etkisi.


Ders kitabı:

 • Fuller, T.K. 2000. Research Techniques in Animal Ecology, Columbia Universtiy Pres, 2nd Revised Edition, 464 p.


Yardımcı Ders Kitabı :

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar


Çiftleştirme Sistemleri (2-0) 2


Gen ve Genotip, Gen ve Genotiplerin Frekansı, Çiftleştirme Sistemlerinin Gen ve Genotip Frekanslarına Etkisi, Belirli Gen Kombinasyonları Elde Etmeye Yönelik Çiftleştirmeler, Performansa Dayalı Çiftleştirme Sistemleri (Rasgele Çiftleştirme, Benzeyenlerin ve Zıtların Çiftleştirilmesi), Akrabalı Yetiştirme, Akrabalık Derecesi ve Akrabalı Yetiştirme Katsayısının Hesaplanması, Akrabalı Yetiştirmenin Etkileri, Hat Yetiştirme, Akraba Olmayanların Çiftleştirilmesi, Heterozis ( Melez Azmanlığı), Heterozisin Ölçülmesi, Melezleme Sistemleri.


Ders kitabı:

 • Kaymakçı, M., 2002. Üreme Biyolojisi. Genişletilmiş Üçüncü Baskı E.Ü. Ziraat Fakültesi No:503 İzmir

 • Hafez, E.S.E. 1993. Reproduction in Farm Animals. Lea and Febiger, Philadelphia,Yardımcı Ders Kitabı :

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar


Hayvancılıkta Biyoteknoloji (2-0) 2


Hayvancılıkta biyoteknolojinin amaçları ve kullanım olanakları. Biyoteknolojide kullanılan materyal. Çiftlik hayvanlarında Embriyo üretimi, Cinsiyet tayini, En-vitro döllenme, klonlama ve Gen transferi. Biyoteknolojik uygulamalardan elde edilen ürünler, Biyoteknolojinin geleceği ve etkileri.


Ders Kitabı :

 • Arda, M.,1990. Biyoteknoloji. Kükem Derneği Bilimsel Yayınları No:1, Ankara.

 • Hafez, E.S.E. 1993. Reproduction in Farm Animals. Lea and Febiger, Philadelphia

 • Kaymakçı, M., 2002. Üreme Biyolojisi. Genişletilmiş Üçüncü Baskı E.Ü. Ziraat Fakültesi No:503, İzmir

 • Kirby, L.T., 1992. DNA Fingerprinting. W.H. Freeman and Company, ISBN 0-7167-7001-6 R

 • Rogers, P.L., Fleet, G.H., 1998. Biotechnology and food industry

 • Wallace, R.C. Chesson, A., 1995. Biotechnology in animal feeds and animal feeding. VCH-Verlag. ISBN 3-527-30065-1.


Yardımcı Ders Kitabı :

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar


Hayvan Sağlığı ve Hastalıklarından Korunma (3-0) 3


Hayvanlarda sağlık ve hastalığın tanımı.Hastalık etmenlerinin tanımı, bunların bulaşma yolları ve vücuda giriş yerleri, hayvan vücudunu etkileyen hastalık mekanizması.Çiftlik hayvanlarında hastalığa neden olan başlıca baktariyel, viral, ve paraziter etmenler. Hastalık teşhisinde basit yöntemler, hastalıktan korunma ve sürüde hastalık oluşması halinde yapılması gereken işlemler.


Ders Kitabevi:

 • Batu,, A. (1985) Çiftlik Hayvanları ve Hastalıkları, İstanbul.

 • Argun / T. . (1967) Hayvanlarında Salgın ve Paraziter Hastalıkları

 • Yalçın , B.C. (1981) Genel Zootekni , İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İstanbul


Yardımcı Ders Kitabı :

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar


İpekböceği Yetiştirme (2-0) 2


Türkiye’de İpekböceğinin gelişimi ve durumu; İpekböcekçilik ve dünya ipek ticareti; yetiştirme teknikleri; tohum üretimi; koza üretimi; doğal ve yapay inficar; askılar ve askı sistemleri; koza ve ipeğinin fiziksel özellikleri; dut yetiştiriciliği


Ders Kitabı :

 • Sönmez, R., Anonim, 1994. İpekböcekçiliği ve Dutçuluk, İpekböcekçiliği Araştırma Enstitüsü, No.97.

 • Parlak, O. 2001. İpekböceği Biyolojisi. E.Ü. Basımevi, Bornova-İzmir.


Yardımcı Ders Kitabı :

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar


Kanatlı Hayvan Besleme (3-2) 4


Kanatlı hayvanların beslenmesinde kullanılan yem hammaddeleri ve yem katkı maddeleri, besin maddesi ihtiyaçları ve hesaplanması, kanatlı yemlerinin formülasyonu, kanatlılarda sindirim sistemi, etlik piliç, yumurta tavuğu ve damızlıklarının beslenme prensipleri , hindilerin beslenmesi, devukuşu besleme, kanatlılarda metabolik hastalıklar, beslemenin ürünün besin ve hijyenik kalitesi üzerine etkisi, et ve yumurta besin kompozisyonunun değiştirilmesi, kanatlı beslemenin çevreye etkisi, doğal tavuk besleme prensipleri, kanatlı beslemede yeni yaklaşımlar, biyoteknolojinin kanatlı beslemede kullanımı


Ders Kitabı :

 • Şenköylü, N. 1991. Modern Tavuk Üretimi. Çiftlik Yayınları, Onaran Matbaası, Tekirdağ.

 • Özen, N. 1989. Tavukçuluk. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Samsun

 • Doğan, K. 1993. Kümes Hayvanlarının Beslenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara.

 • Özkan, K. 1988. Kümes Hayvanlarının Beslenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir.

 • Scott, M.L., Nesheim, M.C., Young, R.J. 1982. Nutrition of the Chicken. M.L.Scott &
  Associates, New York.


Yardımcı Ders Kitabı :

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Похожие:

Ders Kitabı iconLisansüstü dersler ve ders içerikleri

Ders Kitabı iconLisans ve Lisansüstü Programları Ders ve İçerikleri

Ders Kitabı iconYeni Bİr mesleki seçİMLİk ders açma süreci

Ders Kitabı iconÇanakkale onsekiz mart üNİversitesi FİZİk böLÜMÜ ders plani 2008

Ders Kitabı iconDumlupinar üNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi İNŞaat mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ ders tanim ve uygulama biLGİleri

Ders Kitabı iconKirgizistan-tüRKİye manas üNİversitesi ders biLGİ formu
Вiоtесhnоlоgу: Techniques and Applications. Technomic Publishing, Lancaster, usa, 1992
Ders Kitabı iconKirgizistan-tüRKİye manas üNİversitesi ders biLGİ formu
Климентов П. П богданов Г. Я. Общая гидрогеология; Учебник для вузов. М.: Недра, 1977. 357с
Ders Kitabı iconKirgizistan-tüRKİye manas üNİversitesi ders biLGİ formu
Безопасность жизнедеятельности./С. В. Белов, А. В. Ильницкая жб. Под ред. С. В. Белова. Москва, Высшая школа, 1999. 448с
Ders Kitabı iconKirgizistan-tüRKİye manas üNİversitesi ders biLGİ formu
Особенности растительной клетки. Органоиды клетки и их функции. Ткани растительного организма, их виды. Вегетативные органы растений:...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница