Соціологія навчально-методичний посібник
НазваниеСоціологія навчально-методичний посібник
страница1/14
Дата30.10.2012
Размер1.97 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ХАРЬКОВСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА


СОЦІОЛОГІЯ


Навчально-методичний посібник


(для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії)
Харків – ХНАМГ – 2007


УДК 316; + 316.17316.2.


Соціологія: Навчально-методичний посібник (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). Авт.: Бєлова Л.О., Радіонова Л.О. – Харків: ХНАМГ, 2007. − 181 с.


Автори: Л.О.Бєлова,

Л.О.Радіонова


Рецензенти: д.-р соц.наук, проф. ХНУ ім. В.Н.Каразіна Л.М.Хижняк

д-р філос. наук, проф. Академії культури М.В.Дяченко


Рекомендовано кафедрой філософії та політології,

протокол № 4 от 21.11.2006г.


За рішенням Вченої Ради, протокол № 3 от 25.11.2006 р.

ВСТУП


Даний методичний посібник пропонує студентам допомогу особливого роду. Він орієнтує не тільки на підготовку і здачу контрольного завдання (це тактика), але і на одержання упорядкованих концентрованого оформлених знань, необхідних для фахівця (стратегія).

У системі наукового знання соціології відведене особливе місце: вона є єдиною із наук, що вивчає суспільство в цілому, при чому суспільство в його соціально-людському вимірі. Це означає не просто суспільство для людини, а людина в суспільстві, що складає суть соціології і визначає логіку викладу матеріалу даного посібника.

Даний алгоритм дозволив зібрати подачу лекційного матеріалу в два основних блоки: вивчення основних складових суспільства і історії соціології, де показано, яким чином йшло накопичення знань; цій же задачі служить і підбор першоджерел.

Зміст першого блоку складають теми, які розкривають об'єкт і предмет соціології: аналіз суспільства, цивільне суспільство як об'єкт соціології; аналіз культури, особистості і соціальної взаємодії, соціальних інститутів і соціальної стратифікації.

В другому блоці історія соціології аналізується в трьох періодах: античність, середньовіччя і новий час, коли соціологія стає точною наукою, яка спирається на емпіричні факти, науковий метод і теорію. Два попередніх періоди характеризують її донауковий етап, коли сукупність ідей, які пояснюють людину і суспільство, формувалася в рамках соціальної філософії

Пропонований посібник складений для допомоги студентам, що самостійно вивчають соціологію як науку не тільки по підручниках і посібникам, але і по оригінальних роботах класиків соціології. Зібрані нами тексти — це, насамперед, зразки теоретичного дослідження в соціології і соціологічному стилі мислення в цілому. При складанні посібника ми уникали хронологій і класифікацій, які ставлять авторів у стрункі ряди по «теоретичних напрямках», по країнах і т.ін. Основним критерієм підбора текстів було відношення їх авторів до постановки й обговорення двох фундаментальних питань теоретичної соціології: питання про природу соціального і питання, як можливе знання про соціальне. Зосередження на цих темах, що є базовими для соціальних наук у цілому, дозволило представити як різноманітність загальнотеоретичних і методологічних позицій, так і широкий спектр понять, що актуалізують ці питання і складають термінологічний запас сучасного студента.

Це не проста збірка робіт іменитих авторів для написання контрольних робіт студентами заочної форми навчання, а щось більше. Це більше - не результат нашої сваволі, не насильство над історичним матеріалом. Це те, що йде не ззовні, а зсередини, від характеру самих текстів, що вступають у переклик між собою.

Даний посібник включає також словник-довідник основних категорій і понять, контрольні завдання для самостійної підготовки, загальну літературу за курсом і алгоритм організації самостійної роботи з вивчення соціології.

Тему контрольної роботи студент вибирає відповідно до останньої цифри номера залікової книжки: робота складається з двох частин – відповіді на питання і конспекту першоджерел по відповідній темі.


1. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА МОДУЛЯ ТА ТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


1.1. Мета вивчення: формування розуміння сутності соціального життя і соціальної структури суспільства, а також навичок аналізу соціальних явищ і процесів. Предмет соціології: соціальна організація, соціальна життєдіяльність і соціальний розвиток людини та суспільства


1.2. Модуль «Соціологія»

Змістовні модулі (ЗМ):

ЗМ 1 Загальні питання теорії соціології

1.1. Соціологія як наука.

1.2. Соціологічний спосіб дослідження.

1.3. Історія розвитку соціологічної думки.

ЗМ 2 Суспільство як соціальна система

2.1. Суспільство. Соціальна структура суспільства

2.2. Соціальні інститути суспільства.

2.3. Соціальна стратифікація і соціальна мобільність.

ЗМ 3 Особистість у системі культури

3.1. Особистість як суб’єкт соціальних зв’язків.

3.2. Культура: соціологічний аналіз.

3.3. Девіація і соціальний контроль.

3.4. Соціальний конфлікт: сутність і методи розв’язання.


1.3. Зміст модуля соціології

Тема 1. Соціологія як наука

Об’єкт, предмет і метод наукових досліджень. Типи пізнання соціальної реальності. Історичні умови виникнення соціології. Основні принципи наукового дослідження, реалізовані в соціології. Єдність теоретичного й емпіричного в соціології. Соціологія в системі наук.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Похожие:

Соціологія навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник Харків- 2007
Атемасова Т. А. Навчально-методичний посібник за курсом “Теоретичні основи охорони фауни”. –Х.: Харківський національний університет...
Соціологія навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник Міністерство освіти І науки України
Л22 Економічна історія. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 68 с
Соціологія навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник (або методичний посібник) навчальне видання з методики викладання навчальної дисципліни (її розділів, частин) або з методики виховання
Положення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу
Соціологія навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Основи інформатики та обчислювальної...
Соціологія навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник Тернопіль 2005 ббк 68. 4(4Укр)1 Л17 Лазарович М. В. Л17 Історія України. Навчально-методичний посібник. Тернопіль, 2005. 62 с. Бібліотека щорічника «Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє»
Л17 Історія України. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2005. – 62 с. – Бібліотека щорічника «Українська наука: минуле,...
Соціологія навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних занять з навчальної дисципліни «криміналістика» (відповідно до вимог есts)
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних занять з навчальної дисципліни „Криміналістика” / Уклад.: В. Ю....
Соціологія навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів кривий Ріг «Видавничий дім»
Шамне А. В. Основи самостійного вивчення курсу загальної психології : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних...
Соціологія навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник з дисципліни «історія української культури»
Глосарій
Соціологія навчально-методичний посібник iconІсторія соціології
Соціологія громадської думки”, „Технологія відбору в соціологічних дослідженнях”, „Соціологічний аналіз документів”, „Соціологія...
Соціологія навчально-методичний посібник iconІсторія соціології
Соціологія громадської думки”, „Технологія відбору в соціологічних дослідженнях”, „Соціологічний аналіз документів”, „Соціологія...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница