Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету
PDF просмотр
НазваниеЗбірник наукових праць Харківського національного аграрного університету
страница7/187
Дата30.10.2012
Размер2.68 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   187

Вісник ХНАУ №6, 2004, Ґрунтознавство 
 13
Воронеж – Каменная  Степь – Саратов – Волгоград – Ростов – Кисловодск – 
Орджоникидзе – Тбилиси – Баку – Ереван – Батуми – Ялта – Севастополь – 
Запорожье – Харьков – Киев.  Экскурсанты  познакомились  в  поле  со  многими 
почвами  горизонтальных  почвенных  зон  европейской  части  СССР  и 
вертикальных  зон  Кавказа.  На  экскурсии  демонстрировалась  принятая  в  СССР 
методика  почвенной съёмки, учёные знакомились  с рядом научных учреждений 
высших  учебных  заведений,  сельскохозяйственных  опытных  станций,  крупных 
совхозов…  Это  был  триумфальный,  захватывающий  успех  советского 
почвоведения.  Все  мировые  почвы,  кроме  тропических,  прошли  перед  глазами 
зрителей, показанные искусными мастерами свого дела.  Морфолого-химическая 
картина  была  усилена  знаменитыми  трудами  Гедройца,  в  то  время  Президента 
Международной  ассоциации  почвоведов  и  самого  Конгресса».  Серед  згаданих 
«искусных  мастеров»  на  харківській  дільниці  конгресівського  маршруту  був  і 
молодий  аспіранті  НДІ  ґрунтознавства  О.М. Грінченко,  який  так  полюбляв 
розповідати на засіданнях студентського гуртка ґрунтознавства про цю епохальну 
подію. 
Олександр Маркович неодноразово обирався членом партбюро ХСГІ, членом 
пленуму  обкому  КПУ,  депутатом  Харківської  обласної  і  Київської  районної  (м. 
Харків) ради . 
10 червня 1964 року О.М. Грінченку виповнилося 60 років. Його багаторічна 
праця знайшла беззаперечне визнання – свідченням цього стало присвоєння йому 
почесного звання Заслуженого діяча науки УРСР. Газета „Знання” (видання ХСГІ 
ім. В.В. Докучаєва) за 27.09.1964 р. помістила на своїх шпальтах статтю „Життя 
для  народу”,  присвячену  ювіляру.  В  привітанні  вченому,  від  імені  колективу 
інституту,  яке  було  подано  на  першій  сторінці  цього  ж  номера  газети, 
говорилося:  „Шановний  Олександре  Марковичу!  Широко  відома  в  нашій 
країні  і  за  її  межами  Ваша  діяльність,  як  радянського  вченого,  що  вніс  гідний 
вклад  у  розвиток  вітчизняної  науки.  Продовжуючи  творчо  розвивати  наукові 
основи агрономічного ґрунтознавства, Ви розробили і передали для виробництва 
багато цінних пропозицій і рекомендацій по підвищенню родючості ґрунтів, які 
впроваджуються в радгоспах і колгоспах, даючи великі позитивні результати...”. 
Великою  заслугою  вченого  була  організація  робіт  по  суцільному  крупно-
масштабному  обстеженню  ґрунтів  колгоспів  і  радгоспів,  яке  вперше  в 
колишньому  Радянському  Союзі  було  здійснено  в  УРСР,  надавши  виробництву 
безцінні масиви інформації про стан ґрунтів республіки та шляхи підвищення їх 
родючості,  які  по  справжньому  виявились  запитаними  лише  тепер  в  незалежній 
Україні при проведенні земельної реформи, землеоцінювальних роботах в умовах 
ринкової економіки тощо.  
Знаменною  подією  в  житті  вищої  сільськогосподарської  освіти  в  СРСР  було 
відзначення 150-ти  річчя  першого  в  країні  аграрного  вузу – Харківського  СГІ 
ім. В.В. Докучаєва.  На  плечі  Олександра  Марковича  тоді  лягли  обов’язки  по 
підготовці і проведенню ювілею. Делегація з Узбекистану подарувала директору 
інституту  професорську  мантію  і  тюбетейку – символ  пам’яті  про  неоціненний 
внесок українського вченого у розвиток сільського господарства цієї республіки, 
 

 
14
  Зозуля В.А., Новосад К.Б., Новосад Н.М. 
зокрема  в  акліматизацію  цукрового буряка  у  Катта-Курганському  районі  в  роки 
Великої Вітчизняної війни. 
Велика  і  багатогранна  діяльність  О.М. Грінченка:  наукова,  педагогічна, 
адміністративна  та  громадська, - позначилися  на  стані  його  здоров‘я.  У  червні 
1969 р.  Олександр  Маркович  подав  заяву  в  МСГ  СРСР  з  проханням  про 
звільнення  його  від  обов’язків  ректора  інституту  за  станом  здоров’я  і  в  жовтні 
того ж року це його прохання було задоволено. Але ще 20 років він продовжував 
очолювати кафедру ґрунтознавства в ХСГІ, вів велику наукову роботу. З 1928 по 
1984 рр. наукової діяльності вчений підготував і видав 152 наукові праці, в т.ч. 3 
монографії, 1 навчальний  посібник  і 2 проблемні  лекції  з  агрономічного 
ґрунтознавства,  керував  студентським  науковим  гуртком, 32 роки  вів 
методологічний  (філософський)  семінар  з  викладачами  факультету  агрохімії  та 
ґрунтознавства,  був  головою  заснованої  ним  на  кафедрі  ґрунтознавства  ХСГІ 
спеціалізованої  ради  по  захисту  докторських  дисертацій  з  ґрунтознавства, 
продовжував  співробітництво  з  УНДІ  ґрунтознавства  і  агрохімії  ім. 
О.Н. Соколовського  (був  членом  вченої  ради  інституту),  а  коли  у  квітні 1970 р. 
там склалася важка фінансова ситуація, вчений відмовився від заробітної плати, 
продовжуючи  працювати  науковим  керівником-консультантом  лабораторії 
родючості ґрунтів на громадських засадах. З 1969 р. і до 1987 р. О.М. Грінченко 
продовжував  надавати  допомогу  сільськогосподарському  виробництву,  керуючи 
виконанням  господарсько-договірної  тематики  в  колгоспах  і  радгоспах 
Харківської,  Сумської,  Донецької  областей,  на  Українській  дослідній  станції 
шовківництва. 
За  заслуги  в  підготовці  кадрів  і  впровадження  наукових  досягнень  у 
виробництво Олександр Маркович Грінченко був нагороджений орденами Леніна 
і „Знак Почёта”, медалями „За доблестный труд в Великой Отечественной войне” 
та ”За трудовое отличие”. Неодноразово був учасником ВДНГ і нагороджений 5 
медалями  цієї  престижної  виставки.  Можливо  наступні  покоління  вчених-
ґрунтознавців  виділять  „епоху  Грінченка”,  адже  в  науці  про  ґрунти  та  їх 
окультурювання  цей  видатний  вчений  залишив  свій  вагомий  і  неповторний 
доробок. 
Бібліографічний  список:  1. Тихоненко Д.Г.,  Горін  М.О.,  Чесняк  Г.Я.  З  когорти 
корифеїв - слово  про  Олександра  Марковича  Грінченка  (з  нагоди  дня  його  народження) // 
Вісник ХНАУ, сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». – № 3. – 
Харків, 1997. – С. 122-124. 2.  А.М.  Кафедра  почвоведения  Харьковского  государственного 
аграрного университета им. В.В. Докучаева: исторический очерк (1894 - 1979 гг.). – Харьков, 
1994. – 35 с.  3. Крупеников И.А.  История  почвоведения. – М.:  Наука, 1991. – С. 227 - 228. 
4. Тихоненко  Д.Г.,  Горін  М.О.  Повернення  забутих  імен // Рівне, 1998 5. Канівець  В.І.. 
Незабутні біографії (Махов Г.Г. та ін.) // Агрохімія і ґрунтознавство. - Вип. 64. – Харків, 2003. – 
С. 106-111. 6. Фондові матеріали Музею історії ХНАУ. 7. Україна: проблеми самоорганізації: [в 
2 т.] / В. Кремень, Д. Табачник, В. Ткаченко. – К.: Промінь, 2003. – Т.1. Критика історичного 
досвіду. – С. 310. 
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   187

Похожие:

Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету iconЗбірник наукових праць Харківського національного аграрного університету
В. В. Докучаєва Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, 2008, №2 лісове господарство»
Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету iconЗбірник наукових праць Харківського національного аграрного університету
В. В. Докучаєва Серія «Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове 2004, №1 господарство, екологія»
Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету iconЗбірник наукових праць Національного гірничого університету №34 Том 1 Дніпропетровськ 2010
М І н І с т е р с т в о о с в І т и І н а у к и у к р а ї н и н а ц І о н а л ь н и й г І р н и ч и й у н І в е р с и т е т
Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету iconНационального технического
Вісник Національного технічного університету "хпі". Збірник наукових праць
Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №3. – Бердянськ: бдпу, 2008. – 204...
Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №4. – Бердянськ: бдпу, 2006. – 224...
Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №1. – Бердянськ: бдпу, 2009. – 272...
Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №1. – Бердянськ: бдпу, 2007. – 220...
Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №3. – Бердянськ: бдпу, 2006. – 220...
Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету iconМ іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : бдпу, 2011. – № – 356...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница