3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
Скачать 97.98 Kb.
Название3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
Дата30.10.2012
Размер97.98 Kb.
ТипДокументы
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Cơ khí Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Cơ điện tử


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


1. Thông tin chung về học phần


Tên học phần: Tự động hóa quá trình sản xuất

Mã học phần:…………………………………………………………………………….

Số tín chỉ: 03

Học phần tiên quyết:

Đào tạo trình độ: Đại học

Giảng dạy cho các ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

Bộ môn quản lý: Cơ điện tử

Phân bổ thời gian trong học phần:

- Nghe giảng lý thuyết: 25

- Làm bài tập trên lớp: 0

- Thảo luận: 20

- Thực hành, thực tập: 0

- Tự nghiên cứu: 135

2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của tự động hóa quá trình sản xuất, các cơ cấu chức năng cơ bản trong hệ thống tự động, các hệ thống điều khiển tự động, tự động hóa dây chuyền tự động, tự động hóa và linh hoạt sản xuất trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật CAD/CAM, tự động hóa kiểm tra, lắp ráp; nhằm giúp người học ứng dụng kiến thức về tự động hóa để tự động điều khiển các dây chuyền sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.


3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

 1. Kiến trúc hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất.

 2. Lựa chọn các thiết bị của hệ thống tự động.

 3. Điều khiển hệ thống tự động hóa.

 4. Kết nối điện trong các thiết bị tự động.

 5. Liên kết các khâu trong hệ thống tự động sản xuất.

 6. Phân tích một số hệ thống sản xuất tự động.

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1: Kiến trúc hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất


Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Khái niệm và định nghĩa

  1. Cơ khí hóa

  2. Tự động hóa

  3. Cơ khí hóa hoặc tự động hóa một phần

  4. Cơ khí hóa hoặc tự động hóa toàn phần

  5. Mức cơ khí hóa và tự động hóa

 2. Tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật của tự động hóa

 3. Nhiệm vụ tự động hóa quá trình sản xuất

 4. Các giai đoạn phát triển của tự động hóa

  1. Tự động hóa cứng

  2. Tự động hóa theo chương trình

  3. Tự động hóa linh hoạt

 5. Nguyên tắc ứng dụng tự động hóa quá trình sản xuất

  1. Nguyên tắc có mục đích và kết quả cụ thể

  2. Nguyên tắc toàn diện

  3. Nguyên tắc có nhu cầu

  4. Nguyên tắc hợp điều kiện

 6. Đặc điểm của quá trình tự động hóa sản xuất

  1. Dấu hiệu liên tục của quá trình công nghệ

  2. Nguyên công là thành phần của quá trình công nghệ

  3. Tính đa phương án của quá trình công nghệ

 7. Nguyên tắc thiết kế quá trình công nghệ tự động hóa

  1. Nguyên tắc của sự hoàn thiện

  2. Nguyên tắc ít nguyên công

  3. Nguyên tắc ít lao động

  4. Nguyên tắc không điều chỉnh

  5. Nguyên tắc về tính tối ưu2

2

2

2

2

2

3


3

3

3


3

3

3

3


3

3

3


3

3

3

3

3

Thái độ

 1. Tự động hóa là con đường tất yếu trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 2. Tự động hóa các dây chuyền sản xuất giúp nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm
Kỹ năng

 1. Đánh giá mức độ cơ khí hóa và tự động hóa

 2. Phân biệt các nguyên tắc thiết kế quá trình công nghệ

 3. Chọn lựa nguyên tắc thiết kế


3

3

3


Chủ đề 2: Lựa chọn các thiết bị của hệ thống tự động


Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Hệ thống chấp hành

 1. Xylanh thủy lực

 • Xylanh tác dụng đơn

 • Xylanh tác dụng kép

 1. Xylanh khí nén

 • Xylanh tác dụng đơn

 • Xylanh tác dụng kép

 1. Động cơ thủy lực

 2. Động cơ khí nén

 3. Động cơ DC

 4. Động cơ AC

 5. Động cơ bước

 1. Thiết bị điện điều khiển

 1. Rơle

 2. Khởi động từ

 3. Rơle thời gian

 4. Công tắc

 5. Nút nhấn

 6. Công tắc hành trình

 7. Van điều khiển…

 1. Thiết bị đo lường

 1. Khái niệm

 2. Các đặc trưng

 3. Cảm biến quang dẫn

 4. Cảm biến hồng ngoại

 5. Cảm biến từ

 6. Cảm biến nhiệt độ3

3


3

3

3

3

3

3

3


3

3

3

3

3

3

3


2

2

3

3

3

3

Thái độ

 1. Các thiết bị của hệ thống tự động hóa rất phong phú và đa dạng

 2. Việc lựa chọn thiết bị cần dựa vào chức năng yêu cầu, nhiệm vụ và giá thành chung của hệ thống
Kỹ năng

 1. Nhận dạng thiết bị tự động

 2. Chọn lựa bộ phận hệ thống


3

3


Chủ đề 3: Điều khiển hệ thống tự động hóa


Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Điều khiển bằng cơ khí

 1. Các bộ truyền động

 2. Lắp đặt bộ truyền động và các chi tiết

 3. Bản vẽ một số mô hình điều khiển bằng cơ khí

 1. Điều khiển bằng cơ điện

 1. Mối liên hệ giữa cơ khí và phần tử điện

 2. Thiết lập sơ đồ điện điều khiển cơ cấu

 1. Điều khiển bằng khí nén, thủy lực

 1. Các phần tử khí nén

 2. Các phần tử thủy lực

 3. Thiết lập sơ đồ điều khiển khí nén

 4. Thiết lập sơ đồ điều khiển thủy lực

 1. Điều khiển bằng điện khí nén, điện thủy lực

 1. Mối liên hệ giữa khí nén và phần tử điện

 2. Mối liên hệ giữa thủy lực và phần tử điện

 3. Thiết lập sơ đồ điện điều khiển khí nén

 4. Thiết lập sơ đồ điện điều khiển thủy lực

 1. Điều khiển bằng PLC

 1. Khái niệm PLC

 2. Ưu nhược điểm

 3. Ứng dụng của PLC

 4. Phương thức kết nối PLC với các thiết bị tự động

 5. Phương thức lập trình điều khiển

 1. Điều khiển bằng vi điều khiển

 1. Khái niệm vi điều khiển

 2. Ưu nhược điểm

 3. Ứng dụng của vi điều khiển

 4. Phương thức kết nối vi điều khiển với các thiết bị tự động

 5. Phương thức lập trình điều khiển3

3

3


3

3


3

3

3

3


3

3

3

3


2

2

2

3

3

3


2

2

3

3

Thái độ

 1. Có rất nhiều giải pháp để điều khiển hệ thống

 2. Việc lựa chọn giải pháp điều khiển cần dựa vào chức năng yêu cầu, nhiệm vụ và giá thành chung của hệ thống
Kỹ năng

 1. Chọn lựa giải pháp điều khiển

 2. Vẽ sơ đồ chung hệ thống điều khiển

 3. Xây dựng giải thuật điều khiển


3

3

3


Chủ đề 4: Kết nối điện trong các thiết bị tự động


Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Nguồn điện xoay chiều (AC)

 2. Nguồn điện một chiều (DC)

 3. Biến đổi nguồn AC thành nguồn DC

 1. Biến thế

 2. Cầu diode

 1. Sơ đồ đóng ngắt động cơ DC

 1. Sơ đồ điện

 2. Nguyên tắc hoạt động

 1. Sơ đồ đóng ngắt động cơ AC

 1. Sơ đồ điện

 2. Nguyên tắc hoạt động

 1. Sơ đồ đóng ngắt xylanh khí nén

 1. Sơ đồ điện khí nén

 2. Nguyên tắc hoạt động

 1. Sơ đồ đóng ngắt xylanh thủy lực

 1. Sơ đồ điện thủy lực

 2. Nguyên tắc hoạt động


3

3


3

3


3

3


3

3


2

2


2

2

Thái độ

 1. Cần có biện pháp an toàn cho người sử dụng khi làm việc với hệ thống điện áp cao

 2. Các thiết bị trong hệ thủy khí cần phải làm kín tốt để tránh hư hỏng hệ thống và gây tai nạn
Kỹ năng

 1. Chuyển nguồn AC thành DC

 2. Vẽ sơ đồ điều khiển các thiết bị trên

 3. Đấu nối giữa các thiết bị


3

3

3


Chủ đề 5: Liên kết các khâu trong hệ thống tự động sản xuất


Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Cấp phôi tự động

 1. Chức năng

 2. Phân loại

 • Hệ thống cấp phôi cuộn

 • Hệ thống cấp phôi thanh

 • Hệ thống cấp phôi rời từng chiếc

 1. Cấu tạo chung

 • Cơ cấu chứa phôi

 • Cơ cấu định hướng phôi

 • Cơ cấu vận chuyển phôi

 • Cơ cấu chia phôi

 • Cơ cấu giảm tốc độ phôi

 • Cơ cấu ngăn và đưa phôi

 • Cơ cấu đẩy phôi ra khỏi vị trí định vị

 1. Kiểm tra tự động

 1. Chức năng

 2. Khả năng ứng dụng

 3. Phương pháp cảm nhận kích thước

 • Cảm nhận kích thước ngoài

 • Cảm nhận kích thước lỗ

 1. Cơ cấu hợp thành thiết bị kiểm tra tự động

 • Cơ cấu gá đặt và tháo chi tiết

 • Cơ cấu kẹp chặt

 • Cơ cấu vận chuyển

 • Cơ cấu hãm

 • Cơ cấu định vị

 • Cơ cấu đo

 • Thiết bị chấp hành

 • Bộ phận khuếch đại

 1. Các phương pháp kiểm tra tự động

 • Bằng phương pháp trực tiếp

 • Bằng phương pháp không tiếp xúc trực tiếp…

 1. Lắp ráp tự động

 1. Khái niệm chung

 2. Nhiệm vụ của quá trình lắp ráp

 3. Chuẩn bị công nghệ cho quá trình lắp ráp tự động

 4. Yêu cầu chung về tính công nghệ lắp ráp tự động

 5. Các tiêu chí đánh giá tính công nghệ lắp ráp

 6. Định vị và liên kết chi tiết khi lắp ráp tự động2


2

2

2


3

3

3

3

3

3

3


3

3


3

3


3

3

3

3

3

3

3

3


3

3


3

3

3

3

3

3

Thái độ

 1. Các kết cấu trong một hệ thống tự động phải liên kết đồng bộ để đảm bảo hệ thống hoạt động nhịp nhàng

 2. Một bộ phận hỏng hóc sẽ dẫn đến cả dây chuyền dừng hoạt động
Kỹ năng

 1. Phân biệt các khâu của quá trình sản xuất tự động

 2. Thiết kế các cơ cấu đơn giản trong các khâu của quá trình sản xuất

 3. Sử dụng các thiết bị kiểm tra


3

3

2


Chủ đề 6: Phân tích một số hệ thống sản xuất tự động


Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Dây chuyền sản xuất tự động

 1. Định nghĩa

 2. Cấu trúc hệ thống

 3. Nguyên tắc làm việc

 4. Cơ cấu vận chuyển phôi trên dây chuyền

 5. Định vị phôi khi gia công trên dây chuyền

 6. Ưu nhược điểm

 7. Một số mô hình dây chuyền sản xuất tự động

 1. Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS

 1. Định nghĩa

 2. Cấu trúc hệ thống

 3. Nguyên tắc làm việc

 4. Tổ chức dòng lưu thông chi tiết tự động

 • Lưu thông chi tiết kiểu “nối ghép thay thế”

 • Lưu thông chi tiết kiểu “nối ghép bổ sung”

 • Lưu thông chi tiết kiểu “nối ghép tổ hợp”

 • Lưu thông chi tiết kiểu “nối ghép mở rộng”

 1. Ưu nhược điểm

 2. Một số mô hình hệ thống sản xuất linh hoạt

 1. Hệ thống sản xuất tích hợp CIM

 1. Định nghĩa

 2. Các thành phần của CIM

 3. Cấu trúc hệ thống

 4. Nguyên tắc làm việc

 5. Ưu nhược điểm

 6. Một số mô hình hệ thống sản xuất tích hợp2

2

2

3

3

3

3


2

3

3

3

3

3

3

3

3

3


2

3

3

3

3

3

Thái độ

 1. Các dây chuyền sản xuất hiện nay trong các nhà máy đều được tự động hóa

 2. Tự động hóa các dây chuyền sản xuất giúp nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm
Kỹ năng

 1. Phân biệt các hệ thống sản xuất tự động

 2. Nhận biết các thành phần của từng hệ thống tự động hóa

 3. Tổ chức hệ thống tự động


3

3

3


4. Phân bổ thời gian chi tiết


Chủ đề

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

Kiến trúc hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất.

2

0

2

0

12

4

Lựa chọn các thiết bị của hệ thống tự động.

2

0

2

0

12

4

Điều khiển hệ thống tự động hóa.

5

0

2

0

21

7

Kết nối điện trong các thiết bị tự động.

5

0

2

0

21

7

Liên kết các khâu trong hệ thống tự động sản xuất.

5

0

2

0

21

7

Phân tích một số hệ thống sản xuất tự động.

6

0

10

0

48

16

5. Tài liệu


TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Trần Văn Địch

Tự động hóa quá trình sản xuất

2001

NXB KHKT

Thư viện

2

Hồ Viết Bình

Tự động hóa quá trình sản xuất

2009

NXB KHKT

www.vinabook.com

3

Nguyễn Phạm Thục Anh

Hệ thống sản xuất tự động hoá tích hợp máy tính

2006

NXB KHKT

Thư viện

4

Phan Quốc Phô

Nguyễn Đức Chiến

Giáo trình cảm biến

2006

NXB KHKT

Thư viện

5

Beno Benhabib

Manufacturing : design, production, automation and integration

2003

Marcel Dekker

Thư viện

6

Mikell P. Groover

Automation, production systems and computer-integrated manufacturing

2001

Prentice Hall

Thư viện

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận….

50TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN
Nguyễn Văn Nhận Vũ Thăng Long

Похожие:

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần iconĐỀ CƯƠng chi tiết học phầN

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần iconCông khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Nanô Sinh học

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần iconCông khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo chuẩn ngành Công nghệ Cơ điện tử

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần iconẢnh hưỞng của sữa bổ sung pre-probiotic

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần iconCỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần iconCỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần iconCỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần iconCỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần iconĐỀ CƯƠng môn họC

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần iconĐỀ CƯƠng môn họC

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница