Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika
Скачать 213.27 Kb.
НазваниеŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika
страница3/3
Дата28.10.2012
Размер213.27 Kb.
ТипДокументы
1   2   3
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-MMN-109 Parciálne diferenciálne rovnice

doc. RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P3,C1

Priebežné hodnotenie: 40 %

Záverečné hodnotenie: 60 %

5 kreditov; povinný v 1/L

Cieľ predmetu: Naučiť základné znalosti z teórie parciálnych diferenciálnych rovníc a rozvinúť schopnosti používať túto teóriu v managemente a v ekonomických vedách.

Stručná osnova predmetu:

1. Lineárne a kvázilineárne rovnice 1. rádu.

2. Charakteristiky a klasifikácia kvázilineárnych rovníc 2. rádu. Kanonické tvary.

3. Vlnová rovnica.

4. Fourierova metóda.

5. Parabolická rovnica.

6. Laplaceova rovnica.

Literatúra:

M. Greguš: Parciálne diferenciálne rovnice (skriptá UK), Bratislava 1983.

J. Kačur: Rovnice matematickej fyziky I, (skriptá UK), Bratislava 1984.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-MMN-132 Počítačová grafika (1)

RNDr. Peter Borovský

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C2

Priebežné hodnotenie: 40 %

Záverečné hodnotenie: 60 %

5 kreditov; povinne voliteľný v 1/Z

2-MMN-133 Počítačová grafika (2)

RNDr. Peter Borovský

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C2

Priebežné hodnotenie: 70 %

Záverečné hodnotenie: 30 %

5 kreditov; povinne voliteľný v 1/L

2-MMN-106 Počítačová štatistika

Mgr. Ján Somorčík

Forma a rozsah výučby: cvičenie - C2

Priebežné hodnotenie: 20 %

Záverečné hodnotenie: 80 %

3 kredity; povinný v 2/Z

2-MMN-201 Počítačové siete

RNDr. Andrej Bebják

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P3,C1

Priebežné hodnotenie: 30 %

Záverečné hodnotenie: 70 %

5 kreditov; povinný v 2/Z

Cieľ predmetu: Oboznámiť sa so základnými princípmi počítačových (telekomunikačných) sietí, osvojiť si odbornú terminológiu a získať schopnosť komunikovať s odborníkmi v danej oblasti.

Stručná osnova predmetu:

Prednáška sa venuje telekomunikačných sieťam a službám, ich vývoju s dôrazom na integračné trendy v dátovej komunikácii, princípom prepínania a komunikačných protokolov, problematike sieťových architektúr a všeobecným aspektom koncových zariadení. Ďalej sa pojednáva o dátových prenosoch, o problematike synchronizácie, štandardoch a doporučeniach i výkonovej analýze. Prakticky orientované časti charakterizujú rôzne typy kabeláže, sieťové komponenty a techniky prepojenia sietí, ich administráciu a manažment.

Literatúra:

Fred Halsall: Introduction to Data Communications and Computer Networks.

Jean Warland: Communication Networks.

Uyless D. Black: Emerging Communication Technologies.

F. Kállay, P. Peniak: Počítačové siete a ich aplikácie.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-EFM-126 Priemyselná organizácia

doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 40 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 60 % skúška

2 kredity; výberový v 2/L

Cieľ predmetu: Oboznámiť poslucháčov s teoreticko-hernými modelmi fungovania trhov a priemyselných odvetví.

Stručná osnova predmetu:

Štruktúra trhu a konkurencia: dokonalá konkurencia; monopol; oligopol; náklady. Bránenie vstupu konkurencie na trh, prekážky vstupu, fúzie. Vertikálne prekážky a vertikálne spájanie. Vstup firiem na trh, odchod firiem z trhu, prekážky vstupu. Stratégie stanovenia ceny a diferenciácia produktov. Fúzie, kartely, dohody. Výskum a vývoj: investície do výskumu a vývoja, patenty licencie. Reklama. Marketingové stratégie. Kvalita a trvanlivosť produktov.

Literatúra:

Shy, Oz Industrial Organization, MIT Press 1998

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-MMN-203 Rozhodovacie techniky v manažmente

doc. RNDr. Vladimír Toma, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 20 %

Záverečné hodnotenie: 80 %

3 kredity; povinný v 2/Z

Cieľ predmetu: Naučiť študentov používať Excel pri riešení úloh z operačného manažmentu.

Stručná osnova predmetu:

Analýza rozhodovania v neurčitosti. Modelovanie základných úloh lineárneho programovania v Exceli. Úlohy výrobného plánovania s medziproduktmi a skladovaním. Stanovenie efektívnosti prevádzky zariadení. Modely riadenia skladových zásob. Modelovanie úloh hromadnej obsluhy v Exceli.

Literatúra:

W. L. Winston, S. C. Albright: Practical Management Science: Spreadsheet Modeling and Application (Duxbury Press, 1997).

Anderson, Sweeney, Williams: Contemporary Management Sciense with Spreadsheets, ITP, South-Western College Publ., 1999.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-MMN-204 Strategický manažment

prof. Ing. Jozef Papula, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C2

Priebežné hodnotenie: 30 %

Záverečné hodnotenie: 70 %

5 kreditov; povinný v 2/Z

Cieľ predmetu: Rozvíjať strategické myslenie a aplikovať poznatky z funkčných oblasti manažmentu do strategického rozhodovania v pozícií vrcholového manažmentu o ďalšom smerovaní firmy alebo korporácie.

Stručná osnova predmetu:

Po obsahovej stránke je predmet zameraný na otázky tvorby vízie, poslania, strategických cieľov a alternatív stratégií, ďalej na otázky implementácie stratégie v hierarchicky štruktúrovanej organizácii a budovania systémov strategickej kontroly ako dynamizujúceho prvku v procese strategického manažmentu.

Literatúra:

Papula, J.: Strategický manažment – výzva pre manažérov, Elita, Bratislava 1993.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-MMN-223 Svetová ekonomika

prof. Ing. Ľudmila Lipková, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; povinne voliteľný v 2/Z

2-MMN-221 Systémy odmeňovania

doc. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C2

Priebežné hodnotenie: %

Záverečné hodnotenie: %

5 kreditov; povinne voliteľný v 2/Z
1   2   3

Похожие:

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: matematika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: matematika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: 8 Umelá inteligencia

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: fyzika (neblokové štúdium)

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница