06-10 червня 2012 р. Севастополь, Крим, Україна Запрошення
Скачать 140.62 Kb.
Название06-10 червня 2012 р. Севастополь, Крим, Україна Запрошення
Дата30.10.2012
Размер140.62 Kb.
ТипДокументы
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національна академія наук України

Національне агенство України з питань державної служби

Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Українська академія банківської справи Національного банку України

Південний науковий центр НАН та МОНМС України

Громадська Рада освітян і науковців України

Асоціація Університетів України

Асоціація Університетів Карпатського Регіону

Асоціація докторів наук з державного управління

Університети України, що підписали Велику Хартію Університетів та

Члени Європейської Асоціації Університетів (за згодою)

Науково-дослідний інститут ядерної фізики РАН (Росія)

Програма імені Фулбрайта в Україні

San Jose State University, США

University Ca’ Foscari of Venice, Італія

Leipzig University of Applied Sciences, Німеччина

Uniwersytet Rzeszowski, Польща

Почесне товариство ФБД, США

The Design Verification Company ALDEC, США


Міжнародна науково-практична конференція


Ольвійський форум-2012: стратегії України в геополітичному просторі”


Перше інформаційне повідомлення


06-10 червня 2012 р.

Севастополь, Крим, Україна


Запрошення


Організатори конференції мають за честь запросити Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції “Ольвійський форум-2012: стратегії України в геополітичному просторі”, яка відбудеться 06-10 червня 2012 р. (м. Севастополь, Крим, Україна).


МЕТА ТА ТЕМАТИКА ФОРУМУ


Узагальнення результатів Всеукраїнської наукової дискусії щодо окреслення сучасної ролі університетів України та визначення інноваційних функцій Асоціація Університетів України у контексті проблеми “Академічні свободи, університетська автономія, наука і освіта для сталого розвитку”, що ініційована Асоціацією Університетів України (АУУ) у фокусі основних стратегій геополітичного розвитку України:

 1. академічні свободи, університетська автономія, наука і освіта для сталого розвитку;

 2. геополітичні виклики України: політологічний та соціологічний аспекти світового та вітчизняного досвіду, ресурси забезпечення соціально-економічного розвитку;

 3. інформаційні технології у розвитку суспільства;

 4. мовно-культурна політика;

 5. сучасна юриспруденція;

 6. державне управління на етапі подолання політичних та соціально-економічних кризових явищ в Україні.КОНФЕРЕНЦІЇ ФОРУМУ


 • Землеробські цивілізації світу: історія, археологія, етнологія, екологія, економіка, політика, право, присвячена пам’яті В.Н. Станко (1937-2008), видатного археолога, історика, етнолога, доктора історичних наук, професора, академіка

 • Сталий розвиток Причорномор’я: проблеми теорії, методики і практики

 • Енерго та ресурсозбереження і трибологія

 • Радіаційна та техногенно-екологічна безпека людини і довкілля: шляхи і заходи покращення konferencia_2012@ukr.net


ІНТЕРАКТИВНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР


 • Реалізація концепції Громадської комунікативної стратегії України на шляху європейського та євроатлантичного співробітництва

 • Державне управління та державна служба в сучасних умовах державотворення в Україні.


ПРЕЗЕНТАЦІЇ ФОРУМУ


 • Програма імені сенатора Уільяма Фулбрайта в Україні.

 • Дональд Вертліб (США) “Таллуарська мережа університетів: вища освіта на службі місцевих громад”


Формат проведення форуму спрямовано на досягнення полідисциплінарного дискурсу, що з погляду різних наукових напрямів висвітлює центральну проблему.


РОБОЧІ МОВИ ФОРУМУ

Українська, англійська, російська, польська.

Синхронний переклад з Європейських мов на українську та англійську мови.


ВАЖЛИВІ ДАТИ


Просимо звернути увагу на дати!

Перше інформаційне повідомлення – Запрошення, реєстраційна картка на конференцію – до 05.03.2012 р.

Подання реєстраційної картки (заявки) на форум – до 16.04.2012 р.

Друге інформаційне повідомлення – до 23.04.2012 р.

Розсилка договору на покриття організаційних витрат (за запитом) – з 27.04.2012 р.

Подання пропозицій та зауважень – до 14.05.2012 р.

Подання тез та текстів статей – до 23.04.2012 р.

Оплата за участь у форумі – до 21.05.2012 р.

Розсилка індивідуального запрошення на форум (за запитом) – з 16.05.2012 р.

Заїзд та реєстрація учасників форуму – 06.06.2012 р. з 7:30

Початок роботи, продовження реєстрації, надання матеріалів форуму – 06.06.2012 р. о 9:30

За додатковою інформацією можна звернутися:

 • за телефоном: (0512) 76-55-99 (відділ аспірантури), 76-92-67 (наукова частина), 50-03-32 (проректор), 50-03-33 (ректор),

 • за поштовою адресою: Чорноморський державний університет імені Петра Могили,

вул. 68 Десантників, буд. 10, м. Миколаїв, 54003, Україна,


РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ФОРУМУ

 • Пленарна доповідь – до 30 хвилин

 • Доповідь – 8-10 хвилин

 • Виступ – 5-7 хвилин

 • Обговорення – до 5 хвилин


ТЕХНІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСОБИ

 • комп’ютерне проекційне обладнання

 • комп’ютер (ноутбук)


ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ

Організаційний внесок складає:

для учасників форуму – 300 грн.;

для супроводжуючої особи, якщо така передбачається, – 100 грн.

В оплату організаційного внеску входить:

 • науково-методична підготовка і організаційне супроводження форума;

 • публікація у журналах, що включені до переліку ВАК України (серії: педагогічні, історичні, політичні науки, екологія, техногенна безпека, новітня філологія, філологія та мовознавство, комп’ютерні технології, соціологія, “Українське право”, “Проблеми трибології”, “Історичний архів”) та збірках (серії: філологія та літературознавство, правознавство, економічні);

 • Статут Всеукраїнської громадської освітньо-наукової організації “Асоціація Університетів України”(за запитом);

 • брошура: Проект “Рекомендації Асоціації Університетів України (АУУ);

 • кава, чай та печиво;

 • програма та додаткові матеріали форуму.


Оплата послуг готелю-гуртожитку Севастопольского інституту банківскої справи в двохмісному номері;

 • триразове харчування учасника конференції (вартість харчування визначена станом на 1 січня 2012 року. Можливі незначні уточнення на час проведення конференції).


Загальний внесок при стандартному проживанні складає:

для учасників форуму – 1200грн.;

для супроводжуючої особи – 1000грн.


ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ

Видання науково-методичного журналу “Наукові праці” за серіями “Економіка”, “Політологія”, “Історія”, “Педагогіка”, “Екологія”, “Техногенна безпека”, “Комп’ютерні науки”, “Філологія. Мовознавство”, “Соціологія” здійснюватиметься за вимогами ВАКу України (пункт 7 Постанови Президії Вищої Атестаційної Комісії України від 10.02.1999 р. № 1-02/3; Бюлетень ВАК України. – 2000. – № 2. – С. 61-62; Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1), за серіями “Правознавство”, “Філологія. Літературознавство” або у фахових виданнях “Новітня філологія”, “Українське право”, “Проблеми трибології”. Наукові статті повинні мати такі необхідні елементи: постановка проблем у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які опирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки дослідження і перспективи подальших розвідок в обраному напрямку.

До участі в публікаціях журналу запрошуються автори-вчені, освітяни, здобувачі, науковці зарубіжжя. До редколегії журналу текст статті надсилати електронною поштою або на дискеті (назва файлу – транслітерація прізвища автора латиною) та в роздрукованому вигляді (1 примірник). Вимоги до набору:

 • роздруківка – формат А4, гарнітура – Times New Roman; кегль – 12; інтервал – 1,5;

 • електронний варіант – у редакторі Word на дискеті; а також фото автора (авторів) і коротке резюме про їх наукову діяльність (науковий ступінь та звання, коло наукових інтересів);

 • на початку кожної статті обов’язково вказується прізвище та ініціали автора (авторів), назва організації, місто, країна, код УДК, назва статті, анотація (до чотирьох речень) українською, російською та англійською мовами, ключові слова. Далі надається текст статті. У статтях обов’язкове посилання в квадратних дужках на літературні джерела (8 та більше), які перелічуються після слова “Література”, за порядком посилань на них у тексті або за абеткою. Графічний матеріал та фотокартки надаються в окремих файлах у форматах *.tif, *.pcx, *.bmp, *.cdr. Формули робляться окремим рядком за допомогою MS Equation. Діаграми – за допомогою MS Graph.

 • Публікація матеріалів конференції “Трибологія та ресурсозбереження” буде здійснена в міжнародному науковому журналі “Проблеми трибології” (Problems of Tribology). Матеріали надсилаються в редакцію журналу за адресою: Україна, 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, Хмельницький національний університет, редакція журналу “Проблеми трибології”, тел. (0382) 72-81-82, e-mail: tribo@beta.tup.km.ua або tribosenator@gmail.com Вимоги до оформлення статей Диха О.В. – д.т.н., доцент Хмельницького національного університету (ХНУ)

 • розміщені на сайті журналу: www.tup.km.ua/science/journals/tribology


Примітки

 • копію платіжного доручення необхідно мати при реєстрації учасників конференції;

 • у випадку відсутності учасника конференції з причин, незалежних від оргкомітету, перераховані кошти не повертаються;

 • договір надсилається учасникам після отримання оргкомітетом заявки на участь у конференції;

 • акт виконаних робіт видається під час проведення конференції;

 • квитками на проїзд учасників конференції оргкомітет не забезпечує.

Гроші надсилати за адресою: ЧДУ імені Петра Могили, 54003, вул. 68 Десантників, 10,

код ЄДРПОУ 23623471, рах. № 31252272210060.

Банк ГУДКУ у Миколаївській області, МФО 826013, Інд. 236234714032, СВ 100160589.

Призначення платежу: за участь у конференції.

Учасник отримує: програму конференції, журнал, брошури та додаткові матеріали форуму.


ПРОГРАМА ФОРУМУ

1-й день

6 червня (середа)

8:00-24:00 – День заїзду, реєстрація та розміщення учасників

2-й день

7 червня (четвер)

9:30-11:00 – Перше пленарне засідання. Узагальнення результатів Всеукраїнської наукової дискусії щодо окреслення сучасної ролі університетів України та визначення інноваційних функцій Асоціації Університетів України у контексті проблеми “Академічні свободи, університетська автономія, наука і освіта для сталого розвитку”

11:00-11:15 – Перерва на каву

11:15-13:00 – Продовження пленарного засідання та прийняття “Рекомендацій Асоціації Університетів України щодо окреслення сучасної ролі університетів України та визначення інноваційних функцій Асоціації Університетів України у контексті проблеми “Академічні свободи, університетська автономія, наука і освіта для сталого розвитку”

13:00-14:00 – Обідня перерва

14:00-17:00 – Нарада лідерів університетів та урочисте підписання Хартії Університетів України, Ольвійської Декларації Університетів “Академічні свободи, університетська автономія, наука і освіта для сталого розвитку, Рамок пріоритетних дій “Втілення в життя Хартії Університетів України”

 • Дональд Вертліб (США) “Таллуарська мережа університетів: вища освіта на службі місцевих громад”

Підписання Талуарської Декларації

19:00-22:00 – Урочиста вечеря

3-й день

8 червня (п’ятниця)

9:30-11:00 – Друге пленарне засідання. “Академічні свободи та університетська автономія: досвід університетів України, Італії, Британії, Польщі, Болгарії та Німеччини”

 • Анатолій Єпіфанов (Україна) “Економічна освіта в контексті Болонської декларації в університетах України”

 • Клаус Хенсген (Німеччина) “Електронна освіта: мрії та реальність в Україні”

 • Ленард Сполендер, Івон Віклунд (Швеція) “Курси прав людини в контексті університетських свобод”

 • Олександр Глузман (Україна) “Історичні передумови становлення університетської педагогічної освіти у світовому i національному контексті”

 • Маргарет Нобл (Велікобританія) “Main principals of higher establishments development”

 • Карло Карраро (Італія)

11:00-11:15 – Перерва на каву

11:15-13:00 – Продовження пленарного засідання. Презентації: “Європейська модель університетської системи освіти”

 • Йоні Єнсен (Норвегія)

13:00-14:00 – Обідня перерва

14:00-17:00 – Конференції форуму:

“Землеробські цивілізації світу: історія, археологія, етнологія, екологія, економіка, політика, право”,

“Радіаційна та техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: шляхи і заходи покращення”,

“Енерго та ресурсозбереження і трибологія”

14:00-17:00 – Робота по секціях

4-й день

9 червня

(субота)

9:30-11:00 – Трете пленарне засідання. “Академічні свободи та університетська автономія: досвід університетів Америки”

11:00-11:15 – Перерва на каву

11:15-13:00 – Продовження пленарного засідання. Презентації: “Американська модель університетської системи освіти”

13:00-14:00 – Обідня перерва

14:00-17:00 – Конференція та Інтерактивний науково-практичний семінар форуму:

Сталий розвиток Причорномор’я: проблеми теорії, методики і практики,

“Державне управління та державна служба в сучасних умовах державотворення в Україні”

14:00-17:00 – Робота по секціях

5-й день

10 червня

до 8:00

(неділя)

Культурна частина за власною програмою, що враховує вибір екскурсій із запропонованого переліку

Від’їзд учасників

Проект

ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ

 • Клименко Л.П. – д.т.н., професор, ректор ЧДУ ім. Петра Могили

 • Єпіфанов А.О. – д.е.н., професор, ректор ДВНЗ «Українська акуадемія банківської справи Національного банку України»

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ОРГКОМІТЕТУ

 • Мещанінов О.П. – д.пед.н., професор, проректор ЧДУ ім. Петра Могили

 • Огієнко В.І. – к.е.н., доцент, ректор Севастопольського інституту банківської справи УАБС НБУ


ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР

 • Андрєєв В.І. – к.т.н., вчений секретар форуму


МІЖНАРОДНИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

 • Бейкер Д. – доктор наук (Великобританія)

 • Белліні С. – доктор наук (Франція)

 • Біаджі П. – доктор наук (Італія)

 • Бонусяк В. – доктор наук (Польща)

 • Замбрано Н. – професор (Колумбія)

 • Ейде Е. – доцент (Норвегія)

 • Єнсен Й. – доцент (Норвегія)

 • Карраро К. – доктор наук (Італія)

 • Клейнер Г.Б. – доктор наук (Російська Федерація)

 • Королев В.Г. – доктор наук (Російська Федерація)

 • Мейжис І.А. – доктор наук (Фінляндія)

 • Мелдал С. – доктор наук (США)

 • Моссе І.Б. – доктор наук (Бєларусь)

 • Саган С. – доктор наук (Польща)

 • Cміт Б. – доктор наук (США)

 • Стахів М. – доктор наук (США)

 • Феркінгстан Дж. – доктор (Норвегія)

 • Хайдук С. – доктор наук (США)

 • Ханзген К. – доктор наук (Німеччина)

 • Яанетек Я. – професор (Польща)

Лідери університетів України та країн світу, світових наукових інституцій та неурядових організацій, що функціонують у сфері вищої освіти (за згодою).


НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 • Андронаті С.А. – д.х.н., професор, академік НАН України, голова Південого Наукового Центру НАН та МОНМС України

 • Божидарнік В. В. – д.т.н., професор, ректор Луцького національного технічного університету

 • Бойко О.Д. – д.політ.н., професор, ректор Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя

 • Бондаренко М. Ф. – д.т.н., професор, ректор Харківського національного університету радіоелектроніки

 • Вегеш М.М. – професор, ректор Ужгородського національного університету

 • Голубенко О. Л. – д.т.н., професор, ректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

 • Глибовець М.М. – д.ф.-м.н., професор НаУКМА

 • Глузман О.В. – д.пед.н., професор, член-кореспондент НАПН України, ректор Кримського державного гуманітарного університету

 • Грабко В. В. – д.т.н., професор, ректор Вінницького національного технічного університету

 • Дадашев Б.А. – д.е.н., доцент, заступник директора Севастопольського інституту банківської справи УАБС НБУ

 • Диха О.В. – д.т.н., доцент Хмельницького національного університету (ХНУ)

 • Ємельянов В.М. – к.т.н., доцент, директор Інституту державного управління ЧДУ ім. Петра Могили

 • Каплун В.Г. – д.т.н., професор, проректор ХНУ

 • Коссак В.М. – д.ю.н., професор Львівського національного університету ім. І. Франка

 • Костенко О.М. – д.ю.н., професор, завідуючий відділом Інституту держави і права НАН України

 • Левківський К.М. – к.і.н., професор, заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України

 • Морозова І. В. – д.т.н., професор, ректор Одеського національного морського університету

 • Прокопенко І.Ф. – д.пед.н., професор, академік НАПН України, ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

 • Рижков С.С. – д.т.н., професор, ректор Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова (НУК)

 • Романовський О.Г. – д.пед.н., професор, член-кореспондент НАПН України, проректор Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (НТУ “ХПІ”)

 • Скороходов В.А. – к.т.н., професор, ректор Південнослов’янського інституту Київського славістичного університету

 • Соскін О.І. – д.е.н., професор, директор Інституту трансформації суспільства

 • Степаненко С.М. – д.т.н., професор, ректор Одеського державного екологічного університету

 • Сущенко В.М. – к.ю.н., професор НаУКМА, заслужений юрист України

 • Холод Б. І. – д.т.н., професор, ректор Дніпропетровського університету економіки та права

 • Чебикін О. Я. – д.т.н., професор, ректор Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського

 • Шайгородський Ю.Ж. – д.психол.н., професор, президент Українського центру політичного менеджменту

 • Шебанін В.С. – д.т.н., професор, ректор Миколаївського державного аграрного університету

 • Юрій С.І. – д.е.н., професор, ректор Тернопільського національного економічного університету

 • Доктори наук з державного управління (за згодою)

Лідери університетів України, ті, що підписали Велику Хартію Університетів та Члени Європейської Асоціації Університетів, також ті, що підтримують рух до спільних узгоджених дій для досягнення успіху, з надією на перспективу розширення співробітництва усіх європейських націй через єднання університетів (за згодою).

СЕКРЕТАРІАТ ФОРУМУ

 • Коваль Н.В. – секретар програмного комітету

 • Левицька О.С. – секретар організаційного комітету

 • Монзуль Л.В. – секретар організаційного комітету

Похожие:

06-10 червня 2012 р. Севастополь, Крим, Україна Запрошення iconУкраины, Беларуси, России, Азербайджана, Израиля г. Севастополь, 10-16 сентября 2007 г. Севастополь 2007
Пашков Е. В., д-р техн наук, проф., первый проректор Севнту, г. Севастополь, Украина, сопредседатель
06-10 червня 2012 р. Севастополь, Крим, Україна Запрошення iconДаля актуальні проблеми прикладної фізики матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції аппф-2011 18-22 жовтня 2011 р. Севастополь Україна
Матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференціі. / За заг ред заслуженого діяча науки І техніки України, д ф м н., проф.,...
06-10 червня 2012 р. Севастополь, Крим, Україна Запрошення iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Кабінету Міністрів України від 26 травня 2010 р. №365 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2010. – №99. 3 червня. –...
06-10 червня 2012 р. Севастополь, Крим, Україна Запрошення iconНовые книги, поступившие в библиотеку в IV квартале 2011г
Автономній Республіці Крим : стат зб. Сімферополь, 2011. 132 с. (Шифр 336 Крим/і- 585 -980197)
06-10 червня 2012 р. Севастополь, Крим, Україна Запрошення iconТаврический национальный университет
В. І. Вернадського, 4, Сімферополь, Крим, Україна, 95007; Crimean Society of Russian Culture, Crimean Center Research of Humanities,...
06-10 червня 2012 р. Севастополь, Крим, Україна Запрошення iconЦентр гуманитарных исследований таврический национальный университет
Вернадського, 4, Сімферополь, Крим, Україна, 95007; Crimean Society of Russian Culture, Crimean Center Research of Humanities, Department...
06-10 червня 2012 р. Севастополь, Крим, Україна Запрошення iconКонтрольна робота з тем: «Україна в умовах десталінізації», «Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х – початок 1980-х)»

06-10 червня 2012 р. Севастополь, Крим, Україна Запрошення iconОбговорення законодавства 13
Аншлагом у найбільшій залі підприємці краю відгукнулися на запрошення м. Вишиванюка 18
06-10 червня 2012 р. Севастополь, Крим, Україна Запрошення iconВикладання мов
Міжпредметні зв’язки: Тези XVI міжнародної науково- практичної конференції. 31 травня -1 червня 2012 року. Харків
06-10 червня 2012 р. Севастополь, Крим, Україна Запрошення iconПокажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 25 червня 2012 року
Правила будови, утримання та огляду нахилених рейко-канатних підйомників (фунікулерів)
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница